Názov: Špeciálne nadstavby a prestavby vozidiel
Autor: vib
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 09/2012; str. 19
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Popri štandardných valníkových, skriňových či chladiarenských nadstavbách, ktoré dnes vykonáva množstvo firiem, patria k špeciálnym prepravám aj zvláštne úpravy vozidiel. Tieto sú spravidla upravené účelovo pre presné a jedinečné pracovné využitie. Článok sa v samostatnej časti venuje záchranným a zdravotným vozidlám i servisným vozidlám.
Kľúčové slová: špeciálne nadstavby, špeciálne vozidlá, špeciálne úpravy
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Vplyv rozloženia zvitkov v návese
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2012, str. 24 - 26
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Preprava oceľových zvitkov patrí medzi špecializované prepravy, pri ktorých sa zvyčajne využíva maximálne užitočné zaťaženie jazdnej súpravy. Autor v článku analyzuje legislatívny rámec a možnosti využitia rozšírenej trojnápravy pri porovnaní so štandardnou trojnápravou.
Kľúčové slová: zvitky, návesy, uloženie, trojnáprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Odvážne rozsudky českých súdov
Autor: Ľubomír Antal
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 8/2012, str. 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: V článku sa autor venuje problematike vymáhania „technických“ nedoplatkov na mýtnom, ktoré súdnou cestou vymáha české Ředitelství silnic a dálnic ČR. Ide o tzv. dopočítané úseky, kedy brána mýtneho bodu nezaznamenáva prejazd vozidla, pričom na predchádzajúcom a nasledujúcom bode bol prejazd zaznamenaný.
Kľúčové slová: mýtne, nedoplatky, mýtne záväzky, lehota
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: ČESMAD ASSISTANCE zasahuje
Autor: ČESMAD Slovakia
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 7/2012, str. 9 - 10
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok popisuje nehody nákladných vozidiel, pri ktorých zasahovala zásahová jednotka ČESMAD Assistance. Išlo o nehody v obci Devičie, medzi obcami Herľany a Banské, Rakúsy, Rimavská Seč, Spišský Hrhov, na diaľnici z Košíc do Prešova, medzi obcami Huncovce a Kežmarok, Zvolen, Rakovčík, Dolné Semerovce a Čataj.
Kľúčové slová: nehoda, vozidlo, náklad, vyslobodenie vozidla
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Virtuální nástěnky
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 26-28
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje využívaniu služieb dopravných databánk v cestnej doprave. Hlavným cieľom je na jednom mieste sústrediť veľké množstvo voľných vozidiel a zásielok určených na prepravu. Z toho vyplýva účel použitia databánk – na jednej strane vkladať voľné vozidlá a zásielky, na druhej strane hľadať voľné vozidlá a zásielky. Zákazníci sú čoraz náročnejší, poskytovanie len sprostredkovania prepravy nepostačuje. Článok charakterizuje aj výhody a riziká súvisiace s používaním dopravných databánk.
Kľúčové slová: dopravná databanka, vozidlo, tovar, preprava
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012

 Názov: Do Číny po moři, železnice je drahá
Autor:
Pavel Libora
Zdroj:
Systémy logistiky, 6/2012, str. 24-25
Vydavateľ:
ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN:
1214-4827
Jazyk:
český
Anotácia:
Článok sa zaoberá Áziou ako významným logistickým a priemyselným regiónom. Čína predstavuje krajinu tohto regiónu s najviac sa rozvíjajúcim automobilovým priemyslom a logistikou. Čínske prostredie sa stáva pre európske firmy čoraz drahším, viaceré európske firmy sa z tohto priestoru sťahujú. Článok charakterizuje aj druhy dopravy využívané pre obchodovanie medzi Európou a Áziou.
Kľúčové slová:
Ázia, región, rentabilita, námorná doprava, železničná doprava
Spracoval:
doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
október 2012

 Názov: Montex představuje novou sklápěcí nástavbu
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o novej sklápacej nadstavbe určenej pre úžitkové vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5 tony. Obsahuje tiež technické charakteristiky a spôsob ovládania novej nadstavby úžitkových vozidiel dodávanej na český trh.
Kľúčové slová: sklápacia nadstavba, úžitkové vozidlo, konštrukcia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012

 Názov: Dispečerské systémy: Plně pod kontrolou
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 18-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá aplikáciu dispečerských informačných systémov v dispečerskom riadení dopravných a zasielateľských organizácií, charakterizuje význam ich použitia ako aj jednotlivé prvky systému. Súčasťou príspevku je aj porovnávacia analýza parametrov deviatich dispečerských informačných systémov na českom trhu.
Kľúčové slová: dispečerský informačný systém, údaje, riadenie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012

 Názov: Z Ostravy do Verony za 24 hodin
Autor: Ing. Vladimír Fišer
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 05/2012; str. 22 - 24
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku predstavuje novú linku kombinovanej prepravy cestných návesov z Ostravy do Verony. Autor príspevku poukazuje, že linka umožňuje zabezpečiť prepravu v návese za tri dni z ktoréhokoľvek mesta na Ostravsku do Talianska. V ostatnej časti príspevku popisuje autor technické parametre prepravy.
Kľúčové slová: kombinovaná, preprava, Taliansko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: V Rusku rastie záujem o nákladnú dopravu
Autor: Ján Blažej
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 04/2012; str. 84
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje situáciu na trhu nákladnej leteckej dopravy v Rusku. V prvej časti je popísaná súčasná situácia a sú definovaní lídri na trhu v nákladnej leteckej doprave. V ostanej časti sú analyzovaní menší dopravcovia. Analýza obsahuje typy prevádzkovaných lietadiel a zabezpečované pravidelné linky. 
Kľúčové slová: letecká, doprava, Rusko, linka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Časové posuny slovenských diaľnic
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 03/2012; str. 34 - 35
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje výstavbu diaľničnej siete v SR. V prvej časti sa venuje histórii výstavbe diaľnic a legislatívnym predpisom, upravujúcich ich výstavbu. V ďalšej časti rozoberá alternatívy výstavby, vysporiadanie pozemkov  a ďalšie problémy súvisiace s výstavbou.
Kľúčové slová: cestná, doprava, cesty, diaľnice
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Rozporuplné dlhé súpravy
Autor: Ing. Jiří Kladiva
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2012, str. 38 - 40
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku megalinerov, jazdných súprav s celkovou dĺžkou 25,25 m. V prvej časti je uvedené stanovisko Európskej Komisie a zámery Dánska počas jeho predsedníctva. V ďalšej časti je analyzovaný vplyv na vnútorný trh EÚ. Ostatná časť predstavuje závery rokovania ministrov dopravy EÚ.
Kľúčové slová: cestná, doprava, súprava, megaliner
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Pozor na zvieratá!
Autor: doc. Ing. Alexander Ikrinský, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2012, str. 24
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na nevyhnutnú pozornosť v noci pri prejazdoch v lese vzhľadom na divú zver. Popisuje následky dopravných nehôd a taktiež uvádza skutočnosť, že divé zviera vníma rýchlosť iba do 70 km/h, teleso s vyššou rýchlosťou nepovažuje za nebezpečné a nevníma ho. Autor uvádza zásady, ktoré by mal vodič dodržiavať, aby sa vyhol dopravnej nehode s divými zvieratami.
Kľúčové slová: dopravná, nehoda, zviera
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: 298 miest so zákazom
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2012, str. 32
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku označovania križovatiek a ciest, ktoré NDS realizovala v februári 2012, ktorým sa zakázala jazda nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 12 t na vymedzených úsekoch. V príspevku je uvedený nielen názor dopravcov ale aj definovanie dopravnej obsluhy územia, na ktorej je zakázaný vjazd vozidiel.
Kľúčové slová: jazda, cestná, doprava, dopravca
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Kontejnery přinesly revoluci
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2012, str. 43-45
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v príspevku zaoberá významom kontajnerizácie pri preprave nákladu od odosielateľa k príjemcovi v rámci logistického reťazca. Nevyhnutnou súčasťou kontajnerovej dopravy sú kontajnerové námorné lode, podieľajú sa na importe tovarov do Európy viac ako 90 %. Článok charakterizuje význam kontajnerizácie, venuje sa aj budúcim vývojovým trendom v tejto oblasti.
Kľúčové slová: tovar, kontajnerizácia, kontajner, námorná doprava
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012

 Názov: Zrychlení procesu vykládky
Autor:
Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2012, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka zefektívňovania plynulosti vykládky a vybavovania nákladných vozidiel a minimalizácii počtu reklamácií. Progresívnym riešením príjmu tovaru na sklad je využitie jedinečného SSCC kódu (Serial Shipping Container Code) pre identifikáciu paletových jednotiek. Každá paleta bude dodávateľom vybavená štítkom s SSCC kódom, ktorý odpovedá obsahu elektronického dodacieho listu.
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, vykládka, cross docking, reklamácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012

 Názov: Pronájem ano, ale na kratší dobu
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2012, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je tematicky zameraný na možnosti a spôsoby obstarávania dopravnej techniky v Českej republike. Rastie záujem o operatívny lízing a prenájom dopravnej techniky. Nájomca pri týchto formách obstarania získava viac časového priestoru pre organizáciu vlastnej dopravnej činnosti. Článok charakterizuje výhody, nedostatky a trendy vývoja obstarávania dopravnej techniky.
Kľúčové slová: dopravná technika, lízing, prenájom
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012

 Názov: B2C Rozvoz: flexibilita a komunikace
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2012, str. 6-8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje špecifikám distribúcie zásielok konečnému zákazníkovi. Túto formu distribúcie podporuje hlavne rozmach predaja tovarov prostredníctvom e-shopov. V súčasnosti je štandardom možnosť elektronického sledovania stavu zásielky zákazníkom. Dôležitým aspektom doručenia zásielky konečnému zákazníkovi je jeho zastihnutie počas distribúcie, úspešnosť doručenia zvýšilo zavedenie tzv. avíza o predpokladanom čase doručenia.
Kľúčové slová: rozvoz, zásielka, distribúcia, príjemca, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012

 Názov: Nákladní automobily: Užitkové vozy N1, N2 a N3
Autor:
Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 42-43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje charakteristiky a porovnávaciu analýzu predajnosti úžitkových vozidiel kategórií N1, N2 a N3 v ČR v roku 2011. Rebríčky predajcov vozidiel sú zostavené podľa počtov predaných vozidiel, ich podielu na trhu, počtu zamestnancov, rozsahu poskytovaných služieb a ďalších kritérií.
Kľúčové slová: nákladný automobil, cestná doprava, predaj vozidiel
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012
 Názov: Městské dodávky: Vozidla N1 s prvky N2
Autor:
Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 34-36
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje využívaniu ľahkých úžitkových automobilov kategórie N1 pre distribúciu tovarov v mestských aglomeráciách. Autor analyzuje a charakterizuje technické parametre a výhody tejto kategórie vozidiel. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu parametrov piatich vozidiel kategórie N1 od rôznych dodávateľov, celková hmotnosť porovnávaných vozidiel je do 3,5 tony, objem ložného priestoru je 7 m3.
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, vozidlo, dodávka
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012