22. 12. 2017

 AWT získala dotaci na implementaci aplikace TSI TAF
Mezinárodní dopravní společnost Advanced World Transport (AWT), člen skupiny PKP CARGO, získala dotaci z evropských fondů na implementaci aplikace TSI TAF (telematické aplikace v nákladní dopravě) do svých infomačních systémů. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci tzv. Nástroje pro propojení Evropy (CEF – Connecting Europe Facility).
Celý projekt v rámci Evropské unie je zaměřen na vývoj a implementaci standardů pro datovou výměnu v souladu s Nařízením o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě (TSI TAF) do informačních systémů, které využívají železniční dopravci pro plánování a operativní zajištění své činnosti.
Požadavek TSI TAF vyžaduje, aby stávající funkce byly rozšířeny o komunikaci s provozovateli infrastruktury, dopravci a držiteli vozů. Projekt umožní nasadit dopravcům k dosažení plné interoperability méně nákladné, ale stejně komplexní řešení, jaká mají velcí národní dopravci.

„Cílem Evropské unie je celkově železniční sektor podpořit a část přeprav přesunout ze silnice na železnici a jedním ze způsobů je sjednocení pravidel a podmínek napříč celou EU, které vstup na železnici zjednoduší. K tomu EU zřídila speciální orgán Evropskou agenturu pro železnici, která tato pravidla a podmínky definuje. Implementace aplikace TSI TAS do našich informačních systému je pro naši společnost v dnešní době nutností, která naši práci v budoucnu zjednoduší a zefektivní,“ říká David Kostelník, provozní ředitel skupiny AWT.
V rámci společnosti AWT byl zřízen speciální projektový tým ze zástupců jednotlivých oblastí (provoz, správa lokomotivního a vozového parku, dispečink, IT atd.), který jej bude následně aplikovat do systémů skupiny AWT.
„Aplikace TSI TAF upravuje způsob datové komunikace mezi jednotlivými subjekty na železnici jako jsou manažeři infrastruktury, dopravci nebo držiteli vozů. Hlavním cílem našeho projektového týmu je zajistit takové podmínky, aby AWT byla plně interoperabilní v rámci Evropské unie a dál se mohla rozvíjet v rámci evropského železničního trhu,“ dodává Barbora Lubojacká, IT ředitelka AWT.
Společnost AWT je za tuto oblast odpovědná i v rámci organizace ŽESNAD.

20. 12. 2017

 AWT se dohodla s odbory o navýšení tarifních mezd o 10 %

Mezinárodní dopravní společnost AWT, člen skupiny PKP CARGO, dnes úspěšně zakončila se vzájemnou shodou kolektivní vyjednávání s odborovými organizacemi k dodatku ke Kolektivní smlouvě 2016 – 2020 tykající se navýšení tarifních mezd, příplatků a odměn pro zaměstnance. Společnost AWT a odborové organizace se mimo jiné shodli, že tarifní mzdy se v roce 2018 zvyšují o 10 % oproti jejich výši v roce 2017.
V rámci jednání bylo naplněno společné úsilí o navýšení tarifních mezd a splnění dalších požadavků ze strany odborů. Společnost na zvýšení tarifních mezd a další změny uvedené v dodatku poskytne více než 45 mil. korun a tento finanční objem byl dle návrhu odborové organizace rozdělen do jednotlivých mzdových oblastí, příspěvků a odměn.
V rámci podepsaného dodatku Kolektivní smlouvy 2016 – 2020 se obě strany dohodly, že hodinové a měsíční mzdové tarify pro zaměstnance společnosti AWT se v roce 2018 zvyšují o 10 % oproti jejich výši v roce 2017. Zároveň došlo k navýšení příplatku za práci v noci, odměny za pracovní pohotovost nebo příspěvku na dětskou rekreaci, který je jedním z mnoha benefitů pro zaměstnance AWT.
„Společnou dohodou a podpisem dodatku ke Kolektivní smlouvě mezi zástupci odborů a zaměstnavatelem je tak vytvořen předpoklad pro stabilizaci zaměstnanců a jejich motivaci k další odborné a odpovědné práci, které si velmi vážíme a naplňovaní našich společných cílů do budoucna,“ říká Arkadiusz Olewnik, generální ředitel AWT.

14. 12. 2017# 180 | ROK 2017
Prepravcovia si vydýchnu, transport je vyriešený, Priemyselné investície začínajú na Slovensku narážať na rôzne problémy, Dodávka Voltia bojuje s londýnskym smogom, Firma LASSELSBERGER optimalizovala uskladnenie výrobkov, Karty CCS prispejú k ochrane prírody

28. 11. 2017

 České lokality Prologis sa tešia vysokému dopytu

10 700 metrov štvorcových prenajatých spoločnosti ESA Group
Prologis Park Prague-Úžice plne prenajatý
Praha (28. novembra 2017)

Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil, že podpísal novú nájomnú zmluvu so spoločnosťou ESA Group na 10 740 metrov štvorcových v Prologis Park Prague-Úžice.
ESA Group, ktorá patrí k lídrom v oblasti logistiky na území strednej Európy a je existujúcim zákazníkom Prologis v Prologis Park Prague D1 East situovanom juhovýchodne od Prahy, si prenajme priestory
budovy 2, čím dôjde tiež k plnému obsadeniu parku s rozlohou 97 800 metrov štvorcových. Transakcia bola sprostredkovaná firmou Cushman & Wakefield.
„V súčasnej dobe je naše české portfólio prenajaté na 99 percent, čo svedčí o skvelých trhových podmienkach a dopyte po kvalitných službách, ktoré Prologis poskytuje,“ uviedol Martin Baláž, riaditeľ pre prenájom a výstavbu spoločnosti Prologis pre Českú republiku a Slovensko. „Vždy nás teší, keď sa existujúci zákazník rozhodne rozšíriť svoje pôsobenie v rámci parkov Prologis. Potvrdzuje to našu obchodnú stratégiu založenú na bezkonkurenčnom zákazníckom servise a podpore aj schopnosti flexibilne napĺňať často špecifické potreby našich zákazníkov.“
„V roku 2017 ESA logistika navýšila kapacitu svojich skladov o približne 30 percent, na 137 000 metrov štvorcových,“ povedal Roman Pekrt, generálny riaditeľ spoločnosti ESA logistika. „Vďaka obchodnému partnerstvu s Prologis sme mohli naše plány na expanziu v priestoroch Prologis Park Prague-Úžice zrealizovať rýchlo a bez ťažkostí. Tento krok vnímame ako nadviazanie na doterajšiu obojstranne prospešnú kooperáciu, ktorá bola začatá už v roku 2010, a jej ďalšie rozšírenie. Oceňujeme Prologis ako partnera, ktorý dlhodobo chápe a napĺňa naše potreby a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu naprieč regiónom strednej a východnej Európy.“
Prologis Park Prague-Úžice je moderný distribučný park situovaný na diaľnici D8, 9 kilometrov severne od Prahy. Park tvoria dve plne obsadené logistické budovy s celkovou plochou 97 800 metrov štvorcových
a má potenciál pre ďalšie rozšírenie o 71 000 metrov štvorcových.

Prologis je s viac ako jedným miliónom metrov štvorcových logistických a priemyselných priestorov vedúcim poskytovateľom distribučných nehnuteľností na území Českej republiky (k 30. septembru 2017).

28. 11. 2017

 Prvý kompletný nákladný vlak skupiny GEFCO na novej Hodvábnej ceste – z Číny do Francúzska za menej než 3 týždne

Courbevoie 27. november 2017 – Skupina GEFCO, globálny hráč v odvetví priemyselnej logistiky a európsky líder v automobilovej logistike, privítal vo Francúzsku svoj úplne naložený kontajnerový vlak, ktorý prešiel 11 000 kilometrov z Číny. Vlak prepravil 12-metrové kontajnery z čínskeho Wuhanu do mesta Dourges na severe Francúzska pre klienta PSA za menej ako 3 týždne.

Výnimočná púť Hodvábnou cestou
Nákladný vlak sa vydal na cestu z čínskeho Wuhanu 3. novembra 2017. Kontajnery prepravil cez Kazachstan, Rusko a Bielorusko. Konzorcium železničných spoločností United Transport and Logistics Company (UTLC) poskytovalo služby na 1520 mm* železničnej trati medzi Dostykom (Kazachstan) a Brestom (Bielorusko).

Nákladný vlak pokračoval v ceste naprieč Poľskom a Nemeckom, až nakoniec 22. novembra 2017 prišiel na konečnú stanicu vo francúzskom Dourgese. Po preclení bola zásielka distribuovaná priamo do závodu Française de Mécanique, ktorý je pobočkou spoločnosti PSA, v Douvrine na severe Francúzska.

21. 11. 2017

 Skupina GEFCO oficiálne oznámila otvorenie pobočky v Grécku

Courbevoie, 21. november 2017 – Skupina GEFCO, ktorá je globálnym aktérom v oblasti priemyselnej logistiky a zároveň európskym lídrom v oblasti automobilovej logistiky, tento mesiac slávnostne otvorila svoju grécku pobočku. Skupina využíva svoje uznávané know-how v oblasti globálnych logistických riešení na podporu výrobcov. „Ako spoločnosť s jedinečnými znalosťami riadenia a optimalizácie komplexných dodávateľských reťazcov sme radi, že môžeme poskytnúť vlastné znalosti v oblasti integrovanej logistiky a preukázať našu schopnosť plniť krátkodobé aj dlhodobé ciele z hľadiska ekonomických výsledkov, úrovne služieb a kvality, ktoré prispejú k podpore rozvoja našich gréckych zákazníkov,“ tvrdí Luc Nadal, predseda správnej rady skupiny GEFCO.

Využívame grécky potenciál
Zriadením pobočky v Grécku, ktoré je v rámci regiónu krajinou s dynamickým potenciálom, sa skupina GEFCO snaží posilniť svoje pôsobenie v juhovýchodnej Európe, kde už má svoju históriu. Krajina má ideálnu polohu, keďže sa nachádza medzi východnou Európou a Balkánom. Grécko má viacero konkurenčných výhod, vďaka ktorým je ideálnym miestom pre veľkého aktéra v oblasti logistiky:

  • Grécko vlastní najviac lodí – v súčasnosti riadi až 18 % svetovej flotily.
  • Prístavy Pireus a Solún patria k regionálnym bránam do juhovýchodnej a strednej Európy.
  • Grécko iniciuje a podieľa sa na mnohých programoch zameraných na obnovu, rozširovanie a vylepšovanie svojej infraštruktúry.
  • Priemyselná výroba je v Grécku počas uplynulých rokov na neustálom vzostupe vďaka popredným spoločnostiam v oblasti potravinárstva, spracovania tabaku, textilného, chemického, baníckeho a ropného priemyslu, ako aj v oblasti výroby kovov.

„Skupina GEFCO sa snaží o zvýšenie svojej konkurencieschopnosti a vplyvu na gréckom trhu, pričom v roku 2017 očakávame takmer dvojnásobný obrat. Okrem toho plánujeme preniesť naše skúsenosti v oblasti logistiky, ktoré sme nadobudli v priebehu desaťročí, na miestne spoločnosti, čím prispejeme k rastu a rozvoju krajiny,“ vyhlásil Fabien Gauchet, generálny riaditeľ gréckej pobočky skupiny GEFCO.

Jedinečné znalosti skupiny GEFCO pomáhajú zákazníkom v regióne
Za svoju 68-ročnú existenciu nadobudla skupina GEFCO výrazné znalosti v oblasti riadenia komplexných dodávateľských reťazcov svojich klientov. Keďže skupina GEFCO začínala ako poskytovateľ logistických riešení pre automobilový priemysel – čo je z hľadiska logistiky jedno z najnáročnejších odvetví – môže teraz tieto skúsenosti zúročiť a neustále rozvíjať svoje know-how pri poskytovaní služieb klientom z rozličných odvetví: automobilového, priemyselného, energetického, elektronického, FMCG (rýchloobrátkový spotrebný tovar), farmaceutického či poľnohospodárskeho sektoru.
Znalosti skupiny GEFCO zahŕňajú hlavné nákladné služby od cestných, železničných, leteckých, oceánskych a multimodálnych prevádzok – od prepravy autom, vlakom, loďou či lietadlom – až po komplexné multimodálne riešenia s doručením do domu s využitím skladov, zastupovaním v rámci colných a daňových konaní či využívaním vratných obalov. Vďaka týmto rastúcim znalostiam svojich tímov môže skupina GEFCO zabezpečovať pre svojich zákazníkov plynulú prepravu s doručením do domu. S pomocou inžinierskych tímov skupina GEFCO neustále analyzuje procesy a zavedené logistické riešenia svojich klientov v snahe objaviť príležitosti na optimalizáciu a ďalej sa tak rozvíjať spolu so svojimi zákazníkmi.
Grécka pobočka ponúka celý rad klasických služieb skupiny GEFCO. V súčasnosti už zavádza medzinárodné cestné riešenia pre rôznych klientov a plánuje vyvinúť ďalšie, napr. prepravu s reguláciou teploty pre potravinársky a farmaceutický priemysel, ktoré majú v Grécku bohaté zastúpenie.

9. 11. 2017

 Distributor značky SCOTT využívá Microsoft Dynamics pro řízení prodejních kanálů a je blíže zákazníkům

Společnost sport port, výhradní dovozce značky SCOTT pro Českou republiku a Slovensko, nasadila nový ERP systém Microsoft Dynamics NAV ve verzi 2016. Cílem inovace je zlepšovat dostupnost zásob a řízení velkoobchodní distribuce zboží pro více než stovku lokálních obchodních partnerů. Implementátorem řešení se stala společnost CCV Informační systémy, která jej propojila elektronickým obchodem, B2B odběratelským portálem a elektronickou výměnou dokladů Orion EDI.

Brno, 9. listopadu 2017 - Značka SCOTT se již více než 50 let drží na technologické špičce v oblasti výroby sportovního vybavení. A stejný význam, který věnuje vývoji, klade také na zázemí v podobě informačních technologií a vysokou úroveň komunikace se svými partnery. Nejinak je tomu i v případě lokálního zastoupení sport port, které v průběhu letošního roku přešlo na nový ERP systém Microsoft Dynamics NAV ve verzi 2016.

Spolehlivá komunikace v rámci prodejního řetězce
Systém zajišťuje spolehlivou obchodní komunikaci s prodejci a optimalizuje veškeré spjaté aktivity jak po procesní, tak i finanční stránce. Je napojen na elektronický obchod společnosti a také na B2B portál, který CCV Informační systémy nasadila v dřívější době. Díky tomu mají partneři k dispozici informace o tom, jaké zboží je dostupné a za jakou aktuální cenu. Tím, že jsou objednávky napojeny přímo do Microsoft Dynamics NAV, dochází k optimalizaci a lepší dostupnosti skladových zásob. Systém navíc využívá šest majetkově propojených společností. Pomocí integrace produktových číselníků dochází ke sdílení informací o zboží napříč těmito firmami. Pro bezpapírovou fakturaci a další elektronickou výměnu dokumentů s řadou významných odběratelů je využíváno clearingové centrum Orion EDI.
„Je přirozené, že zákazníci a partneři, kteří poptávají produkty značky SCOTT, vyžadují stejnou kvalitu jak v rámci samotných produktů, tak i celého obchodního styku. Proto se snažíme o maximálně transparentní, rychlé, pohodlné a moderní řešení, které pro nás nyní představuje nový Microsoft Dynamics a návazné systémy pro koncové i firemní zákazníky,“ říká Marcela Karasová za společnost sport port.

SCOTT je přímo v terénu či na horách blíže svým zákazníkům
Specifikem řešení ERP systému je napojení na mobilní prodej. Dodané řešení tak mimo jiné podporuje prodej sportovního vybavení a doplňků značky SCOTT přímo z kamiónu, který cestuje v rámci promo aktivit po lyžařských střediscích nebo na cyklistických závodech.
„Systém je dostupný ze všech typů mobilních zařízení. Pro uživatele obsahuje řadu aplikačních vylepšení, které představují ještě přehlednější zpracování, kvalitní manažerské analýzy a v neposlední řadě zrychluje provádění každodenních úkolů,“ doplňuje Roman Fuchs, ředitel divize Business Solutions v CCV Informační systémy.

2. 11. 2017

 Dachser sa inšpiruje nápadmi svojich zamestnancov
Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb Dachser zaviedol v rámci svojich interných procesov špeciálny program zameraný na získavanie nápadov a inovácií priamo od svojich zamestnancov. Koncept s názvom Idea2net prináša nové vylepšenia a zefektívňovania vo všetkých oblastiach firemnej činnosti. Výhoda tohto strategického programu spočíva najmä vo využití praktických skúseností z firemného prostredia a dokonalej znalosti fungovania spoločnosti, aké môžu mať len pracovníci Dachser.


Dachser sa rozhodol spustiť rozvojový program Idea2net vo všetkých svojich pobočkách. Každý návrh, s ktorým zamestnanci prídu, prechádza pred svojou implementáciou schvaľovacím procesom a následne, ak je prijatý, testovacou fázou. Na posúdenie návrhu je ustanovená komisia, ktorá koordinuje všetky aktivity na úrovni pobočiek a krajín.
„Kto iný ako naši zamestnanci najlepšie vedia, ako je možné zefektívniť konkrétne procesy, ako dosiahnuť najvyššiu výkonnosť, ako optimalizovať určité riešenia – skrátka, kde je priestor pre zlepšenie a ako ho dosiahnuť,“ vysvetľuje Roman Stoličný, managing director a člen predstavenstva Dachser Slovakia, „práve z tohto pohľadu je program Idea2net veľmi užitočnou platformou pre získavanie nápadov a inovácií priamo „z terénu“ a, dá sa povedať, oficiálnou cestou, akou môžu zamestnanci bez obáv podrobiť konštruktívnej kritike ktorúkoľvek zavedenú aktivitu, ba čo viac, sú k tomu priamo povzbudzovaní a motivovaní.“
Aktuálne je v rôznych fázach implementačného či testovacieho procesu niekoľko projektov. Jedným z nich je napríklad projekt s názvom „Pochopme budúce potreby našich zákazníkov“. Jeho cieľom je podporovať a rozvíjať aktívny, štruktúrovaný dialóg so zákazníkmi. Teraz je tento projekt vo fáze hľadania krajiny s vhodným testovacím trhom. Iné projekty sú už rozbehnuté a testujú sa. Takýmto je napríklad aj inovatívny projekt sústredený na vytvorenie modelu trvalo udržateľnej mestskej logistiky, ktorého testovanie prebieha v Paríži.

30. 10. 2017

 FM LOGISTIC POSILŇUJE SVOJU POZÍCIU V ÁZII
VSTÚPILA NA VIETNAMSKÝ TRH

FM Logistic potvrdzuje svoju stratégiu rozvoja a naďalej smeruje časť svojich investícii do rozvojových krajín. Po založení pobočky v Číne v roku 2004, akvizíciách v Brazílii v roku 2013 a v Indii v roku 2016, teraz spoločnosť otvorila svoju historicky prvú pobočku vo Vietname, kam odprevadila svojho dlhoročného zákazníka Auchan Retail.

Spoločnosť podporila územný rozvoj skupiny Auchan Retail
FM Logistic podporila ambiciózny plán rozvoja svojho zákazníka vo Vietname a otvorila 20 km od Hanoja, v B?c Ninh, priestor s tromi teplotnými režimami s rozlohou 5 000 m². Zo skladu bude zásobovať všetky obchody Auchan v severnej polovici krajiny (hypermarkety, supermarkety a večierky).

Súčasne miestny tím pripravuje na rok 2018 výstavbu novej platformy v Hočiminovom meste.

"Zavedenie moderného logistického systému nám umožní rýchlejšie zásobovanie našich predajných miest a vysokú kvalitu manipulácie s chladeným tovarom", uviedol Christian Autié, Výkonný riaditeľ spoločnosti Auchan Retail vo Vietname.

Dlhodobý plán rozvoja vo Vietname
"Našim cieľom je stať sa do roku 2020 jedným z popredných poskytovateľov logistických služieb na vietnamskom trhu, v súlade so stratégiou našej skupiny. Aj tu chceme spoločne s našimi zákazníkmi vyvíjať riešenia s pridanou hodnotou."vysvetľuje Stéphane Descarpentries, Prevádzkový riaditeľ FM Logistic pre Áziu.
Vietnam má viac ako 90 miliónov obyvateľov a je jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v juhovýchodnej Ázii. Urbanizácia, rozvoj maloobchodu a elektronického obchodu urýchľujú profesionalizáciu logistiky.
V nadväznosti na stratégiu sledujúcu zmeny na trhu a s ohľadom na budúci rast, vstúpila spoločnosť FM Logistic s predstihom na vietnamský trh a zavádza tu "model FM": multiklientské distribučné centrá triedy A, združujúce infraštruktúru a zdroje, s cieľom flexibilnej a bezpečnej logistiky.
Otvorenie tejto prvej štandardnej FM platformy, s kapacitou až 50 000 m² skladového priestoru, je plánované v Hanoji v roku 2019.

26. 10. 2017

 Na místě bývalého brownfieldu dnes v Paskově stojí moderní terminál, který slaví 10 let

Nezávislý terminál kombinované dopravy v Paskově, který provozuje mezinárodní dopravní skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, dnes patří k několika málo otevřeným překladištím v zemi. Díky své strategické poloze plní funkci veřejného logistického centra a je jeden z nejrychleji rostoucích v České republice. Provoz na paskovském terminálu, který vyrostl na bývalém brownfieldu, byl zahájen v roce 2007.

V původním nevyužitém průmyslovém areálu dolu Paskov se po odstranění nepoužívaných a rozpadlých staveb začínalo s několika stovkami manipulací ročně a v roce 2007 zahajoval terminál svůj provoz se dvěma pracovníky.
Rozsáhlou modernizací prošlo logistické centrum v letech 2011 a 2012, kdy byla mimo zpevnění a odvodnění části plochy také prodloužena původní kolej včetně rekonstrukce zhlaví vložením čtyř nových výhybek a zapojení zabezpečovacího zařízení. Byl vybudován železniční přejezd a položeny byly i dvě zcela nové koleje. Skladovací kapacita terminálu se zvýšila na 2 400 kontejnerů a manipulační plocha terminálu má v současné době rozlohu 31 tisíc m2.

„Jedná se o významný intermodální terminál v České republice. Je to důležité překladiště pro automobilový průmysl v České republice, na Slovensku a v jižním Polsku. Má strategickou polohu ve střední Evropě, je moderně a profesionálně zařízen, má velkou důvěru zákazníků, a mimo jiné proto je důležitým prvkem v plánovaném rozvoji skupiny PKP CARGO. Již dnes zajišťuje dopravu do holandských a německých přístavů, slovinského Kopru, italského Terstu nebo z Turecka a v budoucnu i z přístavů Trojměstí. Jeho kapacita je v současnosti plně vytížena, a proto je nutné jej rozšířit. Realizace investice, která zdvojnásobí jeho kapacitu a která je z cca 66 % spolufinancována z prostředků EU, byla již zahájena. AWT usiluje společně s PKP CARGO o napojení terminálu na zajištění služeb pro Novou hedvábnou stezku a jeho větší spojení na polské přístavy. Terminál se má v konečném důsledku stát hlavním centrem jižní části trojúhelníků Balt-Jadran-Severní moře,“ říká Arkadiusz Olewnik, generální ředitel skupiny AWT.

Terminál Ostrava-Paskov je strategicky umístěn ve středu velkých průmyslových zón Moravskoslezského kraje, leží v blízkosti dálnice, slovenské a polské hranice a je napojen i na celostátní železniční síť. Průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové, Nošovicích, Mošnově, Českém Těšíně a Třinci nejsou vzdáleny více než 50 kilometrů. V současnosti se ročně na terminálu zmanipuluje více něž 100 tis. kontejnerů a návěsů a spolu s navazujícími službami poskytuje překladiště v ostravském regionu práci více než stovce zaměstnanců.
V současné době probíhá další etapa modernizace překladiště, kdy na původních brownfieldech budou zbourány další průmyslové budovy bývalého dolu Paskov a dojde k postupnému rozšiřování skladovací kapacity na 4 800 TEU a manipulační plochy na 71 tisíc m2 a tím i ke zvýšení zaměstnanosti v regionu.

„Vždy jsme věřili v budoucnost kombinované dopravy. V oblasti intermodálních přeprav jsme byli před lety v České republice průkopníky a rozvoj terminálu v Paskově za posledních deset let je toho jasným důkazem. Vzhledem ke stále vzrůstajícímu zájmu o kombinovanou dopravu je pro AWT prioritou rozšiřování služeb pro naše zákazníky, zvýšení kapacity a přímé napojení terminálu na další evropské přístavy a získání přístupu na překladiště v Polsku, Belgii, Holandsku či Rumunsku,“ dodává Viktor Bystrian, obchodní ředitel skupiny AWT.

16. 10. 2017

 Prologis dokončil druhú budovu na mieru pre Arvato v poľskom Strykówe
Nový projekt s rozlohou 18 100 metrov štvorcových dokončený mesiac pred plánovaným termínom
Varšava (16. októbra 2017)


Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil dokončenie budovy na mieru (BTS) s rozlohou 18 100 metrov štvorcových pre spoločnosť Arvato Polska, popredného poskytovateľa komplexných outsourcingových služieb, v Prologis Park Stryków.
Novou výstavbou, ktorá bola dokončená pred plánovaným termínom, nadväzuje Prologis na predchádzajúcu zákazku pre Arvato Polska z roku 2016. V súčasnej dobe si spoločnosť v Prologis Park Stryków prenajíma 40 400 metrov štvorcových (vrátane existujúcich priestorov).
„Je to už druhá budova v Prologis Park Stryków, ktorú sme vytvorili na mieru špecifickým potrebám spoločnosti Arvato Polska. Spokojnosť s našou doterajšou vzájomnou spoluprácou a vynikajúca poloha parku v oblasti stredného Poľska povzbudila klienta, aby tu ďalej rozvíjal svoje podnikanie. Nová budova bola postavená na mieru zákazníkovi spoločnosti Arvato Polska z odvetvia módneho priemyslu. Spevnili sme podlahy, pridali sme dodatočné osvetlenie do pracovných priestorov a upravili konštrukciu pre inštaláciu medziposchodí,“ povedala Ewa Zawadzka, viceprezidentka a riaditeľka spoločnosti Prologis pre výstavbu v Poľsku.
V súlade so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti Prologis prešla nová budova procesom akreditácie BREEAM. Prvotriedny logistický priestor je vybavený LED osvetlením a inteligentným meracím systémom. Testovanie vzduchotesnosti a tepelnej izolácie zabezpečili maximálnu energetickú efektivitu budovy.
Prologis Park Stryków má aktuálne celkovú plochu 40 400 metrov štvorcových. Nachádza sa len kilometer od kríženia dvoch hlavných diaľnic – A1/E75 (Gdaňsk–Viedeň) a A2/E30 (Berlín–Moskva). Cestná infraštruktúra umožňuje bezproblémové spojenie s metropolitnou oblasťou Lodže aj celým zvyškom krajiny. Konečná rozloha parku bude činiť celkovo 78 800 metrov štvorcových.
Prologis aktívne pôsobí v štyroch krajinách strednej a východnej Európy. S portfóliom s rozlohou 4,7 milióna metrov štvorcových v tomto regióne zastáva pozíciu vedúceho poskytovateľa distribučných nehnuteľností (k 30. júnu 2017).

5. 10. 2017

 Nová špekulatívna výstavba v Prologis Park Prague-Airport vzniká na základe vysokého dopytu
Český logistický park je plne obsadený vďaka svojej vynikajúcej dopravnej dostupnosti

Praha (5. októbra 2017)
Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil začatie výstavby novej špekulatívnej budovy s rozlohou 14 477 metrov štvorcových v Prologis Park Prague-Airport. Očakávaným termínom dokončenia stavby je prvý štvrťrok 2018.
„Rýchlosť, s akou sme prenajali predchádzajúcu špekulatívnu budovu a dosiahli plnej obsadenosti celého parku, dokladá vysoký dopyt zo strany zákazníkov po priestoroch v okrese Praha-západ. Rozhodnutie začať v Prologis Park Prague-Airport s touto výstavbou tak bolo logickým krokom,“ povedal Martin Baláž, riaditeľ pre prenájom a výstavbu spoločnosti Prologis pre Českú republiku a Slovensko.
Prologis Park Prague-Airport leží neďaleko diaľnice D6 pri exite 7, v dojazdovej vzdialenosti piatich minút od pražského medzinárodného letiska. V parku sa v súčasnosti nachádzajú tri budovy s celkovou rozlohou 73 000 metrov štvorcových, jeho kapacita pre ďalšie rozšírenie je 9 600 metrov štvorcových. Ponúka výborný prístup k hlavným domácim aj medzinárodným obchodným cestám cez diaľnicu D0 na D5 a D1. Linky verejnej dopravy, vrátane autobusovej zastávky priamo v parku, zaisťujú spojenie do Kladna, Prahy a tiež k vlakovej stanici.

3. 10. 2017

 Dachser odovzdával cenu na Vuelte 2017
Medzinárodná spoločnosť Dachser bola oficiálnym dodávateľom logistických služieb pre prestížne cyklistické preteky Vuelta a sponzorom Ceny tímovej klasifikácie. Cenu spoločnosť odovzdala v priebehu záverečného ceremoniálu tímu Astana Pro. Behom troch týždňov trvania pretekov Dachser úspešne riadil logistické procesy 72. ročníka Vuelty, ktorý sa z hľadiska logistiky ukázal ako obzvlášť náročný.
Po troch intenzívnych týždňoch skončil pretek etapou dlhou 117,6 kilometrov, vedúcou z Arroyomolinosu do Madridu, cieľovej destinácie súťaže 72. ročníka Vuelty. Dachser, ktorý úspešne zabezpečuje logistický chod pretekov už deväť rokov, bol poverený odovzdaním ceny tímovej klasifikácie tímu Astana Pro. Tímu, ktorý behom troch týždňov konania Vuelty predvádzal obdivuhodnú tímovú spoluprácu a obrovské úsilie, obzvlášť od trinástej etapy, kedy sa dostal pred dovtedy vedúci tým Movistar.

Logistika na Vuelte
Aby Dachser zabezpečil úspešnú realizáciu tohto významného cyklistického preteku, musel vyvinúť mimoriadne úsilie – 29 kamiónov s motormi Euro 6, schopnými minimalizovať spotrebu paliva, a viac než 30 profesionálov zabezpečujúcich bezchybný logistický servis. Vozidla poskytnuté spoločnosťou Dachser a prispôsobené pre túto udalosť slúžili po celý čas konania akcie ako zóna pre média, zdravotnícke centrum, miesto pre registráciu pretekárov, pódium a VIP priestory. Tiež boli použité prídavné prívesy pre prepravu ohradenia a ďalších materiálov spoločne s dvoma mraziacimi kamiónmi a kontajnerovou kuchyňou, ktorá bola tiež súčasťou logistického doprovodu. Ako časť svojich sponzorských aktivít na Vuelte 2017 pripravil Dachser na všetkých štartovacích miestach ruletu s cenami pre verejnosť vrátane možnosti exkluzívneho fotografovania pre deti.
Po vzrušujúcom odovzdávaní cien a príhovore na záverečnom ceremoniály za sebou Dachser zanechal jeden z najvýnimočnejších ročníkov súťaže s celkovo 3 321 kilometrami odjazdenými v 21 etapách. Tohto ročníka Vuelty sa zúčastnilo takmer 200 elitných športovcov, ktorí behom troch týždňov pretekov míňali niektoré z hlavných pobočiek Dachser v Španielsku a Francúzku. Medzi nimi medzinárodný dopravní uzol vo Valencii – odkiaľ Dachser v roku 2016 obslúžil 1,8 miliónov zásielok – alebo pobočky na juhu Španielska, ktoré dohromady generovali objem tovaru v hodnote viac než 250 000 ton v rovnakom časovom období.

2. 10. 2017

 K plnej dostavbe Prologis Park Prague-Rudná dôjde už za štyři roky od jeho akvizície.
Prologis postaví budovu na mieru s rozlohou 23 710 metrov štvorcových pre VAFO PRAHA

Praha (2. októbra 2017)
Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil zahájenie výstavby budovy na mieru s rozlohou 23 710 metrov štvorcových v Prologis Park Prague-Rudná pre českú rodinnú firmu VAFO PRAHA, výrobcu krmiva pre domácich maznáčikov.

Výstavbou budovy 19 dôjde zároveň k naplneniu kapacity parku. Celková rozloha parku je takmer
250 000 štvorcových metrov, ktoré ponúkajú prvotriedne distribúčne priestory.
VAFO, súčasný zákazník spoločnosti Prologis v parku v Rudnej, sa do nových prostorov presunie zo svojho aktuálneho sídla v budove 6. Prenájom budovy 19, ktorý bol sprostredkovaný spoločnosťou
Cushman & Wakefield, začne v druhom kvartáli roku 2018.
„Prologis Park Prague-Rudná sa od septembra roku 2014, kedy sme ho získali, rýchlo zapĺňa. Současný zákazníci expandujú a nový využívajú výhod nadštandarnej infraštruktúry parku aj jeho skvelej dopravnej dostupnosti,” povedal Martin Baláž, riaditeľ pre prenájem a výstavbu společnosti Prologis pre Českú republiku a Slovensko. „Teší nás, že môžeme byť partnerom pre lokálne spoločnosti, ako je VAFO,
a pomáhať im dosahovať ich podnikateľských plánov a ambícií – to je totiž skutočnou mierkou úspechu našej práce."
Nová budova poslúži ako distribučné centrum s mesačným obratom 25 000 paliet krmiva pre domácich maznáčikov. V Českej republike VAFO prevádzkuje tri moderné výrobné podniky. Spoločnosť svoje produkty vyváža do 65 krajín sveta.
Na základe požiadaviek spoločnosti VAFO budú podlahy budovy vybavené systémom pre indukčné navádzanie. Zvyšok objektu bude konstrukčne odpovedať štandardom spoločnosti Prologis a jeho súčasťou budú udržateľné prvky vrátane chladiacich striech a energeticky úsporneho LED osvetlenia.
Prologis Park Prague-Rudná sa nachádza 20 kilometrov od centra Prahy a 12 kilometrov od medzinárodného letiska v Prahe, priamo u zjazdu 5 dialnice D5.
Prologis je s viac ako jedným miliónom metrov štvorcových logistických a priemyselných priestorov vedúcim poskytovateľom distribučných nehnuteľností na území Českej republiky (k 30. júnu 2017).

27. 9. 2017

 Prologis oznámil predaj parku Prologis Park Galanta-Gáň spoločnosti CNIC
Varšava (27. septembra 2017)

Prologis, globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil predaj slovenského parku Prologis Park Galanta-Gáň spoločnosti CNIC Corporation Limited („CNIC“).
Prologis Park Galanta-Gáň s rozlohou 240 000 metrov štvorcových logistických priestorov triedy A pozostáva zo štyroch plne prenajatých budov. Predaj zahrnuje aj budovu na mieru s rozlohou 7 000 metrov štvorcových, ktorá aktuálne vzniká pre logistickú spoločnosť poskytujúcu služby v oblasti recyklácie odpadových priemyselných plastov.
Prologis Park Galanta-Gáň je situovaný neďaleko cesty E571 a prostredníctvom diaľnice D1 zaisťuje jednoduchý prístup do Bratislavy aj kvalitné dopravné spojenie do Rakúska, Maďarska a Českej republiky.
„S dvoma poslednými transakciami, ktorých predmetom boli projekty na mieru, je rozvoj tohto parku kompletne dokončený,“ povedal Martin Polák, senior viceprezident a riaditeľ Prologis pre región strednej a východnej Európy. „Teraz sme pripravení podniknúť ďalšie kroky v rámci našej dlhodobej stratégie pre tento región.“
Počas transakcie Prologis zastupovali spoločnosti Kinstellar a JLL, spoločnosť CNIC využila poradenstvo zo strany Dentons a Colliers.

O spoločnosti CNIC
CNIC je spoločnosť vlastnená vládou Čínskej ľudovej republiky so splnomocnením uľahčovať internacionalizáciu čínskych spoločností, ochraňovať štátom vlastnený majetok a zvyšovať jeho hodnotu.

20. 9. 2017

 SKUPINA GEFCO POTVRDILA RAST A SILNÉ FINANČNÉ VÝSLEDKY V PRVEJ POLOVICI ROKA 2017
Courbevoie, Francúzsko, 20. september 2017 – Skupina GEFCO, celosvetový aktér v oblasti priemyselnej logistiky a európsky líder v automobilovej logistike, zverejnila príjmy za prvý polrok 2017 vo výške 2,262 mld. EUR (nárast o 1,9 %) a čistý zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi (EBIDTA) na úrovni 115 miliónov EUR (nárast o 25,8 %)

2017 – 1. polrok

2016 – 1. polrok

2017/2016

Obrat (mld. EUR)

2,262

2,221

1,9 %

EBITDA (mil. EUR)

114,8

91,3

25,8 %

Luc Nadal, predseda predstavenstva skupiny GEFCO, hovorí: „Skupina GEFCO v polovici roka potvrdila pozitívny trend svojej prevádzkovej a finančnej výkonnosti, ktorý sa prejavil už v roku 2016, a to nárastom EBIDTA o 25,8 %. Nárast príjmov o 1,9 % je navyše prejavom sily našich vzťahov s dávnymi zákazníkmi a pokračujúcej silnej komerčnej výkonnosti v rámci širšej zákazníckej základne, kde sme dosiahli nárast o 6 %.“

Potvrdenie prevádzkovej a funkčnej výkonnosti

V prvom polroku 2017 dosiahla skupina GEFCO obrat 2,262 miliardy EUR, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2016 nárast o 1,9 %. Za tento nárast môže najmä zotavujúci sa európsky automobilový trh, silnejšia európska ekonomika a neustále snahy o rozširovanie portfólia zákazníkov u všetkých globálnych klientov.

EBITDA za prvých šesť mesiacov predstavuje 114,8 milióna EUR, čiže v porovnaní s prvým polrokom 2016 je to nárast o 25,8 %. Výrazné zlepšenie ziskovosti je výsledkom aktívnej politiky skupiny GEFCO, ktorá sa zameriava na optimalizáciu riadenia obstarávania a znižovanie fixných nákladov. Obchodný model skupiny „asset-light“ tiež prispel k efektívnemu riadeniu nákladov zo strany spoločnosti. Vďaka veľmi nízkym dlhom je GEFCO v priaznivej finančnej situácii.

Rasť vďaka diverzifikácii
Skupina GEFCO má viac než 65 rokov praxe, ktorú získala v automobilovom priemysle, ktorý je jedným z najzložitejších a najnáročnejších logistických odvetví. Na celom svete zabezpečuje riadenie a optimalizáciu zložitých dodávateľských reťazcov. Nové zmluvy z roku 2017 sú jasným dôkazom a uznaním jej jedinečného know-how. Túto skutočnosť ešte zdôrazňuje rozšírené partnerstvo so spoločnosťou Volkswagen v Argentíne, konkrétne v jej závodoch v Rosariu a Buenos Aires, so spoločnosťou Auto 1, ktorá je lídrom v elektronickom obchodovaní s použitými automobilmi, v strednej Európe a so spoločnosťou BMW v Spojenom kráľovstve, kde GEFCO poskytuje celý rad služieb v oblasti manažmentu ojazdených vozidiel a zlúčenín pre nové autá a motocykle, ako aj riešenie vyraďovania vozidiel, ktorým skončil prvý prevádzkový cyklus, z vozového parku.
Skupina ponúka svoje uznávané odborné poznatky, aby výrobcom pomohla zvyšovať ich konkurencieschopnosť v rôznych oblastiach odvetvia. Ich narastajúci počet a dôvera získaná počas rokov sú ďalším dôkazom výborných odborných poznatkov skupiny. Prejavuje sa to vo forme novej a predĺženej spolupráce, ktorú skupina v prvej polovici roka 2017 nadviazala s francúzskou značkou oblečenia Kiabi a ktorá sa týka obchodov v Normandii a juhozápadnom Francúzsku, ako aj s lídrom v ropnom odvetví, ktorý pochádza zo Spojeného kráľovstva, s cieľom dodávať mazivá v plechovkách do SNŠ pomocou multimodálneho logistického riešenia. Skupina GEFCO navyše realizuje svoju stratégiu diverzifikácie a využila príležitosti, ktoré jej ponúka dynamický trh v oblasti prírodných vied a zdravotnej starostlivosti, a rozširuje svoje servisné riešenia na spoločnosť Mundipharma Medical Company. Skupina taktiež rozširuje svoju podporu aj na humanitárny a pomocný sektor.