ZOZNAM SLOVENSKÝCH TECHNICKÝCH NORIEM

LOGISTIKA - strana 4
Zdroj: Zoznam slovenských technických noriem, (s aktualizáciou stav k 1.7.2007), SÚTN Bratislava, 2002


STN 27 0108
Žeriavy. Grafické symboly.

STN ISO 8686-1 (27 0110)
Žeriavy. Zásady výpočtu zaťaženia a kombinácií zaťaženia. Časť 1: Všeobecne

STN ISO 8686-5 (27 0114)
Žeriavy. Zásady výpočtu zaťaženia a kombinácií zaťaženia. Časť 5: Mostové a portálové mostové žeriavy

STN 27 0120
Žeriavy. Požiadavky na pohonné mechanizmy.

STN ISO 7752-1 (27 0130) Zdvíhacie zariadenia. Ovládanie, usporiadanie a charakteristiky. Časť 1: Všeobecné zásady

STN ISO 7752-4 (27 0133)
Zdvíhacie zariadenia. Ovládanie, usporiadanie a charakteristiky. Časť 4: Žeriavy výložníkového typu.

STN 27 0140-1
Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Spoločné ustanovenia.

STN 27 0140-2
Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Bezpečné vzdialenosti.

STN 27 0140-3
Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Označenie, tabuľky, nápisy.

STN 27 0140-4
Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Hlavné konštrukčné časti.

STN 27 0140-5
Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Prístupy a stanovište obsluhy.

STN 27 0140-6
Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Bezpečnostné zariadenia a vybavenie.

STN 27 0141-1
Zdvíhacie a ťažné zariadenia s ručným pohonom. Kladkostroje, zdviháky, vrtáky. Projektovanie, konštruovanie, výroba a prevádzka. Spoločné ustanovenia.

STN 27 0141-2
Zdvíhacie a ťažné zariadenia s ručným pohonom. Kladkostroje, zdviháky, vrtáky. Projektovanie, konštruovanie, výroba a prevádzka. Zvláštne ustanovenia.

STN 27 0142
Žeriavy a zdvíhadlá. Skúšanie

STN 27 0143
Žeriavy a zdvíhadlá. Prevádzka, údržba a opravy.

STN 27 0144
Žeriavy a zdvíhadlá. Prostriedky na viazanie, zavesenie a uchopenie bremien.

STN ISO 8792 (27 0144)
Oceľové viazacie laná. Bezpečnostné kritéria a postup kontroly pri používaní.

STN 27 0145
Žeriavy. Prostriedky na uchopenie a zavesenie bremien.

STN 27 0150
Zdvíhacie zariadenia. Textilné viazacie laná.

STN EN 1492-1 (27 0151)
Textilné viazacie prostriedky. Bezpečnosť. Časť 1: Viazacie popruhy z chemických vlákien na všeobecné použitie.

STN EN 1492-2 (27 0151)
Textilné viazacie prostriedky. Bezpečnosť. Časť 2: Navíjané slučky z chemických vlákien na všeobecné použitie.

STN 27 0160
Bezpečnostná technika. Žeriavy. Požiadavky na hydraulické zariadenia.

STN 27 0161
Bezpečnostná technika. Žeriavy. Metódy skúšok hydraulických zariadení.

STN 27 0200
Elektrické mostové žeriavy nosnosti 5 - 50 t.

STN 27 0201
Žeriavy. Mostové žeriavy. Technické požiadavky.

STN 27 0220
Lejacie mostové žeriavy nosnosti 5 - 50 t.

STN 27 0223
Zdvíhacie zariadenia. Drapákové mostové žeriavy nosnosti 3,2 až 20 t.

STN 27 0225
Elektrické mostové žeriavy VT 1.1 nosnosti 5 až 32 t.

STN 27 0260
Zdvíhacie zariadenia. Otočné stĺpové žeriavy s podvesnou mačkou. Technické a dodacie predpisy.

STN 27 0300
Zdvíhacie zariadenia. Portálové a poloportálové elektrické žeriavy s mačkou. Základné parametre.

STN 27 0330
Konzolové žeriavy s mačkou nosnosti 5 t.

STN 27 0331
Konzolové žeriavy s ťahanou mačkou nosnosti 3,2 až 8 t.

STN 27 0332
Konzolové žeriavy s výložníkom otočným o 180° nosnosti 3,2 až 8 t.

STN 27 0333
Konzolové žeriavy s výložníkom otočným o 360° nosnosti 3,2 až 5 t.

STN 27 0502-1
Žeriavy mobilné výložníkové. Spoločné ustanovenia.

STN 27 0502-2
Žeriavy mobilné výložníkové. Hlavné konštrukčné časti, technické požiadavky.

STN 27 0502-3
Žeriavy mobilné výložníkové. Bezpečnostné zariadenia.

STN 27 0502-4
Žeriavy mobilné výložníkové. Prístupy a stanovište obsluhy.

STN 27 0502-5
Žeriavy mobilné výložníkové. Označovanie, tabuľky a nápisy

STN 27 0502-6
Žeriavy mobilné výložníkové. Skúšanie, dodávanie a zvláštne ustanovenia

STN 27 0503
Žeriavy samohybné na pneumatikách.

STN ISO 4305 (27 0510)
Mobilné žeriavy. Určovanie stability.

STN 27 0521
Bezpečnostná technika. Žeriavy. Žeriavy kontajnerové.

STN 27 0526
Stohovacie žeriavy mostové. Základné parametre.

STN 27 0531
Bezpečnostná technika. Žeriavy. Žeriavy s nosnými lanami.

STN 27 0600
Kladkostroje elektrické. Termíny a definície.

STN 27 0601
Bezpečnostná technika. Kladkostroje elektrické. Všeobecné požiadavky.

STN 27 0602
Bezpečnostná technika. Nevýbušné elektrické kladkostroje. Technické požiadavky.

STN 27 0607
Bezpečnostná technika. Kladkostroje elektrické. Kontrola výroby

STN 27 0608
Elektrické kladkostroje. Pasport.

STN EN 1494 (27 0650)
Mobilné a premiestniteľné zdviháky a súvisiace zdvíhacie zariadenia.

STN 27 0808
Zdvíhacie zariadenia. Skrutkové zdviháky s elektrickým pohonom. Konštrukcia, výroba a prevádzka.

STN EN 1493 (27 0809)
Zdviháky vozidiel.

STN 27 0881
Zdvíhacie zariadenia. Mechanické stojanové zdviháky s elektrickým pohonom. Konštrukcia, výroba a prevádzka.

STN 27 1582
Veľkorozmerné valivé ložiská jednoradové pre rýpadla a žeriavy. Technické požiadavky.

STN 27 1820
Zdvíhacie zariadenia. Kladky a bubny pre oceľové laná.

STN ISO 8087 (27 1822)
Zdvíhacie zariadenia. Veľkosti bubnov a kladiek. Mobilné žeriavy.

STN 27 1900
Žeriavy a zdvíhadlá. Jednoduché a dvojité kované háky. Technické požiadavky.

STN 27 1902
Žeriavy a zdvíhadlá. Jednoduché kované háky. Tvar a rozmery výkovkov.

STN 27 1903
Žeriavy a zdvíhadlá. Dvojité kované háky. Tvar a rozmery výkovkov.

STN 27 1908
Žeriavy a zdvíhadlá. Kované háky s driekom.

STN 27 1909
Jednoduché kované háky s driekom. Úprava pre poistku

STN EN 1677-1 (27 1915)
Časti viazacích prostriedkov. Bezpečnosť. Časť 1: Kované oceľové prvky. Stupeň 8.

STN EN 1677-2 (27 1915)
Časti viazacích prostriedkov. Bezpečnosť. Časť 2: Kované oceľové zdvíhacie háky s poistkou.
Stupeň 8.

STN EN 1677-3 (27 1915)
Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 3: Kované oceľové háky so samozamykaním. Trieda 8.

STN EN 1677-4 (27 1915)
Časti viazacích prostriedkov. Bezpečnosť. Časť 4: Články. Stupeň 8.

STN EN 1677-5 (27 1915)
Časti viazacích prostriedkov. Bezpečnosť. Časť 5: Kované oceľové zdvíhacie háky s poistkou.
Stupeň 4.

STN EN 1677-6 (27 1915)
Časti viazacích prostriedkov. Bezpečnosť. Časť 6: Články. Stupeň 4.

STN 27 1920
Závesné rámy na kontajnery ISO radu 1. Technické požiadavky.

STN 27 2095
Žeriavové dráhy. Podkladnice.

STN 27 2096
Žeriavové dráhy. Stykové podkladnice.

STN 27 2435
Žeriavové dráhy dočasné.