Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

         OKTÓBER 2011      
Názov: Faktory pôsobiace na veľkosť a kapacitu skladu vo výrobnom podniku.
Autor: Ing. Janka Šaderová, PhD. a Ing. Andrea Rosová, PhD., F BERG, TU v Košiciach
Anotácia: Sklady vo výrobných podnikoch majú rôznu podobu, veľkosť čo do plochy, sú vybavené rôznymi typmi  obslužných prostriedkov a skladovacích zariadení od ktorých závisí jeho kapacita - maximálna zásoba, ktorú možno v sklade hospodárne a účelne uložiť. Pri projektovaní nových alebo prestavbe existujúcich skladov musíme zohľadňovať viaceré faktory, ktoré vo väčšej alebo menšej miere vplývajú na ich veľkosť a kapacitu.
Kľúčové slová: sklad, kapacita, manipulácia, skladovanie, výrobný  podnik
Zaradené: október 2011
Zobraziť článok 

Názov: Hodnotenie vybraných podsystémov logistického systému vybraného podniku vhodne zvolenou metódou.
Autor: Ing. Janka Šaderová, PhD. a Ing. Andrea Rosová, PhD., F BERG, TU v Košiciach
Anotácia: Existuje niekoľko metód  na hodnotenie podniku predovšetkým pomocou finančných ukazovateľov, Avšak z pohľadu logistiky je potrebné sa sústrediť na hodnotenie subsystémov logistického systému podniku. Jednou z metód, ktorá je vhodná a vznikla predovšetkým pre tento účel je logistický audit. Logistický audit je zameraný na logistické funkcie podnikového systému riadenia. Je to štandardizovaný vyhodnocovací a projektový proces. Prostredníctvom neho sa vykonáva celková diagnostiku  logistických funkcií a procesov podniku.
Kľúčové slová: metóda, hodnotenie, podsystém, logistický systém, podnik
Zaradené: október 2011
Zobraziť článok 

Názov: Benchmarking ako nástroj zvyšovania efektívnosti podnikov verejnej osobnej dopravy.
Autor: Ing. Miroslava Mikušová, PhD., Fakulta PEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: október 2011
Zobraziť článok 

Názov: Podpora kombinovanej dopravy v SR.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Ing. Juraj Jagelčák, PhD.,KCMD, ŽU a Ing. Drahomír Géc,  DHL Logistics
Zaradené: október 2011
Zobraziť článok 

Názov: Dodávateľský reťazec v automobilovom priemysle odolný voči otrasom.
Autor: Ing. Markéta Gáspár, externý doktorand F BERG TU Košice
Anotácia: Predmetný článok sa zaoberá pohľadom na vzájomnú prepojenosť dodávateľov v automobilovom priemysle. V posledných rokoch sa uprednostňovalo „zoštíhlenie” dodávateľského reťazca, ale prírodné katastrofy v roku 2011 donútili popredných výrobcov automobilov prehodnotiť flexibilitu supply chain v rizikových situáciách.
Kľúčové slová: dodávateľský reťazec, výrobné prestoje
Zaradené: október 2011
Zobraziť článok 

         SEPTEMBER 2011      

Názov: Automobilový priemysel – riadenie dodávateľského reťazca luxusných interiérových doplnkov.
Autor: Ing. Markéta Gáspár, externý doktorand F BERG TU Košice
Anotácia: Predmetný článok je zameraný na riadenie dodávateľského reťazca špecifického typu tovaru v automobilovom priemysle – interiérových pakiet, obkladov a vsadení z karbónu, alebo z dreva.
Kľúčové slová: supply chain, automobilový priemysel, lay – out
Zaradené: september 2011
Zobraziť článok 

Názov: Ochrana prvkov kritickej infraštruktúry v cestnej doprave.
Autor: Dagmar Vidríková, FŠI, Katedra technických vied a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: september 2011
Zobraziť článok 

Názov: Povinnosti pri podnikaní v cestnej nákladnej doprave.
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD, KCMD, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: september 2011
Zobraziť článok 

         AUGUST 2011      

Názov: Logistika a  dôsledky regulácie cestnej nákladnej dopravy.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., KCMD, F PEDaS, ŽU a Ing. Drahomír Géc, DHL Logistics
Zaradené: august 2011
Zobraziť článok 

         JÚL 2011      

Názov: Znižovanie logistických nákladov prostredníctvom nových manažérskych prístupov.
Autor: doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Ing. Martina ĎurkováÚstav podnikania a manažmentu, TU Košice
Zaradené: júl 2011
Zobraziť článok 

Názov: Schéma aplikácie terminologických pojmov pri preprave nebezpečných vecí.
Autor: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD. a Ing. Matej Babin, F PEDaS, Katedra žel.dopravy, Žilinská univerzita
Zaradené: júl 2011
Zobraziť článok