Názov: A čo ochrana súkromia?
Autor: Rainer Knyrim
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2008, str. 39 - 41
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: MKSR 3933/2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá využívaním moderných systémov fleet manažmentu, systémov umožňujúcich kontrolovať pohyb vodiča a plánovať prevádzku vozidla, vo vzťahu k ochrane osobných údajov. V príspevku je ďalej analyzované zaobchádzanie s osobnými údajmi vodiča a s údajmi o vodičoch. V ostatnej časti príspevku sú uvedené prípady povinného informovania zo strany dopravcu.
Kľúčové slová: cestná, doprava, fleet manažment
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2009

 Názov: Navigačné systémy
Autor: Martin Beníček
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2008, str. 18 – 20
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá navigačnými prístrojmi určenými na stanovenie polohy užívateľa. Autor v prvej časti uvádza históriu GPS a diferenciu činností GPS. Ostatná časť popisuje navigačné prístroje určené pre cestnú dopravu, pričom sú predstavené najpoužívanejšie prístroje používané na navigáciu. Súčasťou príspevku je taktiež porovnanie technických parametrov vybraných prístrojov.
Kľúčové slová: technológia, navigácia, GPS
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2009

 Názov: Výroba bude riadiť človeka
Autor: Ing. Romana Hricová, PhD. – Ing. Peter Knuth
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2008, str. 14 - 17
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori popisujú automatickú identifikáciu objektov, ktorý umožňuje strojom identifikovať reálne objekty. Účelom týchto technológii je zvýšenie efektívnosti výroby a logistiky. Autori v prvej časti popisujú všeobecnú charakteristiku RFID technológie, komponenty RFID systému a RF subsystém. V ďalšej časti autori popisujú podnikový a medzipodnikový subsystém. V ostatnej časti sú uvedené možnosti využitia RFID technológie vo výrobnej logistike. Súčasťou príspevku je viacero názorných obrázkov popisujúcich prácu technológie.
Kľúčové slová: technológia, RFID, aplikácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2009

 Názov: RFID prepravka vyvinutá pre Penam zbiera prestížne ocenenia
Autor: TS, mir
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 1/2009, str. 40 - 41
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje novú prepravku s integrovaným RFID tagom. Súčasťou príspevku je technická charakteristika tejto prepravky. V ďalšej časti príspevku sú uvedené skúsenosti z využívania prepravky s obrázkami z praxe.
Kľúčové slová: RFID, prepravka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2009

 Názov: Objednávky přes hranice: Propojení systémů umožnilo dodávku ovoce a zeleniny z Čech na Slovensko
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2008, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá aplikácii informačného systému prepájajúceho cezhraničných obchodných partnerov s cieľom zvýšiť kvalitu sortimentu ovocia a zeleniny dodávaného na Slovensko z českého distribučného centra v Olomouci. Ide o technológiu Cross-Border Interface (XBI) pre prepojenie systémov, ide o riešenie cezhraničných dodávok medzi spoločnosťami v rámci Ahold Central Europe.
Kľúčové slová: informačný systém, prepojenie systémov, cezhraničné dodávky
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2009

 Názov: Představuje se RFID Competence Center
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2008, str. 28
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o iniciatíve RFID Competence Center – ide o spojenie sa piatich firiem s cieľom vyvinúť a predstaviť funkčný komplex technológií pripravených pre reálne nasadenie. Na rozdiel od doteraz teoretického prístupu k využitiu rádiofrekvenčnej komunikácie je snahou praktická aplikácia. Autor konštatuje, že aplikácia RFID nespočíva len v čipoch a čítačkách, ale aj v úzkom prepojení technických prostriedkov s informačnými systémami.
Kľúčové slová: RFID, technológia, komunikácia
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2009

 Názov: Systémy pro řízení skladu: nejen evidovat, ale především řídit
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2008, str. 20-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá charakteristikou systémov pre riadenie skladu ako významného nástroja pre znižovanie nákladov a zvyšovanie rýchlosti a spoľahlivosti dodávok tovaru, využitia ručných vysokozdvižných vozíkov pri manipulácii a skladovaní tovaru. Článok je doplnený o prehľadnú porovnávaciu analýzu 8 systémov pre riadenie skladu.
Kľúčové slová: sklad, systém, riadenie skladu,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2009

 Názov: Komunikace přes web: Portál RPA slouží k pořádání výběrových řízení na dopravní služby
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2008, str. 58-59
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor v článku informuje o rozšírení modulárneho informačného systému pre podnikovú dopravu a logistiku firmy OLTIS o novú funkčnú časť, ktorá využíva technológiu bežného webovského portálu pre efektívnu a transparentnú komunikáciu s dodávateľmi. Zákazníkovi toto riešenie prináša skvalitnenie a zefektívnenie vnútrofiremnej komunikácie i komunikácie s dodávateľmi, ako aj zvýšenie transparentnosti vo výbere dodávateľov dopravných služieb.
Kľúčové slová: informačný systém, komunikácia, web, dopravné služby
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2009

 Názov: DMS – nástroj na dokumentační zával
Autor: David Čapek
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2008, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje problematike systémov DMS (Document Management System) určených pre archiváciu, správu a schvaľovanie dokumentov ako sú zmluvy, faktúry, dodacie listy, manuály alebo návody na používanie a obsluhu. DMS systém nielen eviduje dokumenty, ale aj prideľuje úlohy pracovníkom súvisiace s dokumentáciou. V prípade  neplnenia týchto úloh v stanovených termínoch informuje priamo nadriadeného pracovníka. Zavedenie takéhoto systému prináša firme časové úspory a zníženie nákladov spojených s riadením dokumentácie.. 
Kľúčové slová: DMS systém, dokument, aplikácia   
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2009

 Názov: Komplexně na logistiku: Spojení ERP s oborovým systémem poskytlo firmě Selectra konkurenční výhodu
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2008, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o spojení ERP systému a špecializovaného systému vo firme Selectra do jedného funkčného celku. Kým ERP systém väčšinou nespĺňa dostatočne potreby dopravnej prevádzky a skladovania, špecializované systémy väčšinou dostatočne nepokrývajú administratívne činnosti. Výsledkom zlúčenia dvoch aplikácií je napríklad zjednodušenie hodnotenia kvality dodávateľov, zjednodušenie zadávania a riadenia objednávok do systému alebo zlepšenie riadenia obchodného tímu.
Kľúčové slová: ERP systém, špecializovaný systém, informačný systém, implementácia,  
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2009

 Názov: Obchodníci už RFID úspešne používajú
Autor: Martin Trstenský
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2008; str. 56
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje technológiu RFID a spôsob jej používania. V prvej časti príspevku je popísaná technológia RFID a hlavné ciele jej zavádzania. Ostatná časť príspevku uvádza podmienky spolupráce pri používaní technológie RFID a problémy, ktoré sa vyskytli v praxi s jej aplikáciou.  
Kľúčové slová: RFID, technológia, označenie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2009

 Názov: E-logistika-riešenia z Brém. (E-Logistics-Lösungen aus Bremen).
Autor: Jakub Piotrowski (BIBA), Dieter Voß (BIG Bremen)
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5,  Oktober 2008, s. 16-17
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Bez podpory informačných technológii už dávno nemôžu byť logistické procesy efektívne riadené a ovládané. E-logistika smeruje k tomu aby nedošlo k materiálovým škodám,  informačná technika zobrazí logistické objekty aj "Supply Chain" a odporučí prevládajúce kooperácie medzi podnikmi. V Brémach  je možné k tomu nájsť ponúkajúce sa rozdielne produkty a služby – od RFID, cez dopravnomanažérske systémy až po tovarový manažment.
Kľúčové slová: informačné technológie, logistické procesy, E-logistika, Supply Chain, RFID
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2008

 Názov: Strážca návesu a nákladu
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2008, str. 64 - 65
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: MKSR 3933/2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zabezpečenia vozidla a tovaru proti krádeži osobitným monitorovacím systémov. Autor v príspevku predstavuje činnosť systému  a spôsob kontroly zo strany dopravcu.
Kľúčové slová: monitorovanie, vozidlo, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2008

 Názov: RFID realizmus: Na masové využitie si ešte počkáme
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 14/2008; str.  6 -9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje nové možnosti využitia technológie RFID predovšetkým v logistike a pri predaji rýchloobratkového tovaru. V prvej časti príspevku sú popísané efekty obchodných reťazcov, ktoré plynú z využívania RFID. Ostatná časť príspevku poukazuje na reakciu dodávateľov vo vzťahu k požiadavkám zákazníkov na technológiu RFID. V príspevku sú taktiež uvedené obmedzenia technológie.
Kľúčové slová: RFID, rádiofrekvenčná, identifikácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2008

 Názov: Vážení bez obsluhy: RFID technologie zabezpečila spolehlivost a zredukovala personální náklady
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2008, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na aplikáciu RFID technológie pre potreby bezobslužného váženia železničných vozňov s hutníckym materiálom vo firme ArcelorMittal Ostrava. Zavedenie takéhoto systému zvýšilo spoľahlivosť a znížilo personálne náklady. Prínosy vyplývajúce zo zavedenia systému autor v článku bližšie charakterizuje.
Kľúčové slová: RFID technológia, váženie, vozeň, hutnícky materiál
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2008

 Názov: Pořádek v dílech: Řízení skladu přes čárové kódy zrychlilo a zpřesnilo operace
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2008, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou zavedenia riadenia skladu pomocou čiarových kódov v spoločnosti ELIT Group. V centrálnom sklade tejto spoločnosti sa nachádzajú až dva milióny kusov náhradných dielov, pričom ide až o 80 000 samostatných položiek. Do konca roku 2007 boli všetky skladové operácie realizované na základe papierových dokumentov. V súčasnosti sa pre identifikáciu tovaru používa čiarový kód. Problémom zostávajú dodávatelia, ktorí nie sú schopní tovar označovať čiarovými kódmi.
Kľúčové slová: čiarový kód, identifikátor, sklad, náhradný diel
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2008

 Názov: Malý DataBar budouností?
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2008, str. 26-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje problematike aplikácie DataBaru ako nového identifikátora budúcnosti. Od 1.1.2010 sa má stať skupina GS1 DataBar otvoreným štandardom. Už v súčasnosti je možné ho testovať na pilotných projektoch. Celá skupina nových lineárnych čiarových kódov je charakteristická štrnásť miestnou numerickou štruktúrou. U skupiny GS1 DataBar sa predpokladá s rozmermi čiarových kódov 24,0 mm x 8,25 mm, čo v porovnaní so súčasnými čiarovými kódmi EAN-13 (37,29 mm x 25,91 mm) predstavuje jednu pätinu jeho plochy, takže je použiteľný aj pre malé výrobky.
Kľúčové slová: databar, čiarový kód, identifikátor, 
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2008

 Názov: Když selský rozum nestačí
Autor: David Čapek
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2008, str. 24-25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje problematike business intelligence, ktorá využíva sofistikované analytické nástroje. Tieto analytické nástroje podávajú detailné informácie o aktuálnej výkonnosti organizácie a uľahčujú tak rozhodovacie procesy. Riešenia z kategórie business intelligence boli donedávna určené len pre manažérov a analytikov veľkých firiem. V súčasnosti však už nezriedka slúžia aj pre radových zamestnancov firiem, záujem o ne narastá aj v segmente stredných a menších firiem.
Kľúčové slová: business intelligence, analytické nástroje, riadenie, logistika
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2008

 Názov: Éra mobilov dodnes biznisu (ne)uškodila
Autor: Radovan Žuffa
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2008, str. 23 - 25
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá vplyv mobilnej komunikácie na logistiku. V prvej časti poukazuje na jej výhody a nezastupiteľné miesto. V ďalšej časti je spracovaná analýza operátorov v SR a ich pokrytie SR signálom. Súčasťou príspevku sú aj vyjadrenia konkrétnych firiem k mobilnej komunikácii, pričom záverom je tvrdenie o nezastupiteľnej pozícii v logistike.
Kľúčové slová: telefón, komunikácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2008

 Názov: S mobilom na cestách
Autor: Miloš Dubovský
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2008, str. 20 - 22
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku komunikácie prostredníctvom mobilného telefónu. V prvej časti príspevku sú uvedené základné vývojové etapy mobilného telefónu a taktiež autor analyzuje maximálne prípustné hodnoty žiarenia telefónu. V ďalšej časti sa autor venuje možnosti mobilnej komunikácie vo vozidle. Ostatná časť príspevku sa venuje vplyvu mobilných telefónov na zdravie.
Kľúčové slová: telefón, komunikácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2008