11. 6. 2018

 Dachser Slovakia spustil v Lozorne prevádzku novej haly za 5 mil. eur

Globálny poskytovateľ logistických služieb Dachser Slovakia spustil prevádzku svojej novej skladovej haly v Lozorne neďaleko Bratislavy. Projekt, do ktorého spoločnosť investovala 5 miliónov eur, je súčasťou celoeurópskej rastovej stratégie skupiny Dachser.
Výstavbou novej haly sa pobočka v Lozorne rozrástla na plochu 64 000 m2. „Rozhodnutie o rozšírení našej pobočky bolo výsledkom dôkladnej analýzy. Cieľom výstavby je poskytnúť našim zákazníkom ešte efektívnejšie logistické služby v najmodernejších priestoroch a s využitím najlepších technológií,“ vysvetľuje Roman Stoličný, managing director a člen predstavenstva Dachser Slovakia.
Kapacita novej haly je 12 tisíc paletových miest na ploche 6 700 m2, jej uskladňovacia výška je 14,5 metra a k dispozícii je 13 rámp pre vykládku a nakládku kamiónov. Budova je vybavená najmodernejšími technológiami: automatickou baliacou linkou, ESD priestorom pre manipuláciu s tovarom v elektricky antistatickom prostredí, ďalej špeciálnou zónou VAS (Value Added Services) pre spĺňanie štandardov VDA pre automobilový priemysel a prepojením na existujúci crossdock. Samozrejmosťou je inštalácia IT aplikácií, ktoré boli vyvinuté priamo spoločnosťou Dachser v súlade s jej globálnymi štandardmi. Skladová hala priniesla približne 30 nových pracovných miest. Celkom teraz v Lozorne Dachser zamestnáva 96 ľudí.
Rovnako ako Überhern v Nemecku a Clermont-Ferrand vo Francúzsku funguje aj logistické centrum Lozorno navyše ako Eurohub, a je preto nepostrádateľnou súčasťou európskej siete Dachser. Inými slovami, tieto miesta sú ideálne situované pre distribúciu do okolitých krajín. Zaoberajú sa konsolidáciou zásielok a pôsobia ako spojovacie články v rámci celej siete medzinárodných spojení.
„Sme veľmi radi, že sa vďaka tejto investícii význam pobočky v Lozorne v európskom kontexte ešte zvýšil,“ hovorí Roman Stoličný a dodáva: „V súčasnej dobe tu ponúkame pre všetkých našich zákazníkov 45 každodenných priamych liniek, ktoré zabezpečujú spojenie s 15 krajinami Európy.“ Ide o Nemecko, Českú republiku, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Holandsko, Taliansko, Chorvátsko, Slovinsko, Grécko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Bosnu a Hercegovinu a 3 destinácie na Slovensku.

1. 6. 2018

 Společnosti skupiny AWT úspěšně recertifikovaly systémy řízení TMS
Skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, úspěšně dokončila recertifikaci systémů řízení podle aktuálně platných norem ISO řady 9001, 14001, 50001 a OHSAS 18001. Skupina kromě současně certifikovaných systémů řízení disponuje také certifikáty GMP B4 pro bezpečné přepravy krmiv, SQAS pro bezpečné přepravy chemických produktů a čištění železničních vozů a autocisteren a také certifikáty ECM pro systémy údržby železničních vozů.

Na konci dubna a v průběhu května proběhl ve společnostech skupiny AWT recertifikační audit TMS podle systémů řízení ČSN EN ISO 9001:2016 (kvalita), ČSN EN ISO 14001:2016 (ochrana životního prostředí), ČSN OHSAS 18001:2008 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a zároveň dozorový audit pro systém ČSN EN ISO 5001:2012 (hospodaření s energií).
„Úspěšnou recertifikací jsme potvrdili, že všechny své činnosti vykonáváme v souladu s požadavky aktuálně platných norem a našim zákazníkům poskytujeme kvalitní služby, které si klienti v současném vysoce konkurenčním prostředí vyžadují. Všechny významné a uznávané certifikáty dokazují, že věci děláme správně a věříme, že tento úspěch ocení jak stávající, tak i potencionální klienti a partneři,“ řekl David Kostelník, generální ředitel skupiny AWT.
Součástí recertifikace systémů řízení TMS ve společnostech Advanced World Transport (AWT)
a AWT Rekultivace byl i dozorový audit pro systémy kvality a ochrany životního prostředí ve společnosti AWT ROSCO za účasti auditorů z ČIA (Český institut pro akreditaci).
„Jsme rádi, že auditoři ze společnosti CQS Praha konstatovali, že v průběhu celé recertifikace nebyla zjištěna žádná neshoda ani nedostatek a ocenili tak vysoce odbornou a profesionální práci našich zaměstnanců,“ uvedl Bohumil Bonczek, technický ředitel AWT.
Letos se recertifikace navíc nesly ve slavnostním duchu, neboť AWT slaví výročí 15 let od úspěšné certifikace prvního integrovaného systému TMS (společná certifikace systému kvality a bezpečnosti).
Tento dlouholetý úspěch společnosti nezůstal bez povšimnutí, a byl oceněn také na Zákaznickém dnu, který pořádala certifikační společnost CQS u příležitosti 25.výročí od založení. Dne 22. května 2018 tak zástupci AWT v Praze převzali z rukou generálního ředitele CQS ocenění pro nejváženější zákazníky.
„Tohoto ocenění si velmi vážíme a je pro nás závazkem do dalších let, abychom v rámci celé skupiny PKP CARGO poskytovali našim zákazníkům nadále rychlý, komplexní, flexibilní a spolehlivý servis v celém portfoliu služeb skupiny AWT,“ dodal Radek Podstawka, ředitel compliance a kvality ve společnosti AWT.

22. 5. 2018

P rologis Park Bratislava sa rozširuje o dve nové budovy

Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil, že začal výstavbu dvoch nových špekulatívnych budov s celkovou rozlohou 25 300 metrov štvorcových v Prologis Park Bratislava.

Výstavba zahŕňa:

  • Budovu 14 s plochou 9 800 metrov štvorcových, z ktorých si už 2 900 metrov štvorcových vopred prenajíma spoločnosť Blitshtein Trading, distribútor potravín na hlavné trhy strednej a východnej Európy.
  • Budovu 20 s výmerou 15 500 metrov štvorcových.

„Park je z 97 percent obsadený a skutočnosť, že sme tu iba za dva mesiace neobsadenosti plne prenajali budovu 6 ukazuje, ako sú dve nové špekulatívne budovy v súlade s neustále sa zvyšujúcim dopytom po prvotriednych priemyselných a logistických priestoroch v tomto regióne Slovenska,“ povedal Martin Stratov, riaditeľ pre development a leasing spoločnosti Prologis na Slovensku.

Po dokončení dvoch nových budov dosiahne park celkovú rozlohu viac ako 386 000 metrov štvorcových existujúcich logistických priestorov, pre ďalšiu potenciálnu výstavbu zostane k dispozícii 58 000 metrov štvorcových.
Prologis Park Bratislava je situovaný 24 kilometrov východne od centra Bratislavy, 2 kilometre od Senca
a 16 kilometrov od medzinárodného letiska. Prologis tu zabezpečuje kombináciu špekulatívnej výstavby
a budov na mieru, aby vyšiel v ústrety vysokému dopytu po logistických priestoroch vyplývajúcemu
z ideálneho umiestnenia parku pre spoločnosti pôsobiace v regióne strednej a východnej Európy a tiež
v Rakúsku.
S aktívnym pôsobením v štyroch krajinách regiónu a portfóliom s celkovou rozlohou 4,3 milióna metrov štvorcových je Prologis popredným poskytovateľom distribučných nehnuteľností v strednej a východnej Európe (k 31. marcu 2018).

22. 5. 2018

 Mobilná aplikácia IDS BK – smart pomôcka do vrecka pre každého cestujúceho
Mobilná aplikácia IDS BK sa stane modernou a jednoduchou pomôckou pre každého cestujúceho. Cestujúci v nej nájdu cestovné poriadky, zastávky a trasy liniek, kúpia jednorazové a denné cestovné lístky na regionálne vlaky, MHD v Bratislave, či prímestské autobusy v rámci integrovanej dopravy. Mobilná aplikácia IDS BK spojí všetky informácie a služby u všetkých dopravcov v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji. Bratislavská integrovaná doprava spustí do prevádzky mobilnú aplikáciu IDS BK v druhej polovici leta.

Mobilná aplikácia IDS BK sa čoskoro stane ideálnou pomôckou pre každého cestujúceho, ktorý je majiteľom smartfónu. Nielenže tým cestujúcim zjednodušíme cestovanie, ale prinášame tým moderné a pohodlné riešenie ako cestovať integrovanou dopravou. Mobilná aplikácia IDS BK bude jedinou, ktorá poskytne komplexné informácie a služby súvisiace s integrovanou dopravou v Bratislavskom kraji, pričom v anglickom a nemeckom jazyku bude slúžiť aj zahraničným návštevníkom nášho regiónu,“ povedal Marian Rovenský, predseda predstavenstva Bratislavskej integrovanej dopravy, koordinátora IDS BK.
„Pri nastavení mobilnej aplikácie spolupracujeme nielen so všetkými partnermi IDS BK, ale aj odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami s programovaním mobilných aplikácií. Ďakujeme všetkým, ktorí prejavili záujem zapojiť sa do testovania mobilnej aplikácie a prispieť svojimi podnetmi na jej zlepšenie, partnerom a dopravcom IDS BK, ako aj pánovi Ondrejovi Mackovi, šéfredaktorovi magazínu TOUCHIT. Mobilnú aplikáciu budeme testovať do konca júna,“ povedala Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy, koordinátora IDS BK.
Som veľmi rád, že vzniká takáto aplikácia, ktorá prepojí všetky formy dopravy v Bratislavskom kraji. Takéto pokusy síce boli aj v minulosti, ale práve riešenie od Bratislavskej integrovanej dopravy má potenciál skĺbiť do jednej aplikácie naozaj všetko. Profitovať bude z tohto hlave cestujúci, ktorý si jednoducho poradí napr. vtedy, ak potrebuje kombinovať viac typov dopravy,“ doplnil Ondrej Macko, šéfredaktor magazínu TOUCHIT a odborník na multimédiá a mobilnú komunikáciu.
Mobilná aplikácia IDS BK, umožní vyhľadať spojenie, kúpiť všetky druhy cestovných lístkov na jednu cestu a denné cestovné lístky, V mobilnej aplikácii IDS BK bude aj infocentrum, kde budú uvedené informácie o všetkých výlukách a zmenách v integrovanej doprave. Pri vyhľadávaní cesty nemusí cestujúci zadať názov zastávky, môže to byť aj adresa, GPS súradnica, či iný významný bod (stanica, obchodné centrum, divadlo,..). Aplikácia vyhľadá celú trasu, vrátane cesty na zastávku a zo zastávky. Cena mobilnej aplikácie je 18 000 € bez DPH.
Základ mobilnej aplikácie IDS BK tvorí na mieru vyhotovené dátové jadro, ktoré pracuje s pravidelne aktualizovanými dátami o cestovných poriadkoch všetkých dopravcov. V budúcnosti bude táto databáza slúžiť aj pre dispečing IDS BK, vďaka čomu bude možné komunikovať s vozidlami o vzájomných polohách a v prípade potreby skoordinovať nadväzné spojenia. Súčasťou mobilnej aplikácie bude tiež vyhľadávač spojení, ktorý dokáže samostatne fungovať a bude umiestnený na stránke integrovanej dopravy (www.idsbk.sk).
Mobilná aplikácia IDS BK bude k dispozícii na stiahnutie zadarmo prostredníctvom Google Play alebo AppStore.

10. 5. 2018

 Prologis investuje do druhého logistického parku v Plzni

Akvizícia parku s rozlohou 43 700 metrov štvorcových upevňuje pozíciu spoločnosti

Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, oznámil, že fond Prologis European Logistics Fund (PELF) získal český logistický park Mountpark Pilsen.
Park, ktorého pôvodným vlastníkom bola spoločnosť Mountpark Logistics EU, pozostáva zo
43 700 metrov štvorcových neobsadených logistických priestorov a trojhektárového pozemku určeného pre ďalšiu výstavbu v rozsahu 10 000 metrov štvorcových. Nový názov parku bude Prologis Park Pilsen II.
Park má pre logistiku vynikajúce umiestnenie. Je situovaný pri diaľnici D5 spájajúcej Prahu s Bavorskom, 16 kilometrov od Plzne v obci Přehýšov. Táto oblasť je považovaná za vstupnú bránu Českej republiky do západnej Európy a vďaka konkurenčným mzdám a vysoko kvalifikovanej pracovnej sile ide o strategické výrobné centrum. V lokalite Plzeň ide o druhú investíciu spoločnosti Prologis. Vlastní tu už plne obsadený park v obci Štěnovice s rozlohou 58 500 metrov štvorcových.
„Plzeň je významným logistickým trhom a ako taká je predmetom nášho intenzívneho záujmu. Akvizícia poskytuje skvelú príležitosť pre rast v regióne s vysokým dopytom po priestoroch,“ uviedol Martin Polák, senior viceprezident a riaditeľ Prologis pre región strednej a východnej Európy, „Prologis Park
Pilsen-Štěnovice je jedným z najúspešnejších parkov nášho českého portfólia. Druhý plzenský park nám umožní vyhovieť rastúcej potrebe našich zákazníkov expandovať do kľúčových oblastí na hlavnej východozápadnej dopravnej tepne vedúcej do Nemecka.“
V priebehu transakcie Prologis zastupovala spoločnosť Modesta Real Estate.

Prologis je s viac ako 1 miliónom metrov štvorcových logistických a priemyselných priestorov vedúcim poskytovateľom distribučných nehnuteľností na území Českej republiky (k 31. marcu 2018).
3. 5. 2018

 AWT rozšiřuje síť terminálů kombinované dopravy
Mezinárodní dopravní skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, která vlastní terminál kombinované dopravy v Paskově, začala na jižní Moravě provozovat nové intermodální překladiště Terminál Zaječí. Skupina AWT tak významně posiluje své postavení na trhu v oblasti intermodálních přeprav.
Nový terminál v Zaječí, který začala AWT provozovat 23. dubna tohoto roku, doplňuje služby překladiště v Paskově a zároveň je součástí sítě 32 terminálů a logistických center PKP CARGO. Hlavní výhodou terminálu je jeho strategická poloha ve středu Evropy a dobré napojení na železniční síť, konkrétně na železniční koridory Německo – Rakousko – Slovensko a koridor Polsko – Rakousko – Slovensko. Jelikož leží v blízkosti dálnice D2 má zároveň rychlé spojení na páteřní silniční síť. Překladiště leží v blízkosti hranic se Slovenskem, Rakouskem a Maďarskem. Právě na tyto státy budou služby terminálu přednostně zaměřeny.
„Železniční doprava se řadí mezi nejekologičtější způsoby transportu a právě přesun přepravy zboží z přetížených silnic na železnici je jedním z hlavních cílů Evropské unie. Tímto směrem se již řadu let ubíráme i my. Proto jednou z hlavních priorit skupiny AWT je neustálé rozšiřování našich služeb v oblasti kombinované dopravy a rozvoj terminálů,“ říká Viktor Bystrian, obchodní ředitel AWT.
Terminál Zaječí je primárně zaměřen na překládku návěsů. V současnosti může odbavit jeden až dva vlaky denně a disponuje parkovací plochou pro téměř 80 návěsů. První pravidelná linka jezdí na Terminál Zaječí ze severního Německa z přístavu Lübeck. Pro německého operátora ECL GmbH poskytuje AWT železniční trakci, vozy a terminálové služby.
„Dosud jsme byli schopni našim zákazníkům nabídnout služby spojené s intermodální překládkou zboží pouze na severní Moravě prostřednictvím Terminálu Paskov. Nyní můžeme tento servis nabídnout i na jižní Moravě. Velkou výhodou Terminálu Zaječí je možnost jeho dalšího rozvoje a tím i rozšiřování nabídky našich služeb. Právě komplexnost řešení přeprav a dlouholeté zkušenosti nám umožňují pružně reagovat na veškeré požadavky našich klientů v oblasti kombinované dopravy,“ říká Key Account Manager AWT, Martin Gelnar.
Nový Terminál Zaječí doplňuje služby překladiště AWT v Paskově, které je v provozu už od roku 2007. Terminál Paskov má v současnosti rozlohu 31 000 m², kapacitu 2 400 TEU. Výhodou je jeho poloha v blízkosti průmyslových zón i hranic s Polskem a Slovenskem. Do konce roku 2018 bude plocha terminálu v Paskově rozšířena o 20 000 m² a budou zde vybudovány dvě nové koleje, každá v délce
375 m.
„Strategická pozice Paskova a Zaječí v srdci Evropy nám umožňuje snadné a rychlé propojení obou překladišť s důležitými evropskými přístavy a terminály,“ dodává Viktor Bystrian.
2. 5. 2018

 Prologis spúšťa výstavbu v Brne

Prvá špekulatívna budova v Prologis Park Brno bude dokončená v treťom kvartáli
Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil začatie výstavby nového logistického parku na území Českej republiky – Prologis Park Brno. Ako prvá tu vyrastie špekulatívna budova s rozlohou 27 860 metrov štvorcových s dokončením naplánovaným na tretí štvrťrok roku 2018.
Prologis Park Brno, situovaný 10 kilometrov južne od Brna, ponúkne tri prvotriedne budovy poskytujúce ekologicky udržateľné logistické priestory na ploche 90 000 metrov štvorcových na pozemku s veľkosťou 25,9 hektára.
Prémiové umiestnenie priamo na diaľnici D52, ktorá spája Brno s Viedňou, vytvára z parku ideálne distribučné centrum pre domácich aj medzinárodných poskytovateľov logistických služieb a spoločnosti zaoberajúce sa ľahkou výrobou vyžadujúce jednoduchý prístup na trhy Slovenska, Rakúska, Maďarska
a Poľska.
„Z nového projektu v Brne sme naozaj nadšení. Vďaka svojej skvelej viditeľnosti a ideálnej polohe na hlavných dopravných tepnách sa bezpochyby stane hodnotným rozšírením jedného z našich najvýkonnejších portfólií. Pri rozdeľovaní kapitálu sa sústreďujeme na kľúčové oblasti, akými sú napríklad Praha či Brno. V nich vzniká obrovský dopyt po kvalitných logistických nehnuteľnostiach a servise, ktoré Prologis ponúka svojim zákazníkom,“ povedal Martin Polák, senior viceprezident a riaditeľ Prologis pre región strednej a východnej Európy.
Prologis je s viac ako 1 miliónom metrov štvorcových logistických a priemyselných priestorov vedúcim poskytovateľom distribučných nehnuteľností na území Českej republiky (k 31. marcu 2018).
27. 4. 2018

 Prologis rozohral prvý futbalový turnaj v Parku Bratislava

Bratislava (27. apríla 2018)
Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, usporiadal historicky prvý turnaj
v malom futbale vo svojom parku Prologis Park Bratislava. O titul si za krásneho jarného počasia zahralo deväť tímov zložených zo zákazníkov a zamestnancov spoločnosti.
Víťazom turnaja sa stalo mužstvo DHL, druhý stupienok víťazov obsadil tím Spandex a na treťom sa umiestnila reprezentácia spoločnosti Schenker. V rámci turnaja boli ocenení aj najlepší strelci a brankár.
Turnaj v Bratislave nadväzuje na úspech štyroch uplynulých ročníkov obdobnej akcie organizovanej
v Maďarsku. Zatiaľ posledná, štvrtá, maďarská edícia futbalového súboja prebehla v septembri 2017
v nedávno otvorenom rekreačnom areáli v Prologis Park-Gyál za rekordnej účasti 12 tímov.
Spoločnosť Prologis za účelom propagácie a podpory zdravého životného štýlu podobné „relaxačné zóny" vo svojich parkoch v regióne strednej a východnej Európy (CEE) buduje, kdekoľvek to ich dispozície umožňujú. Cieľom je sprostredkovať zamestnancom parkov a členom komunít, v ktorých sa nachádzajú, benefity vonkajších aktivít, ako sú šport alebo pikniky. Súčasťou rekreačných areálov sú ihriská na malý futbal, beachvolejbalové kurty, crossfitové zóny alebo zázemie pre grilovanie, ktoré môžu zamestnanci parkov využívať na tréning aj stretávanie. V priebehu roka sa v nich odohráva tiež rad športových udalostí.
„Z pozitívnej odozvy zákazníkov na náš prvý slovenský turnaj v malom futbale sme nadšení, rovnako tak
z vysokej účasti deviatich tímov. O skvelú atmosféru sa postarali aj ich fanúšikovia a verím, že si všetci deň strávený vonku naozaj užili,“ povedal Anton Brath, riaditeľ správy nehnuteľností spoločnosti Prologis na Slovensku. „Vďaka energii všetkých zúčastnených, nadšenie pre hru a športovému duchu bol prvý ročník turnaja naozaj vydarený.“
S aktívnym pôsobením v štyroch krajinách regiónu a portfóliu s celkovou rozlohou 4,3 milióna metrov štvorcových je Prologis popredným poskytovateľom distribučných nehnuteľností v strednej a východnej Európe.
25. 4. 2018

 Prologis spúšťa výstavbu v Brne
Prvá špekulatívna budova v Prologis Park Brno bude dokončená v treťom kvartáli
Praha (25. apríla 2018)
Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil začatie výstavby nového logistického parku na území Českej republiky – Prologis Park Brno. Ako prvá tu vyrastie špekulatívna budova s rozlohou 27 860 metrov štvorcových s dokončením naplánovaným na tretí štvrťrok roku 2018.
Prologis Park Brno, situovaný 10 kilometrov južne od Brna, ponúkne tri prvotriedne budovy poskytujúce ekologicky udržateľné logistické priestory na ploche 90 000 metrov štvorcových na pozemku s veľkosťou 25,9 hektára.
Prémiové umiestnenie priamo na diaľnici D52, ktorá spája Brno s Viedňou, vytvára z parku ideálne distribučné centrum pre domácich aj medzinárodných poskytovateľov logistických služieb a spoločnosti zaoberajúce sa ľahkou výrobou vyžadujúce jednoduchý prístup na trhy Slovenska, Rakúska, Maďarska
a Poľska.
„Z nového projektu v Brne sme naozaj nadšení. Vďaka svojej skvelej viditeľnosti a ideálnej polohe na hlavných dopravných tepnách sa bezpochyby stane hodnotným rozšírením jedného z našich najvýkonnejších portfólií. Pri rozdeľovaní kapitálu sa sústreďujeme na kľúčové oblasti, akými sú napríklad Praha či Brno. V nich vzniká obrovský dopyt po kvalitných logistických nehnuteľnostiach a servise, ktoré Prologis ponúka svojim zákazníkom,“ povedal Martin Polák, senior viceprezident a riaditeľ Prologis pre región strednej a východnej Európy.
Prologis je s viac ako 1 miliónom metrov štvorcových logistických a priemyselných priestorov vedúcim poskytovateľom distribučných nehnuteľností na území Českej republiky (k 31. marcu 2018).
23. 4. 2018

 Bratislava Card: Ešte viac zážitkov v meste a regióne

13.4.2018 Bratislava – Začína sa 12. sezóna úspešnej turistickej karty Bratislava Card, ktorá v tomto roku ponúka až 19 bezplatných atraktivít a služieb, medzi ktorými sú doprava v celom Bratislavskom kraji, 14 múzeí a galérií, bezplatná prehliadka historického centra mesta, vstupy do mestských veží, ale aj jazda Malokarpatským expresom a k tomu ďalších 100 zliav až do výšky 50 %.
Obľúbené zľavy na produkty tento rok dopĺňajú novinky v regióne a to Malokarpatské múzeum v Pezinku a Hrad Červený Kameň, ktoré poskytujú bezplatný vstup s Bratislava Card.
Karta vznikla v roku 2006, kedy ponúkala 42 zliav a turisti si na ňu postupne zvykali. Dnes ponúka takmer 3 násobok zliav, ktoré je možné využiť po celom Bratislavskom kraji a je nesporne veľkou výhodou pri návšteve Bratislavy. Našim cieľom je naďalej podporovať tento produkt a predlžovať tak dĺžku návštevy turistov v našom regióne. Úspech aktívnej propagácie dokazuje vyše 44 %-ný nárast jej predaja v roku 2017 oproti predošlému roku a my sa tešíme, že predaju dominuje 3-dňová karta, ktorá je najvýhodnejšia pre návštevníka a pre nás z pohľadu marketingu najpodstatnejšia,“ hovorí primátor hl. mesta SR Bratislavy I. Nesrovnal.

12. 4. 2018

 CELKOVÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2017: V PORADÍ UŽ 4. ROK V ZNAMENÍ RASTU TRŽIEB A MARŽÍ

Skupina GEFCO Group, globálny poskytovateľ komplexných služieb priemyselného dodávateľského reťazca a európsky líder v oblasti automobilovej logistiky, dnes zverejnila svoje celkové hospodárske výsledky za rok 2017, ktorý bol ďalším 12-mesačným obdobím silného výkonu. Tržby Skupiny dosiahli 4,4 miliardy EUR, čo je nárast o 5,1% zo 4,2 miliardy EUR z roku 2016, pričom hodnota EBITDA vzrástla o 16% na 201 milióna EUR.

Najdôležitejšie údaje

  • Tržby vzrástli o 5,1% na 4.4 miliardy EUR
  • Hodnota EBITDA vzrástla o 16% na 201 miliónov EUR
  • Odbyt divízie trhových klientov (Market Clients) viedol s rastom na úrovni 8,1%, pričom bol podporený silným rozvojom divízií globálnych a veľkých zákaziek (Global a Major Accounts)
  • Rast EBITDA bol podporený vyšším hrubým ziskom, dobrým výkonom naprieč všetkými divíziami a dobrou kontrolou nákladov
  • Divízia pozemnej prepravy (Overland) – plán zlepšovania prináša zisk prostredníctvom optimalizácie nákladov
  • Divízia špedície (Freight Forwarding) – plán zlepšovania prináša zisk vďaka silnému rastu odbytu novým zákazníkom a špecializácii obchodných trás
  • Bilancia Skupiny je naďalej dobrá
29. 3. 2018

 Spoločnosť Papp Italia dokončila integráciu do siete Dachser
Medzinárodný dodávateľ logistických služieb Dachser získal talianskeho poskytovateľa logistiky potravín Papp Italia. Pobočka vo Verone v severnom Taliansku sa po novom nazýva Dachser Italy Food Logistics S.R.L.

Ako významný výrobca a spotrebiteľ potravín hrá Taliansko významnú úlohu pri preprave tovaru po celej Európe. To viedlo spoločnosť Dachser v roku 2012 k odkúpeniu 50% podielu v talianskej dopravnej spoločnosti Papp Italia s následnou dvojročnou spoluprácou. Dachser úplne prevzal spoločnosť v roku 2017. Posledným krokom v integračnom procese bol prechod na systémy Dachser a premenovanie subjektu.
Základom integrácie bola premena všetkých logistických procesov a IT systémov do štandardov Dachser. Táto fáza bola dokončená v polovici februára. Spoločnosť Dachser Italy Food Logistics je teraz plne integrovaná do siete všetkých procesov Dachser. Zákazníci môžu využívať jednotné produktové portfólio vivengo, rovnako ako prístup do platformy eLogistics pre nepretržité sledovanie zásielok, funkciu proaktívneho upozorňovania na nezrovnalosti pri preprave a možnosť priameho riadenia objednávok či skladovanie. Región je tiež spojený s ďalšími 33 krajinami prostredníctvom European Food Network spoločnosti Dachser. Každý deň je tovar smerovaný z Verony do európskeho hubu na prepravu potravín vo Frankfurte nad Mohanom aj do ďalších terminálov v sieti.
Alfred Miller, konateľ firmy Dachser Food Logistics, uvádza: „So svojou strategicky silnou pozíciou v severnom Taliansku je Dachser Italy Food Logistics ideálnym východiskovým bodom, z ktorého môžeme ďalej expandovať a ďalej internacionalizovať našu kontraktnú logistiku potravín v Taliansku. Vďaka zavedeniu štandardizovaných procesov môžeme ponúknuť európskym výrobcom potravín a maloobchodníkom ešte atraktívnejšie služby. To posúva náš import/export na úplne novú úroveň, ktorá ďalej posilňuje európsku sieť potravín.“
Dachser Italy Food Logistics doručuje zo svojho hlavného sídla a centrálneho terminálu vo Verone pravidelne každý rok 230 000 ton potravín viac ako 1 200 (maloobchodným a priemyselným) príjemcom naprieč Talianskom. Ide o zásielky čerstvých potravín, zásielky vyžadujúce kontrolovanú teplotu či zásielky prepravované pri bežnej teplote okolia. Zariadenie v blízkosti Verony disponuje skladovými priestormi s veľkosťou 17 000 m2 v rôznych teplotných zónach a 41 nakladacími rampami. O distribúciu, skladovanie a administratívne operácie sa tu stará približne 170 zamestnancov. V Tarante (Apulia) má Dachser Italy Food Logistics pobočku, ktorej hlavnou úlohou je organizovanie celovozovej dopravy pre Taliansko a pre export.

15. 3. 2018

 Průzkum odhalil bolesti logistiky v módním průmyslu
15. 3. 2018, Brno - Analyzovat skladové priority firem působících v logistice oděvů, obuvi a módního zboží a zmapovat problémy a technologickou připravenost módního průmyslu ve srovnání s jinými obory, takové cíle si stanovil nejnovější logistický průzkum společnosti CCV Informační systémy. Z výsledků vyplývá, že nejdůležitější výzvou je zamezení záměn zboží (69 %) a největší rezervy jsou v nepružnosti skladů na sezónní změnu zásob (53 %) nebo potřebě přesnějšího vychystávání velikostních setů či barevných mixů (46 %). Potenciál na zlepšení pak respondenti firem spatřují také v nedostatečném značení ve skladu nebo ve využití systémů pro řízení skladů (WMS). Pouze 28 % společností má zavedenou adresaci ve skladu na úroveň přihrádek.

8. 3. 2018

 Hubert J. E. směřuje k automatickému zpracování 100 % zbožových dokladů
Slovenská nápojářská jednička na trhu sektů a šumivých vín Hubert J. E. rozšiřuje možnosti automatického zpracování zbožových dokladů se svými odběrateli. Řešení ORION od CCV Informační systémy, předního českého providera služeb pro elektronickou výměnu dat (EDI) nyní používá také pro automatické zpracování PDF objednávek od klíčových odběratelů a zároveň pro plně elektronické zpracování vydaných daňových dokladů. Současně se zaměřuje na automatizaci výměny dokladů se svými dodavateli, aby se tak přiblížila ideálu digitálního podniku.
Hubert J. E. má na slovenském trhu široké portfolio zákazníků. Kromě prakticky všech významných obchodních řetězců jsou mezi jeho odběrateli i maloobchodní hráči na tradičním trhu, nápojářské velkoobchody nebo gastroprovozy. Celkem přes 200 obchodních partnerů, se kterými si vyměňuje obchodní a logistické doklady jako jsou objednávky, dodací listy nebo faktury. Čistě daňových dokladů zpracuje měsíčně přibližně tisícovku.

8. 3. 2018

 Nová provozní budova na terminálu AWT v Paskově
Terminál v Paskově, který provozuje mezinárodní dopravní společnost Advanced World Transport (AWT), člen skupiny PKP CARGO, již nyní obsluhuje nová provozní budova pro dispečink a další navazující služby. Výstavba objektu je součástí třetí etapy modernizace překladiště a rozšíření manipulačních ploch, které nadále pokračuje na nevyužívaných prostorách brownfieldu bývalého dolu Paskov. AWT budovu slavnostně otevřela 8. března 2018.

Terminál v Paskově je jedním z mála otevřených nezávislých intermodálních překladišť v České republice, který v současnosti disponuje manipulační plochou o rozloze 31 000 m2, kapacitou 2 400 TEU a třemi kolejemi o délce 270 metrů. Velkou výhodou je jeho poloha v blízkosti průmyslových zón i hranic s Polskem a Slovenskem. Strategická pozice v srdci Evropy umožňuje snadné a rychlé propojení do důležitých evropských přístavů a terminálů. Nachází se v těsné blízkosti dálnice a má kolejové napojení na celostátní železniční síť. V roce 2017 zde bylo zmanipulováno více než 100 tis. kontejnerů a návěsů a terminál je v současné době vytížen téměř na sto procent.
„Kombinovaná doprava a neustálý rozvoj terminálu Paskov je jednou z hlavních priorit strategie skupiny AWT do budoucna. S využitím synergií s mateřskou skupinou PKP CARGO je naším cílem mimo jiné i napojení překladiště na další významné evropské terminály a přístavy. Přesun přepravy zboží ze silnice na železnici je jedním z hlavních cílů Evropské unie v oblasti dopravy a tímto směrem chce jít i AWT. Za zmínku stojí například naše nová pravidelná linka mezi terminály Paskov a Herne v Německu, kdy AWT přepravuje vlaky s návěsy pro významného evropského dopravce LKW WALTER,“ říká Arkadiusz Olewnik, generální ředitel skupiny AWT.
V rámci třetí etapy modernizace, která je realizována částečně z dotace EU, bude terminál rozšířen o dalších 40 000 m2 a jeho kapacita se zvětší na téměř 5 000 TEU. Budou zde vybudovány dvě nové koleje, každá v délce 350 metrů, parkovací plocha pro 40 tahačů, napojení pro chladící kontejnery a speciální místo pro kontejnery s nebezpečným zboží. Součástí této modernizace byla i výstavba nového moderního řídícího střediska pro dispečink a další navazující externí služby a subjekty.

„Výstavba nové moderní provozní budovy pro dispečink, celní úřad, deklaraci a další služby byla jednou z hlavní částí celého projektu modernizace překladiště. Nyní budeme pokračovat v postupném rozšiřování manipulačních ploch na nevyužitých prostorách brownfieldu bývalého dolu Paskov a plánujeme, že třetí etapa bude dokončena na jaře roku 2019. V rámci celého projektu bude do konce roku 2020 zrekonstruována i přilehlá vlečka AWT, která slouží především pro potřeby terminálu,“ říká Bohumil Bonczek, technický ředitel AWT.

Terminál, který vznikl v roce 2007, slouží jak pro AWT, tak pro externí subjekty a zajišťuje veškeré činnosti spojené s překládkou, svozem, rozvozem, lehkými opravami kontejnerů, odbavením vlaků a skladováním kontejnerů na ploše, dále i celní služby na místní celnici situované v areálu terminálu.
„Díky umístěni všech služeb na jednom místě v terminálu nabízíme našim zákazníkům v Paskově opravdu komplexní služby spojené s intermodální překládkou zboží,“ dodává Bohumil Bonczek.

8. 3. 2018

 Prologis oznamuje predaj Prologis Park Hegyeshalom spoločnosti Horvath Rudolf

Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil predaj Prologis Park Hegyeshalom v Maďarsku spoločnosti Horvath Rudolf Intertransport Ltd, maďarskému poskytovateľovi logistických služieb.

Transakcia zahŕňala plne prenajatú logistickú budovu triedy A s celkovou rozlohou 32 300 metrov štvorcových a 24-hektarový pozemok.
Prologis Park Hegyeshalom je prvý logistický park triedy A v severozápadnej časti Maďarska, ktorý sa nachádza v „magickom trojuholníku“ tvorenom hranicami Maďarska, Rakúska a Slovenska. Má priame napojenie na Bratislavu (po diaľnici M15) aj na Viedeň a Budapešť (po diaľnici M1).
„Našou stratégiou je zameriavať sa na trhy s vysokými bariérami vstupu, so silným dopytom a nízkou mierou neobsadenosti,“ povedal László Kemenes, senior viceprezident a country manager Prologis pre Maďarsko. „V súlade s týmto princípom sa budeme aj naďalej sústreďovať na kľúčové lokality v Budapešti a jej okolí.“
V priebehu transakcie zastupovala Prologis spoločnosť JLL, poradenstvo pre Horvath Rudolf zabezpečila spoločnosť Deloitte.