Názov: Ultratenká anténa FlexiRay SF-110X
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. 16
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o novej ultraľahkej anténe s malými rozmermi, ktorú uviedla na trh spoločnosť Barco. Anténa je určená pre RFID technológiu ako nákladovo vhodné riešenie. Článok obsahuje informácie o možnostiach aplikácie antény, jej modelových radoch a jej rozmeroch.
Kľúčové slová: anténa, RFID, rozmery, konštrukcia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Inteligentnejšie podnikové inovácie
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 59
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Spoločnosť SAP AG oznámila začiatok predaja hlavných aplikácií riešenia SAP Business Suite pracujúcich na platforme SAP HANA. Zákazníkom umožňuje vykonávať činnosti v reálnom čase a poskytuje im príležitosť okamžite a aktívne prevádzať dáta, analyzovať ich a predvídať. Program ponúka marketingové analýzy, finančné uzávierky, správu pohľadávok, plánovanie materiálových zdrojov ako i analýzy spotrebiteľských a sociálnych sentimentov.
Kľúčové slová: podnikové inovácie, podnikateľské činnosti, prenos dát, logistika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Zvýši strata súkromia úroveň online nakupovania?
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 63
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Online nakupovanie je zásadne odlišné od tradičného nakupovania. V kamennej predajni kupujúci prechádza regálmi a kúpi aj veci, ktoré pôvodne nehľadal. Online zákazníci však používajú vyhľadávače, aby sa dostali ku konkrétnemu tovaru. Článok sa venuje aj skutočnosti, že takto prichádza ku strate súkromia a spoločenskej izolácie.
Kľúčové slová: online nakupovanie, balíkové boxy, virtuálna predajňa
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Nové digitálne tachografy DTCO 2.0 – pripravené na ITS
Autor: RB
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2012; str. 22
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá prezentáciou nového digitálneho tachografu DTCO 2.0. Oproti bežným typom sa pri tomto modeli zvyšuje ochrana proti neoprávnenému zásahu, čiže nie je možné magnetom narušiť funkčnosť prístroja. Novinkou sú aj aplikácie na smartfóny, pomocou ktorých je možné sledovať napr. dodržiavanie sociálnej legislatívy vodičov na displeji iPhonu alebo telefónu s operačným systémom Android.
Kľúčové slová: digitálny tachograf, inteligentný dopravný systém
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Kdekoľvek a kedykoľvek
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2012; str. 20
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Aplikácia Dynafleet umožňuje prevádzkovateľom manažovaťsvoje vozidlá a prepravné úlohy z ekohokoľvek miesta – s použitím smartfónu alebo tabletu. Môžu sa tiež v reálnom čase dostať k radu prevádzkových informácií parametrov vrátane presnej polohy vozidiel, spotreby paliva, odjazdených hodín vodičov, emisií oxidov uhlíka...
Kľúčové slová: informácie, aplikácia Dynafleet, vozidlový park
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: BYOD – nová hrozba
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2012; str.  28
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor sa v článku zaoberá problematikou systému BYOD – Bring Your Own Device – Prines si vlastný prístroj, ktorý zamestnancom umožňuje pristupovať k firemným údajom z ich vlastných počítačov, laptopov a podobných zariadení. Upozorňuje i na možnosť podceňovania rizík
Kľúčové slová: BYOD, vlastný prístroj, laptop, smartfón
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Digitálna fabrika: Počítačové simulácie pomohli zefektívniť materiálové toky na výrobné linky podniku
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2012; str.  28 - 29
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: V dôsledku stáleho nárastu výrobkových ponúk a potrieb v globálnom trhu, úspech na trhu závisí stále viac od úspešnej a výkonnej logistiky, ktorá je spojená s čoraz kratším životným cyklom výrobkov v spojení s najkratšie možnými časmi dodávok. Autor v článku poukazuje na skutočnosť, že pomôcť môžu tzv. simulačné procesy, pričom je potrebné dbať na to, aby dáta do nich vkladané boli reálne.
Kľúčové slová: simulačný proces, výrobná linka, aplikácia, logistický proces
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Rozmach IT v logistike
Autor: Jan Brychta
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2012; str.  24
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor sa v článku zaoberá prienikom najnovších informačných technológií do systémov pre prepravu a skladovanie tovaru. Upozorňuje, že rozmach smartphonu čoskoro zmení svet transportu a skladovania, a tento sa takisto čoskoro nezaobíde bez wi-fi.
Kľúčové slová: informačné technológie, smartphone, wi-fi
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Nová OBU Sitraffic
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2012, str. 78
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok je venovaný modernizovaným palubným jednotkám, ktoré majú displej a sú menšie ako pôvodné. V praxi nepríde k výmene pôvodných za modernejšie, ale podľa autora článku, skôr o paralelné používanie. Pri jej preberaní sa odporúča skontrolovať správnosť údajov i indikovaného nastavenia.
Kľúčové slová: palubná jednotka, OBU, OBU Sitraffic
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Bezpečnosť v hlavnej úlohe
Autor: ČESMAD Slovakia
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 8/2012, str. 19
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Práca vodiča patrí medzi najrizikovejšie povolania. Článok približuje niekoľko možností, ako mať vozidlo neustále na očiach. Ide najmä o monitorovacie systémy, tzv. tichý alarm, alarmové pravidlo či zámok na diaľku. Autori zdôrazňujú i nutnosť nepodceňovať situáciu.
Kľúčové slová: monitorovací systém, panic button, alarmové pravidlá, door lock
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Reengineering SAP: Rozsáhlá změna informačního systému umožnila výrobnímu závodu zvýšit jeho konkurenceschopnost
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je orientovaný na logistickú prax, autor sa venuje zefektívneniu logistického systému prostredníctvom reimplementácie upgradovaného systému SAP v podmienkach spoločnosti MATADOR. Celý projekt trval 18 mesiacov, prínosom bolo skrátenie času obratu zásob z 31 na 23 dní a úsporu 13 pracovníkov. Pre realizáciu zámeru bolo potrebné definovať 200 procesov a vykonať v nich približne 150 zmien.
Kľúčové slová: informačný systém, SAP, reinžiniering, automobilový priemysel
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012

 Názov: Integrace hlasové technologie do libovolného WMS
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Spoločnosť Vocollect predstavila nový produkt Vocollect VoiceExpress. Nový systém umožňuje integráciu hlasových technológií do ľubovoľného WMS využívajúceho Telnet server. Výhoda spočíva v nahradení obrazoviek terminálu úspornejšou dialógovou komunikáciou, zníženie nákladov na údržbu systému ako aj krátky čas implementácie systému.
Kľúčové slová: hlasová technológia, integrácia, WMS
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012

 Názov: Oživovanie trhu s logistickým softvérom
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 04/2012; str. 73
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku trhu s logistickým softvérom. V prvej časti príspevku autor popisuje súčasnú situáciu na trhu a vývoj v minulom období. V ďalšej časti je popísaný dopyt po informačných technológiách.  
Kľúčové slová: informačné, systémy, logistika, zasielateľstvo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Výroba a IT idú ruka v ruke
Autor: Rostislav Schwob
Zdroj: Systémy logistiky, 05-06/2012; str.  26 - 27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: V SR je v súčasnosti najdôležitejší automobilový priemysel, na čo poukazuje príspevok. Súčasne ďalej autor uvádza, že pri automobilovom priemysle sa neustále zvyšujú požiadavky na informačné systémy. V ostatnej časti príspevku sú uvedené požiadavky automobilového priemyslu na informačné systémy.
Kľúčové slová: priemysel, automobil, požiadavky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Reinžiniering SAP
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2012; str.  26 - 27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na skutočnosť z praxe, kedy rozsiahla zmena informačného systému umožnila výrobnému závodu zvýšiť svoju konkurenčnú schopnosť. Aby bolo možné dosiahnuť uvedený cieľ, bolo potrebné realizovať analýzu logistického toku. V príspevku je popísaný postup dosiahnutia cieľa.
Kľúčové slová: SAP, optimalizácia, konkurencia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Moderní pomocníci vodiča
Autor: doc. Ing. Alexander Ikrinský, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2012, str. 54 - 56
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na informačné systémy, ktoré uľahčujú prácu vodiča v nákladnej a autobusovej doprave. V prvej časti uvádza dnes už bežné systémy – posilňovače riadenia, bŕzd a pod., v ostatnej časti sa venuje systémom: ABS, BAS, ASR, ESC, CWS, LDW a CMS.
Kľúčové slová: cestná, doprava, informačné, systém
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Optimalizácia zásob
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 01-02/2012; str.  32 – 33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na skúsenosti z praxe, ktoré priniesla nová verzia informačného systému. Po inštalovaní došlo k zníženiu zásob tovaru a vyšší komfort pre zákazníka. V príspevku sú uvedené konkrétne zmeny. 
Kľúčové slová: technológia, systém, sklad, využitie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Mobilné terminály: Počítače do ruky
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 01-02/2012; str.  12 – 15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje požiadavky na mobilné terminály, pričom sa osobitne venuje veľkosti displeja, klávesnici, batérii a senzorom na snímanie kódov. Súčasťou príspevku je aj prehľad terminálov ponúkaných na našom trhu (7 terminálov), pri ktorých je analyzovaná cena a ich technické parametre.
Kľúčové slová: počítač, terminál, porovnanie, analýza
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Rozmach IT v logistice
Autor:
Jan Brychta
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2012, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku aplikácii IT v oblasti logistiky. Najväčší rozmach v súčasnosti zaznamenávajú tzv. smartphony. Trendom sú tiež aplikácie pre lokalizáciu pomocou GPS systému a prenosu potrebných údajov prostredníctvom sietí 3G, EDGE alebo GPRS. Pokiaľ ide o pokrytie územia signálom wi-fi, patrí Česká republika ku špičke. Pokrytie wi-fi sieťou je nevyhnuté v rámci aplikácie WMS.
Kľúčové slová: logistika, IT, sieť, wi-fi
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012
 Názov: Mobilní terminály: S vlastnostmi mobilního telefonu
Autor:
Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2012, str. 34-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje problematike mobilných terminálov uplatňovaných v logistike a výrobe a kritériám ich výberu, ktorý je ovplyvnený prevádzkovými podmienkami, čítacou vzdialenosťou, sledovaním polohy cez GPS systém alebo odosielanie údajov prostredníctvom GPRS siete. Článok popisuje jednotlivé časti mobilného terminálu, obsahuje aj porovnávaciu analýzu parametrov 11 rôznych terminálov pre čítanie čiarových kódov, ktoré sú vybavené fotoaparátom.
Kľúčové slová: mobilný terminál, mobilná čítačka, čiarový kód
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012