Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

         JÚN 2011      

Názov: Ďalšia harmonizácia podmienok na podnikanie v cestnej doprave v štátoch EÚ.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., a doc. Ing. Miloš Poliak, PhD, F PEDaS, KCMD, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: jún 2011
Zobraziť článok 

Názov: Požiadavky na interné firemné predpisy.
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD, KCMD, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: jún 2011
Zobraziť článok 

Názov: Logistické služby v logistických parkoch na Slovensku.
Autor: Ing. Iveta Kubasáková, PhD., F PEDaS, KCMD, Žilinská univerzita
Zaradené: jún 2011
Zobraziť článok 

         MÁJ 2011      

Názov: Projekt SOL v kontexte Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky Slovenskej republiky na obdobie rokov 2011 – 2020.
Autor: Miroslava Mikušová a Zuzana Krchová, Fakulta PEDaS, ŽU
Zaradené: máj 2011
Zobraziť článok 

         APRÍL 2011      

Názov: Vplyv vývoja ceny prírodného kaučuku na cenu plášťov pre nákladné vozidlá.
Autor: Ing. Ján Vrábel a Ing. Anton Hudák, PhD. , Fakulta PEDaS, Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU
Zaradené: apríl 2011
Zobraziť článok 

Názov: Ukazovatele manipulácie s materiálom.
Autor: Ing. Janka Šaderová, PhD. a Ing. Andrea Rosová, PhD., F BERG, TU v Košiciach
Zaradené: apríl 2011
Zobraziť článok 

         MAREC 2011      

Názov: Zmena poplatkov za používanie cestnej siete v roku 2011.
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD, KCMD, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: marec 2011
Zobraziť článok 

Názov: Zákaznícky servis – cesta k zákazníkovi.
Autor: Ing. Peter Majerčák, PhD., F PEDaS, Katedra ekonomiky, Žilinská univerzita
Zaradené: marec 2011
Zobraziť článok 

         FEBRUÁR 2011      

Názov: Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodičov nákladnej a osobnej dopravy na Slovensku a v Českej republike.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., a Ing. Zuzana Hvizdáková, F PEDaS, KCMD, Žilinská univerzita
Zaradené: február 2011
Zobraziť článok 

Názov: Aplikácia abc analýzy pre racionalizáciu rozmiestnenia tovaru v sklade veľkoobchodu.
Autor: Ing. Janka Šaderová, PhD., ING-PAED IGIP,  F BERG, TU v Košiciach a doc. Ing. Alena Daňková, CSc., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Anotácia: V príspevku je popísaný spôsob racionalizácie rozmiestnenia tovaru vo veľkoobchodnom sklade. Návrh nového rozmiestnenia tovarov bol vykonaný na základe ABC analýzy sortimentu tovaru. Pomocou tejto analýzy bol tovar rozdelený do troch skupín – vysokoobrátkové, priemerne a nízkoobrátkové položky. Následne bola vykonaná fyzická kontrola aktuálneho umiestnenie v sklade. V závere príspevku je uvedený návrh nového rozmiestnenia  tovaru pre jednotlivé skupiny položiek v sklade.
Zaradené: február 2011
Zobraziť článok