ZOZNAM SLOVENSKÝCH TECHNICKÝCH NORIEM

LOGISTIKA - strana 7
Zdroj: Zoznam slovenských technických noriem, (s aktualizáciou stav k 1.7.2007), SÚTN Bratislava, 2002


STN 77 1010
Spotrebiteľské plastové obaly s pravouhlým pôdorysom. Základný rozmerový rad.

STN 77 1011
Jemné kovové obaly s pravouhlým pôdorysom. Základné rozmery a manipulačné jednotky.

STN EN 12726 (77 1012)
Obaly. Ústie hrdla s vnútorným priemerom 18,5 mm na kordové zátky a záklopky na preukázanie neporušenosti.

STN 77 1015
Zásady stanovenia rozmerov lepenkových krabíc.

STN 77 1016
Zásady stanovenia rozmerov lepenkových skladačiek.

STN EN 13393 (77 1017)
Obaly. Špecifikácia prostriedkov na ochranu hrán.

STN 77 1020
Plastové spotrebiteľské obaly s kruhovým pôdorysom. Základný rozmerový rad.

STN 77 1021
Konzervové plechovky z pocínovaného plechu, kruhové. Základné rozmery a manipulačné jednotky.

STN 77 1022
Plechovky s vtláčacím vekom, kruhové. Základné rozmery a manipulačné jednotky.

STN 77 1030
Obchodné a prepravné obaly na balenie textilných kusových a odevných výrobkov. Základné rozmerové rady.

STN EN 12710 (77 1035)
Lepenkové sudy. Sudy s odnímateľným vekom s uzatváracími kruhmi s menovitým objemom od 15 l do 250 l.

STN 77 1040
Kruhové prepravné kovové obaly. Základný rozmerový rad.

STN 77 1041
Kruhové prepravné obaly z plastov. Základné rozmery.

STN EN 13972 (77 1043)
Pevné plastové nádoby. Definícia menovitého, skutočného a celkového objemu a meranie skutočného a celkového objemu.

STN EN 13973 (77 1044)
Pevné plastové nádoby. Metóda na stanovenie vyprázdňovania nádob.

STN 77 1045
Sudy z polymérov. Základné rozmery.

STN EN 13974 (77 1045)
Pevné plastové nádoby. Špecifikácia pre tolerancie rozmerov, hmotností a objemu.

STN 77 1046
Plastové súdy. Technické požiadavky.

STN EN 12708 (77 1047)
Uzatváracie systémy so skrutkovacou zátkou na plastové obaly s menovitým objemom od 20 l do 225 l.

STN EN 12713 (77 1048)
Skrutkovacie uzávery na plastové obaly s menovitým objemom od 20 l do 60 l

STN EN 12714 (77 1048)
Plastové sudy. Sudy s odnímateľným vekom s menovitým objemom od 20 l do 60 l.

STN EN 12709 (77 1049)
Plastové sudy. Sudy kruhového prierezu s neodnímateľným vekom s menovitým objemom od 20 l do 120 l.

STN 77 1050
Prepravné obaly. Plastové kanistre. Základné rozmery.

STN EN 12707 (77 1051)
Plastové sudy. Sudy s neodnímateľným vekom s menovitým objemom 210 l, 220 l a 225 l.

STN EN 12928 (77 1053)
Uzatváracie systémy s vloženou prírubou na oceľové sudy s celkovým objemom od 17 l do 230 l.

STN EN 1898 (77 1053)
Špecifikácie pre flexibilné strednoobjemné obaly (FIBC) pre nie nebezpečný tovar.

STN EN 12712 (77 1054)
Plastové kanistry. Kanistry s menovitým objemom od 20 l do 60 l na optimálne využitie paliet rozmerov 800 mm x 1200 mm, 1000 mm x 1200 mm a 1140 mm x 1140 mm.

STN EN 13007 (77 1055)
Oceľové sudy. Sudy s neodnímateľným vekom s menovitým objemom od 20 l do 60 l.

STN EN 209 (77 1057)
Oceľové sudy. Sudy s odnímateľným vekom s minimálnym celkovým objemom 210 l.

STN EN 210 (77 1058)
Oceľové sudy. Sudy s neodnímateľným vekom s minimálnym celkovým objemom 216,5 l.

STN EN 12711 (77 1059)
Oceľové sudy. Sudy s neodnímateľným vekom s minimálnym celkovým objemom 230 l.

STN 77 1060
Valcové a kónické plechovky a kombinované krabice. Rozmery.

STN 77 1200
Vrecká z viskózovej fólie a plastov. Spoločné ustanovenia.

STN EN 277 (77 1220)
Prepravné vrecia na potravinovú pomoc. Vrecia z polypropylénových tkanín.

STN EN 765 (77 1221)
Prepravné vrecia na potravinovú pomoc. Vrecia z polyolefínových tkanín okrem polypropylénových.

STN EN 766 (77 1222)
Prepravné vrecia na potravinovú pomoc. Vrecia z jutových tkanín.

STN EN 767 (77 1223)
Prepravné vrecia na potravinovú pomoc. Vrecia zo zmesových tkanín juta/polyolefín

STN EN 768 (77 1224)
Prepravné vrecia na potravinovú pomoc. Vrecia z bavlnených tkanín s vnútornou vložkou.

STN EN 769 (771225)
Prepravné vrecia na potravinovú pomoc. Vrecia zo zmesových tkanín bavlna/polyolefín

STN EN 770 (77 1226)
Prepravné vrecia na potravinovú pomoc. Papierové vrecia

STN EN 787 (77 1227)
Prepravné vrecia na potravinovú pomoc. Vrecia z polyetylénovej fólie

STN EN 788 (77 1228)
Prepravné vrecia na potravinovú pomoc. Rúrkové vrecia z kombinovanej fólie

STN EN 1086 (77 1229)
Prepravné vrecia na potravinovú pomoc. Odporúčania na výber vreca a vnútornej vložky s ohľadom na balený výrobok.

STN 77 1313
Vrstvené obalové materiály. Metóda stanovenia súdržnosti medzi vrstvami.

STN 77 1500
Balenie a preprava jemných kovových obalov na paletách. Technické požiadavky a skúšanie.

STN 77 1811
Ploché plastové vrecia. Rozmery.

STN 77 1815
Plastové vrecia. Technické požiadavky.

STN EN 13117-1 (77 2000)
Prepravné obaly. Opakovane použiteľné tuhé plastové prepravky. Časť 1: Všeobecné používanie.

STN EN 13117-2 (77 2000)
Prepravné obaly. Opakovane použiteľné tuhé plastové prepravky. Časť 2: Všeobecné technické podmienky na skúšanie.

STN 77 2081
Cievky na drôty. Základné rozmery.

STN 77 3000
Obaly na aerosoly. Všeobecné ustanovenia.

STN 77 3001
Kovové jednodielne obaly na aerosoly. Technické požiadavky.

STN 77 3003
Obaly na aerosoly a aerosolové ventily. Metóda stanovenia celistvosti antikorózneho povlaku.

STN EN 12374 (77 3020)
Obaly. Flexibilné tuby. Terminológia.

STN EN 12377 (77 3021)
Obaly. Flexibilné tuby. Metóda skúšania vzduchotesnosti uzáverov.

STN EN 12375 (77 3022)
Obaly. Flexibilné hliníkové tuby. Metóda určenia hrúbky steny.

STN EN 13045 (77 3023)
Obaly. Flexibilné valcové plastové tuby. Rozmery a tolerancie.

STN EN 13046 (77 3024)
Obaly. Flexibilné valcové kovové tuby. Rozmery a tolerancie.

STN EN 13047 (77 3025)
Obaly. Flexibilné valcové kónické kovové tuby. Rozmery a tolerancie.

STN EN 13048 (77 3026)
Obaly. Flexibilné hliníkové tuby. Metóda merania hrúbky vnútorného laku.

STN EN 13461 (77 3027)
Obaly. Valcované flexibilné laminátové tuby. Rozmery a tolerancie.

STN EN 13628-1 (77 3027)
Obaly. Flexibilný obalový materiál. Stanovenie zvyškových rozpúšťadiel statickou headspace plynovou chromatografiou. Časť 1: Absolútne metódy.

STN EN 13628-2 (77 3027)
Obaly. Flexibilný obalový materiál. Stanovenie zvyškových rozpúšťadiel statickou headspace plynovou chromatografiou. Časť 2: Priemyselné metódy.

STN EN ISO 11683 (77 4001)
Obaly. Hmatateľné výstrahy nebezpečenstva. Požiadavky.

STN 77 5000
Typové technológie balenia. Všeobecné ustanovenia.

STN EN 13199-1 (77 5001)
Obaly. Systémy malých prepravných prostriedkov. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy.

STN EN 13199-2 (77 5001)
Obaly. Systémy malých prepravných prostriedkov. Časť 2: Stĺpcový stohovateľný systém (CSS)

STN EN 13199-3 (77 5001)
Obaly. Systémy malých prepravných prostriedkov. Časť 3: Väzbový stohovateľný systém (BSS)

STN EN 23-1 (77 6000)
Obaly na práškové pracie a čistiace prostriedky. Časť 1: Rozmery a objemy lepenkových škatúľ a bubnov

STN EN 13193 (77 7000)
Obaly. Obaly a životné prostredie. Terminológia.

STN CR 12340 (77 7001)
Obaly. Odporúčania na vykonávanie inventarizačnej analýzy životného cyklu obalových systémov

STN P CR 1460 (77 7002)
Obaly. Energetické zhodnotenie použitých obalov.

STN EN 13427 (77 7004)
Obaly. Požiadavky na použitie európskych noriem v oblasti obalov a odpadov z obalov.

STN EN 13428 (77 7005)
Obaly. Špecifické požiadavky na výrobu a zloženie. Prevencia znížením zdrojov.

STN EN 13429 (77 7006)
Obaly. Opätovné použitie.

STN EN 13430 (77 7007)
Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné materiálovou recykláciou.

STN EN 13431 (77 7008)
Obaly. Požiadavky na energeticky zhodnotiteľné obaly vrátane špecifikácie minimálnej nízkokalorickej výhrevnosti.

STN EN 13432 (77 7009)
Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním a biodegradáciou. Skúšobná schéma a kritéria hodnotenia na konečnú prijateľnosť obalov.

STN CR 13686 (77 7010)
Obaly. Optimalizácia energetického zhodnotenia odpadu z obalov.

STN CR 13688 (77 7011)
Obaly. Materiálová recyklácia. Správa o požiadavkách na látky a materiály na predchádzanie trvalému obmedzovaniu recyklácie.

STN CR 13504 (77 7012)
Obaly. Zhodnocovanie materiálu. Kritéria pre minimálny obsah recyklovaného materiálu.

STN CR 13910 (77 7013)
Obaly. Správa o kritériách a metodikách analýzy životného cyklu obalov.

STN CR 13695-1 (77 7020)
Obaly. Požiadavky na meranie a overovanie štyroch ťažkých kovov a iných nebezpečných látok prítomných v obaloch a ich uvoľnenie do okolitého prostredia. Časť 1: Požiadavky na meranie a overovanie štyroch ťažkých kovov prítomných v obaloch.

STN CR 13695-2 (77 7020)
Obaly. Požiadavky na meranie a overovanie štyroch ťažkých kovov a iných nebezpečných látok prítomných v obaloch a ich uvoľnenie do okolitého prostredia. Časť 2: Požiadavky na meranie a overovanie nebezpečných látok prítomných v obaloch a ich uvoľnenie do okolitého prostredia.