23. 6. 2017

 Poslanci BSK schválili vstup RegioJetu do integrovanej dopravy

Bratislava, 23. júna 2017. Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja schválili vstup RegioJetu do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Vďaka rozšíreniu integrovanej dopravy budú môcť ľudia vymeniť státie v zápchach za pohodlné a rýchle cestovanie z Kvetoslavova po celej Bratislave na jeden cestovný lístok.

Bratislavská integrovaná doprava v súčasnosti rokuje so súkromným dopravcom o podmienkach jeho vstupu do systému. V rámci príprav zapojenia spoločnosti RegioJet do IDS BK je kľúčové vybudovať infraštruktúru predaja a systém kontroly cestovných lístkov, čo predovšetkým zahŕňa nákup, osadenie a inštaláciu označovačov na cestovné lístky či úpravu elektronických zariadení na kontrolu bezkontaktných čipových kariet cestujúcich. Predpokladaný termín zapojenia RegioJetu do integrovanej dopravy je najneskôr do 30. júna 2018.

„Po pristúpení RegioJetu do Integrovanej dopravy budú všetci veľkí hráči v rámci verejnej dopravy na palube. To znamená, že Integrovaná doprava v Bratislave bude úplná. Najviac to poteší ľudí, ktorí cestujú od Komárna z Dunajskej Stredy, pretože táto vetva nebola ešte pokrytá a teda budeme mať pokryté všetky vetvy. To znamená od Petržalky, od Malaciek, od Pezinka, od Senca, ale aj od Dunajskej Stredy smerom do stredu mesta a naspäť. A to je základ regionálnej dopravy ako takej, aby ľudia vysadli z aut a nasadli do vlakov alebo autobusov hromadnej dopravy,“ vysvetlil Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Pri cestovaní RegioJetom na trase Bratislava-Kvetoslavov budú platiť všetky jednorazové a predplatné cestovné lístky IDS BK, ako aj duálna tarifa dopravcu - cestovné lístky platné iba na cestu vlakom.
„S jedným cestovným lístkom bude môcť každý cestovať nielen žltým vlakom, ale zároveň aj verejnou dopravou po celej Bratislave. Podľa dostupných údajov vieme povedať, že mesačne cestuje vlakom na trase Bratislava-Kvetoslavov okolo 182 tisíc ľudí. Veríme, že rozšírením integrovanej dopravy ich bude ešte viac a presvedčíme ľudí, aby presadli zo svojich áut a zvolili pohodlnejšie a rýchlejšie cestovanie do Bratislavy vlakom,“ povedal Marian Rovenský, predseda predstavenstva Bratislavskej integrovanej dopravy, koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.

„Dnešné schválenie zo strany Bratislavského samosprávneho kraja je ďalším krokom k naplneniu dlhodobo deklarovaného záujmu dopravcu RegioJet vstúpiť do IDS BK. Rokovania úspešne pokračujú - aktuálne sa riešia detaily fungovania RegioJetu v tomto tarifnom systéme. To, ako bude náš vstup vyzerať a všetky podmienky chceme mať dohodnuté do konca leta. Veríme, že to bude ďalší impulz na to, aby cestujúci ešte viac dávali prednosť modernej železničnej doprave a celkovo systému verejnej dopravy v rámci Bratislavského samosprávneho kraja a hlavného mesta Bratislavy. Po našom vstupe sa tak bude dať našimi vlakmi cestovať aj s električenkou na MHD. Očakávame, že naše vlaky začnú ešte viac využívať aj obyvatelia mestských častí Podunajské Biskupice a Vrakuňa za svojimi cestami do škôl a práce. Na električenku sa bude dať cestovať v úseku medzi stanicami Kvetoslavov a Bratislava, hl. st.,“ hovorí Aleš Ondrůj, tlačový hovorca RegioJetu.

RegioJet bude v rámci IDS BK obsluhovať zastávky Bratislava-Hlavná stanica, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov zastávka, Kvetoslavov. V budúcnosti pribudnú na tejto trase dve nové zastávky, a to Martinský cintorín a Ružinov. Vlaková linka by mala byť prevádzkovaná v 15 minútových intervaloch počas špičky a 60 minútových intervaloch v ostatných časoch.

13. 6. 2017

 Dachser testuje nové riešenia pre distribúciu v centrách miest

Celosvetovým trendom 21. storočia je rast urbanizácie. Obrie mestské aglomerácie prinášajú veľké nároky na logistiku v mestách – takzvanú city logistiku. Na nových modeloch city logistiky sa už pracuje. Divízia pre výskumné a vývojové aktivity medzinárodného poskytovateľa logistických služieb Dachser testuje inovatívne riešenie. To umožní doručovať zásielky k zákazníkom v mestách bezpečne, rýchlo, spoľahlivo a navyše aj ekologickejšie než doteraz.
Veľké mestá čelia v dôsledku preplnenosti mnohým problémom, ktoré sa týkajú najmä dopravy: permanentná preťaženosť infraštruktúry, obmedzenia prístupu, nízkoemisné zóny, nedostatok parkovacích miest a mnoho iného. Jednou z veľkých výziev súčasnosti je aj zásobovanie centier veľkých miest. Nároky na logistiku v centrách miest zvyšujú napríklad aj malé obchody s minimom skladovacích plôch, ktoré potrebujú dodávať veľké množstvo tovaru v menších zásielkach, ale s vysokou frekvenciou doručovania. Ďalšími faktormi, ktoré ovplyvňujú mestskú logistiku, sú tiež stúpajúca individualizácia výroby a obchodu, ako aj väčšie a detailnejšie požiadavky zákazníkov.
Na nových modeloch mestskej logistiky spoločnosť Dachser dlhodobo pracuje a jej divízie pre výskumné a vývojové aktivity testuje inovatívne riešenie. Pilotný projekt, ktorý sa zameriava na tieto problémy veľkomiest zahájili v Paríži. „Každodenné dopravné zápchy sú pre Paríž také typické ako Eiffelová veža a robia toto mesto ideálnym pre projekt mestskej logistiky,“ hovorí Roman Stoličný, managing director a člen predstavenstva Dachser Slovakia, a dodáva, „každé ráno je mesto ochromené tristokilometrovou dopravnou zápchou. Dokonca ani privstať si a vyraziť na cesty včas už nie je stratégiou.“
Nová koncepcia spoločnosti Dachser pre dodávky tovaru do centra mesta zahŕňa napríklad vytvorenie mikrohubov, ktoré v noci prijímajú zásielky a vysielajú špeciálne nízkoemisné vozidlá pre zásobovanie tzv. posledné míle do obchodov a nákupných centier v meste. V rámci parížskeho projektu sa testuje, ako by mala mestská distribúcia vyzerať v budúcnosti s ohľadom na zníženie počtu prístupových ciest do mesta a stále viac obmedzujúce emisné limity. Jedným z možných riešení je v týchto podmienkach používať pre zásobovanie elektrické nákladné autá. Model zásobovania historického centra mesta s použitím elektromobilov sa už osvedčil v španielskom meste Malaga. Pilotný projekt „City Center Ecological Distribution“ tu zaviedla spoločnosť Dachser Spain. Elektromobil El Carrito zabezpečuje v Malage rozvoz balíkových zásielok v úzkych stredovekých uličkách, kde sa nachádza asi 14 % všetkých obchodov tohto mesta.
Projekt spoločnosti Dachser v Paríži teraz testuje podobný model využívania elektromobilov aj vo väčšom meradle. V prípade, že sa elektrické vozidlá stanú preferovaným spôsobom doručovania v centrách veľkých miest, bude nutné vytvoriť aj potrebnú infraštruktúru. Elektrické nákladné autá najazdia okolo 100 km, než sa musia znova dobiť. To samo o sebe prináša nový pohľad na umiestnenie mikrohubov.
„Pracujeme na súbore nástrojov, ktoré ponúkajú nový prístup k súčasným výzvam mestskej logistiky. Zatiaľ čo sa učíme a experimentujeme v Paríži, zbierame tiež skúsenosti v ďalších mestách, napríklad v Kodani a Stuttgarte. Zaujímavou súčasťou experimentu priamo v teréne je tiež doručovanie pomocou nákladných elektro-bicyklov,“ hovorí Roman Stoličný a uzatvára, „očakávame, že vďaka nášmu projektu budeme schopní vytvoriť udržateľné riešenia a priaznivé vyhliadky do budúcnosti, a to nielen v Paríži.“

8. 6. 2017

 Nestlé umí automatizovaně zpracovat PDF objednávky s pomocí služby PDF2EDI
Brno, 8. června 2017 - Společnost Nestlé využívá se svými zákazníky elektronickou výměnu dokladů EDI ve strukturovaných datech pro jejich bezpapírové a automatizované zpracování. EDI komunikaci však dosud nevyužívají všichni zákazníci. S pomocí řešení ORION EDI od CCV Informační systémy (rozšířené o službu PDF2EDI) začalo Nestlé jako první na českém trhu automaticky zpracovávat PDF objednávky od společnosti Kaufland, a to bez potřeby ručního přepisování do systému. Došlo tak k podstatnému zjednodušení a zpřesnění výměny dat s jedním z nejvýznamnějších zákazníků, řetězcem Kaufland.

Nestlé prostřednictvím EDI komunikace („Electronic Data Interchange“) denně přijímá a odesílá stovky dokladů, které je třeba rychle a bezchybně zpracovat pro zajištění obchodních a logistických procesů s odběrateli. EDI komunikace tvoří položkově přes polovinu všech objednávek a zůstává pro Nestlé preferovanou volbou u většiny odběratelů - od retailových partnerů až po farmaceutické velkoobchody.
Řešení ORION EDI od CCV Informační systémy ale Nestlé Česko nevyužívá jenom na výměnu strukturovaných dat z objednávek, faktur a dalších dokladů. V roce 2015 se společnost zaměřila na vydané faktury a díky projektu elektronické fakturace archivuje nyní 100 % těchto daňových dokladů elektronicky pomocí konsolidačního centra ORION. Všechny podoby vydaných daňových dokladů (faktura, dobropis, vrubopis, aj.) jsou zároveň zpracovány dle platné legislativy.
Cestou k úsporám se stala konverze z PDF do EDI
Další fáze elektronizace se zaměřila právě na objednávky významných zákazníků. Mimo formát EDI získává Nestlé objednávky ve strukturované podobě také z vlastního nákupního portálu nebo z mobilní aplikace. Celkově tak již nyní zpracovává elektronicky 78 % objednávek. Zbývající pětina však stále nabízí významný prostor ke zlepšení.
„Cílem projektu byla automatizace zpracování objednávek od zákazníka Kaufland s vysokou spolehlivostí. Tohoto cíle bylo jednoznačně dosaženo. Po implementaci služby PDF2EDI se vytížení obsluhy snížilo o dvě třetiny a vidíme v ní potenciál i pro zapojení dalších zákazníků,“ říká Pavel Golasík, EDI and Customer Service Support ve společnosti Nestlé Česko.
Pro danou potřebu EDI poskytovatel navrhl funkční řešení PDF2EDI pro konverzi dat z PDF objednávky do EDI zprávy ORDERS. Tu je informační systém SAP schopný načíst s minimálními nutnými úpravami, což byla také jedna z podmínek projektu.
CCV Informační systémy je na tuzemském trhu jediným EDI poskytovatelem, který dodává konverzi (vytěžování) informací z e-mailových PDF objednávek do strukturovaných dat (EDI zpráv ORDERS). Využití služby PDF2EDI je nezávislé na odběrateli nebo na používaném podnikovém systému.
Dodavatelům to přináší možnost přímého načtení dokladů do svého podnikového systému bez manuálního přepisování dat a s tím spojených chyb, a to za využití již existujícího datového EDI rozhraní. Jednoduše a bez dalších vícenákladů,“ říká David Reichel, ředitel divize CCV eBusiness.
Samotná spolupráce mezi Nestlé a CCV Informační systémy probíhala hladce, osvětluje Pavel Golasík: „Stejně jako u ostatních projektů realizovaných společně s CCV je vysoce hodnocena spolehlivost, flexibilita, náhled na požadované řešení a konstruktivní připomínky v průběhu projektu. Důležitým faktorem byly samozřejmě i přijatelné náklady a včasnost dodání řešení, “ dodává Golasík za Nestlé Česko.
Jak konverze PDF objednávek funguje?
Princip je přitom jednoduchý. V e-mailové schránce, kam zákazník dodavateli své PDF objednávky posílá, je nastaveno pravidlo, které tyto zprávy automaticky přepošle do systému ORION. Ten dokument zpracuje a na základě získaných dat vytvoří EDI zprávu ORDERS, kterou odešle do informačního systému dodavatele jako jakoukoli jinou EDI objednávku. Služba ORION dokonce rozpozná, zda jde o standardní objednávku nebo o tzv. změnovou objednávku, kterou procesně zpracuje jinak.
Celý systém má pojistku. Pokud by se data z PDF souboru nepodařilo převést, je upozorněna obsluha, která má možnost objednávku v aplikaci ORION ručně upravit. Od začátku spuštění projektu (leden 2017) však v Nestlé k takové situaci nedošlo, spolehlivost služby je tedy 100%.

Úspěšný projekt aktuálně spouští také Nestlé Slovensko a zároveň probíhá analýza návratnosti, která bude podkladem pro rozšíření služby na další zákazníky.
7. 6. 2017

 LOGISTIKA POSLEDNEJ MÍLE CITYLOGIN - FM LOGISTIC A JEJ KLIENTI SA ZAVÄZUJÚ K ČISTEJ LOGISTIKE
Spoločnosť FM Logistic, popredný poskytovateľ komplexnej logistiky, vyvinula v roku 2014 koncept Citylogin, udržateľné a efektívne riešenie mestskej logistiky. Cieľom konceptu je obmedziť dopad distribúcie na centrá veľkých miest (znečistenie, hluk, dopravná zápcha…). Pracuje so skladmi umiestnenými za hranicami centier miest a s vozidlami s ekologickým pohonom.
Prvým mestom, ktoré obmedzilo vjazd vozidiel s bežnými pohonnými hmotami do historického centra, a teda ťaží z výhod konceptu Citylogin, bol Rím. FM Logistic v súčasnosti, s ohľadom na potreby svojich zákazníkov, rozvíja riešenie v ďalších mestách v Taliansku, Španielsku, Poľsku, Rusku, vo Francúzsku i v Českej republike.

Citylogin sa rozširuje po Taliansku
V rámci projektu pre spoločnosť Sephora sa Citylogin po Ríme rozšíril i na centrum Milána. Popri tejto spolupráci tu FM Logistic podpísala novú zmluvu so skupinou Carrefour. Predmetom sú dodávky suchého tovaru do obchodov Carrefour Express, ktoré sa nachádzajú v srdci hlavného mesta Lombardie, v obmedzenej dopravnej zóne. Distribúcia je organizovaná v spolupráci s talianskym dopravcom Mag.di. Hybridné vozidlá (Fuso Canter) uskutočňujú tri otáčky denne. V rámci siete selektívneho reťazca s parfémami bude v blízkej dobe spustený koncept tiež v centre Turína.

Príklad zo Španielska, z Madridu po Bilbao
V Madride prevádzkuje od konca roka 2016 FM Logistic v spolupráci s dopravcom Ontime Logística Integral flotilu 14 elektrických, hybridných a CNG vozidiel. Uskutočňuje zvozy domácností i obchodov. Tovar, určený pre centrum mesta, je uložený v 14 km vzdialenom prekladisku. Najviac závozov je realizovaných pre spoločnosť Lidl.
FM Logistic tiež nedávno získala dotácie z Európskej únie, aby otestovala elektrické trojteplotné vozidlá s kapacitou 10 až 12 paliet, ktoré sú prispôsobené mestskej distribúcie.
Ďalším mestom, kde sa Citylogin úspešne rozvíja je Bilbao. Po viacerých testoch zásobuje FM Logistic obchodné reťazce Lidl novými vozidlami prispôsobenými pohybu po meste.

Luxusný tovar a farmaceutické produkty na východe
FM Logistic je od roku 1994 aktívna na ruskom trhu. Od začiatku roku 2017 rozvíja spoločnosť v centre Moskvy koncept Citylogin pre popredné luxusné značky. Tovar z Francúzska putuje letecky z francúzskeho Roissy do ruského hlavného mesta. Odtiaľ je odvážaný do jedného zo skladov FM Logistic. Vlastná distribúcia je potom riadená dodávkami Iveco CNG. Tie sú špeciálne vybavené pre distribúciu luxusného tovaru (dvojité bezpečnostné dvere, vystužené okná, alarm, nepretržité sledovanie GPS…).

V Poľsku, kde spoločnosť pôsobí od roku 1995, testuje pod svojou značkou FM Health distribúciu farmaceutických výrobkov v historickom centre Varšavy. Závozy sú uskutočňované elektrickým vozidlom Nissan e-NV200, špeciálne navrhnutým na prepravu citlivých výrobkov.

Citylogin prichádza do Paríža
FM Logistic je zapojená do mnohých mestských distribučných projektov. Na základe projektovej výzvy parížskej radnice, vydanej minulý rok spolu s Paris&Co, predstavila spoločnosť, v partnerstve so Sogaris, inovatívny projekt doručovania čerstvých produktov z logistického zázemia mimo centrum hlavného mesta.
6. januára podpísala naviac FM Logistic v Paríži kódex udržateľnej mestskej logistiky (LUD). Cieľom kódexu je zladiť v rámci moderného logistického systému jeho ekonomickú stránku so zdravými životnými zásadami.
Čoskoro tak bude v juhovýchodnej časti Paríža sprevádzkované prekladisko prispôsobené konceptu Citylogin.

K tomuto dynamickému vývoju dodáva Grégoire Lapillonne, projektový manažér spoločnosti FM Logistic: "Zvýšenie logistických tokov a prísnejšie pravidlá pre vjazd do centier miest vedú k pretváraniu mestských distribučných plánov. Citylogin v tomto smere dopĺňa naše dopravné služby. V centrách miest, kde sa obmedzenie dopravy postupne stane štandardom, je pre našich zákazníkov efektívnym distribučným riešením.”
6. 6. 2017

 Dachser otvoril nový sklad neďaleko Linzu
Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb Dachser otvoril vo svojom logistickom centre v Hörschingu neďaleko rakúskeho Linzu nový sklad. Ten bude slúžiť pre kontraktnú logistiku a jeho skladovaciu a logistickú plochu tvorí 10 000 m2 vrátane 20 000 paletových miest. Dachser do tejto pobočky investoval približne 10 miliónov eur a vytvorí až 30 nových pracovných miest. Nové a väčšie priestory umožnia ešte efektívnejšie využitie blízkej slovenskej pobočky v Lozorne. Z tej prúdi tovar do Rakúska i z neho každý deň prostredníctvom priamej linky zbernej služby.
Z Hörschingu vie teraz Dachser ponúknuť všetky služby z jediného miesta: skladovanie, kontraktnú logistiku podľa požiadaviek zákazníka a súčasne tiež priame spojenie s ucelenou európskou prepravnou sieťou a s leteckou a námornou dopravou prostredníctvom divízie Air & Sea Logistics.
Slávnostné otvorenie nových priestorov, ktorého sa zúčastnilo približne 170 hostí, zahájil Bernhard Simon, CEO spoločnosti Dachser. „Nový sklad je ďalším míľnikom v rozširovaní našej rakúskej siete. Jeho význam však ďaleko presahuje hranice krajiny – ako európsky logistický uzol je Dachser Rakúsko základným pilierom v celosvetovej sieti Dachser,“ uviedol Bernhard Simon vo svojej otváracej reči.
Počas slávnostného otvorenia prehovoril tiež Günter Hirschbeck, Managing Director Dachser Austria European Logistics: „V novom sklade sme zaviedli logistické koncepty a zákaznícke riešenia, vďaka ktorým prepájame naše divízie European Logistics a Air & Sea Logistics. V Dachser toto riešenie nazývame Interlocking a naši zákazníci z týchto integrovaných procesov profitujú. Ako rodinná firma máme v tomto regióne úzke väzby a prostredníctvom pobočky v Hörsching vytvoríme asi 30 nových pracovných miest.“
Logistické centrum v Hörschingu, otvorené v roku 2008, má tranzitný terminál veľký 8 000 m2 a jeho súčasťou je aj štvorposchodová kancelárska a administratívna budova. Nový sklad bol postavený na existujúcom tranzitnom termináli, pričom areál ponúka priestor pre ďalšie rozširovanie.

Digitalizácia a virtuálna realita v Linzi
Hostia, ktorí sa zúčastnili na slávnostnom otvorení, mali príležitosť nasadiť si okuliare pre virtuálnu realitu a ponoriť sa do 3D vizualizácií skladových procesov. Tieto okuliare, ktoré ponúkajú snímky vo vysokom rozlíšení a umožňujú virtuálnu prehliadku skladu, zlepšujú transparentnosť procesov a ponúkajú istotu správneho plánovania. V závere akcie sa diskutovalo na tému digitalizácie v logistickom sektore, ktoré viedol profesor Sebastian Kummer, predseda Inštitútu pre riadenie dopravy a logistiky z Viedenskej univerzity ekonomiky a obchodu, a Bernhard Simon.
S desiatimi pobočkami má Dachser v Rakúsku silnú sieť, vďaka ktorej hrá dôležitú úlohu aj v rámci európskeho logistického uzla pre Európu, pričom pobočka Hörsching doručuje presne načasované zásielky po celom kontinente.

6. 6. 2017

 Prologis ako prvý na českom trhu získava najvyššie ocenenie BREEAM
Hodnotenie „Outstanding“ potvrdzuje pozíciu spoločnosti Prologis ako priekopníka výstavby udržateľných, energeticky efektívnych logistických nehnuteľností
Praha (6. júna 2017)

Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil, že budova s rozlohou
33 700 metrov štvorcových, ktorú postavil na mieru v Prologis Park Prague-Rudná pre českého predajcu športových potrieb Sportisimo, je prvou logistickou nehnuteľnosťou v Českej republike ocenenou najvyšším stupňom akreditácie BREEAM. V rámci regiónu strednej a východnej Európy ide ešte len o druhú takú budovu s týmto hodnotením.
BREEAM je popredná svetová metóda pre posudzovanie trvalej udržateľnosti projektov z oblastí infraštruktúry a stavebníctva. Najvyššie hodnotenie „Outstanding“ sa podľa nej udeľuje, ak posudzovaná stavba dosiahne skóre vyššie ako 85 percent v niekoľkých kľúčových kategóriách, ako sú správa, využitie pôdy a ekológia, zdroje a energie, spoločenský alebo ekonomický prínos, doprava či inovácie.
Budova 18, ktorá bola dokončená v tomto roku, získala v konečnom hodnotení BREEAM skóre 88,1 percenta. To svedčí nielen o jej šetrnosti k životnému prostrediu, ale aj o významných prevádzkových úsporách, ktoré umožňuje. Denná spotreba pitnej vody bola znížená o 56 percent, u spotreby primárnej energie došlo k obmedzeniu o 20 percent za hranicu najprísnejších regulácií.

Hospodárenie s energiami je priebežne kontrolované najmodernejšími meracími systémami, vodovodné potrubie je vybavené systémom detekcie úniku.
„Táto akreditácia je dôkazom inovácií, kvality a citu pre detail, ktoré Prologis prináša pri navrhovaní a realizácii celej svojej výstavby,“ povedal David Jakeš, senior projektový manažér spoločnosti Prologis v Českej republike. „Úzka spolupráca so spoločnosťou Sportisimo v priebehu celého projektu nám umožnila splniť špecifické požiadavky zákazníka a dodať mu úplne novú prvotriednu budovu, ktorá zvyšuje spokojnosť zamestnancov a zároveň prináša značné úspory nákladov.“
Distribučné centrum pre Sportisimo pozostáva z dvoch obdĺžnikových hál napojených z oboch strán k pôvodnej budove. Počas výstavby boli aplikované prísne požiadavky na trvalú udržateľnosť aj bezpečnosť tak, aby došlo k zamedzeniu akéhokoľvek znečistenia či ohrozenia na zdraví a bezpečnosti. Stavebné materiály boli vyberané na základe analýzy nákladov životného cyklu. Množstvo vytváraného odpadu bolo minimalizované vďaka recyklácii jeho veľkého podielu.
Interiér bol navrhnutý s osobitným zameraním na komfort všetkých užívateľov budovy. K tomu prispieva možnosť regulácie teploty, prísun prirodzeného svetla a čerstvého vzduchu prostredníctvom ventilácie či regulácia hluku. Šetrnosť k životnému prostrediu reflektuje tiež okolie stavby. Nechýbajú veľké zelené plochy s biodiverzitou a prirodzené miesta výskytu rôznych živočíchov.
V Prologis Park Prague-Rudná sa nachádza 18 budov s celkovou plochou 213 000 metrov štvorcových. Park ponúka prvotriedne distribučné priestory v blízkosti diaľnice D5, 20 minút od centra Prahy.

Prologis je s viac ako jedným miliónom metrov štvorcových logistických a priemyselných priestorov vedúcim poskytovateľom distribučných nehnuteľností na území Českej republiky (k 31. marcu 2017).
1. 6. 2017# 167 | 22. TÝŽDEŇ | ROK 2017
Sedany Volvo dorazia z Číny do Európy po novej železnici, VW Slovakia využíva najväčšiu etalovú 3D tlačiareň na svete, Prvý kvartál 2017 priniesol 70.000 metrov štvorcových novej plochy, PTG Slovakia spustila výrobu v P3 Parku Bratislava

31. 5. 2017

 Prologis prenajal špekulatívnu budovu na Slovensku len za osem týždňov po dokončení výstavby

Prologis Park Bratislava sa rýchlo rozširuje, aby vyšiel v ústrety vysokému dopytu zákazníkov
Bratislava (31. mája 2017)
Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil, že celkom prenajal novopostavenú špekulatívnu budovu s rozlohou 21 140 metrov štvorcových v Prologis Park Bratislava veľkoobchodníkovi s nábytkom.

Nájomná zmluva bola podpísaná len dva mesiace po dokončení výstavby.
Budova 15 bude zákazníkovi slúžiť ako distribučné centrum s umiestnením ideálnym pre spoločnosti pôsobiace v celom regióne strednej a východnej Európy a v Rakúsku. Transakciu sprostredkovala spoločnosť CBRE.
„Táto transakcia je známkou pokračujúceho trendu vysokého dopytu po priemyselných priestoroch v našom parku. Zákazníci majú záujem o benefity, ako je dostupnosť parku a jeho vybavenosť, rovnako tak kvalitnú infraštruktúru, ktorú Prologis všetkým svojim zákazníkom poskytuje,“ povedal Martin Stratov, senior manažér pre prenájom a výstavbu spoločnosti Prologis na Slovensku.
V Prologis Park Bratislava sa v súčasnosti nachádza 16 budov s rozlohou vyše 345 000 metrov štvorcových slúžiacich na výrobu a distribúciu. Ide o najväčší park spoločnosti Prologis v regióne strednej a východnej Európy, ktorý ponúka 66 000 metrov štvorcových pre ďalšiu výstavbu. Je situovaný 24 kilometrov východne od centra Bratislavy, dva kilometre od Senca a 16 kilometrov od medzinárodného letiska.
Prologis je s viac ako 530 000 metrami štvorcovými logistických a priemyselných priestorov hlavným poskytovateľom distribučných nehnuteľností na území Slovenska (k 31. marcu 2017).

4. 5. 2017# 165 | 18. TÝŽDEŇ | ROK 2017
Súťaž TLDC vyzýva študentov na prevrat v logistike, Jungheinrich uzavrel finančný rok 2016 so silným rastom, DB Schenker zavádza nové "zelené" prepravné riešenia, Dachser získal majoritu v írskej firme Johnston Logistic

2. 5. 2017

 Dachser získal väčšinový podiel v írskej partnerskej firme Johnston Logistics
Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb Dachser sa stal majoritným akcionárom spoločnosti Johnston Logistics Ltd. a posilňuje tým svoju logistickú sieť v severozápadnej Európe.
„Naši zákazníci v Írsku profitujú z jednotných služieb, kvalitatívnych štandardov, pevných prepravných časov a z hustej siete pobočiek Dachser v celej Európe,“ hovorí Michael Schilling, COO Road Logistics spoločnosti Dachser. „V Johnston Logistics sme získali dobre zavedenú rodinnú firmu, s ktorou sme dlhodobo spolupracovali a dôverovali jej. Túto investíciu považujeme za skvelú príležitosť k ďalšiemu posilneniu našej dôležitej európskej siete.“
Albert Johnston, spoluzakladateľ spoločnosti Johnston Logistics, zostane akcionárom a managing directorom novej dcérskej spoločnosti Dachser v Írsku. „Írsky obrovský hospodársky rast robí z tejto krajiny kľúčový logistický región. Táto transakcia nám umožňuje ponúknuť našim zákazníkom celú škálu vysoko kvalitných služieb, ktorými je Dachser preslávený,“ hovorí Wolfgang Reinel, managing director European Logistics pre severnú a strednú Európu.
Od nadviazania partnerstva so spoločnosťou Dachser v roku 2007 využívala rodinná spoločnosť Johnston Logistics medzinárodné trhy a profitovala z denných liniek európskej pozemnej siete Dachser. Dachser organizuje prepravy pre Írsko na svojich pobočkách v Kolíne nad Rýnom v Nemecku a v Zevenaare v Holandsku. Na dennej báze funguje aj denné spojenie medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom.

Spoločnosť Johnston Logistics založili v roku 1979 bratia Albert a Ivan Johnstonovi. Spoločnosť sa stala jedným z kľúčových logistických hráčov v Írsku, sústreďuje sa na írsky trh, ale obsluhuje tiež Spojené kráľovstvo. Johnston Logistics má v Írsku tri pobočky: Rathcoole blízkosti Dubline, Corku a Limericku. V Anglicku pôsobí vďaka trom partnerom v oblasti chemickej logistiky. Spoločnosť zamestnáva 150 osôb a jej skladové a prevádzkové priestory vrátane administratívneho zázemia dosahujú takmer 40 tisíc metrov štvorcových. Popri klasických službách skupiny sa Johnston Logistics špecializuje na prepravu nebezpečného tovaru a skladové služby v týchto odvetviach: chemikálie, farmaceutika, hardware, plasty a obaly. Johnston Logistics vygenerovala v roku 2016 celkové tržby vo výške 24 miliónov eur.

21. 4. 2017

 Prologis oznamuje výsledky v Európe za prvý štvrťrok roku 2017

Prenajaté 1,1 milióna metrov štvorcových
Začatá výstavba s rozlohou 191 400 metrov štvorcových; 100 percent výstavby je na mieru

AMSTERDAM (21. apríla 2017) – Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil výsledky v Európe za prvý štvrťrok roku 2017.

Prevádzkové výsledky
Prologis Europe zakončil prvý štvrťrok s 96,7-percentnou obsadenosťou. Súhrnný objem novo uzavretých a predĺžených nájomných zmlúv predstavoval v prvom štvrťroku 1,1 milióna metrov štvorcových.
Ku koncu štvrťroku vlastnil Prologis v Európe buď ako jediný majiteľ alebo formou spoločného investičného projektu portfólio nehnuteľností s celkovou rozlohou 16,8 miliónov metrov štvorcových.
„Prologis zažil v Európe ďalší úspešný štvrťrok,“ povedal prezident Prologis Europe Ben Bannatyne. „Zákazníci sú aj naďalej pozitívne naladení, na trhu je dostatočná ponuka moderných zariadení a dopyt je na väčšine trhov nemenný.“
„Januárová konsolidácia dvoch európskych fondov - European Logistics Venture 1 (ELV1) a Prologis Targeted Logistics Fund (PTELF) - prispela k ďalšiemu zefektívneniu našej obchodnej činnosti. Vznik UK Logistics Venture, spoločného podniku Prologis a CBRE GIP, je dôležitým medzníkom pre pokračujúci rast v Spojenom kráľovstve,“ dodal Bannatyne.

V prvom štvrťroku sa najväčšiemu záujmu zákazníkov tešili tieto trhy:

 • v severnej Európe Spojené kráľovstvo, Nemecko, Holandsko a Švédsko,
 • v južnej Európe Le Havre, Barcelona a Bologna a
 • v strednej a východnej Európe Praha, Budapešť a Bratislava.

Medzi významné nové prenájmy v prvom štvrťroku patrili:

 • budova s rozlohou 53 500 metrov štvorcových postavená na mieru pre Logiters (ID Logistics Group) v španielskom Penedes,
 • rozšírenie budovy s rozlohou 45 000 metrov štvorcových postavenej na mieru pre medzinárodného predajcu v holandskom Oosterhoute,
 • nová nájomná zmluva na 13 200 metrov štvorcových s medzinárodným poskytovateľom logistických služieb v Prahe-Úžiciach v Českej republike a
 • nová nájomná zmluva na 11 400 metrov štvorcových s Cormar Carpets v britskom Prologis Hemel Hempstead.

Začatá výstavba
Na všetkých európskych trhoch naďalej pretrváva nízka ponuka prvotriednych logistických nehnuteľností. Prologis Europe v prvom štvrťroku začal výstavbu šiestich nových projektov v Spojenom kráľovstve, Holandsku, Taliansku a na Slovensku s celkovou rozlohou 191 400 metrov štvorcových. Vo všetkých prípadoch ide o budovy stavané na mieru.
Medzi začatými projektmi nájdeme:

 • budovu s rozlohou 36 700 metrov štvorcových stavanú na mieru pre internetového predajcu v holandskom Tilburgu a
 • budovu s rozlohou 16 200 metrov štvorcových stavanú na mieru pre predajcov oblečenia v Bratislave na Slovensku.

Akvizície a predaje
V prvom štvrťroku Prologis predal nehnuteľnosti v Rakúsku, Nemecku, Poľsku a na Slovensku v celkovej výške 46 miliónov eur a pozemky v Nemecku a na Slovensku s rozlohou 25 hektárov.

Výsledky v strednej a východnej Európe
Prologis v regióne posilnil svoje postavenie a udržal si rekordne vysokú mieru obsadenosti 96 percent. Na konci štvrťroku činilo portfólio spoločnosti 4,6 milióna metrov štvorcových logistických priestorov v 43 parkoch. Spoločnosť prenajala viac ako 390 000 metrov štvorcových. Z toho 125 000 metrov štvorcových tvorili nové nájomné zmluvy a 230 000 metrov štvorcových predĺžené nájomné zmluvy. Zvyšné transakcie zahŕňajú krátkodobé nájomné zmluvy. Prologis dokončil osem budov s celkovou rozlohou 121 000 metrov štvorcových v Poľsku, Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Ďalšie štyri úplne prenajaté budovy s celkovou rozlohou viac ako 120 000 metrov štvorcových sú v súčasnosti vo výstavbe.

6. 4. 2017# 163 | 14. TÝŽDEŇ | ROK 2017
René Stranz, Gebrüder Weiss: Zákazníci žiadajú individuálne riešenia, Firma TOPNAD zavádza bonusový motivačný program pre vodičov, Spoločnosť FM Logistic optimalizovala proces inventúry, AIMTEC zabezpečuje riadenie internej logistiky v AAS Automotive

30. 3. 2017

 Druhá špekulatívna budova v Prologis Park Prague-Airport úplne prenajatá
Zákazníci si budovu prenajali ešte pred jej dokončením

PRAHA – 30. marca 2017 - Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil podpis dvoch nových nájomných zmlúv celkovo na 12 100 metrov štvorcových vo svojej druhej špekulatívnej budove v Prologis Park Prague-Airport. Park je teraz 100-percentne prenajatý.

Podrobnosti o nájomných zmluvách:

 • 9 000 metrov štvorcových pre britskú spoločnosť pôsobiacu v nákladnej doprave.
 • 3 100 metrov štvorcových pre spoločnosť O&M Movianto, európsku pobočku americkej spoločnosti Owens & Minor Inc. pôsobiacej v oblasti farmaceutiky, biotechnológie a zdravotníctva. Spoločnosť je už zákazníkom Prologis v Prologis Park Bratislava.

„Rýchlosť, s akou bola nová budova prenajatá, odráža dopyt po vysoko kvalitných logistických priestoroch v optimálnych lokalitách,“ uviedol Martin Baláž, riaditeľ Prologis pre prenájom a výstavbu v Českej republike a na Slovensku. „Prologis Park Prague-Airport bol pre nás vzhľadom k silným ekonomickým ukazovateľom jasnou voľbou pre špekulatívnu výstavbu.“
Prologis Park Prague-Airport sa nachádza v tesnej blízkosti diaľnice D6 na výjazde 7, päť minút od pražského letiska. V parku sa nachádzajú tri budovy s celkovou rozlohou 73 000 metrov štvorcových s potenciálom pre ďalšiu výstavbu 48 000 metrov štvorcových. Park poskytuje výborné spojenie s národnými aj medzinárodnými obchodnými trasami prostredníctvom Pražského okruhu D0 a diaľnic D5 a D1. Zastávky verejnej dopravy, vrátane stanice autobusu priamo v parku, ponúka spojenie do Kladna, Prahy a taktiež na vlakovú stanicu.
Prologis je s viac ako 1 miliónom metrov štvorcových logistických a priemyselných priestorov jedným z popredných poskytovateľov distribučných nehnuteľností v Českej republike (k 31. decembru 2016).

23. 3. 2017# 162 | 12. TÝŽDEŇ | ROK 2017
Schachinger Logistik nasadil elektrododávky od firmy Voltia, Dachser testuje solárne panely na strechách nákladných áut, Spoločnosť M7 zabezpečila priestory pre Vector Parks, Developer CTP rozšíri vo Voderadoch obecnú škôlku

23. 2. 2017

 Bratislavská integrovaná doprava pripravuje dlhodobý plán rozvoja verejnej dopravy s partnermi a samosprávou v Bratislavskom kraji

BRATISLAVA, 22. septembra 2016. Na pôde Bratislavskej integrovanej dopravy, koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, sa stretli tvorcovia Plánu dopravnej obslužnosti so zástupcami všetkých partnerov IDS BK spolu s poslancami krajského a mestského zastupiteľstva. Zúčastnení pripomienkovali tento strategický materiál, podľa ktorého sa bude v budúcnosti rozvíjať verejná doprava v celom Bratislavskom kraji.
Plán dopravnej obslužnosti je strategický dokument, ktorý analyzuje súčasný stav a navrhuje zlepšenia a rozvoj integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji. Plán dopravnej obslužnosti stanoví štandardy prevádzky verejnej dopravy na celom území Bratislavského kraja, trasy a prevádzkové parametre liniek, štandardy budovania zastávok, prestupných staníc a celkové možnosti dlhodobého rozvoja prevádzky IDS BK.
„Sme veľmi radi, že aj poslanci mestského a krajského zastupiteľstva prispeli svojimi návrhmi a pripomienkami k tak dôležitému a strategickému dokumentu, akým je Plán dopravnej obslužnosti. Tento dokument bude kľúčový pre ďalší rozvoj integrovanej dopravy v našom kraji, ktorej služby môže využívať nielen vyše 600 tisíc občanov Bratislavského kraja, ale aj množstvo ďalších návštevníkov nášho kraja. Nepochybne je to jeden z najzásadnejších dokumentov, ktorý určí budúcnosť cestovania verejnou dopravou pre nás všetkých. Sme preto veľmi radi, že na jeho tvorbe môžeme spolupracovať s najlepšími odborníkmi na dopravu zo Žilinskej univerzity,“ povedal Marian Rovenský, predseda predstavenstva Bratislavskej integrovanej dopravy, koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.
Definitívne znenie plánu rozvoja verejnej dopravy v Bratislavskom kraji bude mestským a krajským poslancom predložené na odsúhlasenie na zastupiteľstvách. Odsúhlasený Plán dopravnej obslužnosti bude slúžiť objednávateľom dopravných výkonov, Ministerstvu dopravy a výstavby SR, magistrátu Hlavného mesta Bratislava, Bratislavskému samosprávnemu kraju a dopravcom zapojeným do IDS BK ako podklad na realizáciu ďalších krokov spojených s rozvojom verejnej dopravy v Bratislavskom kraji.