Názov: Řidiči pozor! Od 1. srpna vás čekají změny
Autor: tomd
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 08/2011; str. 24 - 27
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok predstavuje nové pravidlá cestnej premávky, ktoré platia v ČR od 1. septembra 2011. Postupne je predstavených 14 zmien v pravidlách cestnej premávky. Osobitne sa autor venuje jazde pod vplyvom alkoholu a používaniu zimných plášťov. Súčasťou príspevku je rozsiahla tabuľka s uvedením pokuty za porušenie jednotlivých ustanovení zákona.
Kľúčové slová: vodič, pravidlá, cestnej, premávky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Nemecká nákladná doprava má sto rokov.
Autor: Ján Blažej
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2011; str. 92
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje začiatky leteckej nákladnej dopravy v Nemecku. V prvej časti uvádza ako sa vyvinula letecká nákladná doprava. V druhej časti autor uvádza najdôležitejších dopravcov leteckej dopravy v Nemecku a dôvody ich silného postavenia.
Kľúčové slová: letecká, nákladná, doprava, Nemecko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Francúzsky prieplav storočia
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2011; str. 91
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje plánovaný prieplav, s ktorým sa uvažuje vybudovať do konca roku 2017 v severnom Francúzsku. V druhej časti príspevku autor popisuje úžitok z prieplavu a prácnosť jeho budovania.
Kľúčové slová: vodná doprava, prieplav
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Železničná technika je na postupe
Autor: Milan Klubal
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2011; str. 89
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje technický vývoj vozňov pre železničnú dopravu. Príspevok je doplnený názornými fotografiami, pričom v ostatnej časti sa taktiež venuje problematike kombinovanej prepravy.
Kľúčové slová: železničná, technika, doprava, vozeň
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Téma: Preprava ADR
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2011; str. 45 - 47
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o tri príspevky rozoberajúce prepravu nebezpečných vecí podľa dohody ADR. Prvý rozoberá spôsoby označenia nebezpečných látok a prepravy. Druhý príspevok analyzuje zmeny v dohode ADR a ostatný príspevok popisuje vplyv ropných látok na organizmus v prípade jeho zasiahnutia.
Kľúčové slová: ADR, doprava, nebezpečné, veci
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Prístupy k regulácii cestnej nákladnej dopravy v SR
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2011; str. 30 - 31
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku regulácie cestnej nákladnej dopravy v SR. Poukazuje na obmedzenie celkovej hmotnosti jazdných súprav a cestných vozidiel na jednotlivých mostových objektoch ciest I. triedy v SR. Príspevok je doplnený o obrázky.
Kľúčové slová: cestná, doprava, premávka, obmedzenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Nástavba jako dočasný sklad
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2011, str. 24-25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá výmennými nadstavbami vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Autorka charakterizuje jednotlivé typy výmenných nadstavieb ako aj kritériá ich výberu. Najrozšírenejším typom nadstavieb sú plachtové nadstavby.
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, nadstavba, tovar
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Nákladní pneu do 3,5 t: zimní, letní i celoroční
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2011, str. 20-22
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je tematicky orientovaný na pneumatiky vozidiel cestnej nákladnej dopravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony. Článok obsahuje technické a prevádzkové parametre pneumatík ako aj ich dôležitosť pre prevádzku vozidla cestnej nákladnej dopravy. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu parametrov pneumatík od piatich rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, pneumatika, nákladné vozidlo
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Rozložené auto: až 2500 ks
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2011, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na prepravu rozložených vozidiel a jej špecifiká. Hlavnými prepravnými jednotkami pri prepravách do kontinentálnych zahraničných závodov sú štyridsaťstopové kontajnery a železničné vozne. Mieru rozloženia vozidiel určuje hlavne ekonomika a colné predpisy príslušných krajín s ktorými preprava súvisí.
Kľúčové slová: doprava, automobil, súčiastka, preprava
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Bohemiakombi v černých číslech
Autor: Vladimír Fišer
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 07/2011; str. 35
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok poukazuje na hospodársku situáciu operátora kombinovanej dopravy Bohemiakombi. V prvej časti príspevku sú uvedené ekonomické ukazovatele, druhá časť príspevku popisuje výkony spoločnosti v ostatnom období. Ostatná časť príspevku uvádza taktiež nutné investície na zvýšenie ekonomickej efektívnosti spoločnosti.
Kľúčové slová: kombinovaná, doprava, ekonomika, efektívnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Ťažká technika: Teleskopické manipulátory
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2011; str.  26 - 27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje teleskopické manipulátory z hľadiska práce v termináli kombinovanej dopravy pri manipulácii s námornými kontajnermi. V prvej časti sú uvedené požiadavky prevádzkovateľa na techniku, v ďalšej časti je popísaný spôsob výberu techniky. Ostatná časť príspevku uvádza spôsob obstarania techniky.
Kľúčové slová: manipulačná, technika, kombinovaná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Význam Dunaja v nasledujúcich rokoch stúpne
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 6/2011; str. 87
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na význam rieky Dunaj, ktorý sa očakáva v nasledujúcom období. Poukazuje na požiadavku spolupráce s ostatnými druhmi dopravy, najmä cestnou a železničnou dopravou. V ostatnej časti príspevku sú spracované kroky Rakúska a Nemecka na zvýšenie významu rieky Dunaj ako dopravnej cesty.
Kľúčové slová: vodná, riečna, doprava, vývoj, výkon
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2011

 Názov: Európsky modulárny systém
Autor: Bc. Juraj Gažúr – Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2011, str. 30 - 33
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje európsky modulárny systém – možnosť zvýšiť rozmery a hmotnosti cestných jazdných súprav. V prvej časti je predstavený európsky modulárny systém formou jednotlivých variantov. V ostatnej časti je spracovaná analýza možnosti prepravy takéhoto vozidla územím SR. Príspevok je doplnení viacerými obrázkami a tabuľkami.
Kľúčové slová: európsky, modulárny, systém, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2011

 Názov: Pozemní expres: Pro bližší cíle a těžší náklad
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2011, str. 28-30
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je tematicky orientovaný na expresné prepravné služby v cestnej nákladnej doprave v ČR. Novým trendom v medzinárodných prepravných službách je doručovanie hi-tech elektroniky od výrobcov priamo ku klientom. Autor charakterizuje základné atribúty a riziká pri poskytovaní expresných prepravných služieb. Článok obsahuje aj porovnanie štyroch dodávateľov expresných služieb v ČR.
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, expresná preprava, zásielka
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Obliba B2C roste
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2011, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Novým trendom v tuzemských zberných službách v ČR je častejšie odosielanie menších zásielok a zvyšovanie podielu zásielok doručovaných na súkromné adresy. Súvisí to hlavne s rastom záujmu o internetový obchod. Pri medzinárodných prepravách dominujú zásielky v režime B2B s vyššou priemernou hmotnosťou. Pri tuzemských zberných službách (ČR) je štandardný čas doručenia 24 hodín. Autorka v článku tiež porovnáva technológiu celovozidlových prepráv so zbernou službou, v medzinárodnej preprave analyzuje exportné a importné destinácie.
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, zberná služba, zásielka, celovozidlová preprava
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Nákladní automobily: Užitkové vozy N1, N2 a N3
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2011, str. 42-43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje charakteristiky a porovnávaciu analýzu predajnosti úžitkových vozidiel kategórií N1, N2 a N3 v ČR v roku 2010. Rebríčky predajcov vozidiel sú zostavené podľa počtov predaných vozidiel, ich podielu na trhu, počtu zamestnancov, rozsahu poskytovaných služieb a ďalších kritérií.
Kľúčové slová: nákladný automobil, cestná doprava, predaj vozidiel
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Cisterny pro ADR: Pohonné hmoty v hliníku
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2011, str. 28-30
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na cisterny používané na prepravu nebezpečných vecí. Určitý stupeň typizácie vykazujú cisterny na pohonné látky, ktoré výrobcovia ponúkajú v modelových radoch. Viaceré cisterny používané na prepravu iných nebezpečných látok sú originály vytvorené na mieru konkrétneho zákazníka. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu technických parametrov a vybavenia troch cisternových návesov od rôznych výrobcov.
Kľúčové slová: cisterna, cestná nákladná doprava, nebezpečná látka, ADR
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: PHM tečou především potrubím
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2011, str. 14-16
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá distribúciou pohonných látok. Autorka v článku charakterizuje a porovnáva spôsoby distribúcie pohonných látok z rafinérií. Výhoda distribúcie v cisternách vozidlami cestnej nákladnej dopravy spočíva vo vysokej miere operatívnosti a pokrytí veľkého územia dodávkami. Produktovod ponúka prepravu veľkých množstiev podľa presného harmonogramu na veľké vzdialenosti. Preprava železničnými cisternami predstavuje stupeň medzi autocisternami a produktovodmi. Článok popisuje aj význam a postup kontrol kvality PHM.
Kľúčové slová: pohonné látky, preprava, distribúcia, cisterna
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Světové přístavy: Spojení kontejnerovými giganty
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2011, str. 6-9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje problematike námornej dopravy so zameraním na prepravu tovaru v kontajneroch. Charakterizuje význam a podiel námornej dopravy na realizovaných výkonoch, najvýznamnejšie komodity ako aj používané plavidlá a kritické námorné miesta. Charakterizuje tiež najvýznamnejšie prístavy využívané českými importérmi a exportérmi,
Kľúčové slová: námorná doprava, prístav, loď, kontajner, tovar
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Tahače: Univerzálnější, než se může zdát
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2011, str. 28-30
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor v článku analyzuje ponuku ťahačov návesov v cestnej nákladnej doprave. Článok obsahuje porovnávaciu analýzu piatich ťahačov od rôznych výrobcov. Porovnávacia analýza sa týka technických parametrov, prevádzkových charakteristík, výbavy ako aj záručných podmienok. 
Kľúčové slová: ťahač, vozidlo, cestná nákladná doprava, porovnávacia analýza
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011