Názov: Vzdelávanie v zasielateľskom odbore (Ausbildung in der Speditionsbranche)
Autor: Robert Völkl, Geschäftsführer des Vereins Bremer Spediteure
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4, August 2010, s. 10
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia:
Zasielateľské firmy v Brémach intenzívne vzdelávajú priebežne už desaťročie. Aj keď v posledných rokoch dosiahli neskutočnú kvótu vzdelávania okolo 18 %, existuje už opäť nedostatok odborníkov. Mladým obchodníkom v zasielateľstve a logistike otvára mnoho ciest v zamestnaní a živote. Aj iné odbory oceňujú know-how a flexibilitu absolventov. Odborné školy mladým ľuďom zabezpečujú dvaapolročné alebo trojročné vzdelávanie.
Kľúčové slová: zasielateľský odbor, zasielateľské firmy, vzdelávanie, know-how, flexibilita, odborné školy
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2010

 Názov: VZDELÁVANIE & KARIÉRA. Jasné hlavy pre logistické odvetvie. (AUSBILDUNG a KARRIERE. Helle Köpfe für die Logísilk-Branche)
Autor: Jürgen W. Konrad, redaktion: moskito public relations
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4,  August 2010, s. 6-7
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Úspech moderných priemyselných a obchodných podnikov závisí v podstate od efektívnej logistickej stratégie. Preto potrebuje tretie najväčšie logistické odvetvie v nemeckom hospodárstve s približne 2,5 miliónmi zamestnancov, každý rok  nové kvalifikované odborné sily. Šance na kariéru sú výborne, tak ako nikdy predtým. A zvlášť vo vysokej miere to platí pre mladý dorast, ďalšie vzdelávanie prebieha v početných renomovaných vzdelávacích zariadeniach v Brémach a Brémhavene.
Kľúčové slová: vzdelávanie, kariéra, logistický odbor, logistická stratégia, odborné sily, vzdelávacie zariadenie
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2010

 Názov: Bremhaven bude základným prístavom pre RWE Innogy. (Bremerhaven wird Basishafen für RWE Innogy.
Autor: www.rweinnogy.de
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3, Juni 2010, s. 21
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: V kríze sa stáva európska brána vynachádzavá. Dodnes, takmer výhradne na prekládku a prepravu kontajnerov fixované podnikanie urobilo z núdze cnosť,  venuje sa aj  novým nádejným obchodným oblastiam. Južná časť kontajnerového terminálu v Bremhavene bude fungovať ako platforma pre naloďovacia vrtných plošín pre ťažbu ropy na mori a veterných energetických zariadení. RWE Innogy využije areál od leta 2011 ako základný prístav.
Kľúčové slová: európska brána, základný prístav, prekládka, preprava, kontajnerový terminál, naloďovanie, vrtná plošina, veterné energetické zariadenia
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2010

 Názov: Čínsky motor beží na všetky valce - zahraničný obchod a logistika profitujú (Chinas Motor läuft auf allen Zylindern - Außenhandel und Logistik profitieren)
Autor: Dorothee Knie, Abteilungsdirektorin der Bremer Landesbank
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3, Juni 2010, s. 12
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756  
Jazyk: nemecký
Anotácia:
Čína popri všetkom, Japonsko ako druhú najväčšiu ekonomickú mocnosť predbehla. Vývozna sila Číny profituje okrem iného z investičných tokov a stále silnejúcou vnútornou spotrebou. "Čína bude nielen len viac rokov, ale viac desaťročí rásť", hovorí Dorothee Knie, riaditeľka oddelenia Bremer Landesbank, zodpovedná za financovanie podniku v segmente logistika/zahraničný obchod.
Kľúčové slová: čínsky motor, zahraničný obchod, logistika, ekonomická mocnosť, investičné toky, vnútorná spotreba
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2010

 Názov: Inteligentné logistické riešenia strednej ríše. (Intelligente Logistiklösungen Reich der Mitte)
Autor: Jeroen Rozendal, Managing Director der Leschaco China Ltd.
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3, Juni 2010, s. 8
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia:
Ak vývoj v Číne bude pokračovať takýmto tempom a rozsahom dopredu, môže to v dejinách dospieť tak, ako nikde na svete. Na čo v ostatných krajinách potrebujú 100 rokov, potrebuje Čína len 20 rokov. Tieto dojmy opisuje v článku Jeroen Rozendal, riaditeľ mamažmentu  Leschaco China Ltd.,  ktorý prežíva denne a bezprostredne tento búrlivý vývoj.
Kľúčové slová: logistické riešenia, vývoj v Číne, tempo a rozsah, ostatné krajiny
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2010

 Názov: Šanghaj-mekka logistiky. Veľké brémske vystúpenie v Číne (LOGISTIK-MEKKA SHANGHAI.. Bremens großer Auftritt auf der tl China)
Autor: Jürgen W. Konrad, redaktion: moskito public relations
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3,  Juni 2010, s. 6-7
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Po ťažkom prepade globálnej ekonomiky počas viac ako 80 rokov, prijala silná Čína opäť úlohu lokomotívy konjunktúry. Práve tam sa nachádza nie len miesto svetovej výstavy Expo, ale v júni tiež najdôležitejší logistický veľtrh Ázie: Transport Logistic China. Brémska spolková krajina, zameraná ako každá iná na silný zahraničný obchod, značne zamiešala pri oboch podujatiach v Šanghaji.
Kľúčové slová: logistika, globálna ekonomika, konjunktúra, Expo, logistický veľtrh, zahraničný obchod, Šanghaj
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2010

 Názov: Prípady podvodného konania sa počas krízy zvýšili
Autor: TS/lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2010, str. 38
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na analýzu možných podvodných konaní v súvislosti s hospodárskou krízou, ktorú spracovala na prelome rokov 2009 a 2010 spoločnosť Ernst & Young Global Fraud Survey na 1 409 vedúcich pracovníkov z 36 krajín. V prvej časti príspevok popisuje podiel podľa jednotlivých regiónov, v ďalšej časti sa osobitne venuje reakcii na odhalenie podvodu alebo korupcie a snahám zabrániť rastu korupcie.
Kľúčové slová: projekt, štúdia, korupcia, podvod
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010

 Názov: Predstihnú palivové články betérie?
Autor: Doc. Ing. Alexander Ikrinský, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2010, str. 29
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku budúcnosti vývoja alternatívneho zdroja energie na pohon automobilov k nafte. Porovnáva batérie a palivové články, ktorých zdrojom energie je vodík. Autor v príspevku uvádza taktiež doterajšie skúsenosti s alternatívnymi pohonmi.
Kľúčové slová: palivo, pohon, batéria, vodík, článok
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010

 Názov: Hory sa hýbu
Autor: Philippe Guillaume
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2010, str. 60 - 61
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá štúdiu, ktorá skúmala problematiku vývoja nákladných vozidiel a požiadaviek na tieto vozidlá. Príspevok popisuje zmenu prístupu dopravcov pri nákupe nákladného vozidla. Súčasťou príspevku je vymenovanie päť evolučných osí  pri výrobe nákladných vozidiel. Súčasťou príspevku sú aj názorné grafické prílohy, ktoré vyjadrujú zmenu jednotlivých činiteľov formou indexu.
Kľúčové slová: vývoj, vozidlo, index, požiadavky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Nákladné vozidlá včera a dnes
Autor: red
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2010, str. 52 - 53
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá vývoj nákladného vozidla porovnaním dvoch vozidiel jednej značky vyrobených s odstupom 50 rokov. V prvej časti je analyzovaný rast prepravného výkonu a úspora nákladov. Ostatná časť analyzuje bezpečnosť jazdy a komfort vodiča.
Kľúčové slová: vozidlo, skúšky, meranie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Revolúcia v cenách
Autor: Claude Yvens
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2010, str. 38 - 39
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok uvádza závery z štúdie, ktorá sa zaoberala prieskumom a perspektívami vývoja v sektore logistiky do roku 2030. Autor v prvej časti uvádza neenergetickú revolúciu, v ďalšej časti je analyzovaný vplyv zákazníka na ceny. Súčasťou príspevku sú graficky spracované hlavné závery prieskumu štúdie.
Kľúčové slová: vývoj, štúdia, prognóza, graf
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Mýtny systém v príprave na interoperabilitu
Autor: red
Zdroj: Magazín Transport, 6/2010; str. 96
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje informácie o pripravovanej štúdii, ktorá bude riešiť problematiku interoperability pri výbere mýta. V prvej časti sú uvedení partneri projektu. Ďalšia časť uvádza očakávané prínosy a závery štúdie.
Kľúčové slová: štúdia, mýto, interoperabilita
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2010

 Názov: Ako predpovedať kam sa pohne masa ľudí
Autor: TS/lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2010, str. 30
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje simulačný program, ktorý dokáže s cieľom evakuácie na základe matematických výpočtov a psychologických charakteristík odhadnúť pohyb až niekoľko tisíc ľudí. V prvej časti autor popisuje dav ako jeden organizmus, v ďalšej časti predstavuje matematickú podstatu problému. Ostatná časť uvádza možnosti použitia programu. 
Kľúčové slová: program, simulácia, prognóza
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2010

 Názov: Auto motívy na severozápade (Automotive im Nordwesten)
Autor: Jürgen W. Konrad, redaktion: moskito public relations
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2, April 2010, s. 19
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Ani keby sa už odvetvie automobilovej logistiky, obopínajúce celý svet, dočkalo dobrých časov, patrí vo všetkom medzi parádne disciplíny nemeckej ekonomiky. Severozápadný región hrá v tejto oblasti ligu majstrov. Nie len špičkové logistické výkony pre kompletné automobily vyniesli Bremhaven na medzikontinentálny hnací kotúč, ale aj v najväčší automobilový závod Európy a výskumné strediasko vo veľkom dodavateľskom podniku.
Kľúčové slová: auto motív, automobilová logistika, nemecká ekonomika, severozápadný región, logistické výkony, automobilový závod, výskumné stredisko, dodavateľský podnik
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: jún 2010

 Názov: So širokou paletou servisu vo východnej Európe (Mit breiter Servicepalette in Osteuropa)
Autor: Martin Busse, Traffic Coordinator Baltic/CIS der Berthold Vollers GmbH
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2, April 2010, s. 16
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Vollers-Gruppe z Brém spolupracuje už od r. 1932 s „Port & Commodity Logistics". V pobaltí a v Rusku sú podniky zastúpené od 90-tych rokov. V tomto čase sa rokuje o pobočkách v Rige, Taline, Moskve a Volokolamsku. Pracujú aj ako samostatné podniky, ale tiež poskytujú klientom prednosti dobre zohratého sieťového systému.
Kľúčové slová: servis, východná Európa, Vollers-Gruppe, Port & Commodity Logistics, podnik, sieťový systém
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: jún 2010