Názov: Stále je kam rásť
Autor: Izabela Nagyová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2009, str. 28 - 29
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje možnosti rastu logistiky v období hospodárskej krízy. V prvej časti príspevku sú uvedené prognózy vývoja logistiky, ďalšia časť príspevku uvádza scenáre vychádzajúce z praxe.
Kľúčové slová: vývoj, obchod, scenár
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2009

 Názov: Mýto dopravcov budúci rok neobíde
Autor: Ján Kováč
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2009, str. 19
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje skutočnosť, že od 1. 1. 2010 sa začne na slovenských diaľniciach a rýchlostných cestách a na vybraných cestách I. triedy platiť elektronické mýto. V prvej časti autor poukazuje na to, že zdražie doprava vplyvom zavedenia mýta, pričom nižšie náklady budú znášať dopravcovia, ktorí sú šetrní k prírode. Ostatná časť príspevku predstavuje analýzu ohľadom prevádzkovateľa elektronického mýta.
Kľúčové slová: elektronické, mýto, spoplatnenie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2009

 Názov: Stagnácia na vrchole. (Stagnation auf hohem Niveau).
Autor: Martin Höche
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1, Februar 2008, s. 19
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Brémske prístavy opätovne viac prosperovali ako ich konkurenčné prístavy na severnej hranici. Vzhľadom na finančnú a hospodársku krízu sú tiež dobré aj prognózy na tento rok. Aj napriek zhoršeným hospodárskym podmienkam v dôsledku finančnej krízy, dokázal senátor Nagel presvedčiť, „že stredodobé hospodárstvo prístavu udržalo trvalý ekonomický rozvoj odboru“. Aj keď bol 4. kv oslabený, BLG prekonala rekord 2,03 mil. preložených automobilov z r. 2007 v auto-terminale Bremhaven. Číslo v r. 2009 asi nebude dosiahnuté. Dôvodom je znížený odbyt automobilov v Európe a zámorí. Prirodzené riešenie nie je ani plánovanie prepušťania, ani skrátená pracovná doba. Od apríla sa odhaduje normalizácia automobilových trhov. Do tej doby chce BLG na jar uskutočniť posilnenie technických prehliadok a školenia pracovníkov.
Kľúčové slová: finančná a hospodárska kríza, odbyt automobilov, automobilový trh.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: marec 2009

 Názov: Slovensko spomalilo,hrozí mu recesia.
Autor: Ľubomíra Raková
Zdroj: Hospodárske noviny 6.3.2009 strana č.3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok informuje o raste našej ekonomike, ktorá sa prudko spomaľuje.Naši najväčší obchodní partneri Nemecko a Česko sú v recesii a preto klesá dopyt po našich výrobkoch.Štatistický úrad odhaduje rast za prvý polrok ani nie jedno percento.Čakajú nás ťažké časy a zlepšenie situácie závisí od oživenia ekonomík našich exportných partnerov,píše sa v článku.
Kľúčové slová: Rast ekonomiky spomalil. Hrozí recesia.Chýba export.
Spracoval: Ing.Bašo Miloš, Colpax s.r.o. Považská Bystrica
Zaradené: marec 2009

 Názov: Volkswagen sa zastavil.Stojí práca aj investície.
Autor: Marta Hilkovičová
Zdroj: Hospodárske noviny 19.02.2009 úvodná strana
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok informuje o prerušení výroby vo VW Slovensko.Pre nízky dopyt po jeho autách muselo odísť takmer 9-tisíc zamestnancov na nútené voľno.Súčasná odstávka výroby bude mať negatívny vplyv na celý slovenský export a rast slovenského HDP.Kríza tak  neustále vo väčšej miere dolieha na fungovanie spoločnosti na Slovensku.
Kľúčové slová: Hospodárska kríza postihla aj automobilky na Slovensku.Volkswagen sa zastavil.Ekonomike hrozí pád.Negatívne dosahy na slovenské hospodárstvo.
Spracoval: Ing.Bašo Miloš, Colpax s.r.o. Považská Bystrica
Zaradené: marec 2009

 Názov: S brémskymi prístavmi k hlavným témam veľtrhov. (Mit bremenports zu den Messe-Highlights).
Autor: www.bremenports.de
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 6, Dezember 2009, s. 26
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Či v Číne, USA, Rusku, Brazílii, Južnej Afrike alebo Nemecku - marketingoví experti z brémskeho prístavu a dopravného hospodárstva sa zúčastňujú na najdôležitejších veľtrhoch a odborných konferenciach na svete. Spoločné stánky, vystúpenia na veľtrhoch, fórach, workshopoch a okrúhlych stoloch patria k rôznorodej ponuke. Ktoré závažné udalosti v ďalšom roku trvajú, ukazuje pohľad na stále aktualizovaný interaktívny plán podujatí na internetovej stránke brémskeho prístavu.
Kľúčové slová: marketingoví experti, dopravné hospodárstvo, veľtrhy, odborné konferencie, workshop, okrúhly stôl, interaktívny plán podujatí
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: február 2009

 Názov: Komplexný servis pre automobilový priemysel. (Full Service für die Automobilindustrie).
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 6,  December 2008, s. 6-7
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Bez ohľadu na súčasnu odbytovú krízu v automobilovom priemysle majú automobilové logistické služby dobrú perspektívu do budúcna. Po zvýšenej súčasnej kúpnej zdržanlivosti na klasickom automobilovom trhu v západnej Európe a USA sa neskôr zvýši dopyt. A iné regióny ponúkajú nové šance  pre nárast ako India, Čína, Latinská Amerika a Rusko. Veľká kompetencia podnikov z Brém a Bremhavenu v oblasti autosúčiastok a dokonalá automobilová logistika zostáva žiadaná. Aj budúcnosť volá: pôjdu na odbyt !
Kľúčové slová: odbytová kríza, automobilový priemysel, logistické služby, automobilový trh, automobilová logistika
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: február 2009

 Názov: Optimalizácia priniesla ovocie
Autor: Tomáš Kubíček
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2008, str. 36 – 38
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje prípadovú štúdiu implementácie systému SmartStock.WMS v konkrétnej firme. V prvej časti je analyzovaný zákazník a uvedená východisková situácia ako aj výber dodávateľov. V ďalšej časti sú uvedené jednotlivé fázy implementácie systému a jeho napojenie na informačný systém. Ostatná časť príspevku popisuje prínosy z implementácie systému.
Kľúčové slová: štúdiu, implementácia, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2009

 Názov: Pomôžu výrobcom áut finančné injekcie od štátu?
Autor: Miroslav Zervan
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2008, str. 36 - 39
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje analýzu vplyvu globálnej krízy na predaj automobilov v Európe. V prvej časti príspevku sú uvedené dôvody hospodárskej krízy a vzťah krízy medzi Amerikou a Európou. V ďalšej časti sú uvedené štátne záruky a možnosti ich zmiernenia dopadu na predaj automobilov. Ostatná časť príspevku predstavuje konkrétnu situáciu v jednotlivých krajinách Európy.
Kľúčové slová: ekonomika, kríza, výroba, automobilov
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2009

 Názov: Príprava na budúcnosť
Autor: ben
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 17/2008; str. 26
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá prípravu a výstavbu cestnej siete v SR v súlade s nárastom automobilov na cestách. Prvá časť rozoberá kapacitu diaľnice D1 v úseku Senec – Bratislava a obchvat Bratislavy. Ostatná časť príspevku analyzuje rýchlostnú komunikáciu R7.   
Kľúčové slová: cestná, infraštruktúra, budovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2008

 Názov: Príprava na budúcnosť
Autor: ben
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 17/2008; str. 26
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá prípravu a výstavbu cestnej siete v SR v súlade s nárastom automobilov na cestách. Prvá časť rozoberá kapacitu diaľnice D1 v úseku Senec – Bratislava a obchvat Bratislavy. Ostatná časť príspevku analyzuje rýchlostnú komunikáciu R7.
Kľúčové slová: cestná, infraštruktúra, budovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2008

 Názov: „Šanghaj bol hodný cesty".
Autor: www.transportlogistic-china.com, www.bremsports.de
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4, August 2008, s. 20-21
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Čína bude pre brémske prístavy a hospodársku logistiku vždy dôležitá. Zatiaľ je "Ríša stredu" po USA najvýraznejším partnerom kontajnerových terminálov v Bremhavene. Na základe toho sa opätovne zúčastnili brémske "Seehafenverkehrswirtschaft" v polovici júna úvodného veľtrhu „transport logistic China" v Šanghaji. Pozitivny ohlas účastníkov bol daný organizátorom "Hafenmanagementgesellschaft bremenports".
Kľúčové slová: hospodárska logistika, kontajnerový terminál, úvodný veľtrh, „transport logistic China“,
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2008

 Názov: Satelitom podporená bezpečnosť kontajnerov nadobúda konkrétnu podobu. (Satellitengestützte Container-sicherheit nimmt Gestalt an).
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor Logistics Pilot  
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4, August 2008, s. 9
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Požiadavky bezpečnosti v preprave tovaru stúpajú celosvetovo. Od r. 2012 budú musieť byť všetky kontajnery námornej prepravy určené pre USA, pred ich nalodením skontrolovaná metódou RFID. Podľa štúdie univerzity Le Havre, by muselo okolo 600 príslušných prístavov vynaložiť viac ako 2,5 miliardy dolárov. Na základe toho vyvíja v Európe konzorcium, pod vedením rozhodujúceho kozmonautického podniku Astrium, komplexný družicový podporný systém pre bezpečnú prepravu kontajnerov.
Kľúčové slová: bezpečnosť kontajnerov, námorna preprava, metóda RFID, družicový podporný swystém, bezpečná preprava.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2008

 Názov: Předpovědi sporadické poptávky
Autor: Prof. Ing. Ivan Gros, Ing. Jakub Dyntar, Doc. Ing. Stanislava Grosová
Zdroj: Logistika 4, 2006, 32 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Autori v príspevku poukazujú na čoraz väčší význam predikcie dopytu pri riadení materiálových tokov v dodávateľských reťazcoch. Príčinou je snaha stále zvyšovať úroveň služieb zákazníkov, najmä skracovať dodacie lehoty. Dokonalá pružnosť celého dodávateľského reťazca je zatiaľ v nedohľadne a pravdepodobne ju nebude možné nikdy dosiahnuť.
Kľúčové slová: implementácia systému ECR, prípadne CPFR, finálny dopyt, stav zásob, dodávateľský reťazec, objednávka, simulačné metódy, dodacie lehoty
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Optimalizace skladové logistiky
Autor: redakcia (jež)
Zdroj: Logistika 4, 2006, 18 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Bez toku informácií a dát je dnešok i zajtrajšok nemysliteľný, rovnako tak výrobky a služby firmy Engeser, ktorá sa špecializuje na oblasť výroby káblovej a spojovacej techniky. Jej produktmi sú súčastí automobilov, domácich spotrebičov, tepelných agregátov, strojov a elektrotechnológií, ale i zariadení v medicíne, výpočtovej a komunikačnej technike.  Príspevok sa zaoberá zavedením integrovaného ERP/PPS-Systému ISSOS PRO.
Kľúčové slová: norma kvality, dodávateľské požiadavky, mobilný zber a prenos dát, skladové hospodárstvo, snímanie čiarových kódov
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008