Názov: ILU kód
Autor: Ing. Tomáš Petrusek
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 06/2011; str. 34
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok predstavuje novú normu 13044, ktorá slúži na identifikáciu intermodálnych ložných jednotiek. V príspevku je predstavená norma a sú uvedené dôvody, prečo bolo potrebné prejsť na nový systém identifikácie.
Kľúčové slová: identifikácia, nákladová, jednotka, manipulačná
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2011

 Názov: Výměna karet DT a uchování záznamů pro silniční kontrolu
Autor: Vladimír Kydlíček
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 06/2011; str. 26
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku výmeny neplatnej karty do digitálneho tachografu. Uvádza tri možnosti, ako môže postupovať vodič v prípade výmeny karty.
Kľúčové slová: cestná, doprava, vodič, tachograf, karta
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2011

 Názov: Pojištění podnikatelů
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 06/2011; str. 22 - 24
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku analyzuje možnosti poistenia podnikateľov. V príspevku je rozobrané poistenie zodpovednosti právnických a fyzických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu na veciach, ktoré poistený prevzal, aby na nich uskutočnil objednanú činnosť, poistenie zodpovednosti za škodu na veciach, ktoré poistený užíva a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri plnení pracovných povinností v pracovnoprávnych vzťahoch.
Kľúčové slová: poistenie, zodpovednosti, škoda, zmluva
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2011

 Názov: Zasielateľ – pevný článok logistického reťazca
Autor: Tomáš Moravčík
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 6/2011; str. 68
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na postavenie zasielateľa v logistickom reťazci. V prvej časti definuje zasielateľstvo podľa technických noriem a analyzuje služby, ktoré zasielatelia poskytujú v SR. V ďalšej časti autor analyzuje ďalšie služby, ktoré ponúkajú zasielatelia pre svojich zákazníkov a v ostatnej časti príspevku autor uvádza vzťah zasielateľa k logistickým centrám.
Kľúčové slová: zasielateľ, obstaranie, špeditér, zasielateľstvo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2011

 Názov: Téma: Preprava potravín
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 6/2011; str. 40 - 48
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o sériu príspevkov, ktoré rozoberajú problematiku prepravy potravín. V prvej časti sú rozoberané legislatívne požiadavky na prepravu potravín, v ďalšej časti je spracovaný prehľad technických prostriedkov určených na prepravu potravín.
Kľúčové slová: preprava, potraviny, kontrolovaná, teplota
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2011

 Názov: EK predstavila Bielu knihu
Autor: Jiří Kladiva
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2011, str. 38 - 40
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje Bielu knihu, dokument upravujúci stratégiu dopravnej politiky v nasledujúcich rokoch. V prvej časti sú uvedené ciele do roku 2050 v rámci dopravnej politiky, v ďalšej časti sú rozobrané jednotlivé druhy dopravy. Ostatná časť príspevku obsahuje stanovisko IRU a VDA k Bielej knihe.
Kľúčové slová: politika, legislatíva, stratégia, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2011

 Názov: Pozor, fantómový dopravca
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2011, str. 36 - 37
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na krádeže prepravovaných zásielok formou fantómových dopravcov (dopravcov, ktorí fungujú na falošných dokladoch za účelom ukradnutia naloženej zásielky). Príspevok prináša štatistiku činnosti fantómových dopravcov v roku 20096 a 2010 z hľadiska počtu prípadov aj z hľadiska vniknutej škody. 
Kľúčové slová: dopravca, cestná, zásielka, krádež, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2011

 Názov: Útoky na vodičov v MKD
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2011, str. 34 - 35
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na štatistiku útokov na vodičov medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy. Príspevok poukazuje na rozloženie útokov v priebehu dňa, najrizikovejšie štáty a lokality v EÚ a v ostatnej časti je taktiež spracovaná štatistika ohlásených útokov na vodičov.  
Kľúčové slová: vodič, útok, kriminalita, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2011

 Názov: V Poľsku začína viaTOLL
Autor: Marek Loos
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2011, str. 26 - 29
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša informácie o zavádzaní mýtneho systému v Poľsku. V prvej časti je predstavený systém a uvedený spôsob registrácie dopravcu do systému. V ďalšej časti sú uvedené predajné miesta pre vozidlovú jednotku. V príspevku sú taktiež uvedené spoplatnené úseky cestnej siete a výška sadzieb.  
Kľúčové slová: mýto, Poľsko, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2011

 Názov: Ako profesionálne telefónovať
Autor: red
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2011, str. 16 - 17
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na správny postup pri telefonovaní. V prvej časti je vyjadrenie odborníkov na spôsob telefonovania. Ďalšia časť príspevku popisuje spôsob formulovania hovoru, dôležitosť otázok a rozčlenenie obsahu telefonátu. Súčasťou príspevku je aj postup telefonovania v bodoch.  
Kľúčové slová: administratíva, telefonovanie, telefón, postup
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2011

 Názov: Horúci zákaz jazdy
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2011, str. 12 - 13
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá návrh zmeny zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. V prvej časti sú uvedené navrhované zmeny cestnej premávky a navrhované zmeny sankcií za porušenie pravidiel cestnej premávky. V ostatnej časti príspevku je uvedené stanovisko Združenia ČESMAD k návrhom na zmenu zákona.
Kľúčové slová: legislatíva, cestná, premávka, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2011

 Názov: Mnichov 2011: velkoplošné veletržní haly
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2011, str. 40
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o faktoch z veľtrhu Transport Logistic 2011, ktorý sa konal 10. až 13. mája 2011 na výstavisku v Mníchove. Na základe informácií od organizátora (spoločnosti Messe Munchen) sa na veľtrhu prezentovalo 1893 firiem z 59 krajín, išlo o 7 %-ný nárast oproti roku 2009. Veľtrh navštívilo až 51 000 návštevníkov. Českí vystavovatelia sa zameriavali na zasielateľstvo, logistiku a železničnú dopravu.
Kľúčové slová: veľtrh, výstavisko, logistika, doprava
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: CEMAT 2011: Udržitelnost v intralogistice
Autor: Jaroslav Smíšek, Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2011, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autori informujú o veľtrhu intralogistických riešení CeMAT, ktorý sa konal v Hannoveri  za účasti 1084 firiem z 38 štátov. V oblasti manipulačnej techniky sa kladie dôraz na nové technológie pohonu. V oblasti skladového vybavenia je trendom úspora energií a pokročilá automatizácia.
Kľúčové slová: intralogistika, veľtrh, trend
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Regiony a infrastruktura
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2011, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje výstavbe priemyselných a logistických nehnuteľností v ČR. Autor identifikuje nové regióny, ktoré sa dostávajú do popredia záujmu developerov a ich klientov. Výstavbu logistických nehnuteľností skúma vo vzťahu k výstavbe cestnej infraštruktúry.
Kľúčové slová: infraštruktúra, logistická nehnuteľnosť, financovanie, developer
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: EASTLOG 2011: účast překonala loňský rok
Autor: Jaroslav Smíšek, Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2011, str. 22-24
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o konaní 14. ročníka európskeho kongresu logistiky a dopravy EASTLOG 2011 organizovaného spoločnosťou ATOZ EVENT, o jeho cieľoch, obsahu, štruktúre účastníkov ako aj o záveroch kongresu.
Kľúčové slová: logistika, doprava, kongres
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Názor KLM: Predikce poptávky je vnímana různě
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2011, str. 20
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov k faktorom, ktoré ovplyvňujú dostupnosť tovarov na pultoch predajní. Príčin nedostatku tovaru alebo nadmerného množstva zásob je viacero a sú na oboch stranách logistického reťazca. Na strane maloobchodníka, výrobcu alebo dodávateľa logistických služieb môže ísť napr. o nepresný odhad dopytu. Pri správnom odhade dopytu je potrebné určiť tzv. driver, t. j. faktor, ktorý budúci dopyt najviac ovplyvní.
Kľúčové slová: logistika, logistický reťazec, zásobovanie, tovar, dopyt
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Strategické průmyslové zóny a brownfieldy
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2011, str. 16
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor v článku analyzuje ponuku pripravovaných priemyselných zón v ČR pre zahraničných i tuzemských investorov. Článok obsahuje aj prehľad aktuálne ponúkaných strategických priemyselných zón (jún 2011) vrátane ich veľkosti a voľnej plochy.
Kľúčové slová: logistika, priemyselná zóna, investor, pozemok
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: ECR učí náš trh spolupráci
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2011, str. 13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o Česko-slovenskej iniciatíve ECR, ktorej úlohou je pomôcť pri zvyšovaní efektivity procesov v dodávateľskom reťazci. Súčasťou iniciatívy sa stal The Future Supply Chain Workshop, ktorý sa konal 14. apríla 2011. Cieľom workshopu bolo identifikovať hlavné oblasti pre zvýšenie efektívnosti, na ktoré by sa mal trh v ČR a SR zamerať.
Kľúčové slová: logistika, workshop, efektivita
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: František Štika, Henkel: Dvacet let na trhu
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2011, str. 10-12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s logistickým manažérom spoločnosti Henkel pre ČR a SR. Článok sa týka hlavne skúseností s optimalizáciou logistických procesov ako aj implementáciou EDI. Rozoberá tiež oblasť paletového hospodárstva a riešenie problémov u zákazníkov v čase špičiek.
Kľúčové slová: logistika, dodávateľ, dodávateľský reťazec, logistický proces
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Městská logistika: boj s předpisy a omezeními
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2011, str. 6-8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka zásobovania prevádzok v centrách veľkých českých miest. Autorka analyzuje súčasnú situáciu v zásobovaní ako aj jej príčiny. Ide hlavne o dopravné, časové a hmotnostné obmedzenia. Najzložitejšia situácia v zásobovaní je v Prahe a Brne. Kritické momenty v zásobovaní nastávajú hlavne v zimnom období. Pre mestskú distribúciu sa využívajú hlavne vozidlá s celkovou hmotnosťou od 1,5 do 3,5 tony.
Kľúčové slová: mestská logistika, nákladné vozidlo, obmedzenie, pešia zóna
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011