Názov: Poistenie zodpovednosti vyplývajúcej z CMR – nie každá poistka dopravcovi pomôže pri krádeži tovaru
Autor: Mgr. Ľubomír Antal
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 10/2011, str. 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá poistením zodpovednosti dopravcu za škodu spôsobenú na prepravovanej zásielke počas prepravy. Poukazuje predovšetkým na problém poistných zmlúv, pri ktorých často vo všeobecných poistných podmienkach sa minimalizuje poistné plnenie poisťovne v prípade vzniku škody. Súčasťou príspevku je uvedená konkrétna skúsenosť dopravcu.
Kľúčové slová: poistenie, škoda, CMR
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011

 Názov: Průkaz profesní způsobilosti
Autor: Vladimír Kydlíček
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 09/2011; str. 26
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok sa zaoberá spôsobmi získania profesijného preukazu vodiča v cestnej doprave. Autor príspevku predstavuje analýzu legislatívy upravujúcej problematiku vydávania preukazov v ČR. Poukazuje taktiež na dôležité termíny, ktoré súvisia s vydávaním preukazov.
Kľúčové slová: cestná, doprava, vodič, preukaz
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011

 Názov: Judikát zemského soudu k otázce úmyslného zavinění dopravce v nákladní dopravě při použití otevřeného vozidla oproti smluvenému plachtovému vozidlu
Autor: JUDr. Václav Roubal
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 09/2011; str. 20 - 21
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zodpovednosti podľa dohovoru CMR. Autor príspevku predstavuje konkrétny spor medzi objednávateľom prepravy a dopravcom a rozsudok súdu, ktorý prípad riešil. Ide o poškodenie tovaru z dôvodu použitia nevhodného vozidla.
Kľúčové slová: zmluva, CMR, zodpovednosť, škoda
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011

 Názov: Zdravotní pojištění cizinců v ČR
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 09/2011; str. 17 -18
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok sa zaoberá podmienkami zdravotného poistenia cudzincov. V prvej časti je spracovanie rozdelenia cudzincov a definovanie zdravotného poistenia. V ďalšej časti autor popisuje právnu úpravu a vznik a zánik poistenia.
Kľúčové slová: poistenie, cudzinec, zdravotné
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011

 Názov: Nízkoemisní zóny v Evropě - Nizozemí
Autor: Jana Sláčalová
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 09/2011; str. 14
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autorka príspevku predstavuje nízkoemisnú zónu v Holandsku. V prvej časti uvádza podmienky vjazdu vozidiel do nízkoemisných zón, v ďalšej časti sú uvedené technické parametre vozidiel. Ostatná časť príspevku sa zaoberá pokutami a označením zón.
Kľúčové slová: vjazd, obmedzenie, zóna, Holandsko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011

 Názov: Region Polsko: Bardzo dobry biznes
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 44-46
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o investičných záujmoch logistických firiem v Poľsku ako aj o potenciáli tejto krajiny. Negatívom je stále nedostatočná cestná infraštruktúra, jej stav sa zlepšuje v súvislosti s organizovaním majstrovstiev Európy vo futbale. Pokiaľ ide o podporu investícií v Poľsku, zákon zavádza možnosť udeľovania priamych finančných grantov. Pre investorov sú tiež pripravené nadštandardné výhody vo zvláštnych ekonomických zónach.
Kľúčové slová: logistika, investor, investícia, infraštruktúra, stimul
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Kvalifikovaní pracovníci chybějí
Autor: Martin Tarant
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 42-43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou ľudských zdrojov v oblasti logistiky. S rastom dopytu po logistických službách rastie aj potreba kvalifikovaných pracovných síl. Článok poskytuje viaceré názory manažérov logistických firiem na túto problematiku. Článok zdôrazňuje aj úlohu odborného školstva v oblasti logistiky ako aj podchytenie vhodných adeptov už v čase ich štúdia.
Kľúčové slová: logistika, ľudské zdroje, dopyt, odborné znalosti
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: ECR o současných trendech v SCM
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o októbrovom seminári organizovanom Česko-Slovenskou iniciatívou ECR (Efficient Consumer Response). Seminára sa zúčastnilo viac ako 50 vedúcich pracovníkov z obchodných reťazcov a výrobných a logistických spoločností. Nosnou témou boli nové trendy v oblasti riadenia dodávateľského reťazca.
Kľúčové slová: logistika, seminár, riadenie, dodávateľský reťazec
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Miloš Hammer, Makro Cash & Carry ČR: Bez zboží není obchod
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 26
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje rozhovor s vedúcom manažmentu dodávateľského reťazca českej pobočky obchodného reťazca Metro Group, Makro Cash & Carry ČR. Konkrétne charakterizuje komplexné procesy merania a sledovania pohybu tovaru podporované softvérom dodaným na mieru. Výsledkom je rast prevádzkových výkonov v predajniach, v nákupe aj logistike. Prínosom je aj lepšie využitie miesta v regáloch predajní, optimalizácia frekvencií doplňovania tovarov a nastavenie logistických procesov
Kľúčové slová: logistika, distribúcia, tovar, optimalizácia, reťazec
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: VMI: Zásoby v režii dodavatele
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Vendor Managed Inventory (VMI) predstavuje skupinu obchodných modelov, v ktorých kupujúca strana poskytne určité informácie dodávateľovi, ktorý potom preberá plnú zodpovednosť za udržiavanie dohodnutej úrovne skladových zásob daného produktu, obvykle na skladovacom (resp. predajnom) mieste predávajúceho. Podmienkou aplikácie je funkčné EDI a dátová integrita vyhovujúca obidvom stranám. Hlavným prínosom je skrátenie dodacích lehôt.
Kľúčové slová: logistika, zásoby, dodávateľ, skladovanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Tomáš Kubza, ROSSMANN: Bez špičkového service levelu neuspějete
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 10-12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s riaditeľom logistiky spoločnosti ROSSMANN. Ide o významnú sieť maloobchodov s drogistickým tovarom a parfémami.  Obsahovo je článok zameraný na sťahovanie a rozširovanie kapacity centrálneho skladu, optimalizáciu logistických nákladov, zvozových a rozvozových trás. Venuje sa tiež plánom a budúcim cieľom spoločnosti.
Kľúčové slová: logistika, maloobchod, optimalizácia, zvoz, rozvoz, distribúcia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Logistika oděvů a obuvi: Umění poradit si s mnoha tisíci položkami
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 6-9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na logistiku odevov a obuvi. Dodávatelia pôsobiaci v oblasti módnych služieb, ktorá zahŕňa aj oblečenie, obuv a iné doplnky spravidla prenášajú logistické činnosti na špecialistov. Poskytovatelia logistických služieb im zaisťujú dopravu, skladovanie, ale aj balenie, označovanie a distribúciu tovaru do predajní. Tovar na ramienkach si vyžaduje ručné zaobchádzanie. Aj niektoré druhy oblečenia a obuvi podliehajú skaze v zmysle módnych kolekcií a sezónnosti.
Kľúčové slová: doprava, logistika, odevy, obuv
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Lode zaťažujú životné prostredie
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 9/2011; str. 87
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na negatívny vplyv námornej dopravy na životné prostredie. V prvej časti autor poukazuje na emisie, ktoré produkujú nákladné lode a taktiež prípravu legislatívy obmedzujúcej dopad na životné prostredie z námornej dopravy. Ostatná časť príspevku popisuje už realizované kroky. 
Kľúčové slová: námorná, doprava, ekológia, legislatíva
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Širokorozchodná železnica: vízia či realita?
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 9/2011; str. 84
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje možnosti výstavby širokorozchodnej koľajnice z Košíc do Bratislavy a jej vplyv na ekonomiku SR. V prvej časti analyzuje dopad na tvorbu pracovných miest v SR a na rast HDP v SR. V ostatnej časti je analyzovaný vplyv na budúce fungovanie dopravného systému v SR. 
Kľúčové slová: železničná, doprava, výstavba, širokorozchodná, trať
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Globálna logistika a demystifikácia 4PL
Autor: Anna Šipošová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 9/2011; str. 76
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku v prvej časti popisuje základné delenie logistiky na 1PL, 2PL a 3PL. V ďalšej časti podrobne charakterizuje logistiku 4PL. Uvádza jej výhody vo vzťahu k optimálnemu riešeniu. 
Kľúčové slová: definícia, logistika, 4PL, 3PL
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Čo je to krútiaci moment?
Autor: Stano Cvengoš
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 9/2011; str. 59
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku vysvetľuje výraz krútiaci moment. V prvej časti definuje túto fyzikálnu veličinu a uvádza príklady jej aplikácie vo vzťahu k pevnosti materiálu. V ostatnej časti príspevku uvádza význam krútiaceho momentu ako výkonovej charakteristiky vozidla.
Kľúčové slová: vozidlo, moment, krútiaci, technika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Téma: Prídavná zdvíhacia technika
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 9/2011; str. 46 - 49
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o sériu príspevkov zaoberajúcich sa prídavnou manipulačnou technikou. V prvej časti témy je spracovaný prehľad prídavnej manipulačnej techniky ponúkanej na našom trhu a jej vývoj v ostanom období. Ostatná časť uvádza možnosti využitia tejto techniky.
Kľúčové slová: cestná, doprava, zdvíhacia, technika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Dlhy a dlžníci v dopravných databankách
Autor: RB
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 9/2011; str. 28
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou odhalenia prepravcu, ktorý si neuhrádza faktúry za realizovanú prepravu a taktiež postup, ktorý zvoliť v prípade, že dopravca realizoval už takúto prepravu. Autor príspevku predstavuje služby dopravných databánk, ktoré poskytujú možnosť mediácie.
Kľúčové slová: cestná, doprava, faktúra, mediácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Snaha o riešenie dlžníkov
Autor: Radek Kowalik
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2011, str. 36 - 37
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje problematike splatnosti faktúr a hodnotenia zákazníkov dopravcov. Analyzuje, akým spôsobom sa môže dopravca dozvedieť o platobnej disciplíne prepravcu. V prvej časti autor posudzuje interné hodnotenie, v ďalšej časti rozoberá služby databáz vo forme mediácie. V ostatnej časti autor popisuje poslednú možnosť, súdne vymáhanie prepravného.
Kľúčové slová: prepravné, dlh, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Jasnejšie, ale ťažké neskončilo
Autor: Ing. Pavol Jančovič
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2011, str. 12 - 13
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje situáciu na prepravnom trhu v roku 2011. V prvej časti poukazuje autor na nutnosť rokovania s obchodnými partnermi. V ostatnej časti poukazuje na riziká pri podnikaní v cestnej doprave. Upozorňuje na nevhodné umiestňovanie dopravných značiek a zaoberá sa taktiež problematikou sadzieb mýta v SR. V ostatnej časti sa taktiež venuje problematike dani z motorových vozidiel. 
Kľúčové slová: vývoj, daň, sadzba, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011