ZOZNAM SLOVENSKÝCH TECHNICKÝCH NORIEM

LOGISTIKA - strana 3
Zdroj: Zoznam slovenských technických noriem, (s aktualizáciou stav k 1.7.2007), SÚTN Bratislava, 2002


STN 26 9151
Prepravné plošiny. Technické požiadavky a skúšanie.

STN 26 9175
Ukladacie debny z plastickej hmoty rovné.

STN 26 9301
Plastové prepravky. Technické požiadavky a skúšanie.

STN 26 9302
Plastové prepravky s mriežkou. Základné parametre.

STN 26 9303
Plastové prepravky bez mriežky. Typy. Základné parametre.

STN 26 9305
Plastové prepravky. Metóda stanovenia stability tvarov a rozmerov po pôsobení vyššej teploty.

STN 26 9306
Plastové prepravky. Metóda stanovenia odolnosti dna proti statickému zaťaženiu.

STN 26 9307
Plastové prepravky. Metóda skúšania odolnosti pri stohovaní.

STN 26 9308
Plastové prepravky. Metóda skúšania pevnosti držadiel.

STN 26 9311
Prepravky z plastov na fľaše 400 x 300

STN 26 9312
Plastové prepravky. Metóda skúšania odolnosti proti horizontálnemu nárazu.

STN 26 9313
Plastové prepravky. Metóda skúšania odolnosti proti nárazu pri voľnom páde

STN 26 9314 Plastové prepravky. Metóda skúšania stability stohu

STN 26 9315
Plastové prepravky. Metóda overenia ochrannej schopnosti prepraviek na fľaše

STN EN 840-1 (26 9330)
Mobilné kontajnery na odpady. Časť 1: Kontajnery s dvoma kolesami s objemom od 80 l do 390 l na hrebeňové vyprázdňovacie zariadenie. Rozmery a tvarové vyhotovenie.

STN EN 840-2 (26 9330)
Mobilné kontajnery na odpady. Časť 2: Kontajnery so štyrmi kolesami s objemom od 500 l do 1200 l s výklopným vekom na čapové alebo hrebeňové vyprázdňovacie zariadenie. Rozmery a tvarové vyhotovenie.

STN EN 840-3 (26 9330)
Mobilné kontajnery na odpady. Časť 3: Kontajnery so štyrmi kolesami s objemom od 770 l do 1300 l s výsuvným vekom na čapové a/alebo hrebeňové vyprázdňovacie zariadenie. Rozmery a tvarové vyhotovenie.

STN EN 840-4 (26 9330)
Mobilné kontajnery na odpady. Časť 4: Kontajnery so štyrmi kolesami s objemom od 750 l do 1700 l s výklopným vekom na široké čapové vyprázdňovacie zariadenie alebo závesné vyprázdňovacie zariadenie označené BG a/alebo na široké hrebeňové vyprázdňovacie zariadenie. Rozmery a tvarové vyhotovenie.

STN EN 840-5 A1 (26 9330) Mobilné kontajnery na odpady. Časť 5: Požiadavky na vyhotovenie a skúšobné metódy.

STN EN 840-6 (26 9330)
Mobilné kontajnery na odpady. Časť 6: Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia.

STN EN 12640 (26 9331)
Zabezpečovanie tovaru na cestných vozidlách. Viazacie body na úžitkových vozidlách na prepravu tovaru. Minimálne požiadavky a skúšanie.

STN 26 9340
Kontajnery ISO radu 1. Technické požiadavky a skúšanie. Spoločné ustanovenia.

STN ISO 668 (26 9341)
Kontajnery ISO radu 1. Triedenie, rozmery a zaťaženia.

STN EN ISO 6346 (26 9342)
Kontajnery. Kódovanie, identifikácia a označovanie.

STN ISO 1496-1 Amd1 (26 9343)
Kontajnery ISO radu 1. Technické požiadavky a skúšanie. 1. časť: Univerzálne kontajnery.

STN ISO 1496-3 (26 9343)
Kontajnery ISO radu 1. Technické požiadavky a skúšanie. 3. časť: Nádržkové kontajnery na kvapaliny, plyny a tlakom manipulované sypké materiály

STN ISO 1496-4 Amd1 (26 9343)
Kontajnery ISO radu 1. Technické požiadavky a skúšanie. 4. časť: Kontajnery na voľne sypané materiály

STN ISO 1496-5 Amd1 Amd2 (26 9343)
Kontajnery ISO radu 1. Technické požiadavky a skúšanie. 5. časť: Plošinové kontajnery a kontajnery so zníženou plošinou

STN 26 9344 - ISO 1161
Kontajnery ISO radu 1. Rohové prvky.

STN ISO 3874 (26 9345)
Kontajnery ISO radu 1. Manipulácia a upevňovanie.

STN 26 9346
Univerzálne kontajnery radu 3. Typy 3A a 3C.

STN 26 9347
Termické kontajnery ISO radu 1. Technické požiadavky a skúšanie.

STN EN 452 (26 9348)
Výmenné nadstavby. Výmenné nadstavby triedy A. Rozmery a všeobecné požiadavky.

STN EN 13044 (26 9349) Výmenné nadstavby. Kódovanie, identifikácia a označovanie.

STN 26 9352
Letecké kontajnery pre hornú palubu. Typy, základné parametre a rozmery.

STN 26 9353
Letecké kontajnery pre dolnú palubu. Typy, základné parametre a rozmery.

STN 26 9354
Kontajnery. Základné triedenie.

STN EN 12574-1 (26 9355)
Stacionárne kontajnery na odpadky. Časť 1: Kontajnery s objemom od 1700 l do 5000 l s hladkým alebo klenutým vekom pre čapové, dvojčapové alebo vreckové zdvíhacie zariadenie. Rozmery a konštrukcia.

STN EN 12574-2 (26 9355)
Stacionárne kontajnery na odpadky. Časť 2: Požiadavky na vyhotovenie a skúšobné metódy

STN EN 12574-3 (26 9355)
Stacionárne kontajnery na odpadky. Časť 3: Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia.

STN EN 13071 (26 9356)
Kontajnery na triedený odpad. Mechanicky zdvíhané voľne postavené kontajnery s objemom od 80 l do 5000 l na triedený odpad.

STN 26 9358
Závesné rámy na kontajnery radu 3. Triedenie, technické požiadavky a metódy skúšania

STN EN 12674-1 (26 9359)
Kontajnery na kolieskach. Časť 1: Terminológia.

STN EN 12674-2 (26 9359) Kontajnery na kolieskach. Časť 2: Všeobecná konštrukcia a bezpečnostné princípy

STN EN 12079 (26 9360)
Lodné (príbrežné) kontajnery. Návrh, konštrukcia, skúšanie, inšpekcia a označovanie.

STN EN ISO 10374 (26 9364)
Kontajnery. Automatická identifikácia.

STN EN 283 (26 9370)
Výmenné nadstavce. Skúšanie.

STN EN 284 (26 9371)
Výmenné nadstavce triedy C. Rozmery a všeobecné požiadavky.

STN EN 1432 (26 9374)
Výmenné nadstavby. Nádržkové výmenné nadstavby. Rozmery, požiadavky, skúšobné metódy, prevádzkové podmienky.

STN EN 12406 (26 9376)
Výmenné nadstavby. Termické výmenné nadstavby triedy C. Rozmery a všeobecné požiadavky.

STN EN 12641-1 (26 9376)
Výmenné nadstavby. Celtoviny. Časť 1: Minimálne požiadavky.

STN EN 12410 (26 9380)
Výmenné nadstavby. Termické výmenné nadstavby triedy A. Rozmery a všeobecné požiadavky.

STN EN 12507 (26 9386)
Dopravné služby. Návod na aplikáciu EN ISO 9002 v oblasti cestnej dopravy, skladovania a distribúcie.

STN 26 9505
Regály. Názvoslovie a rozdelenie.

STN 26 9530
Regály operné kotvené. Parametre.

STN 26 9531
Regály operné neukotvené. Parametre.

STN 26 9532
Regály na tabuľový plech. Parametre.

STN 26 9533
Hrebeňové regály na tabuľový plech. Parametre.

STN 26 9540
Regály hrebeňové. Parametre.

STN 26 9545
Regály stromčekové nepremiestniteľné. Parametre.

STN 26 9550
Stavebnicové priehradové regály do nosnosti podlažia 500 kg. Parametre. Technické požiadavky.

STN 26 9600
Nepremiestniteľné konzolové a priečkové regály obsluhované strojom. Parametre.

STN 26 9610
Regály hrebeňové so sklopnými podlažiami. Základné parametre.

STN 26 9611
Regály hrebeňové so sklopnými podlažiami. Technické požiadavky a skúšanie.

STN 26 9630
Manipulačná jednotka a regálová bunka. Nadväznosť obrysových rozmerov

STN 26 9631
Manipulačná jednotka a regálová bunka. Nadväznosť rozmerov stykových plôch

STN 26 9632
Manipulačná jednotka a zakladacie zariadenie. Nadväznosť rozmerov stykových plôch

STN EN 1398 (26 9710)
Vyrovnávacie mostíky.

STN 26 9801
Automatizované parkovacie systémy. Bezpečnostné požiadavky.

STN EN 12414 (26 9805)
Zariadenia na kontrolu parkovania vozidiel. Parkovacie automaty. Technické a funkčné požiadavky.

STN ISO 4306-1 (27 0000)
Žeriavy. Názvoslovie. Časť 1: Všeobecne

STN ISO 4306-2 (27 0001)
Žeriavy. Názvoslovie. Časť 2: Mobilné žeriavy

STN ISO 4306-3 (27 0002)
Žeriavy. Názvoslovie. Časť 3: Vežové žeriavy

STN ISO 7363 (27 0008)
Žeriavy a zdvíhacie zariadenia. Technické charakteristiky a preberacie dokumenty.

STN ISO 4304 (27 0010)
Žeriavy iné ako mobilné a plávajúce. Všeobecné požiadavky na stabilitu.

STN ISO 2374 (27 0011)
Zdvíhacie zariadenia. Rad maximálnych nosností pre základné typy.

STN 27 0015
Zdvíhacie zariadenia. Mostové žeriavy. Rozpätia.

STN ISO 4301/1 (27 0020)
Žeriavy a zdvíhacie zariadenia. Klasifikácia. Časť 1: Všeobecne

STN ISO 4301/2 (27 0021)
Žeriavy a zdvíhacie zariadenia. Klasifikácia. Časť 2: Mobilné žeriavy

STN ISO 9374-1 (27 0030)
Žeriavy. Poskytované informácie. Časť 1: Všeobecne

STN ISO 9374-4 (27 0033)
Žeriavy. Poskytované informácie. Časť 4: Žeriavy výložníkového typu

STN ISO 9374-5 (27 0034)
Žeriavy. Poskytované informácie. Časť 5: Mostové a portálové žeriavy.

STN EN 12077-2 (27 0035)
Bezpečnosť žeriavov. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia. Časť 2: Obmedzovacie a indikačné zariadenia.

STN EN 12644-1 (27 0036)
Žeriavy. Informácie o používaní a skúšaní. Časť 1: Návody na používanie.

STN EN 12644-2 (27 0036) Žeriavy. Informácie o používaní a skúšaní. Časť 2: Označovanie.

STN EN 12999 (27 0037)
Žeriavy. Nakladacie žeriavy.

STN ISO 4308/1 (27 0050)
Žeriavy. Výber oceľových lán. Časť 1: Všeobecne

STN ISO 4308/2 (27 0051)
Žeriavy. Výber oceľových lán. Časť 2: Mobilné žeriavy - súčiniteľ bezpečnosti Zp

STN ISO 4309 (27 0056)
Žeriavy. Oceľové laná. Praktické zásady pre prehliadky oceľových lán a ich vyraďovanie

STN ISO 9926-1 (27 0060)
Žeriavy. Výcvik žeriavníkov. Časť 1: Všeobecne

STN ISO 9928-1 (27 0070)
Žeriavy. Príručka pre ovládanie žeriavu. Časť 1: Všeobecne

STN EN 818-3 (27 0083)
Krátkočlankové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 3: Stredná tolerancia reťaze reťazových slučiek. Trieda 4.

STN EN 818-5 (27 0083)
Krátkočlankové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 5: Viazacie reťaze. Trieda 4.

STN EN 818-6 (27 0083)
Krátkočlankové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 6: Reťazové viazacie prostriedky. Špecifikácie údajov na používanie a údržbu vykonávanú výrobcom

STN 27 0099
Zdvíhadlá. Overovacie značky na háky zdvíhadiel.

STN 27 0100
Zdvíhacie zariadenia. Výpočet oceľových lán pre žeriavy a zdvíhadlá.

STN 27 0101
Žeriavy. Navrhovanie oceľových konštrukcií žeriavov.

STN 27 0102
Žeriavy a zdvíhadlá. Jednoduché a dvojité kované háky. Výpočet pevnosti.

STN 27 0103
Navrhovanie oceľových konštrukcií žeriavov. Výpočet podľa medzných stavov.

STN 27 0104
Bezpečnostná technika. Žeriavy. Zváranie oceľových konštrukcií