Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

Názov: Riečne informačné služby vo vzdelávaní
Autor:
Ing. Jan Šlesinger, PhD., a doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., Katedra vodnej dopravy, FPEDAS, ŽU
Jazyk: slovenský
Zaradené: júl 2012
Zobraziť článok.
Názov: Conditions for effective development of the motorways of the sea
Autor:
Ing. Miroslava Mikušová, PhD., Katedra vodnej dopravy, FPEDAS, ŽU
Jazyk: slovenský
Zaradené: júl 2012
Zobraziť článok.
Názov: Súčasné problémy bezpečnosti vnútrozemských plavidiel
Autor:
Ing. Jaromír Klepoch, CSc., Slovenský Lloyd, s.r.o.
Jazyk: slovenský
Zaradené: júl 2012
Zobraziť článok.
Názov: Simulátory vo vzdelávaní
Autor:
Ing. Tomáš Kalina, PhD., Ing. Ondrej Števka a Ing. Miroslav Bariak, PhD.,
Jazyk: slovenský
Zaradené: júl 2012
Zobraziť článok.
Názov: Údržbové systémy plavidiel poslednej generácie
Autor:
Ing. Tomáš Kalina, PhD., Katedra vodnej dopravy, FPEDAS, ŽU a Ing. Miroslav Bariak, PhD.,
Jazyk: slovenský
Zaradené: júl 2012
Zobraziť článok. 
Názov: Potenciál využitia vodnej dopravy v automobilovom priemysle
Autor:
Ing. Martin Jurkovič a doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc., Katedra vodnej dopravy, FPEDAS, ŽU
Jazyk: slovenský
Zaradené: júl 2012
Zobraziť článok. 
Názov: K zmluvám o multimodálnej preprave nákladu
Autor:
Ing. Božena Hejhalová, PhD., Katedra vodnej dopravy, FPEDAS, ŽU
Jazyk: slovenský
Zaradené: júl 2012
Zobraziť článok. 
Názov: Vodný turizmus ako determinant regionálneho rozvoja
Autor:
Ing. Eva Filová, PhD., a doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., Katedra vodnej dopravy, FPEDAS, ŽU
Jazyk: slovenský
Zaradené: júl 2012
Zobraziť článok. 
Názov: K medzinárodnej projektovej podpore vnútrozemskej vodnej dopravy a logistiky v Dunajskom koridore
Autor:
Ing. Andrej Dávid, PhD., Katedra vodnej dopravy, FPEDAS, ŽU
Jazyk: slovenský
Zaradené: júl 2012
Zobraziť článok. 
         JÚN 2012      

Názov: Komparácia spracovania plastov dvojfarebnou potlačou a IML technológiu pomocou Petriho sietí.
Autor:
Idoc. Ing. Peter Trebuňa, PhD., Ing. Miriam Pekarčíková, PhD., TU v Košiciach a Dr.h.c. Ing. Milan FIĽO, PhD. ECOINVEST, a. s., Bratislava
Jazyk: slovensky
Anotácia: Cieľom príspevku je analýza konkrétneho výrobného procesu s cieľom zistenia
jeho efektivity a návrhu možnej optimalizácie pomocou Petriho siete. Príspevok mapuje
hlavný výrobný proces vo firme spracúvajúcej plasty pomocou metódy sieťovej analýzy.
Analýza procesu poskytne zhodnotenie aktuálnej situácie vo firme a môže odhaliť slabé miesta
v procese a hľadať možnosti zlepšenia.
Kľúčové slová: podnikový proces, analýza procesov, Petriho sieť
Zaradené: jún 2012
Zobraziť článok. 

Názov: Dekompozícia logistického systému podniku systémovou analýzou
Autor:
Ing. Andrea Rosová, PhD., doc. Ing. Alena Pribulová, CSc., doc. Ing. Dana Baricová, PhD., doc. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., TU v Košiciach
Jazyk: slovensky
Anotácia: Príspevok je zameraný na definovanie pojmu logistický systém podniku, výber a popis
vhodnej metódy pre dekompozíciu logistického systému podniku a zároveň je popísaný
samotný proces dekompozície logistického systému podniku systémovou analýzou. Súčasťou
príspevku je aj stručný popis a charakteristika jednotlivých podsystémov logistického systému
podniku.
Kľúčové slová: dekompozícia, systémová analýza, logistický systém, podnik
Zaradené: jún 2012
Zobraziť článok. 
Názov: Cost Accounting - Public Enemy Number One of the Productivity (Nákladové účtovníctvo – verejný nepriateľ productivity číslo jeden)
Autor:
Ing. Peter Majerčák, PhD. a Ing. Eva Majerčáková, Katedra ekonomiky, FPEDAS, ŽU
Jazyk: anglický
Anotácia: Príspevok sa venuje retro pohľadu na problematiku nákladového
účtovníctva, ktore predstavuje podľa predstaviteľa E. M. Goldratta nepriateľa číslo jedna pre
produktivitu výrobných podnikov. V príspevku ponúkame diskusiu na rozličné pohľady
predmetnej problematiky.
Kľúčové slová: nákladové účtovníctvo, logistika, Teória obmedzenia, náklady
Zaradené: jún 2012
Zobraziť článok. 
         MÁJ 2012      
Názov: Spolupráca univerzity a praxe – potreba či nevyhnutnosť?
Autor:
Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Katedra žel. dopravy, FPEDAS, ŽU a Ing. Ján Žačko, ŽSR, Bratislava
Jazyk: slovensky
Zaradené: máj 2012
Zobraziť článok.