Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

         APRÍL 2010      

Názov: Evidencia zásielok a manipulácia s nimi v režime colného skladu.
Autor: Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD, FPEDAS a Ing.Juraj Plevko, externý doktorand FPEDAS, ŽU
Zaradené: apríl 2010
Zobraziť článok 

Názov: Zmena podnikania v cestnej nákladnej doprave.
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD, KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: apríl 2010
Zobraziť článok 

         MAREC 2010      

Názov: Nariadenie 1071/2009 – prístup na trh cestnej dopravy.
Autor: Ing.Tomáš Moravčík, PhD, ČSAD Invest Logistics
Zaradené: marec 2010
Zobraziť článok 

Názov: Využitie bezdrôtových technológií v cestnej nákladnej doprave.
Autor: Ing. Ján Raždík, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzite v Žiline
Zaradené: marec 2010
Zobraziť článok 

         FEBRUÁR 2010      

Názov: Kabotáž po novom.
Autor: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD, KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: február 2010
Zobraziť článok 

Názov: Nové nariadenia EU týkajúce sa cestnej dopravy.
Autor: Ing.Tomáš Moravčík,PhD., ČSAD Invest Logistics s.r.o.
Zaradené: február 2010
Zobraziť článok 

Názov: Kategorizácia porušení sociálnej legislatívy.
Autor: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD, KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: február 2010
Zobraziť článok 

Názov: Analýza súčasného stavu železničnej dopravy v súvislosti s rozvojom kombinovanej dopravy.
Autor: Ing. Zuzana Lokšová, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU.
Zaradené: február 2010
Zobraziť článok 

Názov: Niektoré poznatky z tvorby cien v cestnej a železničnej nákladnej doprave.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. KCMD, ŽU a Ing. Ivana Sedláková, externá doktorandka
Zaradené: február 2010
Zobraziť článok

         DECEMBER 2009      
Názov: Nový formulár na potvrdenie činnosti podľa nariadenia č.561/2006 alebo Dohody AETR.
Autor: Ing.Tomáš Moravčík,PhD., ČSAD Invest Logistics s.r.o.
Zaradené: december 2009
Zobraziť článok 
Názov: Trendy udržania konkurencieschopnosti podnikov formou prerozdeľovania nákladov.
Autor: Jana Horodníková a Radim Rybár, technická univerzita v Košiciach
Zaradené: december 2009
Zobraziť článok