25. 2. 2022

systemy logistiky logo

februar 2022 6Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy má za sebou najlepší rok vo svojej histórii

Dostatok tovaru, nulové dlhodobé výpadky či nadpriemerne dobré nautické podmienky. Toto boli hlavné dôvody, ktoré sa postarali o to, že vlaňajšok sa zapísal ako historicky najlepší rok spoločnosti Slovenská plavba a prístavy.

„V tomto roku dosiahneme hospodársky výsledok na úrovni 7,5 milióna eur,“ vraví Jaroslav Michalco, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti. Ako ďalej podotýka, prevádzkový hospodársky výsledok predstavuje 2,3 milióna eur, teda o 0,7 milióna eur viac ako v roku 2020.

Najväčšiu časť objemov spoločnosti Slovenská plavba a prístavy – tak z hľadiska dopravy, ako aj prekladu a skladovania – tvorí železná ruda. Pre oceliarov však zabezpečuje okrem rudy tiež dopravu uhlia a koksu, z oceliarní, naopak, vezie trosku a finálnu produkciu v podobe zvitkov, plechov alebo koľajníc.

Zobraziť celý článok.

22. 2. 2022

system online logo

februar 2022 5Sedm trendů IT v roce 2022 – vše se bude točit kolem využití dat


Pokračující pandemie loni dál posilovala hned několik klíčových megatrendů v IT. Firmy si ověřily, že i do budoucna musí počítat s hybridními pracovišti a částečným fungováním ve virtuálním světě, školy dál zařazovaly distanční výuku a na dálku se kromě mnoha úřadů naučili fungovat také někteří lékaři prostřednictvím telemedicíny. I tam, kde ještě nedávno stačil papír a tužka, dnes vzniká obrovské množství dat. Klíčovým úkolem pro firmy, podnikatele i veřejný sektor tak v roce 2022 i nadále bude všudypřítomná data efektivně analyzovat a vyčíst z nich důležité informace pro další růst podnikání či pro zlepšování poskytovaných služeb.


1. Exploze dat na okraji sítě
S pokračující digitalizací dnes data vznikají doslova na každém kroku. Nejde přitom jen o smartphony nebo chytré hodinky a televize, ale i o automobily, kuchyňské spotřebiče či prvky chytrých domácností. Objem dat generovaných na okraji sítě (edge computing) namísto jejích uzlů navíc roste i vlivem fenoménu práce odkudkoli. Výsledkem je, že až 99 % shromážděných dat není nikdy analyzováno. Z průzkumu institutu Dataversity zároveň vyplývá, že si téměř 90 % firem uvědomuje riziko ztráty konkurenceschopnosti, pokud ve své strategii nezohlední práci s daty a jejich analýzu. Více než polovina organizací přesto stále ještě nevyužívá analýzu dat jako nástroj pro své podnikání. Zavádění inteligentní IT infrastruktury, jež dokáže využívat a spravovat data, aby z nich vytěžila to podstatné, proto bude pro podniky i v letošním roce zásadní.

Zobraziť celý článok.

16. 2. 2022

system online logo

februar 2022 4Digitalizace je pro většinu českých a slovenských průmyslových podniků stále velkou výzvou


Přestože od vzniku konceptu Průmysl 4.0 uplynulo již deset let, jeho principy má implementováno pouze 15 % českých a 10 % slovenských podniků. Alarmující je především zjištění, že 20 % českých a 30 % slovenských podniků se těmito tématy zatím nezabývalo a 5 % českých a 8 % slovenských uvedlo, že tyto možnosti jen zvažovalo, ale rozhodlo se nic neměnit. Firmy přitom samy vnímají a přiznávají velké nedostatky ve zpracování a kvalitě nasbíraných dat.

Data se nejčastěji využívají pro řízení výroby

Základní vize tzv. čtvrté průmyslové revoluce – zahrnující mimo jiné digitalizaci a IoT – továren se objevily v roce 2011. Podle této myšlenky mají vzniknout „chytré továrny“, které budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy. V jaké fázi se aktuálně nacházejí výrobní podniky v Česku a na Slovensku, zjišťovala loni na podzim společnost Soitron prostřednictvím průzkumu, kterého se účastnilo celkem 60 zástupců průmyslových podniků v ČR a 61 na Slovensku. Při dotazování se většinou jednalo přímo o výrobní ředitele, jednatele, vedoucí výroby a údržby, nebo jiné manažery s rozhodovacími pravomocemi v rámci společnosti. Do průzkumu byly vybrány firmy nad 50 zaměstnanců a 750 mil. Kč obratu.

Zobraziť celý článok.

14. 2. 2022

system online logo

februar 2022 3Umělá inteligence přináší e-shopům hluboké pochopení zákazníků i předpověď jejich nákupního rozhodování


Snaha o to, pochopit, jak přemýšlí nakupující, je neodmyslitelnou součástí každého úspěšného byznysu. S touto znalostí jim lze snáze nabídnout přesně to, co žádají. V případě firem s malým množstvím produktů či s velmi blízkým osobním kontaktem se zákazníkem je to poměrně jednoduché, stačí se zeptat. Pokud ale provozujete e-shop se stovkami či tisíci produkty a veškerá komunikace probíhá online, je potřeba sáhnout po sofistikovanějších metodách. Právě v takových situacích exceluje umělá inteligence ve spojitosti se strojovým učením. Dokáže si poradit s velkými daty, najít v nich trendy či zákazníkům třeba poradit s výběrem produktu. A tím zvýšit jejich spokojenost i konverzi v nákupním procesu. Jak ale taková technologie vlastně dojde k výsledkům?

Umělá inteligence přinesla do e-commerce skvělý způsob, jak promítnout chování lidí do řešení určitého problému. Stačí vymyslet metodiku, a AI se tento model dokáže naučit. Strojové učení tak dokáže třeba vyčíst, které produkty si lidé nejčastěji kupují společně, nebo že z určité skupiny podobných produktů preferují jeden specifický. Stejně tak lze najít spojitosti mezi výrobky ve chvíli, kdy se zákazník po nákupu jednoho produktu na e-shop vrátí pro další zboží, které to předchozí doplňuje. Čím větší počet lidí pak na e-shopu nakupuje, s tím kvalitnějším doporučením produktů a jemnějšími rozdíly v zákaznickém chování dokáže AI pracovat.

Zobraziť celý článok.

11. 2. 2022

systemy logistiky logo

februar 2022 2Biopalivá nachádzajú uplatnenie aj v námorných prepravách

Skupina Kuehne Nagel ponúka možnosť využitia udržateľných biopalív v námornej logistike. Voľbou biopaliva druhej generácie UCOME (metylester použitého kuchynského oleja) namiesto štandardných pohonných hmôt môžu zákazníci Kuehne Nagel znížiť svoje emisie z námornej prepravy až na nulu.

Výhodou UCOME je spôsob jeho výroby, ktorá nevyžaduje žiadnu poľnohospodársku pôdu ani spracovanie potravín. Masové rozšírenie tohto paliva je zatiaľ obmedzené skutočnosťou, že nie každé plavidlo ním môže byť poháňané. Preto Kuehne Nagel ponúka takzvaný Mass Balance Concept. Vypočíta vzniknuté emisie, nakúpi zodpovedajúce množstvo biopaliva a následne ho priradí k danému nákladu.

Zobraziť celý článok.

7. 2. 2022

system online logo

februar 2022 1Praktické využití umělé inteligence v průmyslu a výrobě


O umělé inteligenci se mluví již velmi dlouho, ale teprve v posledních zhruba dvou letech můžeme pozorovat skutečně zajímavý růst potenciálu jejího použití v průmyslu. Opravdu jde zatím pouze o potenciál, protože drtivá většina firem včetně těch největších podniků možnosti umělé inteligence nevyužívá naplno, některé ji dokonce nevyužívají vůbec. Jaké tedy jsou reálné možnosti umělé inteligence v průmyslu a výrobě a co by její vhodná aplikace firmám přinesla?


V tomto textu se zaměřím na tři oblasti, které jsou podle mě při aplikování umělé inteligence v průmyslu nejslibnější a také jsou nejsnáze realizovatelné. Jde o prediktivní údržbu, procesní řízení výroby a počítačové vidění.

Zobraziť celý článok.

31. 1. 2022

system online logo

januar 2022 8Jak mohou správné informace omezit plýtvání potravin?


Podle Organizace spojených národů se každý rok zbytečně vyhodí 900 milionů tun potravin, přičemž za 60 % tohoto plýtvání jsou zodpovědné domácnosti. S 24% podílem na produkci emisí skleníkových plynů je také globální potravinářský průmysl jedním z velkých přispěvatelů ke klimatickým změnám, což mnohé potravinářské podniky nutí přemýšlet o to více, jak optimalizovat výrobu a distribuci svých produktů.

„Spotřebujte do…“

Že se nejedná o triviální problém svědčí hodnota potravin, které jsou vyrobeny zbytečně – například jen ve Velké Británii se každoročně vyhodí potravin za téměř 7 miliard liber, přičemž hlavním důvodem je prošlá lhůta spotřeby. Ironií je, že až 30 % takto zlikvidovaných potravin nemuselo putovat do koše, protože datum spotřeby uvedené na etiketě často neznamená, že by potom nebyly poživatelné, ale že do té doby mají záruku nejlepší kvality („best before“).

Zobraziť celý článok.

27. 1. 2022

systemy logistiky logo

januar 2022 7Slovensko má stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú dopravu

Slovenská vláda dnes schválila dokument, ktorý do budúcna udáva smerovanie mobility na Slovensku. Cieľom je poskytovať ekologické, bezpečné a efektívne služby. Do roku 2030 by sa malo cestovať na jednotný cestovný lístok a v roku 2050 by takmer všetky druhy dopravy mali mať nulové emisie.

Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu stojí na 3 kľúčových pilieroch – inteligentná, odolná a udržateľná mobilita. „Cieľom stratégie je vybudovanie smart dopravy, sústreďuje sa preto na rozvoj digitálnych a komunikačných technológií tak, aby doprava už nebola vnímaná ako produkt, ale ako služba. A teda, možnosť dostať sa z bodu A do bodu B čo najrýchlejšie, najefektívnejšie, najbezpečnejšie a najšetrnejšie. Jednoducho smart,“ hovorí riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Peter Varga.

Zobraziť celý článok.

27. 1. 2022

systemy logistiky logo

januar 2022 6Covid, nehoda v Sueze a počasie: Trojica, ktorá zmenila nielen medzinárodnú prepravu

Hlavné prístavy v Číne minulý rok hlásili za obdobie január – november pokles preložených kontajnerov v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020, avšak dôvodom nebol menší dopyt. Pravou príčinou je totiž súhrn negatívnych faktorov, ktoré sa v posledných dvoch rokoch na seba nabalili a spôsobili obrovské problémy v doprave po celom svete s dôsledkami ďaleko presahujúcimi oblasť logistiky. Dovážaný tovar je nedostupný, výrazne drahší a vyhliadky na zlepšenie sú zatiaľ neisté.

Podľa experta na medzinárodnú prepravu zo spoločnosti Geis CZ AIR SEA, Davida Knoblocha, všetko začalo už začiatkom roka 2020: „Prvé veľké problémy sa začali objavovať po čínskych sviatkoch v roku 2020, kedy boli uzavreté podniky, zastavila sa výroba a letisko. Prístavy fungovali veľmi obmedzene v dôsledku chýbajúcej pracovnej sily. Keď sa následne výroba opäť spustila, začali lockdowny v USA a Európe.“

Zobraziť celý článok.

19. 1. 2022

system online logo

januar 2022 5Retail v digitální době - Technologie, které mění svět nakupování


Oblast e-commerce je sice na vzestupu téměř nepřetržitě od svého vzniku, ale bezprecedentní události v roce 2020 způsobily její prudký nárůst, protože spotřebitelé se vyhýbali rizikům osobního nakupování. Vzhledem k tomu, že lidé i v roce 2021 stále více pracují a nakupují online, nevykazuje oblast e-commerce žádné známky brzkého zpomalení. Současně dochází k rychlému růstu významu digitálních technologií i v oblasti tradičního „kamenného“ retailu. S ohledem na to by měly firmy sledovat nové a vznikající trendy v oblasti maloobchodních technologií, aby si i nadále udržely konkurenceschopnost. Níže jsme připravili přehled několika trendů, které jsou podle našich zkušeností v této oblasti nejvíce skloňovány za poslední rok.

Proč potřebujete real-time recommendations?

Zákazník v průměru prohledává vaše webové stránky několik desítek vteřin, než se rozhodne je opustit. Jak tedy v tomto krátkém časovém úseku návštěvníka zaujmout? Doporučení v reálném čase zajistí, že lidé nebudou jen procházet, ale zastaví se. Zákazníci chtějí výjimečný zážitek jak online, tak offline. Spoléhat se pouze na crowdsourcing vám příliš nepomůže, pokud chcete zákazníkům poskytnout zážitek 1:1.

Zobraziť celý článok.

14. 1. 2022

systemy logistiky logo

januar 2022 4BILLA odštartovala veľkou investíciou do výstavby nového centrálneho skladu v Seredi

Už koncom tohto roka plánuje spoločnosť BILLA otvoriť na Slovensku nový centrálny sklad. Celkové investície do výstavby nového areálu na zelenej lúke spolu s modernými technológiami a zariadením presiahnu 38 miliónov eur. Maloobchodná spoločnosť tak regiónu prinesie ďalší rozvoj a nové pracovné príležitosti. Zamestnanci sa budú môcť tešiť nielen na výborné technické zázemie, ale aj na oddych v zelenej zóne s rozlohou viac ako štyri hektáre.

Spoločnosť BILLA je úspešný potravinový reťazec, ktorý každý rok expanduje. Nebude to inak ani v roku 2022 a preto vedenie spoločnosti rozhodlo o vybudovaní nového centrálneho skladu v Seredi, ktorého dokončenie je plánované na posledný kvartál tohto roka. Slávnostné poklepanie základného kameňa sa uskutočnilo 11. januára za prítomnosti vedenia spoločnosti, predsedu Trnavského samosprávneho kraja a tiež primátora a viceprimátora mesta Sereď.

Zobraziť celý článok.

14. 1. 2022

systemy logistiky logo

januar 2022 3InoBat Auto má ďalšieho investora, je ním americká firma Ideanomics

Ideanomics Mobility, americký špecialista pre výrobcov elektrických vozidiel, potvrdil investíciu do slovenského InoBat Auto. Po investíciách od Rio Tinto a Amara Raja ide o ďalšiu svetovú spoločnosť. Cieľom spolupráce má byť podpora stabilnej výroby, no aj spoločný vývoj a komercializácia rôznych typov batériových článkov pre americký trh. Investície, ktoré InoBat nedávno obdržal v desiatkach miliónov eur, budú v prvom rade použité na rozvoj výskumu a vývoja batérií, ktorý bude prebiehať v centre vo Voderadoch.

InoBat Auto je jednou z mála európskych firiem pôsobiacich v oblasti batériového biznisu. Od svojej konkurencie sa odlišuje, okrem iného, aj spôsobom výroby svojich batérií. Tie chce vyrábať každému zákazníkovi na mieru podľa jeho špecifických potrieb, čím získava vyššiu pridanú hodnotu ako tradičný katalógový prístup konkurencie.

Zobraziť celý článok.

10. 1. 2022

system online logo

januar 2022 2Hlavní technologické trendy roku 2022 a dalších let


Společnost Cisco se ve svém každo­ročním technologickém výhledu zaměřuje na aktuální trendy. Letos komentuje neustálé zrychlování digitální transformace, zavádění nových technologií a související změny ve způsobech výkonu práce i v životě. V předpovědích dalšího vývoje se pak zaměřuje na trendy výrazně přesahující horizont roku 2022.

Růst objemu dat, přitažlivosti dat a potřeba prediktivních analytických výstupů povedou k rozvoji edge computingu.

Moderní podniky jsou definovány obchodními aplikacemi, které vytvářejí, ke kterým se připojují a které užívají. Pandemie ukázala, že firmy mohou udržet a rozvíjet své podnikání, a to díky přímému propojení mezi aplikačními službami nebo mezi koncovými body. Ve výsledku se aplikace – ať poskytují služby koncovým zákazníkům, slouží interakci mezi podniky nebo mezi stroji – stávají se hranicí podniku. Obchodní interakce, k nimž dochází ve všech těchto typech aplikací, vytváří neustále sílící záplavu dat. Každý aspekt každé interakce s podnikovými aplikacemi a mezi nimi bude generovat další data, která umožní prediktivní analýzu. U prediktivních analýz budou data v některých případech pravděpodobně směřovat do centrálního úložiště. V jiných případech však budou vyžadovat alespoň částečné předběžné zpracování v edge prostředí, včetně strojového učení a dalších metod.

Zobraziť celý článok.

3. 1. 2022

system online logo

januar 2022 1Firmy sbírají data, ale neumí je zpracovat


Průzkum agentury Forrester Consulting zpracovaný pro společnost Dell Technologies zjistil, že více než polovina světových firem je daty zahlcena a neumí s nimi efektivně zacházet. V Česku je situace o trochu lepší, než je evropský a světový průměr, když 14 % tuzemských firem zařadil průzkum mezi tzv. „datové šampiony“, tedy firmy datově zdatné a schopné přeměnit data na informace pomocí patřičných modelů. Tento výsledek je tři procentní body nad evropským průměrem a dva nad celosvětovým.

Paradoxem celé datové problematiky je fakt, že dle průzkumu potřebuje 67 % firem více dat, a zároveň 70 %, často těch stejných firem, uvádí, že shromažďuje data tak rychle, že je nestíhá dostatečně analyzovat a využít. Dvě třetiny respondentů také uvedly, že jejich podnikání je založeno na datech, a prohlásily, že data jsou krví jejich organizace. Pouze 21 % z nich však tvrdí, že dnes s daty nakládají jako s kapitálem a upřednostňují jejich využití v rámci celého podniku.

Zobraziť celý článok.

21. 12. 2021

system online logo

december 2021 5Odstávky jako příležitost ke změně


Aktuální nedostatek zdrojů pro výrobu, zejména vstupního materiálu, lze řešit dvěma způsoby. Firma omezí výrobu na takovou úroveň, která odpovídá dostupnosti materiálu, bude ale neustále vyrábět, byť v malém množství. Tento způsob je pro některé podniky jedinou možnou cestou, neboť úplné zastavení výroby pro ně není z různých důvodů možné. Některé firmy ale mají i druhou možnost, kterou je úplné zastavení výroby až na několik týdnů. Pochopitelně hovoříme o subjektech s dobrým cash flow, které se i po rok a půl trvající pandemické krizi mohou chlubit stabilní finanční situací. A proč by tuto možnost mohli, v některých případech dokonce měli, manažeři využít?

Celozávodní odstávky na jeden až tři týdny jsou pro mnoho podniků běžnou realitou každého léta. Je to příležitost k provedení generálních oprav, rozsáhlé údržby strojů a implementaci procesních změn. Rozsah odstávky je obvykle určený náročností oprav a údržby, a procesní změny pak musí být realizované v tomto období. Důsledek je vidět ve většině firem, kam přijdeme. Úzká místa interní logistiky, nerovné komunikace, kolizní místa, křížení materiálových toků, to vše je způsobeno lepením jedné změny na druhou. Rozsah jednoho až tří týdnů, kdy je mj. potřeba se koordinovat i s prací údržbářů, nedává prostor na zásadní layoutové změny. Nové pracoviště nahrazuje jiné pracoviště. Funkce a účel se mění, umístění zůstává.

Zobraziť celý článok.

16. 12. 2021

systemy logistiky logo

december 2021 4CTP kupuje priemyselný park Námestovo

CTP Invest a CTP Property Czech (CTP) podpísali zmluvu s Accentis Property International NV o kúpe 100% podielu v spoločnosti  Accentis Námestovo. Prevod podielu v spoločnosti Accentis Námestovo na CTP schválila Tatra banka, člen  Raiffeisenbank Group, účinnosť však nadobudne až zápisom do obchodného registra na Slovensku.

Spoločnosť Accentis Námestovo je vlastníkom areálov s názvom “Campus Páleničky” a “Pan”, nachádzajúcich sa v blízkosti mesta Námestovo v časti Slanica s výbornou dopravnou dostupnosťou. Park pozostáva z piatich hál s celkovou prenajímateľnou plochou približne 145 000 m².

Zobraziť celý článok.

13. 12. 2021

system online logo

december 2021 3Robot je nejlepším pomocníkem člověka i v komunikaci


Automatizace procesů pomocí sofistikovaných inteligentních robotů, tedy tzv. Robotic Process Automation (RPA), je trendem posledních několika let. A podle mého názoru bude i nadále oblastí s velmi dynamickým růstem a technologickým rozvojem. Prostor pro minimalizaci rutinní práce s počítačem, ať již jde o pracovníky kontaktních center nebo administrativní zaměstnance, je totiž i v dnešní době překvapivě veliký. Řada firem nicméně stále nevyužívá tyto nové nástroje v dostatečné míře.

Obecně lze říci, že umělá inteligence (AI), jejíž součástí je i v úvodu zmíněný trend, neumí a ani se nepokouší napodobit přímo lidské myšlení. Na druhou stranu dokáže v rámci relativně vyspělé komunikace s lidmi již docela dobře interagovat. Nové chatboty či voiceboty již zvládají pomocí stále přesnějších algoritmů a neustálého strojového učení odpovídat na různé dotazy a vyřeší i řadu složitějších problémů. Některé vyspělé voiceboty již umí vést s uživatelem dokonce i dialog.

Zobraziť celý článok.

6. 12. 2021

system online logo

december 2021 2Potraviny a zboží pod kontrolou, od výroby až po prodej, díky IoT


Internet věcí usnadňuje řadu činností. V potravinářství nalezne uplatnění nejen ve fázi výroby, ale také při skladování, dopravě i prodeji. Hlídá teplotu a další parametry prostředí, či monitoruje polohu i pohyb zboží a to nejen při přepravě, ale i v prodejně. A takto hlídat lze nejen potraviny, ale i jakékoliv další zboží, o kterém je dobré mít přehled.

Řešení na bázi Internetu věcí (IoT) přináší možnost zefektivnit dříve těžkopádná a nákladná řešení a přinést i řešení úplně nová, dříve nemyslitelná. Často za to mohou právě nově přicházející neinvazivní senzory, které díky využití tzv. LowPowerWAN mohou běžet měsíce i roky na baterie. Ke svému provozu tak nepotřebují externí napájení ani dostupnost klasických přenosových sítí jako je LAN, WiFi či GSM. Zařízení o velikosti krabičky od sirek tak může sledovat například teplotu či polohu zásilky potravin od výrobce až do obchodu.

Zobraziť celý článok.

2. 12. 2021

systemy logistiky logo

december 2021 1cargo-partner poskytuje odborné znalosti v oblasti potravín naprieč Európou

Spoločnosť cargo-partner sa strategicky zameriava na priemyselné riešenia pre potraviny a produkty podliehajúce skaze. Poskytovateľ logistiky nedávno rozšíril svoje portfólio služieb o nové služby skladovania, doručenia na poslednú míľu a služby s pridanou hodnotou, aby vyhovovali meniacim sa požiadavkám odvetvia.

Potravinársky priemysel prešiel od začiatku pandémie COVID-19 významnými zmenami, rastúcim dopytom po službách doručovania potravín a zvýšeným zameraním na kvalitu, hygienu a bezpečnostné štandardy. Aby uspokojila potreby svojich zákazníkov zareagovala spoločnosť cargo-partner na tieto výzvy modernizáciou svojich skladových kapacít, riešeniami na poslednú míľu a službami s pridanou hodnotou.

Zobraziť celý článok.

19. 11. 2021

systemy logistiky logo

november 2021 3Zo Slovenska odišiel prvý vlak do Číny

V prípade, že bude jazda bez komplikácií, tovar s hmotnosťou 736 ton bude v Ázii o 12 dní.

Prvý vypravený kontajnerový vlak zo Slovenska do Číny je výsledkom aj dlhoročnej práce pracovnej skupiny pri ministerstve dopravy.

„Export tovaru vlakom do Číny napomôže tiež Slovensku aj v tom, že čínske spoločnosti budú mať väčší záujem prepravovať časť z 15 000 kontajnerových vlakov v tomto roku medzi Čínou a EÚ aj cez Slovensko, čo zas môže podporiť nielen dopravný a logistický sektor, ale aj rozvoj ďalšieho obchodu na Slovensku,“ zdôraznil riaditeľ stratégie dopravy a predseda pracovnej skupiny z ministerstva dopravy a výstavby Peter Hrapko.

Zobraziť celý článok.