Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

Názov: Zajímavosti železniční dopravy na jihu USA.
Autor: doc. Ing. Zdeněk Dvořák, CSc., ŽU, a doc. Ing. Radovan Soušek, PhD., Univerzita Pardubice
Zaradené: december 2010
Zobraziť článok 

         NOVEMBER 2010      
Názov: Postavenie dopravnej politiky v oblasti cestnej dopravy v rámci právnych predpisov Európskej únie.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., a Ing. Zuzana Hvizdáková, F PEDaS, KCMD, Žilinská univerzita
Zaradené: november 2010
Zobraziť článok 

Názov: Specifika silniční dopravy v jižních státech USA.
Autor: doc. Ing. Zdeněk Dvořák, CSc., ŽU, a doc. Ing. Radovan Soušek, PhD., Univerzita Pardubice
Zaradené: november 2010
Zobraziť článok 

Názov: Simulácia lodnej prevádzky.
Autor: Ing.Tomáš Kalina, PhD., a Ing. Peter Piala, PhD., F PEDaS, Katedra vodnej dopravy, ŽU
Zaradené: november 2010
Zobraziť článok 

         OKTÓBER 2010      

Názov: Manipulácia v posledných metroch prepravy.
Autor: Ing. Igor Franc, externý doktorand, KCMD, Fakulta PEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: október 2010
Zobraziť článok 

Názov: Riadenie ľudských zdrojov vo výrobnom procese.
Autor: Prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar, Profesor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Zaradené: október 2010
Zobraziť článok 

Názov: Zavadzanie logistického systému Kanban do podniku pre zvýšenie kvality procesov.
Autor: Ing. Iveta Kubasáková, PhD., Fakulta PEDaS, KCMD, Žilinská univerzita v Žiline
Anotácia: Podniky počas hospodárskej krízy majú snahu nevytvárať zásoby na sklade ale dodávať výrobky priamo k zákazníkovi systémom Just in Time. Kanban je technológia pracujúca na princípe bez vytvárania zásob. Princíp spočíva v objednaní materiálu pracovníkom pri stanovenom množstve dielov a odosielania kanbanovej karty k ďalšiemu článku logistického reťazca.
Kľúčové slová: logistický systém, Kanban, podnikové procesy, podnik.
Zaradené: október 2010
Zobraziť článok 

Názov: Vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel – najčastejšie chyby slovenských dopravcov.
Autor: Ing. Adela Poliaková, EUR ING, PhD., KCMD, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: október 2010
Zobraziť článok 

Názov: Čo má obsahovať vyhlásenie politiky pružnosti podľa navrhovanej medzinárodnej normy ISO 28002:2010 systémy manažérstva bezpečnosti pre dodávateľské reťazce – rozvoj pružnosti dodávateľského reťazca.
Autor: Ing. Adela Poliaková, EUR ING, PhD., KCMD, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: október 2010
Zobraziť článok 

Názov: Vybrané aspekty Mestskej logistiky.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., KCMD, F PEDaS, ŽU a Ing. Drahomír Géc, DHL Logistics
Zaradené: október 2010
Zobraziť článok 

         SEPTEMBER 2010      

Názov: Aké doklady musí predložiť vodič nákladnej dopravy pri kontrole.
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD, KCMD, Žilinská univerzite v Žiline
Zaradené: september 2010
Zobraziť článok 

Názov: Ako predchádzať pašovaniu nelegálnych prisťahovalcov v cestnej doprave.
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD, KCMD, Žilinská univerzite v Žiline
Zaradené: september 2010
Zobraziť článok