Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

         DECEMBER 2018      
 Názov: Logistika - Ekonomika - Prax 2018
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Zborník zo 7. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 28. novembra 2018 v Přerove. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: december 2018
Zobraziť zborník z konferencie.
         AUGUST 2018      

Názov: Príklady simulačných programov využívaných vo výrobnej logistike
Autor: doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD., Soňa Badiarová, Tomislav Šubaranović, Technická Univerzita v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pre efektívne, ekonomické, ale aj ekologické manažovanie výroby je potrebné pri súčasnom
technickom a technologickom rozmachu a súčasne aj tlaku konkurencie aplikovať a využívať rôzne
inovatívne prostriedky, ktoré sú schopné znížiť, eliminovať nežiaduce stavy vo výrobe, alebo napríklad
v počiatkoch výroby celkovo nastaviť výrobný proces v smere najlepšej optimalizácie. V dôsledku
týchto skutočností, kolektív autorov prezentuje v autorskom príspevku vybrané simulačné prostriedky
využiteľné v logistike výroby, s ktorými majú bohaté skúsenosti autori, ako aj pracovníci Ústavu
logistiky, Fakulty BERG, TU v Košiciach a partneri na Univerzite v Belehrade.
Kľúčové slová: logistika, simulácia, simulačný program
Zaradené: august 2018
Zobraziť článok. 

Názov: Využitie simulácie vo výrobnej logistike
Autor: doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD., Technická Univerzita v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Simulácia je v súčasnej dobe výrazným trendom a účinným nástrojom v rôznych odvetviach.
Prax dokazuje, že simulácia sa stáva neodmysliteľnou súčasťou riadenia podnikov. Príspevok popisuje
základné fakty o možnostiach aplikovania simulácie vo výrobnej logistike, kde simulácia už má svoje
pevné uplatnenie.
Kľúčové slová: logistika, výroba, simulácia, program
Zaradené: august 2018
Zobraziť článok. 

         JÚN 2018      

 Názov: Hromadná alebo individuálna?
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník zo 7. ročníka odborného seminára konaného dňa 4. júna 2018 v Žiline. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: december 2018
Zobraziť zborník z konferencie. 

         DECEMBER 2017      

 Názov: Logistika - Ekonomika - Prax 2017
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník zo 6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 11. decembra 2017 v Žiline. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: december 2017
Zobraziť zborník z konferencie. 

         NOVEMBER 2017      

Názov: Nočná distribúcia tovaru do centra mesta
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. a Ing. Dominika Beňová, F PEDAS, KCMD, Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok je zameraný na posúdenie výhod a nevýhod nočnej distribúcie vo vybraných mestách Európy. Prvá kapitola je zameraná na projekty zaoberajúce sa nočnou distribúciou tovaru v centre mesta. Druhá kapitola sa zaoberá podrobnejšie analýzou nočnej distribúcie vo vybraných štátoch Európskej únie. Uvádza konkrétne príklady, riešenia nočnej distribúcie, ktoré je možné aplikovať aj na naše slovenské mestá. Aj v SR je potrebné sa zaoberať danou témou vzhľadom na neustále zvyšovanie počtu a doby trvania dopravných zápch nie len v Bratislave, ale aj vo všetkých krajských mestách.
Kľúčové slová: logistika, distribúcia, centrum mesta
Zaradené: november 2017
Zobraziť článok. 

         AUGUST 2017      

Názov: Logistická centra odpadů v pojetí aktuálních plánů odpadového hospodářství ČR
Autor: Ing. Jana Švarcová, Vysoká škola logistiky Přerov
Jazyk: český
Anotácia: Společným cílem nástrojů odpadového hospodářství evropských zemí je snížit produkci
odpadů a optimalizovat dopad tohoto odvětví na životní prostředí. Přístupy
i náklady na odstraňování odpadů se různí stejně jako pohled na odpadové hospodářství jako
takové. Také pojetí logistických center odpadů je odlišné. Při pohledu na Plány odpadového
hospodářství jednotlivých krajů České republiky lze vysledovat odlišnosti nejen v obsahu tohoto
pojmu. Přitom lze nejít úspěšné příklady logistických center odpadů v praxi.
Kľúčové slová: odpadové hospodářství, logistické centrum odpadů, plán odpadového hospodářství
Zaradené: august 2017
Zobraziť článok.

         JÚN 2017      

 Názov: Perspektívy dostavby diaľničnej siete v Slovenskej republike
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník z odborného seminára zo dňa 31. mája 2017. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: jún 2017
Zobraziť zborník zo seminára.