autorské príspevky

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

         AUGUST 2010      

Názov: Kvalifikovaných pracovníkov v odbore vnútrozemskej vodnej dopravy je nedostatok.
Autor: Ing. Božena Hejhalová, F PEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: august 2010
Zobraziť článok 

Názov: Projektová podpora a nové trendy v systéme vzdelávanie odborníkov pre vnútrozemskú plavbu.
Autor: doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD.,  Ing. Jan Šlesinger
Zaradené: august 2010
Zobraziť článok 

Názov: Sieť spolupráce pre vzdelávanie v oblasti logistiky a plavby zameranej na vnútrozemskú vodnú dopravu v povodí Dunaja podporovanú inovatívnymi riešeniami – projekt NELI.
Autor: Ing. Andrej Dávid, PhD., Katedra vodnej dopravy, F PEDaS, ŽU a Ing. Peter Knuth, PhD., TU Košice
Zaradené: august 2010
Zobraziť článok 

Názov: Programy a projekty EÚ na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy.
Autor: Ing. Andrej Dávid, PhD., a Ing. Martin Lednický, Katedra vodnej dopravy, F PEDaS, ŽU
Zaradené: august 2010
Zobraziť článok 

Názov: Zvýšenie bezpečnosti  skladovania  ako súčasť riadenie dodávateľského reťazca.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., KCMD, F PEDaS, ŽU a Ing. Drahomír Géc, DHL Logistics
Zaradené: august 2010
Zobraziť článok 

         JÚL 2010      

Názov: Krízový manažment v doprave na národnej úrovni.
Autor: Ing. Slavomír Poništ, doktorand Katedry technických vied a informatiky Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Zaradené: júl 2010
Zobraziť článok 

Názov: Zníženie nákladov na pneumatiky.
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak a Ing. Ján Vrábel, KCMD, Žilinská univerzite v Žiline
Zaradené: júl 2010
Zobraziť článok 

         JÚN 2010      

Názov: Správa o nehode.
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, KCMD, Žilinská univerzite v Žiline
Zaradené: máj 2010
Zobraziť článok 

         MÁJ 2010      
Názov: Využívaní informačních systémů v řízení firem.
Autor: Ing. Ota Formánek, ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická
Anotácia: Využívání informačních systémů není trendem, ale jak se ukazuje v současné době, nezbytností k udržení se na trhu a dalším růstu. Protože pro řízení dopravní společnosti jsou důležité včasné a přesné informace. Informace, které se prolínají celou společností, zahrnují veškeré procesy nejen uvnitř společnosti, ale i sdílení procesů s dodavateli i státní správou. Komplexní informační systémy jsou systémy pro dopravu 21. století.
Klúčové slova: Informační systém, ERP, doprava
Zaradené: máj 2010
Zobraziť článok 

Názov: Daň z pridanej hodnoty.
Autor: Ing. Adela Poliaková, EUR ING, PhD., KCMD, Žilinská univerzite v Žiline
Zaradené: máj 2010
Zobraziť článok 

         APRÍL 2010