12. 9. 2018

 Skupina GEFCO dokončila akvizíciu GLT
Courbevoie, Francúzsko, 4. september 2018 - Skupina GEFCO, globálny poskytovateľ služieb priemyselného dodávateľského reťazca a európsky líder v oblasti automobilovej logistiky, informuje o dokončení akvizície spoločnosti GLT, ktorá je špecialistom na prepravu medzi Európou a Marokom. Plánovaná akvizícia bola oznámená 1. januára 2018 a kúpa bola schválená európskym regulačným úradom.
Akvizícia GLT spoločnosťou GEFCO umožní posilniť pozíciu a odborné zastúpenie v tomto regióne a môže si tak upevniť a rozšíriť svoje zákaznícke portfólio, a to najmä v automobilovom, módnom a maloobchodnom sektore.
“Z dokončenia akvizície GLT máme veľkú radosť. GLT so sebou prináša viac ako dve dekády vynikajúcich znalostí v oblasti logistických tokov medzi Európou a Marokom,” vyjadril sa Luc Nadal, predseda predstavenstva spoločnosti GEFCO. "Sme veľmi radi, že môžeme privítať všetkých zamestnancov spoločnosti GLT v skupine GEFCO a tešíme sa, že môžeme spojiť naše prevádzkové know-how, čím našim zákazníkom prinesieme ešte vyššiu kvalitu.”
Spoločnosť GLT, založená v roku 1998, je uznávaná ako špecialista na plne zabezpečené logistické toky cez Gibraltársky prieliv a je vedúcim prevádzkovateľom vstupnej brány medzi mestami Algeciras a Tanger. Spoločnosť so 75 nákladnými vozidlami a 380 vozidlami s návesmi zabezpečí viac ako 16 000 prejazdov za rok.
GLT bude vlastniť a riadiť GEFCO Španielsko, špecialista na vstupnú bránu medzi Európou a Marokom. Španielska pobočka spoločnosti GEFCO, so 700 zamestnancami a 5000 klientmi z priemyselného odvetvia, má viac ako 30 rokov skúseností v poskytovaní vysoko kvalitných logistických služieb.
10. 9. 2018

 Prologis začal výstavbu svojej prvej logistickej budovy projektovanej pomocou BIM na území strednej a východnej Európy

Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil, že začal výstavbu novej špekulatívnej budovy s plochou 10 000 metrov štvorcových vo svojom maďarskom parku Prologis Park Budapest-Harbor. Jej dokončenie je naplánované na prvý štvrťrok 2019, už za šesť mesiacov po začiatku výstavby.

Nová prvotriedna budova je prvou logistickou nehnuteľnosťou Prologis navrhnutou pomocou BIM (Building Information Modeling) v strednej a východnej Európe. BIM je inteligentný proces založený na 3D modeli, ktorý poskytuje architektom, inžinierom a ďalším profesionálom v stavebníctve metódy a nástroje k efektívnejšiemu plánovaniu, dizajnovaniu, výstavbe aj správe budov a infraštruktúry.
Budova bude vybavená vysoko kvalitnými izolačnými stenovými panelmi a strešným systémom, ktoré spoločne s vysoko výkonným plynovým vykurovaním môžu znížiť náklady na kúrenie až o 30 %. Medzi ďalšie udržateľné prvky budovy patrí energeticky úsporné LED osvetlenie či veľké svetlíky redukujúce náklady na elektrickú energiu až do 45 % v porovnaní s bežnými štandardmi pre osvetlenie. Inteligentný merací systém v budove pomôže optimalizovať spotrebu vody, plynu a elektrickej energie. Rovnako tak, ako v prípade všetkých novo postavených budov Prologis, prejde aj táto procesom akreditácie BREEAM s cieľom dosiahnuť hodnotenie „Very Good“.
„V reakcii na vysoký dopyt po priestoroch v tejto lokalite sme sa rozhodli rozšíriť park o ďalších 10 000 metrov štvorcových, ktoré nám umožnia podporiť podnikanie našich nových zákazníkov,“ povedal László Kemenes, senior viceprezident a country manager Prologis v Maďarsku. „Pre Prologis BIM predstavuje kľúčovú platformu pre výstavbu inteligentných budov a správu dát, čo zlepšuje celkovú zákaznícku skúsenosť a podporuje energetickú sebestačnosť ako súčasť nášho záväzku k výstavbe s neutrálnou uhlíkovou stopou.“
Prologis Park Budapest-Harbor je situovaný v južnej časti Budapešti, mestskom obvode 22, na západnom brehu Dunaja. Park pozostáva z 10 budov s celkovou rozlohou 130 000 metrov štvorcových, jeho potenciál pre ďalšie rozšírenie je 27 000 metrov štvorcových. Má výborné napojenie na medzinárodnú cestnú sieť cez miestnu dopravnú tepnu N6 a diaľnice M0 a M6.
Prologis je s viac ako 660 000 metrami štvorcovými logistických priestorov v siedmich priemyselných parkoch vedúcim poskytovateľom distribučných nehnuteľností na území Maďarska (k 30. júnu 2018).
29. 8. 2018

 AWT se stala součástí Organizace provozovatelů překládkových terminálů a logistických center ve střední a východní Evropě
Mezinárodní dopravní společnost Advanced World Transport (AWT), člen skupiny PKP CARGO, se stala spolu s dalšími šesti subjekty součástí Organizace provozovatelů terminálů a logistických center ve střední a východní Evropě, která vznikla 10. května 2018 podpisem dohody ve Varšavě. Přistoupení dalších společností k Dohodě o spolupráci provozovatelů překládkových terminálů a logistických center ve střední a východní Evropě se uskutečnilo za účasti zakládajících členů v pátek 24. srpna 2018 v polském přístavu Gdyně.

Hlavním cílem Organizace provozovatelů překládkových terminálů a logistických center ve střední a východní Evropě, jejíž zakládajícími členy jsou Polskie Koleje Państwowe, PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze, PKP Cargo Centrum Logistyczne Medyka-Żurawica, Śląskie Centrum Logistyki, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin-Stare Miasto, Logit Tomasz J. Kowalewski i Wspólnicy, Euroterminal Sławków, Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka, Zarząd Morskiego Portu Gdynia a Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, je navázat spolupráci v oblasti propagace potenciálu poskytovaní logistických služeb zákazníkům, realizace investičních a obchodních projektů a implementace nejmodernějších technologií v logistických procesech.
Dalším cílem je například spolupráce na rozvoji železniční, kombinované a vodní vnitrozemské dopravy, spedice a logistiky v Polsku a okolních zemích s vizí vytvořit informační logistickou platformu a integrovaný logistický systém rozpoznatelný v celé Evropě, v rámci kterých bude například platforma koordinovat výměnu informací mezi Organizací a zákazníky nebo propagovat uvedené druhy dopravy, jako šetrný způsob přepravy zboží k životnímu prostředí.
Podpisem Dohody, který se uskutečnil 24. srpna 2018 v přístavu Gdyně, se novými členy Organizace staly společnosti Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg, Zarząd Portu Morskiego Elbląg, PKP Cargo Connect, BCT-Bałtycki Terminal Kontenerowy, Zarząd Portu Morskiego Police a Advanced World Transport (AWT), člen skupiny PKP CARGO, která díky propojení vlastní železniční dopravy, otevřeného Terminálu Paskov, spedičních a logistických služeb poskytuje rozsáhlý servis v oblasti kombinované dopravy v Evropě.

„Skupina AWT se věnuje kombinované dopravě již od roku 2007, kdy jsme poblíž Ostravy otevřeli Terminál Paskov. Překladiště je dnes důležitým evropským logistickým a intermodálním hubem v rámci celé sítě překladišť a logistických center skupiny PKP CARGO a stále ho modernizujeme a zvětšujeme. Naše členství v Organizaci je důkazem toho, že v současnosti v rámci skupiny PKP CARGO, předního logistického operátora v EU, patříme mezi nejvýznamnější evropské železniční a intermodální dopravce a tyto služby chceme ve spolupráci s dalšími členy rozvíjet,“ řekl David Kostelník, generální ředitel AWT.

22. 8. 2018

 “CESTUJEME PO NOVOM”
Bratislavská integrovaná doprava spolupracuje s primátormi miest a starostami obcí Bratislavského kraja pri zavádzaní zmien v doprave a analyzuje podnety cestujúcich
Od 19. augusta cestujú obyvatelia integrovanou dopravou po novom. Pri tvorbe nových cestovných poriadkov spolupracovala Bratislavská integrovaná doprava s primátormi miest a starostami obcí od septembra 2017. Nové cestovné poriadky odzrkadľujú návrhy zo strany samospráv a rešpektujú možnosti, ktoré ponúka regionálna vlaková doprava.

Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji je živý, vyvíja sa. Uplatnenie nových cestovných poriadkov postavených na nadväznosti autobusov na vlaky je prvým krokom k zabezpečeniu rýchlej a spoľahlivej verejnej dopravy.

Práve cestovaním vlakmi sa obyvatelia dostanú spoľahlivo do práce a do škôl a vyhnú sa státiu v kolónach, kvôli výstavne D4/R7, opravám v hlavnom meste aj mimo neho. Kostrou systému integrovanej dopravy je vlaková doprava, od ktorej sa odvíjajú cestovné poriadky autobusov. Vlaková doprava bola posilnená v júni 2018 o 56 regionálnych vlakov. S posilnením vlakov zabezpečila Bratislavská integrovaná doprava v spolupráci s partnermi posilnenie nadväznej mestskej dopravy na prestupných miestach ŽST Vajnory, ŽST Podunajské Biskupice, ŽST Bratislava-Nové Mesto, ŽST Vinohrady.

22. 8. 2018

 Nové Lokomotivní depo a Opravna železničních vozů v Lovosicích
Mezinárodní železniční dopravce Advanced World Transport (AWT), člen skupiny PKP CARGO, v rámci svých poskytovaných služeb, mezi které paří především železniční a kombinovaná doprava, spedice, provozování drah, pronájem vozů a železniční stavby, poskytuje dlouhodobě i komplexní služby v oblasti oprav železničních vozů. V červenci tohoto roku přibyl na mapě ČR další bod, kde poskytuje tyto služby a společnost v Lovosicích otevřela nové Lokomotivní depo a Opravnu železničních vozů.

Lokomotivní depo a Opravna železničních vozů vznikly v okrajové části města Lovosice na území dlouhodobě nevyužívaného brownfieldu, v areálu, které jako železniční depo již v minulosti sloužilo. V rámci obnovení a oživení depa bylo tedy nutné provést kompletní rekonstrukci celého prostoru a budov.
„Pro údržbu své flotily společnost AWT disponuje sedmi lokomotivními depy po celé České republice a nyní se na mapě center údržby v rámci společnosti nově objevuje také město Lovosice, které se pro společnost stává klíčovou lokalitou pro údržbu lokomotiv a vozů v rámci Čech,“ říká David Kostelník, generální ředitel AWT.
Celá kompletní rekonstrukce areálu probíhala od začátku roku 2018 a součástí byla oprava kolejí, haly pro údržbu lokomotiv a vozů, zprovoznění točny a celková rekonstrukce administrativní budovy. Lokomotivní depo a Opravna železničních vozů dnes nabízí, jak kompletní služby při údržbě železniční flotily AWT, tak veškerý servis lokomotiv a vagónů pro externí zákazníky.
„Jsme rádi, že v rámci portfolia služeb v oblasti údržby železničních vozů, které nabízíme v Ostravě, můžeme dnes tyto velmi žádané služby poskytnout i zákazníkům v Čechách,“ říká Jaromír Sládeček, provozní ředitel AWT.
Otevření depa a opravny skončila dvouletá cesta příprav a realizace celého projektu a společnost získala v Lovosicích nové provozní zázemí v rámci jejího působení v oblasti Čech.
„Společnost AWT klade velký důraz na společenskou odpovědnost, ekologii a bezpečnost a do areálu investovala nemalé finanční prostředky, tak aby Lokomotivní depo a Opravna vozů byla pro občany opět živou a pěknou částí města,“ dodává David Kostelník.

21. 8. 2018

 Prologis zahajuje výstavbu budovy s rozlohou 38 620 metrov štvorcových v plne obsadenom Park Prague-Airport
Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil, že zahájil výstavbu novej budovy s plochou 38 620 metrov štvorcových vo svojom rýchlo expandujúcom parku Prologis Park Prague-Airport.

Budova 3 bude pozostávať z 27 370 metrov štvorcových logistických priestorov postavených na mieru pre spoločnosť EYELEVEL, prednú českú spoločnosť zameranú na dizajn značkových predajní, a 11 250 metrov štvorcových špekulatívnej výstavby, ktorá vzniká v reakcii na silný zákaznícky dopyt po priestoroch v tejto lokalite. Budova s 12 metrami čistej výšky bude vybavená inteligentným meracím systémom, LED osvetlením a monitorovacím systémom SPZ, súčasťou bude aj relaxačná zóna. Jej zhotovenie je plánované na štvrtý kvartál tohto roku.
„Prologis Park Prague-Airport je jedným z najúspešnejších parkov nášho českého portfólia a je vyhľadávaný zákazníkmi ako EYELEVEL, ktorí chcú využiť výhod blízkosti pražského medzinárodného letiska, jednoduchého prístupu k národným aj medzinárodným diaľničným trasám alebo výbornej lokálnej infraštruktúry,“ povedal Martin Baláž, viceprezident pre development a leasing spoločnosti Prologis pre Českú republiku a Slovensko. „V súčasnosti sídlia v Prologis Park Prague-Airport štyria zákazníci z e-commerce sektoru, ktorí si prenajímajú priestory o rozlohe 41 360 metrov štvorcových. To jasne ukazuje, že park je ideálne umiestnený pre ‚last touch‘ dodanie tovaru.“

Transakciu so spoločnosťou EYELEVEL sprostredkovala 108 AGENCY.

Prologis Park Prague-Airport susedí s diaľnicou D6 pri výjazde 7, päť minút od pražského letiska. V súčasnej dobe pozostáva zo štyroch plne prenajatých budov s plochou 87 400 metrov štvorcových, pričom 38 620 metrov štvorcových nových priestorov tu momentálne vzniká a zostáva tak potenciál pre výstavbu ďalších 9 600 metrov štvorcových. Park ponúka výborný prístup k národným aj medzinárodným dopravným tepnám vďaka Pražskému okruhu D0 a diaľniciam D5 a D1. Verejná doprava, vrátane autobusovej zastávky priamo v parku, zaisťuje spojenie do Kladna, Prahy či na vlakovú stanicu.

21. 8. 2018

 Veletrh INTERTOOL 2018 byl úspěšným pro slovenské firmy, které se účastnily veletrhu na společném slovenském stánku pod hlavičkou Slovenské obchodní a průmyslové komory z Bratislavy. Kromě SOPK se představily společnosti Spinea s.r.o., NOTUS – Powersonic s.r.o., Robustech s.r.o., PROFIKA SK s.r.o. a BOHUS s.r.o.
„Dominovali sofistikované stroje a zariadenia na obrábanie kovov a robotické centrá. Prejavilo sa to aj na väčšej návštevnosti a naše firmy mali počas výstavy tiež zaujímavé rokovania. Zástupcovia našich firiem mali tak možnosť vidieť súčasné trendy v oblasti strojárenstva a svoju účasť na podujatí hodnotili kladne,“ říká ing. Vladislav Oros z odd. zahraničních vztahů SOPK Bratislava o veletrhu INTERTOOL 2018.
Více o veletrhu najdete ve slovenštině na http://sk.export-marketing.eu/intertool-2020/. Další ročník veletrhu se bude konat v květnu 2020. Uvažuje se o společném slovenském stánku a zvažuje se také možnost podpory.

Jak všichni víme, a nikoho to asi nepřekvapí, průmyslová výroba v Číně se zvětšila 18krát za posledních 30 let. Čína je jistě velmi zajímavým trhem také pro exportní firmy z Evropy a své příležitosti hledají i podnikatelé ze Slovenska. Z našeho pohledu jsou zde určité možnosti pro uplatnění slovenských firem v regionech a proto chceme upozornit na jeden z největších průmyslových veletrhů na světě s více než 1 200 vystavovateli a 90 000 návštěvníky - veletrh CIEX 2019, který proběhne 7.-10. března 2019 v Číně, provincii Tianjin na výstavišti v Meijiang Convention & Exhibition Center.
Tianjin je nejdůležitější průmyslové město Severní Číny, asi 120 km východně od Pekingu a se svými 15 568 700 obyvateli je čtvrtým největším městem Číny a také významným přístavem, který je jedním z nejdůležitějších přístavů pro export a import hlavního města Peking (cesta vlakem IC trvá z Pekingu do Tianjin 30 minut, z centra města pak asi 30 minut na výstaviště). Je hospodářským centrem severní Číny a dle pořadatelů veletrhu je předním městem špičkových průmyslových technologií v Číně.
Schwarz & Partner Vám nabízí na veletrhu CIEX možnost účasti na samostatném stánku, na společném stánku slovenských firem stejného zaměření nebo formou katalogové prezentace (bez osobní účasti). Rozsah prezentace dle dohody.
Ceny stánků:
- standardní stánek o velikosti 9 ? (koberec, 3 boční stěny, límec, infopult, 2 židle, 2x osvětlení, 1 zásuvka) – cena RMB 20 000 juanů/9 ? (3 000,- Eur/9 ?)
- stánek bez vybavení (vystavovatel si stánek vybaví sám nebo se obrátí na pořadatele veletrhu) – cena za nevybavenou plochu – RMB 2 000 juanů/1 ? (300,- Eur/1 ?)
- konference/ Fóra (každá konference bude trvat 1 hodinu, organizátor nabízí zasedací místnost, ozvučení, projektor, plátno, minerální vodu a další relevantní služby) – cena RMB 20 000 Juanů/1 fórum (3 000,- Eur/1 fórum)
Připojte se k mezinárodnímu exportně-orientovanému partnerství v Číně. Pro vaše členy nebo důležité obchodní partnery na Slovensku poskytneme slevu 5 % z ceny. Více o veletrhu najdete ve slovenštině na http://sk.export-marketing.eu/ciex-priemyselny-veltrh-v-cine-2019/.

Dále bychom vás rádi upozornili na mezinárodní průmyslový veletrh ve Slovinsku, který se uskuteční 9.-12. dubna 2019 v Celje. Jedná se o jediný odborný veletrh ve Slovinsku, cíleně zaměřen na inovace, novinky, technologie, materiály, trendy a vývoj ve spojených odvětví průmyslových technologií. Nástroje, nářadí a obráběcí stroje. Informace o veletrhu ve slovinském a anglickém jazyce: http://www.ce-sejem.si/fair/mednarodni-industrijski-sejem-2019/

15. 8. 2018

 “CESTUJEME PO NOVOM” - Bratislavská integrovaná doprava zásadne mení ponuku cestovania v kraji

Od 19. augusta budú cestujúci v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji cestovať po novom. Bratislavská integrovaná doprava v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Slovak Lines spúšťa nové cestovné poriadky prímestských autobusov. Zmena cestovných poriadkov prinesie cestujúcim viac spojov, rýchlejšie cestovanie s pohodlným prestupom na vlaky, pravidelné odchody autobusov a večerné spoje až do jedenástej večer.

„Cestovaním po novom sme pre obyvateľov kraja dochádzajúcich do hlavného mesta pripravili ponuku, aby nemuseli stáť v kolónach kvôli výstavbe D4/R7, opravám v hlavnom meste aj mimo neho. Výhodou hromadnej prepravy oproti individuálnej je, že šetrí priestor na cestách a prepraví viac ľudí naraz. Verím, že snahe prepraviť čo najviac ľudí hromadnou dopravou, pomôže od 19. augusta aj výrazné navýšenie počtu spojov prímestských autobusov. A to v nadväznosti na regionálnu železničnú dopravu v dôležitých prestupných miestach, a to tak, že v smeroch Malacky, Senec, Pezinok a Kvetoslavov budú posilnené autobusové spojenia z okolitých obcí k železničným staniciam,“ povedal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

7. 8. 2018

 Prologis oznámil nové nájomné aktivity v Prologis Park Prague-Rudná
Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil podpísanie piatich nových nájomných zmlúv na plochu viac ako 17 000 metrov štvorcových v Prologis Park Prague-Rudná.

Transakcie zahŕňajú nasledovné:

  • 8 224 metrov štvorcových obnoveného prenájmu v budove 3 pre spoločnosť Albatros Media, najväčšie české knižné nakladateľstvo;
  • 5 792 metrov štvorcových obnoveného prenájmu v budove 9 pre internetového predajcu počítačov a elektroniky CZC.cz, dcérsku spoločnosť E-commerce Holding, ktorá prevzala nájom od inej dcérskej spoločnosti skupiny, a to Digital Engines;
  • 1 863 metrov štvorcových obnoveného prenájmu v budove 1 pre českú spoločnosť;
  • 1 321 metrov štvorcových pre nového zákazníka Döllken Profiles, nemeckú spoločnosť zameranú na podlahové lišty a podlahové profily;
  • 235 metrov štvorcových kancelárskych priestorov pre nového zákazníka JC Print, sprostredkovateľa tlačených médií a pridružených služieb.

„Rozmanitosť zákazníkov, s ktorými sme nedávno realizovali transakcie v Prologis Park Prague-Rudná, dokladá odborné znalosti našej spoločnosti - menovite schopnosť podporiť širokú škálu podnikateľov z rôznych odborov prostredníctvom flexibilne organizovaných priestorov v prvotriednych lokalitách blízko hlavných dopravných uzlov a veľkých spotrebiteľských a populačných centier,“ povedala Kateřina Březinová manažérka prenájmov Prologis pre Českú republiku. „Výška nájmov v posledných dvoch rokoch výrazne stúpla a očakávame, že v dôsledku nízkej miery neobsadenosti, obmedzených možností pre ďalšiu výstavbu a zvýšeného dopytu zákazníkov naďalej porastie.“
Prologis Park Prague-Rudná, ktorého stavebná kapacita bola naplnená, zaberá plochu takmer 250 000 metrov štvorcových najmodernejších distribučných priestorov. Nachádza sa vo vzdialenosti 20 kilometrov od centra Prahy a 12 kilometrov od pražského medzinárodného letiska, priamo pri výjazde 5 na diaľnici D5.
Prologis je s viac ako 1,1 milióna metrov štvorcových logistických a priemyselných plôch popredným poskytovateľom distribučných nehnuteľností v Českej republike (k 30. júnu 2018).

31. 7. 2018

 DACHSER rozširuje ponuku námorných LCL služieb
Spoločnosť DACHSER, popredný poskytovateľ zbernej služby na európskych trhoch, prevádzkuje hustú sieť pozemnej dopravy. Aj v oblasti námornej dopravy postupne rozširuje svoju zbernú sieť. V roku 2018 bude spustených 26 nových LCL (less than container load) liniek. Pri šiestich existujúcich LCL linkách DACHSER zvyšuje frekvenciu z jedného lodenia každé dva týždne na jedno lodenie týždenne.

Výhoda LCL služieb z hľadiska času prepravy je, že vďaka koordinovanému zhromažďovaniu tovaru a pevne danému časovému plánu kontajnerových prepráv medzi jednotlivými prístavmi môžu zákazníci pri preprave svojich zásielok využívať lepšie plánovanie, rýchlejšie časy prepravy, čím sa zvýši transparentnosť pri preprave zásielok. Napríklad, preprava zásielky medzi Bangalóre a Hamburgom trvá lodnou dopravou 22 dní.
K dnešnému dňu rozšíril DACHSER ponuku námorných zberných služieb o nasledujúce pravidelné linky: raz týždenne lodenie z Brém do nových destinácií v Spojených štátoch (Los Angeles, New York, Chicago, Boston, Houston, Atlanta a Charlotte); z Hamburgu do Indie (Nhava Sheva a Chennai); a od júna z Hamburgu do Nového Dillí. V opačnom smere boli už existujúce linky z Chennai a Nhava Sheva do Hamburgu doplnené o spojenie z Nového Dillí a Bangalóre, rovnako do Hamburgu. Ďalšou novou linkou je lodenie raz týždenne zo Šanghaja v Číne do Santosu v Brazílii. Ďalej bude DACHSER zabezpečovať prepravu z Antverp do Hongkongu, Veracruzu, Singapuru, Busanu a Nhava Sheva.
„Zákazníci, ktorí využívajú našu námornú zbernú službu, profitujú z výhodnej doby prepravy, rýchlejšej dostupnosti tovaru v cieľovej destinácii, z väčšej flexibility a presného plánovania dodávateľského reťazca vďaka pravidelným lodeniam a priamym námorným spojeniam,“ hovorí globálny manager pre námornú prepravu spoločnosti DACHSER Günther Laumann.
Taktiež DACHSER Slovakia v súčasnosti poskytuje vlastný konsolidačný kontajner s pravidelným týždňovým lodením. „Využívame priamy námorný servis z prístavu Šanghaj do slovinského prístavu Koper, ktorý poskytuje časovo výhodnejší servis v porovnaní s prístavom Hamburg, ktorý sme využívali v minulosti. Pre zrýchlenie celkového času prepravy máme zabezpečené priame zvozy ťahačom z prístavu Koper do nášho konsolidačného skladu v Lozorne,“ vysvetľuje Roman Stoličný, managing director a člen predstavenstva DACHSER Slovakia. Kontajner je následne dekonsolidovaný v sklade v Lozorne, kde je zabezpečené okamžité napojenie na DACHSER zbernú službu v rámci Slovenska a do iných európskych krajín.
DACHSER vidí v rozširovaní svojej siete námornej nákladnej dopravy veľký potenciál pre DACHSER Interlocking. Vďaka úzkej spolupráci medzi divíziami DACHSER Air & Sea Logistics a DACHSER European Logistics dokáže spoločnosť ponúknuť svojim zákazníkom plne integrované logistické riešenie, ktoré zahŕňa dopravu, skladovanie a služby s pridanou hodnotou. DACHSER zabezpečuje pre-carriage prostredníctvom svojej komplexnej európskej siete a poskytuje svojim zákazníkom výhody konsolidácie zásielok. Zásielky je možné priebežne sledovať na ich ceste od dodávateľa v Európe až k príjemcovi kdekoľvek vo svete.

23. 7. 2018

 GEFCO zavádza hlasom aktivovaný nástroj na sledovanie zásielok

Reproduktorová technológia použitá pre rýchle zásielky GEFCO je prvým riešením svojho druhu

Spoločnosť GEFCO, globálny poskytovateľ služieb priemyselného dodávateľského reťazca a európsky líder v oblasti logistiky hotových vozidiel, oznámila, že ako prvá zákazníkom prináša jedinečný, hlasom aktivovaný nástroj na sledovanie zásielok, ktorý využíva technológiu Smart Speaker a logistický softvér Cargowise.

Nové riešenie, ktoré dopĺňa existujúcu ponuku sledovacích nástrojov spoločnosti GEFCO, bolo vyvinuté špedičnou divíziou spoločnosti GEFCO pre zákazníkov, ktorí požadujú špičkové monitorovanie prioritných zásielok v reálnom čase v tých prípadoch, keď je najdôležitejšia rýchlosť a efektívnosť.
Tento nástroj, označovaný ako TRACY, využíva logistický softvér Cargowise spoločnosti Wisetech Global prostredníctvom "funkcie" na inteligentnom reproduktore. Toto umožňuje zákazníkom získať jednoduchým hlasovým povelom kľúčové informácie o zásielke vrátane miesta pôvodu, miesta určenia, čísla letu / lode a očakávaného / skutočného príchodu.
TRACY doplní ponuku sledovacích možností spoločnosti GEFCO, ako je GEFC@nnect, ktoré zákazníkom poskytuje vysokokvalitnú sledovateľnosť prostredníctvom online portálu. Tento nástroj bol vyvinutý na podporu firiem, ktoré vyžadujú pre časovo kritické zásielky špičkovú rýchlosť a istotu.
Skupina GEFCO už zákazníkom úspešne predviedla novú technológiu ešte pred plánovaným uvedením do prevádzky. Ide len o prvý krok vo vývoji tohto nástroja, pričom ďalšie aktualizácie poskytnú ešte väčšiu funkčnosť, vrátane možného spojenia so službami letového a námorného sledovania.

Anthony Gunn, Výkonný viceprezident pre Špedíciu spoločnosti GEFCO hovorí: “Sme nadšení, že túto službu môžeme s našimi partnermi spustiť.
TRACY je najnovšou zo série nových technológií, ktoré spoločnosť GEFCO nedávno integrovala do riadenia dodávateľského reťazca, keďže stojíme v popredí na trhu s inováciami“.
“V špedícii - najmä pokiaľ ide o našu ponuku riešení časovo náročných zásielok - kde je nevyhnutná transparentnosť a monitorovanie v reálnom čase - by mal tento nástroj zohrávať kľúčovú úlohu. Zo spätnej väzby, ktorú sme doteraz od našich zákazníkov dostali, sme nadšení.”

“Ako dôveryhodný partner pre našich zákazníkov im poskytujeme maximálnu istotu, že ich tovar je v bezpečných a spoľahlivých rukách. Vďaka rýchlosti a jednoduchosti používania služby TRACY vieme túto úlohu plniť lepšie ako kedykoľvek predtým.”
V záujme uspokojenia potrieb spotrebiteľov, ktorí čoraz viac vyhľadávajú vysoko individuálne služby, spoločnosť GEFCO vyvinula službu My Car Is There, ktorá umožňuje koncovým klientom riadiť dodávku ich nových vozidiel prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Skupina GEFCO tiež spúšťa projekt Innovation Factory (Továreň na inovácie) s cieľom identifikovať inovatívne zamestnanecké projekty, poskytovať primerané zdroje na ich vývoj a tiež rozvíjať nové nápady a kreativitu v rámci odvetvia.

10. 7. 2018

 GEFCO a BERGÉ sa spájajú s cieľom rozvíjať automobilovú logistiku v Španielsku
Nová spoločnosť bude mať kapacitu zvládať 1,4 milióna vozidiel ročne, viac ako 3 milióny m2 skladovej plochy pre vozidlá, 700 nákladných vozidiel, 100 železničných vozňov a 40.000 m2 pre dielne.

Skupina GEFCO, globálny poskytovateľ služieb priemyselného dodávateľského reťazca a európsky líder v oblasti logistiky automobilového priemyslu a spoločnosť BERGE, popredný hráč v oblasti služieb multimodálnej logistiky v Španielsku sa dohodli, že spoja svoje sily a vytvoria spolu poprednú spoločnosť na španielskom trhu logistiky hotových vozidiel. Novú spoločnosť v paritnom vlastníctve, BERGÉ GEFCO, budú tvoriť divízie logistiky hotových vozidiel oboch spoločností v Španielsku, prostredníctvom aktivít GEFCO Spain FVL a BERGE Automotive Logistics (BAL). Prevádzka je podmienená schválením Európskou Komisiou.

26. 6. 2018

 Taktické obranné vozidlo 4x4 GERLACH má za sebou první úspěšné testování

První testy má za sebou nové taktické obranné vozidlo 4x4 s názvem GERLACH z dílny společnosti Zetor Engineering Slovakia. Projekt reflektuje současné technologické i konstrukční požadavky na tento typ vojenské techniky a vyniká především vysokým stupněm balistické ochrany v kombinaci s mobilitou.
Návrh nového vojenského vozidla pochází z dílny Zetor Engineering Slovakia, jež je součástí skupiny HTC Investment. Na realizaci projektu se podílí rovněž brněnská společnost Zetor Engineering Brno podepsaná pod projekty WOLFDOG a FOX.
Nové vozidlo GERLACH při prvních testech úspěšně zdolalo terénní schod o výšce 500 mm a překonalo zákop o šířce jednoho metru. Demonstrátor si rovněž poradil s šedesátiprocentním stoupáním a při jízdě na terénním okruhu se bez problémů proháněl rychlostí 80 km/h.
Klíčovou vlastností nového projektu je volitelná balistická ochrana, která umožňuje nakonfigurovat stupeň ochrany až na STANAG 4569 Volume 3, tedy jeden z nejvyšších. Tento stupeň posádku ochrání i v podmínkách s ohrožením improvizovanými nástražnými systémy. Druhou výhodou vozidla 4x4 GERLACH je vysoká mobilita a možnost konfigurace prostoru pro posádku na 2 2, 2 3, ale i 2 4 členy.

Videa a snímky z testování naleznete zde.

21. 6. 2018

 GEFCO spúšťa svoju innovation factory, aby sa posilnila inovačná politika skupiny
Skupina GEFCO, globálny poskytovateľ služieb priemyselného dodávateľského reťazca a európsky líder v oblasti logistiky automobilového priemyslu dnes oznámila, že otvára svoju Innovation Factory. Táto iniciatíva predstavuje míľnik v rámci inovačnej stratégie Skupiny a jej cieľom je podpora nových nápadov a tvorivosti v tímoch GEFCO na celom svete.

Interná podpora inovatívneho ducha
Innovation Factory (Továreň na inovácie) spoločnosti GEFCO je navrhnutá s cieľom podporiť kultúru inovácií, umožniť všetkým zamestnancom, aby vymýšľali a skúmali inovatívne nápady, s potenciálom rozvinúť ich na riešenia, ktoré môžu podporiť obchodný rast spoločnosti. Cieľom Skupiny je podporiť kreatívneho ducha svojich zamestnancov tým, že im poskytne interný inkubátor na rozvoj najsľubnejších nových myšlienok a koncepcií.
Innovation Factory bude otvorená po celý rok a kandidáti pracujúci v tímoch tak budú môcť kedykoľvek predkladať a predstavovať svoje inovatívne nápady. Tieto nápady môžu súvisieť s akoukoľvek oblasťou podnikania spoločnosti GEFCO, avšak musia byť v súlade s inovačnými osami spoločnosti GEFCO, musia spĺňať potreby klientov a musia byť tiež uplatniteľné naprieč celou Skupinou. Komisia na preverovanie inovácií, pozostávajúca z interných odborníkov, bude vyhodnocovať tie najlepšie koncepcie práve na základe týchto kritérií. Vybrané tímy budú následne pozvané do Innovation Factory, kde budú môcť využívať interné odborné znalosti ako aj zdroje, vďaka čomu budú môcť úspešne rozvíjať svoj projekt. Po overení koncepcie dostanú účastníci platené voľno zo zamestnania, aby sa mohli naplno venovať rozvoju svojich nápadov.
“Sme veľmi radi, že môžeme oznámiť otvorenie Innovation Factory spoločnosti GEFCO, ktorej úlohou je podporovať ducha kreativity a inovácie medzi našimi zamestnancami,” uviedol Luc Nadal, predseda predstavenstva spoločnosti GEFCO. “Cieľom spoločnosti GEFCO je poskytnúť zákazníkom inteligentné a flexibilné riešenia dodávateľského reťazca a som presvedčený, že naša Innovation Factory nám pomôže posúvať hranice a zrýchliť rast.”

Zdieľané inovácie
GEFCO už v teraz zveľaďuje svoj interný ekosystém inovácií, ktorý priniesol také úspechy ako napríklad My car is there (MCIT) - službu, ktorá prostredníctvom smartfónovej aplikácie privezie vozidlo koncovému klientovi alebo 360° systém fotografovania vozidla, ktorý zákazníkom umožňuje vidieť vozidlo online počas doručovania. Za túto aplikáciu získalo GEFCO 12. júna 2018 ocenenie „Inovačný líder“ na Konferencii Automotive Logistics Europe 2018 v nemeckom Bonne.
Navyše, Skupina aktívne monitoruje inovatívny vývoj a pri nových technológiách uplatňuje prístup “test and learn” ("testuj a uč sa"), napríklad pomocou robotov na riadenie skladov vo Francúzsku alebo dronov na inventúru skladov v Španielsku. Zároveň pri urýchľovaní inovácií spolupracuje so startupmi. GEFCO Innovation Factory je v súlade s inovačnou politikou Skupiny, ktorá bola nastavená pred niekoľkými rokmi a opätovne potvrdená nedávno uzatvorenými partnerstvami.
V marci 2018 Skupina oznámila svoje partnerstvo so spoločnosťou Techstars, globálnym urýchľovačom, ktorý podporil rozvoj viac ako 1 000 medzinárodných startupov. V rámci tejto spolupráce je GEFCO tiež partnerom Partech Shaker, medzinárodného startupového kampusu, kde technologické spoločnosti z celého sveta môžu rásť a rozvíjať sa v tých najlepších možných podmienkach.

14. 6. 2018

 GEFCO a TALAN sa spájajú. Vytvoria spoločný podnik v oblasti servisnej techniky pre automobilový trh

Skupina GEFCO, globálny poskytovateľ služieb priemyselného dodávateľského reťazca a európsky líder v oblasti logistiky automobilového priemyslu a spoločnosť TALAN, popredný európsky hráč na poli agilného transformačného poradenstva, sa dohodli na vytvorení spoločného podniku, v rámci ktorého budú môcť navrhovať a ponúkať riešenia pre automobilový trh.

Spoločnosti GEFCO a TALAN podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je ponúkať riešenia spájajúce digitálne a fyzikálne technológie pre automobilové odvetvie. Dohoda je vyvrcholením vzťahu dôvery, ktorý nadviazali tieto dve spoločnosti. Súčasťou tejto dohody je vytvorenie spoločného podniku, ktorý obom partnerom umožní dať dokopy ich odborné znalosti. Spoločnosť GEFCO prispeje svojou kvalifikáciou ako líder v oblasti automobilovej logistiky, svojou znalosťou trhov B2B ako aj silou svojej medzinárodnej siete, zatiaľ čo TALAN ponúkne svoje znalosti z oblasti nových informačných technológií, ako sú Internet vecí (IoT), umelá inteligencia a blockchain, ako aj agilné metódy.
Spoločný podnik, ktorý zakladáme s firmou TALAN, zabezpečí rozhodujúci pokrok na trhu automobilovej logistiky, ktorý sa využívaním digitálnych technológií radikálne mení,” zdôraznil Luc Nadal, predseda predstavenstva spoločnosti GEFCO. “Takáto spolupráca medzi partnermi, ktorých schopnosti a zručnosti sa navzájom dopĺňajú, je v súlade s našou stratégiou rozvoja inovácií, ktorá bude kľúčom k nášmu budúcemu rastu.
Cieľom spoločnosti GEFCO je podporovať a povzbudzovať inovácie v rámci Skupiny, ako aj pri spolupráci s externými partnermi a transformovať tak segmenty logistiky aj prepravy. Spoločnosť dodržiava politiku zdieľania inovácií, čo zahŕňa partnerstvá ako napríklad aj nedávno oznámená dohoda s technologickým akcelerátorom Techstars.
Tento nový spoločný podnik s GEFCO predstavuje novú etapu našej dlhodobej spolupráce. V takýchto časoch, ktoré vyžadujú odvážny prístup, budujeme s našimi partnermi nové formy podnikania tým, že ponúkame naše technologické znalosti v duchu kolektívnej inteligencie,” uviedol Mehdi Houas, predseda Skupiny TALAN.
Tento projekt podporuje politiku inovácie, ktorou sa Skupina TALAN riadi už od začiatku. Posilňuje ju svojou prácou podporujúcou spoločnosti a veľkých poskytovateľov služieb prostredníctvom inovatívnych riešení. A keďže kolektívna inteligencia je súčasťou DNA spoločnosti TALAN, skupina podporuje iniciatívy, ktoré povzbudzujú ženy a mužov, aby spoločne pracovali na využívaní technológií dneška a budovali svet zajtrajška. Pre TALAN je budúcnosť ihriskom.