Názov: Viele Neugeschäfte für die BLG. (Mnoho nových obchodov pre BLG).
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor Logistics Pilot  
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 6 ,  Dezember 2007, s. 29
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Obchod s hotovými automobilmi v BLG Logistics Group prekvitá. Zatiaľ čo čísla prekládky na terminále v Bremhavene a v juhotalianskom Giola Tauro ďalej prudko narastajú, mohli byť uzavreté nové zmluvy s renomovanými výrobcami automobilov: BMW v Malajzii a Mercedesom v Brazílii. K tomu bola predĺžená zmluva s výrobcom Hyundai. A nie nakoniec založila BLG s japonským logistickým koncernom NYK Joint Venture „ICO BLG Automobil Logistics Italia“.
Kľúčové slová: prekládka, terminál, zmluva, renomovaný výrobca, logistický koncern
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: február 2008

 Názov: Nehody nespôsobujeme II.
Autor: Nataša Navrátilová, Dopravný inštitút, štát Virginia, USA
Zdroj: Stratégie č. 12/2007
Vydavateľ: Sanoma Magazines Slovakia, s.r.o.
ISSN: 1335-2016
Jazyk: slovenský
Anotácia: Empirická štúdia, ktorú zadal Foundation of Outdoor Advertising Research and Education v USA sleduje niektoré zo sprievodných správaní vodičov počas každodenného vedenia vozidla vo vzťahu k reklamným médiám. Cieľom je preskúmať správanie vodičov vo vzťahu k digitálnym reklamným médiám a porovnanie so správaním vodičov v oblastiach, kde takéto zariadenia nie sú. Štúdia potvrdila, že digitálne reklamné médiá nemajú vplyv na správanie, sústredenosť a pozornosť vodičov. Plná verzia štúdie je na adrese www.strategie.sk
Kľúčové slová: pozornosť vodiča, správanie vodiča pri vedení motorového vozidla, vplyv reklamných médií na vedenie vozidla
Spracoval: Jaroslav Horečný, Logistický monitor
Zaradené: január 2008

 Názov: Poistenie odpovědnosti za škodu
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 12/2007; str. 20
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok je pokračovaním analýzy poistenia zodpovednosti za škodu uverejnenej v predchádzajúcich číslach časopisu. V príspevku autor analyzuje spôsob a rozsah náhrady škody podľa Obchodného zákonníka.
Kľúčové slová: zodpovednosť, poistenie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Investice do infrastruktury jsou z hlediska bezpečnosti nedostatečné
Autor:  www.prodopravce.cz
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, dvojčíslo č.51-52/2007, str.6
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU vyzvala na diskusiu o bezpečnosti na cestách. Apelovala na národné vlády a medzinárodné organizácie, aby sa začali touto problematikou seriózne zaoberať. Podľa svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zahynie každoročne pri dopravných nehodách po celom svete okolo milióna osôb a desiatky miliónov sú zranený.
Kľúčové slová: IRU, bezpečnosť, WHO
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o.
Zaradené: január 2008

 Názov: Index logistické výkonnosti: Česká republika zaostává za západní evropou, Maďarskem i Tureckem
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, dvojčíslo č.51-52/2007, str.1 - 20
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Až na 38. mieste svetového rebríčka s najvýkonnejšou logistikou sa podľa štúdie Svetovej banky umiestnila Česká republika. S indexom logistickej výkonnosti (Logistics Perfomance Index – LPI) v hodnote 3,13 zaostala nielen za všetkými pätnástimi pôvodnými členskými krajinami Európskej únie, ale aj za Tureckom (34 miesto; 3,15), Maďarskom (35 miesto; 3,15) a Slovinskom (37 miesto; 3,14).
Kľúčové slová: LPI, logistika
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o.
Zaradené: január 2008

 Názov: Skupina FM Logistic hlásí rust a nové kontrakty
Autor: pat
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, dvojčíslo č.51-52/2007, str.9
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Francúzska skupina FM Logistic zvýšila v účtovnom období roku 2006/2007 obrat o 26,5 percenta na 526 miliónov eur, obnovila a uzavrela nové kontrakty s viac než dvadsať významnými klientami a vytvorila 3800 nových pracovných miest. Správu o svojom vývoji v tomto období FM Logistic zverejnila. S nárastom obratu o 110 miliónov eur a celkovým počtom 13 zamestnancami zaznamenala skupina FM Logistic v roku 2006 svoj najväčší rozvoj.
Kľúčové slová: obrat, logistika
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o.
Zaradené: január 2008

 Názov: Tržby v dopravě mírně rostou
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.47/2007, str.
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Behom tretieho štvrťroku sa tržby v doprave medziročne zvýšili o 7,9 percenta. Oproti predchádzajúcim trom mesiacom sa zvýšenie pohybovalo tesne pod hranicou dvoch percent. Vyplýva to z údajov Českého štatistického úradu. Najviac sa na raste podieľali vedľajšie a pomocné činnosti v doprave a letecká doprava.
Kľúčové slová: tržba, doprava, letecká preprava
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o.
Zaradené: január 2008

 Názov: S rožšířením schengenského prostoru dopravcum vzniká nová povinnost
Autor: jč
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.48/2007, str.8
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Lotyšská metropola Riga hostila zasadanie česko-lotyšskej zmiešanej komisie pre osobnú a nákladnú cestnú dopravu. Lotyšská strana na jednanie upozornila na to, že v dôsledku rozšírenia schengenského priestoru o Českú republiku aj v Lotyšsku vzniká od 1. januára budúceho roku dopravcom nová povinnosť. Po jednaní o tom informovala vedúca odboru informácií Sdružení ČESMAD Bohemia Jaroslava Černá.
Kľúčové slová: nákladná doprava, dopravca
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o.
Zaradené: január 2008

 Názov: V Praze se konal evropský seminář o bezpečnosti práce v silniční dopravě
Autor: pat
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.47/2007, str.2
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Seminár na tému Bezpečnosť práce v cestnej doprave z pohľadu najnovšej legislatívy, sa konala v Prahe, usporiadali v rámci kampane Európskej únie Iniciatíva za zdravé pracovisko Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR v spolupráci s časopisom Bezpečnost a hygiena práce. Odborníci z Ministerstva práce sociálnych vecí ČR a Štátneho úradu inšpekcie práce na seminári hovorili o cieľoch európskej kampane aj o aktuálnych problémoch bezpečnosti práce v Európe aj v Českej republike.
Kľúčové slová: bezpečnosť práce, seminár, legislatíva
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o.
Zaradené: január 2008

 Názov: Německá logistika si cestu do Gruzie teprve hledá
Autor:  www.sci.de
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.48/2007, str.5
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Logistický trh v Gruzínsku láka stále viac nemeckých logistických a dopravných firiem. V ankete, ktorú urobila poradenská spoločnosť SCI Verkehr z Kolína nad Rýnom, uviedla viac než polovica dotazovaných, že gruzínsky trh má pre nich rastúci význam. V Gruzínsku pritom z oslovenej vzorky podnikov pôsobí doposiaľ iba v päť percent, ďalších sedem otvorenie vlastného zastúpenia pripravuje.  
Kľúčové slová: trh, podnik, nemecká logistika
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o.
Zaradené: január 2008

 Názov: C. S. Cargo převzal MGAL spedition
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.46/2007, str.2
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Logistická skupina C. S. Cargo prebrala stopercetný podiel v slovenskej spoločnoti mGal spedion a stala sa tak najväčším kamiónovým dopravcom na Slovensku. Kúpe mGalu predstavuje prvú veľkú zahraničnú transakciu, ktorú holding C.S. Cargo uskutočnil. Transakcia ešte podlieha schváleniu slovenským antimonopolným úradom.
Kľúčové slová: logistika, holding
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o.
Zaradené: január 2008

 Názov: Co přinesl listopad v dopravě
Autor: Ing. Jiří Kladiva
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.49/2007, str.2
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Logistika dvakrát zabodovala na dosť vysokej politickej úrovni. Európska komisia vydala Akčný plán logistiky nákladnej dopravy a na nemeckom logistickom kongrese vystúpila aktívne k významu logistiky spolková kancelárka Angela Merkelová. Na berlínskom kongrese s 3500 účastníkmi uviedla spolková kancelárka mimo iného: „Prepojenie produkcie logistiky bude do budúcna významne rozhodovať o pozícií Nemceka“.
Kľúčové slová: logistika, kongres, Nemecko
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: január 2008

 Názov: Krok k zvyšovaniu bezpečnosti
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2007; str. 32
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje problematike zvyšovania bezpečnosti v cestnej doprave. V prvej časti analyzuje situáciu v SR vo vzťahu k aktivitám smerujúcim k znižovaniu nehodovosti. V ďalšej časti autor poukazuje na potrebu dostatočného vzdelania, pričom osobitne vyzdvihuje význam autoškôl.   
Kľúčové slová: bezpečnosť, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Zodpovednosť dopravcov pri medzinárodnej doprave
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 22/2007; str. 32
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku zodpovednosti dopravcu za prepravovaný tovar. V prvej časti uvádza lehotu, počas ktorej zodpovedá dopravca za prevzatý tovar a legislatívu upravujúcu právny vzťah dopravcu a prepravcu – Dohovor CMR. V ďalšej časti sa príspevok venuje obmedzeniu zodpovednosti dopravcu a obmedzeniu riziku poškodenia zásielky.   
Kľúčové slová: CMR, zmluva, zodpovednosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Zvýšenie nárokov na prevádzkovateľov cestnej dopravy
Autor: Ing. Peter Grendel, PhD.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 22/2007; str. 30
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje návrh nariadenia Európskej komisie, ktorým sa plánuje upravovať odborná spôsobilosť v cestnej doprave. V prvej časti sa autor venuje pojmu dopravný manažér, ďalšia časť popisuje podmienky odbornej spôsobilosti. Ostatná časť príspevku rozoberá odbornú skúšku.   
Kľúčové slová: vzdelávanie, skúška, spôsobilosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Doprava – fenomén a hybná sila logistiky
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2007, str. 16 - 17
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Doprava a logistika sú vzájomné prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Doprava pôsobí ako nosný systém logistických procesov, je s nimi navzájom spojená, ovplyvňuje ich a zároveň je nimi sama ovplyvňovaná. Z toho dôvodu autor v prvej časti definuje dopravu a vzťah dopravy a logistiky. V ostatnej časti autor popisuje očakávania logistiky a dopravy navzájom. 
Kľúčové slová: doprava, logistika, vzťah
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Vplyv organizácie distribúcie tovaru na dopyt po doprave
Autor: Ing. Pavol Meško
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2007, str. 10 - 11
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá výrobou, distribúciou a dopravou, ktoré sa často chápu ako sieť pozostávajúca z uzlov, ktoré sú navzájom poprepájané dopravnými cestami a komunikačnými kanálmi. V príspevku autor definuje vplyv logistickej štruktúry na dopravy, vplyv koncepcie logistického riadenia a zákazníckych služieb na dopravu a vplyv dopravných činností na dopravné toky. V ostatnej časti príspevku je uvedený analytický model logistickej štruktúry. 
Kľúčové slová: organizácia, distribúcia, vplyv
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Pracovné režimy zamestnancov cestnej dopravy
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2007, str. 16 - 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje zákon č. 462/2007 Z. z. a popisuje postavenie tohto zákona vo vzťahu k legislatíve EÚ (Nariadenie č. 561/2006) a vyhláške č. 208/1991 Zb. Súčasťou príspevku je prehľadne spracovaná tabuľka s vysvetlením, ktorá legislatíva upravuje ktoré činnosti v cestnej doprave.
Kľúčové slová: legislatíva, zákon, odpočinok
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Pojištění odpovědnosti za škodu
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 11/2007; str. 20
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok je pokračovaním analýzy poistenia zodpovednosti za škodu uverejnenej v predchádzajúcich číslach časopisu. V príspevku autor analyzuje náhradu škody a zodpovednosť za škodu podľa Obchodného zákonníka.
Kľúčové slová: zodpovednosť, poistenie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Logistický audit
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 21/2007; str. 48
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá logistickým auditom. V prvej časti je definovaný logistický audit, jeho ciele a situácia, v ktorej je potrebné audit uskutočniť. V ostatnej časti je poukázané na efekty dosiahnuté auditom.   
Kľúčové slová: audit, náklady
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007