Názov: Maritim geprägte Mesologistik im Nordwesten Deutschlands. (Prímorská mezologistika ovplyvňuje severozápadne Nemecko).
Autor: Prof. Dr. Hans-Dietrich Haasis, univerztný profesor, riaditeľ "Institut für  Seeverkehrswirtschaft und Logistik /ISL/"
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2,  April 2007, s. 26-27
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Mezologistika sa zameriava na prevládajúce procesy optimalizácie systému z dopravnej infraštruktúry, logistiku a rozvoj lokalít. Jej výkonnosť je podstatná pre hospodársky rozvoj aj atraktivitu prímorskeho logistického regiónu severozápadneho Nemecka. Logistický región severozápadneho Nemecka disponuje  ako región námorným prístavmi, pričom mezologistika ovplyvňuje vytváranie morského reliéfu a  navyše má rozsiahle predpoklady a kompetencie:
- so svojími morským prístavom priamo spojovať región s domácim a medzinárodným trhom,
- ich ekonomiku silno ovplyvňuje cez prímorský logistický sektor,
- výkonnejší multimodálny dopravný sektor tvorí základ pre tvorbu priebežných relevantných  hodnôt v regióne,
- predpokladá to ekonomické a vedecké kompetencie s ohľadom na všetky oblasti dopravy a logistického sektora.
Kľúčové slová: mezologistika, optimalizácia systému, dopravná infraštruktúra, hospodársky rozvoj, logistický región, multimodálny dopravný sektor
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2007

 Názov: Masterplan Güterverkehr und Logistik. (Hlavný plán nákladná doprava a logistika).
Autor: Jörg Hennerkes, štátny tajomník v spolokovom ministerstve pre dopravu, výstavbu a  rozvoj miest.
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2, April 2007, s. 24
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Logistika v Nemecku je najväčšie odvetvie za obchodom a automobilovým priemyslom. Je základným predpokladom pre každý hospodársky obchod a tým má dôležitú hodnotu pre zachovanie a zvyšovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti lokalít Nemecka. Preto chce spolková vláda , zdokonaliť rámcové podmienky pre hospodársku logistiku a spracováva "Hlavný plán nákladna doprava a logistika".
Kľúčové slová: logistika, hospodársky obchod, medzinárodná konkurencie schopnosť, nákladná doprava a logistika
Spracova: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2007

 Názov: Die Zukunft heißt Logistik - Kompetenzzentrum Logistik Bremen. (Budúcnosť sa volá logistika - brémske kompetenčné centrum logistiky).
Autor: Dr. Hanspeter Stabfnau, krajinský zmocnenec pre logistiku pre Brémy
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2, April 2007, s. 20-21
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Úloha deľby práce, ktorá nevyhnutne ovplyvnila v minulosti produktivitu vo všetkých hospodárskych procesoch, sa bude teraz zabezpečovať cez regionálnu a globálnu deľbu práce medzi terajšieho lokalitami. Základom pre realizáciu tohoto  zosieťovania lokalít je získavanie, výrobných a distribučných procesov a výkonnejšia logistika.
Iniciátori založenia tohoto združenia, poverili 18-hlavných poradcov ako rozhodovací orgán. Štyri pracovné okruhy činnosti budú utvorené s obsadením po 12 až 18 expertov k témam: logistický marketing, logistické systémy, logistické know-how a logistika rámcových podmienok. Na "Bremer Logistiktag" 2007 boli prezentované prvé výsledky tohoto pracovného združenia na narastajúcich právnych analýzach.
Kľúčové slová: produktivita, deľba práce, zosieťovanie lokalít, výkonná logistika, logistický marketing, logistické systémy, logistické know-how, logistika rámcových podmienok.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2007

 Názov: Brémsky logistický deň - témou sú sieťové systémy.
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor Logistics Pilot
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2, April 2007, s. 18-19
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Význam logistiky nemôže byť vôbec podceňovaný. Je základnym predpokladom pre fungujúce svetové hospodárstvo, podnetom globalizácie  a motorom pre nárast  zamestnanosti. To platí predovšetkým pre Nemecko ako dôležitú logistickú lokalitu Európy. Aj keď logistiké služby ovplyvňujú prímorske Brémy a Brémhaven, musia sa o medzinárodný úspech v nevyhnutnom podiele postarať podniky z celého Nemecka, brémsky logistický deň v minulom roku to primerane objasnil verejnosti. Teraz sa konalo v dňoch 12.-13.4.2007 s napätím očakávané pokračovanie špičkovo obsadené sympózium „bremer logistik tag 2007“, pri ktorom sa tentokrát všetko točilo okolo logistických  sieťových systémoch.
Kľúčové slová: logistika, svetové hospodárstvo, globalizácia, logistická lokalita,
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2007

 Názov: Zásady pro rozhodování o umístení veřejných logistických center
Autor: Doc. Ing. Václav Cempírek, Ph. D.
Zdroj: Reliant Logistic News, č.1/200, str. 12 - 13
Vydavateľ: EXPODATA-DIDOT spol. s. r. o.
ISSN: 1801-0962
Jazyk: český
Anotácia: V poslednej dobe je snaha riešiť prepravné reťazce komplexne. Logistický prístup umožňuje optimalizovať riešenia prepravného procesu ako celku. Logistické systémy riadenia obehu materiálu, jeho skladovanie, balenie, prekladanie, distribúcia a preprava nemôžu byť realizované bez stabilne fungujúceho prepravného systému. Preprava v takom systéme musí byť integrujúcim prvkom logistických systémov. Práve z dôvodu zefektívnenia a urýchlenia vzájomných vzťahov medzi dopravou a ostatnými
Kľúčové slová: logistika, prepravný proces
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007

 Názov: Sprungbretter für die Logistikelite von morgen. (Odrazový mostík pre budúcu logistickú elitu).
Autor: Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1,  Februar 2007, s. 20-21
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Ako citadela logistiky v Brémach a  Brenhavene hrá významnú úlohu externé a ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti. Prístupné sa stáva na mnohých  odborných inštitúciach, ktoré sa vyskytujú v malej spolková krajine.  Ďalších vzdelávacích brémskych podnikov je stále viac. Kôta vzdelávaných v brémskej špedičnej branži sa pohybuje okolo 15 %. K významným vzdelávacím inštitúciam patria: Hochschule Bremhaven, Jacobs Univerzity Bremen, Deutsche Außenhandels- und Verkehrsakademie (DAV), Deutsche Logistik-Akademie (DLA), Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL), Bremer Institut für Handel und Verkehr (BIHV)
Kľúčové slová: externé a ďalšie vzdelávanie, odborná inštitúcia, špedičná branž
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: marec 2007

 Názov: Auf nach Moskau und München ! (Po Moskve aj do Mníchova !)
Autor: Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1, Februar 2007, s. 18
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Počet medzinárodných veľtrhov a kongresov na tému logistika nepretržite stúpa počas mnohých rokov. Podniky brémskych prístavov a ekonomika logistiky sú pre vystavovateľov najdôležitejšie; zároveň sa redukujú výdavky a spotreba času na minimum. V tomto roku sú na programe veľtrhy: Moskva (Transrussia 27.-30.3.), Durban-Juhoafrická republika (Intermodal Africa 29.-30.3), Sao Paulo (Intermodal 24.-26.4), Antverpy (Break Bulk Europe-máj), Mníchov (transport logistics 12.-15.6), Bankok (Thai Ports and Shipping 27.28.9.), New Orleanse (Break Bulk 28.-30.10.), Káhira (Trans Middle East 28.-29.11).
Kľúčové slová: medzinárodný veľtrh, kongres, logistika, vystavovateľ, ekonomika logistiky.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: marec 2007

 Názov: Optimale Conteinerprozesse durch RFID-Einsatz. (Optimálny pohyb kontajnerov s nasadením RFID)
Autor: Institut tür Seeverkehrswirtschaft und Logistik, www.tiemann.de
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 6, Dezember 2006, s. 17
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Na začiatok zápasu o európsky projekt CHINOS (Container Handling in Intermodal Kodes - Optimal and Secure!) pozval „Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik" (ISL) v októbri 2006 do Bremhavenu partnerov projektu. Ide o nasadenie RFID (Radiofrequenzidentifikation). Malé rádiofrekvenčné čípy umožňujú, nielen zvýšiť bezpečnosť ("elektronické pečiatka") ale aj plnoautomatický identifikovať kontajner. Optimálny výsledok môže byť dosiahnutý len pri kompletnej integrácii novej technológie v existujúcich obchodných procesoch. Výsledky projektu budú validované na rôznych miestach Európy pomocou praktických skúšok. Pod vedenie ISL, v najbližších 30 mesiacoch nasadenia RFID a systémov automatického dokumentovania strát, bude priebežný intermodálny dopravný reťazec overovaný a predvádzaný. Technológiu, organizáciu ako aj proces integrácie systému bude skúmať 13 zainteresovaných partnerov z Nemecka, Grécka a Rakúska. Prvým užívateľom je podnik „North Sea Terminal Bremerhaven“ (NTB).
Kľúčové slová: európsky projekt, RFID, radiofrekvenčné čípy, elektronická pečiatka, identifikácia kontajneru, intermodálny dopravný reťazec, validácia projektu
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: február 2007

 Názov: Porovnanie emisií škodlivín z prevádzky cestnej a železničnej nákladnej dopravy v podmienkach SR
Autor: Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 12/2006, str. 20-21
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje vplyv dopravy na životné prostredie, predovšetkým emisiou CO2. V prvej časti poukazuje na nekomplexné štatistiky SR, ktoré neuvažujú s nepriamymi vplyvmi emisií. V druhej časti príspevku je spracované porovnanie skutočnej produkcie emisií škodlivín cestnej nákladnej dopravy a železničnej dopravy na trase Bratislava – Žilina.
Kľúčové slová: emisie, ekológia, cestná doprava, železničná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Mobilné technológie v infraštruktúre dopravy - 4
Autor: Ing. Patrik Zelik – doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 12/2006, str. 19
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor nadväzuje na predošlé príspevky rozoberajúce problematiku mobilných technológii.  Autor rozoberá navigačný systém Galileo. V prvej časti analyzuje technické riešenie systému, jeho zloženie, ostatná časť príspevku sa zaoberá službami, ktoré bude poskytovať systém Galileo.
Kľúčové slová: satelit, navigácia, Galileo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Súčasná situácia v odvetví cestnej nákladnej dopravy
Autor: Ing. Jozef Tisovský, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 12/2006, str. 15
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje štúdiu o vývoji výkonov cestnej nákladnej dopravy a deľbe prepravnej práce do roku 2020. Súčasťou príspevku je spracovaný prehľad počtu vydaných povolení Spoločenstva podľa jednotlivých krajov SR k 1. 11. 2006 a taktiež porovnanie úplných vlastných nákladov dopravcov vo vybraných štátoch EÚ.
Kľúčové slová: cestná doprava, štúdia, prognóza
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Podíl lidského faktoru na bezpečnosti a nehodovosti dopravy
Autor:
Karel Schmeidler
Zdroj: Horizonty dopravy – časopis pre vedu a výskum v doprave; 3/2006; str. 15 - 20
Vydavateľ: VÚD, a.s. Žilina
ISSN: 12010-0978
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok rozoberá podiel ľudského faktoru na bezpečnosti a nehodovosti dopravy v ČR a EÚ a možnými opatreniami na zníženie jeho vplyvu. Príspevok sa zaoberá rýchlosťou, zádržnými systémami a alkoholom. V ostatnej časti príspevku je rozoberaná mobilita a jej plánovanie, chodci, cyklisti, mladí vodiči a pod. Záver príspevku sa venuje politickej podpore jednotlivých programov.
Kľúčové slová: cestná doprava, bezpečnosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Vymáhanie pokút ako súčasť dohľadového systému elektronického výberu mýta
Autor: Dušan Kuchárik
Zdroj: Horizonty dopravy – časopis pre vedu a výskum v doprave; 3/2006; str. 7 - 11
Vydavateľ: VÚD, a.s. Žilina
ISSN: 12010-0978
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá dohľadovým systémom pri elektronickom výbere mýta, ktorý má za úlohu jednoznačne a spoľahlivo určiť vodiča (vozidlo), ktoré porušuje pravidlá cestnej premávky a pácha priestupky. Príspevok predstavuje projekt VERA 2, ktorý vypracovala EÚ na podporu dohľadových systémov.
Kľúčové slová: mýto, dohľad, VERA
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: NAIDES – záchrana vodnej dopravy v SR?
Autor: Jaromír Klepoch – Pavel Žarnay
Zdroj: Horizonty dopravy – časopis pre vedu a výskum v doprave; 3/2006; str. 3 - 6
Vydavateľ: VÚD, a.s. Žilina
ISSN: 12010-0978
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje integrovaný akčný a rozvojový program pre plavbu a vnútrozemské vodné cesty. Príspevok uvádza súčasti programu NAIADES ako sú: problémy trhu, problémy loďstva, problémy pracovníkov, problémy s informovanosťou verejnosti a problémy infraštruktúry. V ostatnej časti sú uvedené možnosti implementácie programu vo vodnej doprave v SR.
Kľúčové slová: vodná doprava, projekt, NAIADES
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Úroveň a trendy logistických služieb na Slovensku
Autor: Doc. Ing. Mária Dzurová, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 1/2007, str. 14 -16
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka v príspevku analyzuje úroveň a trendy logistiky na Slovensku. Popisuje kvalitu obchodných vzťahov, distribúciu a koncepciu pre globalizované prostredie. V ostatnej časti autorka uvádza špecifiká logistického trhu v SR, spokojnosť zákazníka a rozvinutie reťazca.
Kľúčové slová: trend, úroveň, koncepcia, logistika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007