Názov: Palety po železnici? Proč ne.
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2010, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka v článku analyzuje možnosti prepravy paletizovaného tovaru železničnou dopravou. Vo väčšine prípadov sa používajú dvojnápravové alebo štvornápravové vozne typu H. Kapacita dvojnápravového vozňa je 40 štandardizovaných europaliet, pri štvornápravovom je to až 62 kusov. Postupne v ČR vznikajú logistické centrá s napojením na železničnú infraštruktúru. Autorka uvádza, že trendom do budúcnosti je aplikácia systému ucelených vlakov.
Kľúčové slová: železničná doprava, preprava, paleta, tovar, vozeň
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Kombinovaná přeprava: Vzít si z každé to nejlepší se vyplatí
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2010, str. 6-8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka v článku analyzuje postavenie kombinovanej dopravy v ČR a porovnáva ho s krajinami západnej Európy. Uvádza riziká ako aj možnosti spolupráce cestnej a železničnej nákladnej dopravy. V článku sú analyzované aj možnosti získania finančnej podpory pre prevádzku kombinovanej dopravy. Jedna z častí článku sa venuje manipulácii ACTS kontajnerov.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, náklady, finančná podpora, kontajner
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Prieplav dôležitý tak pre Egypt, ako aj pre celý svet
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 3/2011; str. 83
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku dôležitosti Suezského prieplavu. Autor poukazuje na dôležitosť nielen pre Egypt ale aj pre ostatné krajiny. V príspevku autor popisuje históriu Suezského prieplavu a jeho využívanie v čase vojen a nepokojov.
Kľúčové slová: vodná, doprava, prieplav
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Očakávané zväčšenie návesov
Autor: JJ VIB
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 3/2011; str. 50
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje možnosti zvýšenia rozmerov a celkovej hmotnosti jazdných súprav v cestnej doprave. V prvej časti príspevku sú predstavené výsledky doteraz riešených štúdii na túto tému a uvedené prvé skúsenosti z praxe pri skúšaní takýchto vozidiel. V ďalšej časti autor uvádza argumenty pre aj proti povoleniu prevádzky takýchto súprav.
Kľúčové slová: cestná, doprava, EMS, súprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Búrka sa utišuje
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Magazín Transport, 2/2011; str. 75
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá vývojom objemov výkonov kontajnerovej námornej prepravy. V prvej časti autor uvádza vývoj výkonov v roku 2010 a porovnáva ich s rokom 2009.  V ďalšej časti analyzuje vývoj výkonov po jednotlivých destináciách.
Kľúčové slová: kombinovaná, doprava, námorná, vodná, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Francúzi posilnia kombinovanú dopravu
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Magazín Transport, 2/2011; str. 73
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje situáciu vo Francúzsku vo vzťahu ku kombinovanej doprave. Autor uvádza, že vo Francúzsku, segment infraštruktúry štátnych železníc má v úmysle v krajine pre kombinovanú dopravu využívať už nepoužívané železničné trate. Autor príspevku popisuje dôvody uvažovania o využívaní týchto tratí pre kombinovanú dopravu aj možnosti expanzie za hranice.
Kľúčové slová: kombinovaná, doprava, Francúzsko, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Za rýchlosť sa pripláca
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 01-02/2011; str.  10 - 11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje možnosti prepravy a ceny v prípade leteckej nákladnej dopravy. V prvej časti príspevku uvádza vývoj výkonov po krízovom období roku 2009. V ďalšej časti popisuje druh tovaru, ktorý sa prepravuje leteckou dopravou. Ostatná časť príspevku sa zaoberá cenami leteckej nákladnej dopravy, pričom autor tieto ceny porovnáva s cenami za ostatné druhy dopravy.
Kľúčové slová: letecká, nákladná, doprava, cena
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Mrazírenské nástavby: řešení na míru pro řadu provozů
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2010, str. 32-34
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok sa zaoberá možnosťami prevádzky mraziarenských nadstavieb v cestnej nákladnej doprave. Autor uvádza, že mraziarenské nadstavby predstavujú alternatívu ku kapacitnejším mraziarenským prepravným jednotkám, sériovo vyrábaným návesom. Ich výhodou je v porovnaní s návesom možná demontáž. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu technických a prevádzkových parametrov 3 mraziarenských nadstavieb od rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: vozidlo, mraziarenská nadstavba, prevádzka
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Nákladní vozy střední kategorie: Pro tuzemskou distribuci
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2010, str. 18-20
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá technickou špecifikáciou, účelom použitia ako aj trendom vo využívaní vozidiel cestnej nákladnej dopravy s celkovou hmotnosťou od 7,5 tony do 18 ton (podľa autora tzv. stredná kategória). Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu technických a prevádzkových parametrov ako aj vybavenia 5 vozidiel rôznych dodávateľov – DAF, Iveco, Mercedes, Renault a Volvo.
Kľúčové slová: vozidlo, cestná doprava, distribúcia, tuzemsko,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Milníkem v dopravě byl vstup do EU
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2010, str. P5
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok hodnotí vývoj v doprave v ČR v období rokov 2000 až 2010. Z hľadiska množstva prepravených tovarov je výrazne na prvom mieste cestná doprava, podiel železničnej dopravy je asi 20 %. Pokles výkonov nastal v roku 2008 s príchodom finančnej a hospodárskej krízy, pričom je výraznejší v železničnej ako v cestnej nákladnej doprave.
Kľúčové slová: doprava, nákladná, cestná, výkon, tovar, kríza
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Zimné dopravné a logistické cesty
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Magazín Transport, 1/2011; str. 66
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku vplyvu počasia na dopravu a logistiku. Autor v prvej časti uvádza konkrétne vplyvy počasia na logistiku,  v ďalšej časti popisuje zabezpečenie logistiky po ľade. Osobitne uvádza príklad prepravy po ľade na jazere Bajkál.
Kľúčové slová: počasie, vplyv, zima, problém
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Kontajner alebo výmenná nadstavba?
Autor: Tomáš Moravčík
Zdroj: Magazín Transport, 1/2011; str. 60
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku nákladových jednotiek kombinovanej dopravy. V prvej časti autor uvádza význam a využitie kontajnerov a výmenných nadstavieb. V ostatnej časti definuje osobitne kontajner a výmennú nadstavbu z hľadiska technických parametrov.
Kľúčové slová: jednotka, nadstavba, kontajner, rozmer
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Nové požiadavky na zdravotnú spôsobilosť
Autor: red
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11-12/2010, str. 25
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor prináša informácie o nových požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť a spôsob jej potvrdenia pri získavaní vodičského oprávnenia. Autor sa osobitne venuje zdravotnej spôsobilosti v súvislosti so zrakom, u diabetikov a v súvislosti s nervovou sústavou.
Kľúčové slová: cestná, doprava, premávka, pravidlá, zdravotná, spôsobilosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Nová vyhláška prináša zmeny pre vodičov
Autor: red
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11-12/2010, str. 24 - 25
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje nové požiadavky legislatívy na cestnú premávku, ktoré vstúpili do platnosti v novembri 2010. Osobitne sa venuje: zastavovaniu vozidiel, umiestňovaniu značiek, otáčaniu vozidiel, odpočítavaniu na semaforoch, vodorovnému značeniu a pod.
Kľúčové slová: cestná, doprava, premávka, pravidlá
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: I OBU jednotka znamená zvýšenie bezpečnosti na cestách
Autor: red
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11-12/2010, str. 8
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na riziko vyvolávané zvyšujúcim sa počtom vozidlových jednotiek, ktoré musia byť zabudované vo vozidle z dôvodu úhrady mýta. Príspevok poukazuje na nutnosť implementácie smernice 2009/750/ES. Príspevok taktiež informuje o akcii organizovanej v súvislosti s touto smernicou.
Kľúčové slová: bezpečnosť, mýto, OBU, jednotka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Pneumatiky v zimnom období
Autor: Doc. Ing. Alexander Ikrinský, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2010, str. 33
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku poukazuje na skutočnosť, že pneumatiky sú dôležitý konštrukčný prvok, ktorý spája automobil s povrchom cesty. Uvádza, že od pneumatík závisia jazdné vlastnosti vozidla. V príspevku autor popisuje správanie sa vozidla a pneumatiky pri rôznych situáciách a teplotách.
Kľúčové slová: pneumatika, vozidlo, bezpečnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Rady z STK – výhľad z miesta vodiča (2)
Autor: Marián Rybianský
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2010, str. 32
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje problematike spätných zrkadiel a výhľadu z vozidla. V prvej časti popisuje legislatívne požiadavky na výhľad s vozidla, v ostatnej časti sa venuje povinnej úprave zrkadiel niektorých nákladných vozidiel. Súčasťou príspevku je viacero názorných obrázkov.
Kľúčové slová: STK, výhľad, zrkadlo, vozidlo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Máme prvé centrum bezpečnej jazdy
Autor: Ivan Václavík
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2010, str. 30 - 31
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na skutočnosť, že nedostatočne vzdelaný vodič, môže v cestnej premávke predstavovať výrazné nebezpečenstvo. Autor príspevku taktiež poukazuje na skutočnosť, že krízovým situáciám   sa nie je možné vyhnúť a je potrebné byť na ne primerane pripravený. V príspevku autor predstavuje Centrum bezpečnej jazdy.
Kľúčové slová: vzdelávanie, školenie, jazda,
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Preprava tovaru z Ázie do Európskej únie (3)
Autor: Ing. Viktória Valachovičová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2010, str. 23
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o pokračovanie príspevku z minulých čísel, v ktorom sa autorka venuje možnostiam prepravy tovaru z Ázie do Európy v súvislosti s neustále narastajúcim dopytom po preprave tovarov z Ázie do Európy. V príspevku analyzuje možnosti prepravy textilných výrobkov. V ostatnej časti príspevku autorka poukazuje na súvislosti železničnej prepravy tovaru a dodacích doložiek Incoterms.
Kľúčové slová: kombinovaná, doprava, vývoj, preprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Budú v nákladnej doprave väčšie vozidlá?
Autor: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2010, str. 16 - 17
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje prístup EÚ, ktorým je možné čiastočne vyriešiť narastajúce prepravné požiadavky v cestnej nákladnej doprave. Predstavuje európsky modulárny systém, ktorý uvažuje s tromi variantmi zvýšenia rozmerov a hmotnosti cestných súprav. Príspevok je doplnený prehľadnými obrázkami a tabuľkami.  
Kľúčové slová: cestná, doprava, EMS, rozmer
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011