12. 4. 2018

 CELKOVÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2017: V PORADÍ UŽ 4. ROK V ZNAMENÍ RASTU TRŽIEB A MARŽÍ

Skupina GEFCO Group, globálny poskytovateľ komplexných služieb priemyselného dodávateľského reťazca a európsky líder v oblasti automobilovej logistiky, dnes zverejnila svoje celkové hospodárske výsledky za rok 2017, ktorý bol ďalším 12-mesačným obdobím silného výkonu. Tržby Skupiny dosiahli 4,4 miliardy EUR, čo je nárast o 5,1% zo 4,2 miliardy EUR z roku 2016, pričom hodnota EBITDA vzrástla o 16% na 201 milióna EUR.

Najdôležitejšie údaje

 • Tržby vzrástli o 5,1% na 4.4 miliardy EUR
 • Hodnota EBITDA vzrástla o 16% na 201 miliónov EUR
 • Odbyt divízie trhových klientov (Market Clients) viedol s rastom na úrovni 8,1%, pričom bol podporený silným rozvojom divízií globálnych a veľkých zákaziek (Global a Major Accounts)
 • Rast EBITDA bol podporený vyšším hrubým ziskom, dobrým výkonom naprieč všetkými divíziami a dobrou kontrolou nákladov
 • Divízia pozemnej prepravy (Overland) – plán zlepšovania prináša zisk prostredníctvom optimalizácie nákladov
 • Divízia špedície (Freight Forwarding) – plán zlepšovania prináša zisk vďaka silnému rastu odbytu novým zákazníkom a špecializácii obchodných trás
 • Bilancia Skupiny je naďalej dobrá
29. 3. 2018

 Spoločnosť Papp Italia dokončila integráciu do siete Dachser
Medzinárodný dodávateľ logistických služieb Dachser získal talianskeho poskytovateľa logistiky potravín Papp Italia. Pobočka vo Verone v severnom Taliansku sa po novom nazýva Dachser Italy Food Logistics S.R.L.

Ako významný výrobca a spotrebiteľ potravín hrá Taliansko významnú úlohu pri preprave tovaru po celej Európe. To viedlo spoločnosť Dachser v roku 2012 k odkúpeniu 50% podielu v talianskej dopravnej spoločnosti Papp Italia s následnou dvojročnou spoluprácou. Dachser úplne prevzal spoločnosť v roku 2017. Posledným krokom v integračnom procese bol prechod na systémy Dachser a premenovanie subjektu.
Základom integrácie bola premena všetkých logistických procesov a IT systémov do štandardov Dachser. Táto fáza bola dokončená v polovici februára. Spoločnosť Dachser Italy Food Logistics je teraz plne integrovaná do siete všetkých procesov Dachser. Zákazníci môžu využívať jednotné produktové portfólio vivengo, rovnako ako prístup do platformy eLogistics pre nepretržité sledovanie zásielok, funkciu proaktívneho upozorňovania na nezrovnalosti pri preprave a možnosť priameho riadenia objednávok či skladovanie. Región je tiež spojený s ďalšími 33 krajinami prostredníctvom European Food Network spoločnosti Dachser. Každý deň je tovar smerovaný z Verony do európskeho hubu na prepravu potravín vo Frankfurte nad Mohanom aj do ďalších terminálov v sieti.
Alfred Miller, konateľ firmy Dachser Food Logistics, uvádza: „So svojou strategicky silnou pozíciou v severnom Taliansku je Dachser Italy Food Logistics ideálnym východiskovým bodom, z ktorého môžeme ďalej expandovať a ďalej internacionalizovať našu kontraktnú logistiku potravín v Taliansku. Vďaka zavedeniu štandardizovaných procesov môžeme ponúknuť európskym výrobcom potravín a maloobchodníkom ešte atraktívnejšie služby. To posúva náš import/export na úplne novú úroveň, ktorá ďalej posilňuje európsku sieť potravín.“
Dachser Italy Food Logistics doručuje zo svojho hlavného sídla a centrálneho terminálu vo Verone pravidelne každý rok 230 000 ton potravín viac ako 1 200 (maloobchodným a priemyselným) príjemcom naprieč Talianskom. Ide o zásielky čerstvých potravín, zásielky vyžadujúce kontrolovanú teplotu či zásielky prepravované pri bežnej teplote okolia. Zariadenie v blízkosti Verony disponuje skladovými priestormi s veľkosťou 17 000 m2 v rôznych teplotných zónach a 41 nakladacími rampami. O distribúciu, skladovanie a administratívne operácie sa tu stará približne 170 zamestnancov. V Tarante (Apulia) má Dachser Italy Food Logistics pobočku, ktorej hlavnou úlohou je organizovanie celovozovej dopravy pre Taliansko a pre export.

15. 3. 2018

 Průzkum odhalil bolesti logistiky v módním průmyslu
15. 3. 2018, Brno - Analyzovat skladové priority firem působících v logistice oděvů, obuvi a módního zboží a zmapovat problémy a technologickou připravenost módního průmyslu ve srovnání s jinými obory, takové cíle si stanovil nejnovější logistický průzkum společnosti CCV Informační systémy. Z výsledků vyplývá, že nejdůležitější výzvou je zamezení záměn zboží (69 %) a největší rezervy jsou v nepružnosti skladů na sezónní změnu zásob (53 %) nebo potřebě přesnějšího vychystávání velikostních setů či barevných mixů (46 %). Potenciál na zlepšení pak respondenti firem spatřují také v nedostatečném značení ve skladu nebo ve využití systémů pro řízení skladů (WMS). Pouze 28 % společností má zavedenou adresaci ve skladu na úroveň přihrádek.

8. 3. 2018

 Hubert J. E. směřuje k automatickému zpracování 100 % zbožových dokladů
Slovenská nápojářská jednička na trhu sektů a šumivých vín Hubert J. E. rozšiřuje možnosti automatického zpracování zbožových dokladů se svými odběrateli. Řešení ORION od CCV Informační systémy, předního českého providera služeb pro elektronickou výměnu dat (EDI) nyní používá také pro automatické zpracování PDF objednávek od klíčových odběratelů a zároveň pro plně elektronické zpracování vydaných daňových dokladů. Současně se zaměřuje na automatizaci výměny dokladů se svými dodavateli, aby se tak přiblížila ideálu digitálního podniku.
Hubert J. E. má na slovenském trhu široké portfolio zákazníků. Kromě prakticky všech významných obchodních řetězců jsou mezi jeho odběrateli i maloobchodní hráči na tradičním trhu, nápojářské velkoobchody nebo gastroprovozy. Celkem přes 200 obchodních partnerů, se kterými si vyměňuje obchodní a logistické doklady jako jsou objednávky, dodací listy nebo faktury. Čistě daňových dokladů zpracuje měsíčně přibližně tisícovku.

8. 3. 2018

 Nová provozní budova na terminálu AWT v Paskově
Terminál v Paskově, který provozuje mezinárodní dopravní společnost Advanced World Transport (AWT), člen skupiny PKP CARGO, již nyní obsluhuje nová provozní budova pro dispečink a další navazující služby. Výstavba objektu je součástí třetí etapy modernizace překladiště a rozšíření manipulačních ploch, které nadále pokračuje na nevyužívaných prostorách brownfieldu bývalého dolu Paskov. AWT budovu slavnostně otevřela 8. března 2018.

Terminál v Paskově je jedním z mála otevřených nezávislých intermodálních překladišť v České republice, který v současnosti disponuje manipulační plochou o rozloze 31 000 m2, kapacitou 2 400 TEU a třemi kolejemi o délce 270 metrů. Velkou výhodou je jeho poloha v blízkosti průmyslových zón i hranic s Polskem a Slovenskem. Strategická pozice v srdci Evropy umožňuje snadné a rychlé propojení do důležitých evropských přístavů a terminálů. Nachází se v těsné blízkosti dálnice a má kolejové napojení na celostátní železniční síť. V roce 2017 zde bylo zmanipulováno více než 100 tis. kontejnerů a návěsů a terminál je v současné době vytížen téměř na sto procent.
„Kombinovaná doprava a neustálý rozvoj terminálu Paskov je jednou z hlavních priorit strategie skupiny AWT do budoucna. S využitím synergií s mateřskou skupinou PKP CARGO je naším cílem mimo jiné i napojení překladiště na další významné evropské terminály a přístavy. Přesun přepravy zboží ze silnice na železnici je jedním z hlavních cílů Evropské unie v oblasti dopravy a tímto směrem chce jít i AWT. Za zmínku stojí například naše nová pravidelná linka mezi terminály Paskov a Herne v Německu, kdy AWT přepravuje vlaky s návěsy pro významného evropského dopravce LKW WALTER,“ říká Arkadiusz Olewnik, generální ředitel skupiny AWT.
V rámci třetí etapy modernizace, která je realizována částečně z dotace EU, bude terminál rozšířen o dalších 40 000 m2 a jeho kapacita se zvětší na téměř 5 000 TEU. Budou zde vybudovány dvě nové koleje, každá v délce 350 metrů, parkovací plocha pro 40 tahačů, napojení pro chladící kontejnery a speciální místo pro kontejnery s nebezpečným zboží. Součástí této modernizace byla i výstavba nového moderního řídícího střediska pro dispečink a další navazující externí služby a subjekty.

„Výstavba nové moderní provozní budovy pro dispečink, celní úřad, deklaraci a další služby byla jednou z hlavní částí celého projektu modernizace překladiště. Nyní budeme pokračovat v postupném rozšiřování manipulačních ploch na nevyužitých prostorách brownfieldu bývalého dolu Paskov a plánujeme, že třetí etapa bude dokončena na jaře roku 2019. V rámci celého projektu bude do konce roku 2020 zrekonstruována i přilehlá vlečka AWT, která slouží především pro potřeby terminálu,“ říká Bohumil Bonczek, technický ředitel AWT.

Terminál, který vznikl v roce 2007, slouží jak pro AWT, tak pro externí subjekty a zajišťuje veškeré činnosti spojené s překládkou, svozem, rozvozem, lehkými opravami kontejnerů, odbavením vlaků a skladováním kontejnerů na ploše, dále i celní služby na místní celnici situované v areálu terminálu.
„Díky umístěni všech služeb na jednom místě v terminálu nabízíme našim zákazníkům v Paskově opravdu komplexní služby spojené s intermodální překládkou zboží,“ dodává Bohumil Bonczek.

8. 3. 2018

 Prologis oznamuje predaj Prologis Park Hegyeshalom spoločnosti Horvath Rudolf

Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil predaj Prologis Park Hegyeshalom v Maďarsku spoločnosti Horvath Rudolf Intertransport Ltd, maďarskému poskytovateľovi logistických služieb.

Transakcia zahŕňala plne prenajatú logistickú budovu triedy A s celkovou rozlohou 32 300 metrov štvorcových a 24-hektarový pozemok.
Prologis Park Hegyeshalom je prvý logistický park triedy A v severozápadnej časti Maďarska, ktorý sa nachádza v „magickom trojuholníku“ tvorenom hranicami Maďarska, Rakúska a Slovenska. Má priame napojenie na Bratislavu (po diaľnici M15) aj na Viedeň a Budapešť (po diaľnici M1).
„Našou stratégiou je zameriavať sa na trhy s vysokými bariérami vstupu, so silným dopytom a nízkou mierou neobsadenosti,“ povedal László Kemenes, senior viceprezident a country manager Prologis pre Maďarsko. „V súlade s týmto princípom sa budeme aj naďalej sústreďovať na kľúčové lokality v Budapešti a jej okolí.“
V priebehu transakcie zastupovala Prologis spoločnosť JLL, poradenstvo pre Horvath Rudolf zabezpečila spoločnosť Deloitte.

5. 3. 2018

 Špekulatívna budova v Prahe s plochou štvorcových plne prenajatá len niekoľko týždňov po začatí výstavby

Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil, že už plne prenajal novú špekulatívnu budovu s rozlohou 28 300 metrov štvorcových, ktorej výstavba aktuálne prebieha v Prologis Park Prague-Úžice v Českej republike.
Výstavba budovy 3 bola začatá v januári 2018 v reakcii na vysoký dopyt po priestoroch v tomto inak úplne obsadenom parku.

Nové prenájmy zahŕňajú:

 • 14 175 metrov štvorcových dodatočného nájomného priestoru pre spoločnosť Stavebniny DEK, popredného českého dodávateľa stavebných materiálov. Spoločnosť si už prenajíma 6 968 metrov štvorcových v budove 2.
 • 13 974 metrov štvorcových pre poprednú nemeckú logistickú spoločnosť FIEGE, ktorá týmto takmer zdvojnásobila plochu svojich prenajatých priestorov v parku. Transakciu sprostredkovala 108 AGENCY.

„Prenájom tejto špekulatívnej budovy tak krátko po začatí jej výstavby ukazuje, aký vysoký je dopyt po priestoroch v oblasti, ktorá sa rýchlo stáva novým logistickým hot spotom na území Prahy a jej okolia,“ povedal Martin Baláž, riaditeľ pre prenájom a výstavbu spoločnosti Prologis pre Českú republiku
a Slovensko.
Prologis Park Prague-Úžice je moderný logistický park situovaný na diaľnici D8 vedúcej do Nemecka, len 9 kilometrov severne od Prahy. V parku sa v súčasnosti nachádzajú dve prvotriedne budovy s celkovou rozlohou 97 800 metrov štvorcových. Má potenciál pre výstavbu ďalších 40 850 metrov štvorcových. Rovnako ako všetky nové stavby Prologis v regióne strednej a východnej Európy prejde budova 3 po svojom dokončení v polovici roka 2018 posúdením trvalej udržateľnosti v rámci akreditácie BREEAM.
Prologis je s viac ako 1 miliónom metrov štvorcových logistických a priemyselných priestorov vedúcim poskytovateľom distribučných nehnuteľností na území Českej republiky (k 31. decembru 2017).

2. 3. 2018

 Nové kariérní stránky skupiny AWT
Skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, která se svými téměř dvěma tisíci zaměstnanci patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům nejen v Moravskoslezském kraji, ale i celé České republice, spustila v únoru tohoto roku kariérní stránky zaměřené na nábor nových zaměstnanců. Návštěvníci stránek na nich naleznou nejen informace o volných pracovních místech a řadě benefitů, které skupina AWT uchazečům o zaměstnání nabízí, ale také o spolupráci skupiny se studenty či absolventy středních a vysokých škol.

„Kariérní stránky jsou v oblasti náboru zaměstnanců stěžejním nástrojem každé větší společnosti. Jsme přesvědčeni, že v době, kdy se míra nezaměstnanosti v Česku pohybuje pod pěti procenty, je nutné, abychom vycházeli potenciálním uchazečům o práci co nejvíce vstříc a maximálně jim usnadnili přístup ke všem informacím, které je v souvislosti s budoucím uplatněním v naší skupině zajímají,“ říká personální ředitelka skupiny AWT Žaneta Sigmundová.
Obsah kariérních stránek skupiny AWT je velmi přehledný díky rozdělení do tří hlavních kategorií podle zaměření jejich návštěvníků. Ti se hned na úvodní stránce mohou rozhodnout, zda vstoupí do sekce „Jsem student“, „Jsem absolvent“ nebo „Hledám práci“. Každá část webu obsahuje přesně ty informace, které uživatele zajímají. Stránky jsou vytvořeny v moderním designu, disponují uživatelsky příjemným prostředím a samozřejmostí je jejich optimalizace pro mobily a tablety.
V loňském roce AWT rovněž spustila nové oficiální stránky skupiny AWT, které svým obsahem i designem korespondují s webovou prezentací mateřské skupiny PKP CARGO a webové stránky stipendijního programu AWEŤÁK nabízející návštěvníkům veškeré potřebné informace týkající se stipendijního programu skupiny AWT. Web je určen především učňům, středoškolákům i vysokoškolákům, kteří chtějí začít svou spolupráci s AWT již při studiu.

22. 2. 2018# 184 | ROK 2018
Prepravcovia si vydýchnu, transport je vyriešený, Priemyselné investície začínajú na Slovensku narážať na rôzne problémy, Dodávka Voltia bojuje s londýnskym smogom, Firma LASSELSBERGER optimalizovala uskladnenie výrobkov, Karty CCS prispejú k ochrane prírody

20. 2. 2018

 Prologis oznamuje výsledky svojich aktivít za rok 2017 v strednej a východnej Európe
  Rekordne vysoká miera obsadenosti na úrovni 97,4 percenta
  1,6 milióna metrov štvorcových prenajatých priestorov
  9 novo začatých stavieb
  15 dokončených budov

Bratislava (20. februára 2018)
Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil výsledky svojej obchodnej činnosti v strednej a východnej Európe za celý rok 2017.


Prevádzkové výsledky
Spoločnosť v regióne strednej a východnej Európy prenajala celkovo 1,6 milióna metrov štvorcových. Nové nájomné zmluvy sa vzťahovali na viac ako 500 000 metrov štvorcových, predĺžené nájomné zmluvy na viac ako 1 milión metrov štvorcových. Zvyšok tvorili krátkodobé prenájmy. Miera obsadenosti portfólia spoločnosti v strednej a východnej Európe dosiahla rekordných 97,4 percent.

Na konci roku dosiahlo portfólio Prologis v strednej a východnej Európe 4,4 milióna metrov štvorcových.

30. 1. 2018

 Nová identita značky GEFCO vyzdvihuje nové ambície pre novo transformovanú skupinu
GEFCO, ktorá je celosvetovým poskytovateľom služieb v oblasti priemyselného zásobovacieho reťazca a európskym lídrom v automobilovej logistike, vylepšila identitu svojej značky vynoveným logom a úplne novým mottom. Nové motto značky GEFCO Partners, unlimited vyjadruje ambíciu Skupiny na posilnenie spolupráce s partnermi a zákazníkmi s cieľom priniesť pridanú hodnotu naprieč globálnym dodávateľským reťazcom. V nadchádzajúcich rokoch sa bude GEFCO usilovať o ďalší rast prostredníctvom medzinárodnej expanzie a inovácií s cieľom robiť vždy niečo navyše na rýchlo sa meniacom trhu.

Veľká transformácia štruktúry a činností
Od zmeny vlastníctva akcií v roku 2012 posilňovala Skupina GEFCO svoje aktivity tak, aby zahŕňali širší záber od cestnej, leteckej, železničnej a námornej nákladnej dopravy až po logistiku štvrtej strany (4PL). Prísľub Skupiny GEFCO spočíva v oslobodení klientov od logistickej záťaže a pomoci pri transformácii ich dodávateľského reťazca na hodnotový reťazec. V zmysle tohto prísľubu vyvinula spoločnosť nové činnosti ako napríklad priemyselné služby skupiny GEFCO (GEFCO Industrial Services), ktoré spravujú operácie modulárnych dielčích montáží s vysokou hodnotou vo výrobných závodoch klientov.

Pri zachovaní významného objemu obchodov s PSA ako zákazníkom s dlhoročnou históriou GEFCO diverzifikovalo portfólio svojich klientov na automobilovom trhu a otvorilo sa ďalším priemyselným sektorom. Tieto nové sektory (letectvo, výroba, ťažké vybavenie, energetika, farmácia a zdravotníctvo, móda, tovar pre domácnosti, potraviny, elektronika atď) dnes predstavujú približne tretinu príjmov skupiny GEFCO.

GEFCO rozšírilo svoj globálny rukopis do 60 krajín.
Vďaka 13-tisíc zamestnancom 90 národností dnes Skupina poskytuje svoje služby na 300 miestach po celom svete.

Organický rast Skupiny GEFCO sprevádzal silný externý rast. Predovšetkým integrácia IJS Global v roku 2015 umožnila spoločnosti rozšíriť ponuku služieb nákladnej dopravy a konsolidovať svoju prítomnosť v Číne, juhovýchodnej Ázii a Spojených štátoch. Naposledy v januári 2018 odkúpila Skupina GEFCO španielsku spoločnosť GLT s cieľom posilniť svoju pozíciu na prekvitajúcom trhu dovozu a vývozu medzi Európou a Marokom. Skupina hodlá aj naďalej presadzovať stratégiu cielených akvizícií podporených mimoriadne zdravou finančnou situáciou.

25. 1. 2018

 Spoločnosť Dachser rozváža pomocou elektrických nákladných áut
Spoločnosť Dachser je prvým používateľom plne elektrického ľahkého úžitkového vozidla FUSO eCanter spoločnosti Daimler. Od jari tohto roka bude nemecký poskytovateľ logistických služieb využívať dve tieto autá v centrách miest – jedno v Berlíne a druhé v Stuttgarte.

Stefan Hohm, riaditeľ pre firemné riešenia, výskum a vývoj v Dachseri, vysvetľuje: „Tieto vozidlá sú súčasťou nášho projektu City Distribution. Prostredníctvom nich rozširujeme náš inovatívny a udržateľný koncept pre zásobovanie mestských centier.“ Tento projekt má kombinovať vyskúšané a reálne logistické modely s novými nápadmi, s cieľom vytvoriť základ pre rozvoj pevných a udržateľných obchodných modelov pre dodávky do tzv. poslednej míle (posledného úseku) v budúcnosti.
Miestne pobočky môžu implementovať zákaznícke riešenia z modulárneho panela nástrojov s ohľadom na individuálne požiadavky konkrétneho mesta. To zahŕňa aj nájdenie správnej kombinácie vozidiel určených pre rozvoz po meste. „Rozhodli sme sa pre FUSO eCanter, pretože je to prvé plne elektrické nákladné auto, ktoré je vyrábané sériovo, a bude to impulz pre celú triedu týchto úžitkových vozidiel,“ hovorí Stefan Hohm.

Dodávky v centre mesta
V Berlíne a v Stuttgarte budú tieto dve vozidlá eCanter FUSO využívané pre zbernú službu, ktorú prevádzkujú dlhodobo zavedené prepravné spoločnosti firmy Dachser. Ich úlohou bude doručovať palety priemyselného tovaru buď do mikro-hubov, alebo priamo zákazníkom. Ďalej budú zhromažďovať tovar a dopravovať ho do pobočiek Dachser v Schönefelde a Kornwestheime. „Tieto elektrické autá sú ideálne do mestských centier a tam sa tiež budú najčastejšie vyskytovať,“ uvádza Hohm.
V závislosti od svojej konštrukcie a účelu použitia má toto plne elektrické ľahké nákladné auto dojazd približne 100 kilometrov a nosnosť až 3,5 tony. Jeho elektrický pohon pozostáva zo 6 vysokonapäťových lítium-iónových batérií, z ktorých každá má výkon 420 V a 13,8 kWh.

22. 1. 2018

Sp oločnosť GEFCO otvorila v Spojenom kráľovstve nový sklad so zameraním na farmaceutický priemysel a zdravotnú starostlivosť
Londýn, Heathrow, Spojené kráľovstvo, 22. január 2018 – Skupina GEFCO, ktorá je globálnym hráčom na poli priemyselnej logistiky a európskym lídrom v oblasti automobilovej logistiky, nedávno otvorila svoj tretí sklad s regulovanou teplotou so zameraním na farmaceutický priemysel a zdravotnú starostlivosť. Toto zariadenie sa nachádza neďaleko londýnskeho letiska Heathrow v Spojenom kráľovstve. Pridáva sa tak k podobným lokalitám spoločnosti GEFCO Forwarding, akými sú sklady v nemeckom Frankfurte a holandskom Amsterdame.

Nový sklad s najvyššími štandardmi v oblasti prepravy farmaceutického tovaru
Spoločnosť GEFCO otvorila toto nové zariadenie s rozlohou takmer 1400 m2 za zámerom rozšíriť svoje už existujúce obchodné znalosti v sektore farmaceutického priemyslu a zdravotnej starostlivosti.
Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo tie najvyššie štandardy v oblasti prepravy farmaceutického tovaru, pričom disponuje rozličnými teplotnými rozmedziami: od bežných (15 až 25 °C) cez chladné (2 až 8 °C) až po mrznúce podmienky (-22 až -15 °C).

17. 1. 2018

 První intermodální vlak z Herne do terminálu Paskov
Skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, nadále rozšiřuje své přepravy a portfolio zákazníků v oblasti kombinované dopravy. 11. ledna realizovala první vlak z Herne do Paskova pro významnou evropskou dopravní společnost LKW WALTER. V rámci této nové pravidelné linky budou přepravovány čtyři vlaky týdně. Přepravy návěsů po železnici zároveň podporují všeobecnou snahu v celé Evropě o neustálý rozvoj kombinované dopravy a přesun přeprav zboží z přetížených silnic a dálnic na železnici.

Dne 11. ledna 2018 dorazil do Paskova první vlak s návěsy z Herne do terminálu AWT v Paskově. Jedná se o novou pravidelnou linku mezi terminály Paskov a Herne, který se nachází ve velké průmyslové oblasti Porůří, přesněji mezi městy Essen a Dortmund. Společnost AWT tuto službu realizuje pro jednoho z nejvýznamnějších evropských silničních dopravců LKW WALTER.

„Tyto nové intermodální přepravy jsou jasným důkazem toho, že skupina AWT jde správným směrem. Chceme se dále rozvíjet v oblasti mezinárodních přeprav a naší strategií i ve spolupráci s PKP CARGO je stát se předním hráčem v přepravách v Evropě pro intermodal, automotive, agro nebo chemický průmysl,“ říká Arkadiusz Olewnik, generální ředitel skupiny AWT.

Kromě samotné kompletní trakce AWT poskytuje pro tyto přepravy i železniční vozy. Jedná se o nově vyrobené vozy typu Sdggmrss T3000 a každý vagón převáží dva návěsy. Na terminálu v Paskově pak AWT zajišťuje i kompletní servis pro vlaky z Herne. „Tímto novým projektem jsme na terminálu počet manipulovaných vlaků s návěsy zdvojnásobili,“ říká obchodní ředitel AWT Viktor Bystrian.

Na pravidelné lince Paskov – Herne bude AWT využívat nové multisystémové lokomotivy Bombardier Traxx, které provozuje od 4. ledna tohoto roku. Vlak celou trasu o délce více než 1 100 km urazí za necelý den. „Jedná se o typický přiklad, kdy AWT může zákazníkům nabídnout rychlý a kompletní servis pro kombinovanou dopravu včetně veškerých služeb na terminálu,“ říká Viktor Bystrian.

Cílem politiky EU je obecně mimo jiné i z ekologického hlediska přesun přeprav zboží z přetížených silnic na železnici a aktivně tuto snahu podporuje přijetím různých opatření. Zejména v přepravách mezi velkými průmyslovými oblastmi multimodální doprava napomáhá ke snížení zatížení silniční sítě. AWT dlouhodobě hledá partnery v oblasti silniční dopravy, kterým může nabídnout komplexní služby v oblasti intermodalu a částečně řešit u těchto firem nedostatek řidičů, volné kapacity pro nové přepravy nebo vysokou konkurenci, kterou přináší i příchod nových dopravců z okolních států.

„Silničním dopravcům chceme poskytnout možnost část svých přepravovaných objemů přesunout na železnici, ušetřit a využít řidiče a tahače pro jiné přepravy, které nejsou pro multimodal vhodné,“ dodává Viktor Bystrian.

15. 1. 2018

 Skupina GEFCO informovala o odkúpení spoločnosti GLT, ktorá je hlavným hráčom v oblasti spojenia medzi Európou a Marokom
Courbevoie 11.01.2017 – skupina GEFCO, celosvetový aktér v oblasti priemyselnej logistiky a európsky líder v automobilovej logistike, dnes informovala o akvizícii španielskej spoločnosti GLT, ktorá sa špecializuje na prepravu medzi Európou a Marokom. Akvizícia má pre skupinu GEFCO veľkú strategickú hodnotu, pretože posilňuje prítomnosť spoločnosti v regióne v čase rýchlo sa rozvíjajúceho obchodu v automobilovom priemysle, maloobchode a módnom priemysle medzi Európou a Marokom. Dohodu medzi spoločnosťami GLT a GEFCO musia schváliť príslušné regulačné orgány.

Spoločnosť GLT, uznávaný špecialista a líder v Gibraltárskom prielive
Vyhliadky fúzie spoločností GEFCO a GLT sú sľubné, nakoľko španielska spoločnosť získala na trhu počas dvoch desaťročí svojej činnosti veľmi dobré profesionálne renomé. Spoločnosť GLT, ktorá bola založená v roku 1998, je uznávaný špecialista na plne zabezpečené výmenné logistické toky v Gibraltárskom prielive. Vybudovala si silné partnerstvá so zákazníkmi v automobilovom a módnom priemysle. Spoločnosť je hlavným poskytovateľom spojenia medzi mestami Algeciras a Tanger. Ročne zrealizuje pomocou svojich 75 nákladných automobilov a 380 prívesov viac než 16 000 spojení. Ponúka veľmi efektívny model vytvorenia prevádzky a obchodného modelu. Celý reťazec je riadený z jedného miesta – z Oiartzunu (v španielskom Baskicku neďaleko Irunu). Spoločnosť okrem toho prevádzkuje centrá pre odosielanie na krátke vzdialenosti v mestách Tanger a Algeciras.

2. 1. 2018


System News 2-1-2018