Názov: Mobilní řízení pro terénní práci
Autor: redakcia (hč)
Zdroj: Logistika 4, 2006, 51 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Vysoký nárast objemu zákazok priviedol spoločnosť ALBI  v priebehu roku 2005 k rozhodnutiu zefektívniť systém práce obchodných zástupcov. V príspevku nájdeme cestu dosiahnutia ich cieľa prostredníctvom prechodu na mobilné riešenie Sunnysoft mAgent. Hlavným prínosom tohto riešenia je plná obojsmerná digitálna komunikácia. Obchodní zástupcovia využívajú dátové GPRS prenosy a sú tak v neustálom kontakte s centrálnou spoločnosťou, vďaka čomu majú vždy presné informácie.
Kľúčové slová: spoločnosť ALBI, Sunnysoft mAgent, obchodný zástupca, dostupnosť informácií, úspora nákladov, digitálna komunikácia
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Stav a výhled využívaní RFID
Autor: redakcia (kbt)
Zdroj: Logistika 4, 2006, 46 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: V príspevku nájdeme výsledky niekoľkých štúdií zaoberajúcich sa technológiou rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID). Štúdia o stave a výhľadoch RFID medzi približne 670 nemeckými výrobnými, dopravnými, logistickými a obchodnými podnikmi priniesla rozčarovanie: iba 31% podnikov sa už dôkladne zaoberalo možnosťami použitia technológie RFID; na to sa potom väčšina rozhodla proti zavedeniu RFID.
Kľúčové slová: technológia RFID, pridaná hodnota, čiarový kód, systém číslovania, znižovanie nákladov, logistické procesy
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Technológia CRM
Autor: Doc. Ing. Juraj Vaculík, Ph.D., Ing. Marek Kruppa
Zdroj: Logistika 4, 2006, 34 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: slovensky
Anotácia: Podniky, ktoré na svojej ceste k CRM venovali dostatočnú pozornosť revitalizácii potenciálu svojich zamestnancov a ich koncentrovanie na budovanie vzťahu so zákazníkmi, investovali v tomto zmysle do školenia svojich pracovníkov, aktualizovali motivačný a kompenzačný systém a prestavali svoje procesy tak, aby vo všetkých fázach CRM poskytovali zákazníkovi maximálnu pridanú hodnotu, stoja teraz pred úlohou vybrať technológiu IS/ICT.
Kľúčové slová: proces CRM, informačný systém, zákazník, produkt, prvotriedne služby, automatizácia a riadenie podnikových procesov, aplikácie EMA
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Nové možnosti pro aplikace snímačů
Autor: redakcia
Zdroj: Logistika 4, 2006, 24 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Spoločnosť PSC Inc., dcérska spoločnosť koncernu Datalogic, uviedla na trh nové produkty pre snímanie čiarových kódov: priemyslový snímač čiarových kódov PowerScan 7000 SRI, bezdrôtový Bluetooth snímač QuickScan 6500BT a stacionárny snímač Magellan 1000i. Príspevok poukazuje na to, ako tieto výrobky prinášajú nové možnosti využitia snímačov v maloobchode, veľkoobchode, distribučných centrách, kanceláriách a priemyslovom prostredí.
Kľúčové slová: snímač, čiarový kód, PowerScan 7000 SRI, QuickScan 6500BT, Magellan 1000i, prenos dát, spoločnosť PSC  
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Být stále v obraze
Autor: redakcia (jež)
Zdroj: Logistika 4, 2006, 18 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Firma Schenker svoju činnosť v oblasti zasielateľských služieb neustále zdokonaľuje: údaje objednávok priebežne spracováva digitálne a informácie zákazníkom doručuje včas. Je prvou firmou v oblasti logistických služieb, ktorá svojim obchodným partnerom môže ponúknuť vizuálne informácie. Tým reguluje vznik eventuálnych strát. To šetrí zákazníkom nepríjemnosti, čas a peniaze. Mimo to môže odstrániť zdroje chýb, ktoré by mohli vzniknúť.  
Kľúčové slová: fotodokumentácia, terminál, riešiteľská firma, snímanie informácií, elektronický podpis, zákaznícke centrum, riadiace centrum, prenos informácií, logistický proces 
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Nový IS Českých drah pro řízení provozu nákladních vozů
Autor: redakcia (lg)
Zdroj: Logistika 3, 2006, 48 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Strategickým zámerom Českých dráh je racionalizácia základných činností v nákladnej preprave. Do procesu hospodárenia s nákladnými vozňami zasahuje omnoho viac faktorov ako v minulosti. Jedná sa predovšetkým o požiadavky zákazníkov na vyššiu kvalitu, spoľahlivosť, rýchlosť a prepravy načas (JIT). Preto bolo rozhodnuté o riešenie a zavedenie špecializovaného informačného systému ÚDIV – Ústredné dirigovanie vozňov.
Kľúčové slová: proces riadenia prevádzky nákladných vozňov, kvalita riadenia, rozhodovanie, kontrola, požiadavky na prepravu, beh vozňa v prázdnom stave, informačný systém ÚDIV, prihláška nakládky
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Trh kusových zásilek na počátku roku 2006
Autor: Ing. Jiří Kladiva, CSc.
Zdroj: Logistika 3, 2006, 36 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Oblasť kusových zásielok je tradičnou kľúčovou doménou špedičnej činnosti a Zväz špedície a logistiky ČR jej v rámci svojho Expresného klubu venuje sústavnú pozornosť. Na svojej internetovej stránke tiež uvádzajú desiatky medzinárodných pravidelných relácií, ktoré ponúkajú členovia zväzu do všetkých európskych krajín. Pre februárové stretnutie klubu bola pripravená situačná správa, z ktorej čerpá tento článok.
Kľúčové slová: trh prepravy kusových zásielok, tarifa, náklady na poistenie, ložný priestor, palivový príplatok, logistické služby
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Čipy z umělé hmoty
Autor:  redakcia (jež)
Zdroj: Logistika 3, 2006, 23 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia:  Je už cesta tlačiť RFID etikety s čipom z umelej hmoty priamo na obaly? Ukazuje sa, že v krátkej budúcnosti to s použitím polymérových elektronických čipov bude možné. Podnik PolylC uskutočnil prvý dôležitý vývojový krok, aby k ich masovej výrobe mohlo dôjsť.  Čipy z umelej hmoty individuálne môžu obsahovať čísla, obdobné ako dnešné čiarové kódy. Avšak polymérový čip má väčšiu kapacitu, môže obsahovať viac kódovaných číselných miest než čiarové kódy.
Kľúčové slová: čiarový kód, RFID čip, podnik PolylC, výrobné náklady, frekvencia, logistická aplikácia, sériové číslo
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Implementácia releových zabezpečovacích zariadení v systéme ERTMS/ETCS  (Implementation of relay section blocks in the ERTMS/ETCS system)
Autor: Jerzy Mikulski – Jakub Młyńczak.
Zdroj: EURNEX-Žel 2008 – zborník príspevkov (1. diel), s. 161-168.
Vydavateľ: EDIS Žilina
Jazyk: Anglický
ISBN: 978-80-8070-853-5
Anotácia: Autori článku popisujú možnosti vzájomnej súčinnosti releových zabezpečovacích zariadení používaných v Poľsku s úrovňou 1 a 2 systému ERTMS/ETCS ktorý sa na poľských železniciach má aplikovať. Popisujú funkčnosť releových zabezpečovacích zariadení ktoré využívajú pevnú dĺžku traťových oddielov a tiež zariadení využívaných systéme ERTMS/ETCS, ktoré využívajú premenlivú dĺžku traťových oddielov pomocou tzv. „balíz“.
Kľúčové slová: ERTMS, block system, balises switchtables, coders,
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: júl 2008

 Názov: Informačná interoperabilita ako východisko pre rovnaký prístup dopravcov k železničnej dopravnej ceste.
Autor: Ing. David Krásenský
Zdroj: EURNEX-Žel 2008 – zborník príspevkov (1. diel), s. 23 – 33.
Vydavateľ: EDIS Žilina
Jazyk: Český
ISBN: 978-80-8070-853-5
Anotácia: Príspevok hovorí o zmenených podmienkach podnikania na liberalizovanom železničnom dopravnom trhu v Českej republike v kontexte súčasného legislatívneho prostredia, ktorého kľúčovou súčasťou sú tzv. Technické špecifikácie interoperablility (TSI). Ďalej hovorí o nutnosti zavedenia informačnej interoperability, teda štandardizácie prístupu dopravcov k informačným systémom riadenia prevádzky ako prostriedku k zavedeniu rovnakého, nediskriminačného prístupu dopravcov k železničnej dopravnej ceste.
Kľúčové slová: technické špecifikácie interoperability, informačný systém, liberalizácia železničného trhu
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: júl 2008

 Názov: Čím väčší a mohutnejší je informačný systém, tým zložitejšia je inovácia
Autor: Ing. Jozef Dubravčík
Zdroj: Železničný semafór, 6/2008, s. 9.
Vydavateľ: Generálne riaditeľstvo Železníc SR
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Veľké informačné systémy vo veľkých podnikoch reagujú na technologické zmeny v priamej úmere k svojej veľkosti. Čím väčší a mohutnejší informačný systém , tým zložitejšia je jeho zmena alebo inovácia. V sektore železničnej dopravy sa prevádzkujú viaceré informačné systémy: Prevádzkový informačný systém (PIS), Informačný systém infraštruktúry (ISI), ekonomický a manažérsky systém SAP, Administratívny informačný systém (AIS)  a množstvo iných. Systém SAP už modernizáciou v podmienkach ŽSR prešiel. Modernizáciu systémov PIS a ISI v súčasnosti zastrešuje projekt s názvom Technologický informačný systém, kde sa práve realizuje jeho druhá etapa.
Kľúčové slová: informačný systém, modernizácia, používateľ,
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: júl 2008

 Názov: 10 Gigabit Ethernet už aj v chrbticovej sieti železníc
Autor: redakcia časopisu
Zdroj: Železničný semafór, 6/2008, s. 9.
Vydavateľ: Generálne riaditeľstvo Železníc SR
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Železničné telekomunikácie už dlhodobo zaznamenávajú rastúci dopyt po vyšších prenosových rýchlostiach, ktorý súčasné kapacity telekomunikačnej infraštruktúry ŽSR nedokážu uspokojiť. Krokom k vyriešeniu tohto problému je nasadenie technológie 10 Gigabit Ethernet, ktoré poskytne dostatočnú kapacitu pre chrbticovú sieť a umožní postupné zlučovanie súčasných infraštruktúr. Pri tomto zvyšovaní prenosovej kapacity boli využité produkty spoločnosti CISCO. Prvou trasou je spojnica Bratislava – Zvolen – Košice – Čierna nad Tisou.
Kľúčové slová: Ehternet, dátová komunikácia, informačný systém,
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: júl 2008

 Názov: Vychystávací karuselový sklad s RFID
Autor: Ing. Vladimír Ježek, CSc.
Zdroj: Logistika 2, 2006, 18 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Realizácia technológie RFID vo vychystávacom sklade zásielkoveho podniku Witt v Weidene (SRN) preukázala spoločnosť SSI Schafer ako generálny dodávateľ svoju kompetentnosť pri riešení komplexného projektu s najmodernejším systémom a identifikačnou technikou. Príspevok ponúka pohľad na zavádzanie modernej technológie RFID v sklade podniku.
Kľúčové slová: sklad, projekt, karusel, technológia RFID, identifikačná technika
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: júl 2008

 Názov: Příklad elektronického napojení dodavatelů
Autor: redakcia (kbt)
Zdroj: Logistika 1, 2006, 35 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Všeobecne rastie nákladový i výkonový tlak výrobcov na dodávateľov. Tí preto musia stále optimalizovať svoje procesy, tiež – a predovšetkým – v zásobovaní a logistike. Spoločnosť Knorr-Bremse, vyrábajúci mimo iné brzdové systémy do úžitkových automobilov, hodlá v rámci optimalizácie spolupráce s dodávateľmi elektronicky napojiť do svojich zásobovacích procesov i menších dodávateľov.
Kľúčové slová: dodávateľ, elektronický nákup, informačný systém, EDI, stav dodávky, pružnosť pri výrobe
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: júl 2008

 Názov: Využití RFID čipu v železniční nákladní přepravě
Autor: Bibiána Buková, Anna Kejíková, Zuzana Švecová
Zdroj: Logistika 1, 2006, 30 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: K výhodám využitia RFID čipu v nákladnej preprave patrí predovšetkým možnosť určiť presnú polohu zásielky pomocou GPS alebo rádiofrekvenčnej komunikácie, získať pomocou snímacieho zariadenia informácie definované v čipe a chrániť zásielku pred odcudzením alebo stratou.
Kľúčové slová: čip, ucelený vlak, vozňová zásielka, prepravný prostriedok, tovar, technológia prepravy
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: júl 2008

 Názov: Logistika sa nezaobíde bez sofvérovej podpory
Autor: Norbert Vrabec
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2008, str. 20 - 21
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá softvérovou podporou vo farmaceutickom zásobovaní. Autor v príspevku v prvej časti uvádza analýzu praktických skúseností a predstavuje rôzne platformy softvérov. Ďalšia časť prezentuje výhody informatizácie v oblastiach kategorizácie, komunikácii, usporiadania a objednávania. Súčasťou príspevku sú analýzy nasledujúcich systémov: PharmNet I, PharmNet II, NRSYS a Nautilus.
Kľúčové slová: softvér, zdravotníctvo, objednávania
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008

 Názov: Identifikácia zdravotníckeho materiálu
Autor: Ladislav Jančo
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2008, str. 18
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na výraznú odlišnosť zdravotníckeho materiálu z hľadiska veľkosti, zloženia materiálu, použitia a pod. V prvej časti príspevku autor uvádza, že nie každý zdravotnícky materiál je postačujúce označiť rovnakým objemom informácií. Analyzuje technológie označovania používané v zahraničí. V ostatnej časti príspevku sa autor venuje technológiám RFID a GTIN označovania materiálu.
Kľúčové slová: označovanie, identifikácia, zdravotníctvo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008

 Názov: Čiarové kódy v zdravotníctve
Autor: Ladislav Jančo
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2008, str. 16 - 17
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku používania čiarových kódov v zdravotníctve. V prvej časti príspevku autor poukazuje na povinnosť používať čiarové kódy v zdravotníctve a ich vzťah k potláčaniu distribúcie falošných liekov. Ostatná časť príspevku popisuje spôsob zadávania liekov do databáz a optimalizáciu manipulácie s liekmi.
Kľúčové slová: čiarový, kód, zdravotníctvo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008

 Názov: Elektronické obchodovanie v nákladnej doprave
Autor: Daniela Tomášová – Gabriel Fedorko – Zuzana Marková – Ivana Roháčová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 1/2008, str. 38 - 39
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje využitie informačných technológií a elektronického obchodovania v nákladnej preprave, ktoré zjednodušujú a najmä zefektívňujú proces premiestňovania tovarov. Autori venujú pozornosť aj možnostiam komunikácie dopravcu v elektronickom obchode prostredníctvom služby siete internet, telefónnej služby a faxovej služby. V závere príspevku je priestor venovaný charakteristike nových systémov identifikácie tovaru v elektronickom obchodovaní s dôrazom na technológiu RFID.
Kľúčové slová: elektronický obchod, komunikácia dopravu, telefónne služby, faxové služby, RFID
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, PhD., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008

 Názov: Satelity otvoria dvere vývoju
Autor: Ján Ondruš
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 1/2008, str. 36 – 37
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku zdôrazňuje narastajúci význam satelitnej navigácie najmä v civilnej komerčnej sfére s dôrazom na dopravu. V stručnosti popisuje základnú skladbu európskeho navigačného systému Galileo, identifikuje výhody Galilea oproti existujúcim navigačným systémov a v závere uvádza príklady praktického využitia tohto systému v cestnej doprave.
Kľúčové slová: satelitná navigácia Galileo, GPS, Glonass
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, PhD., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008