Názov: Využitie outsourcingu v oblasti zasielateľstva a logistiky
Autor: Jana Havelková
Zdroj: Žilinská univerzita, Diplomová práca 21/04
Jazyk: slovenský
Anotácia: Využitie outsourcingu v oblasti zasielateľstva a logistiky.
Kľúčové slová: outsourcing v logistike a zasielateľstve
Spracoval: Zuzana Benedigová, ŽU, Katedra cestnej a mestskej dopravy

Názov: Logistika zásielkového obchodu
Autor: Gabriela Kremžárová
Zdroj: Žilinská univerzita, Diplomová práca 34/04
Jazyk: slovenský
Anotácia: Možnosti racionalizácie zásielkového obchodu firmy NECKERMAN s.r.o. so sídlom v Nových Zámkoch.
Kľúčové slová: logistické riešenia zásielkového obchodu – skladovanie a manipulácia s tovarom
Spracoval: Zuzana Benedigová, ŽU, Katedra cestnej a mestskej dopravy