Názov: Nákladní silniční dopravci
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček cestných nákladných dopravcov v ČR v roku 2011 podľa celkového počtu prevádzkovaných vozidiel. Rebríček poskytuje informácie o počtoch dopravných prostriedkov dopravcov a ich štruktúre (členenie do piatich hmotnostných kategórií), štruktúra je doplnená aj o značky prevádzkovaných vozidiel. Rebríček tiež poskytuje informácie o prepravovaných tovarových skupinách (celkovo uvádzaných osem) a hlavných zákazníkoch dopravcov.
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, vozidlo, druh tovaru, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013

 Názov: Seznam: Spedice
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 46-47
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je vo forme porovnávacej analýzy logistických a zasielateľských spoločností podľa ich obratu zo zasielateľských služieb v ČR v roku 2011. Rebríček poskytuje informácie o typoch a štruktúre realizovaných prepráv, štruktúre poskytovaných služieb jednotlivými poskytovateľmi zasielateľských služieb. Informuje aj o hlavných zákazníkoch a rozsahu poskytovaných zasielateľských služieb.
Kľúčové slová: logistika, zasielateľstvo, doprava, služba, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013

 Názov: Přeprava do Číny: Nadrozměr v obalu na míru
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na logistickú prax, na prepravu nadrozmerných produktov do Číny. Konkrétne obrábacích strojov z Jihlavy v ČR do Qingdaa v Číne. Išlo o nadrozmernú prepravu, preto musela byť preprava detailne naplánovaná vrátane presných rozmerov pre obaly tak, aby vydržali nielen prepravu cestnou, železničnou a námornou dopravou, ale aj manipulačné činnosti. Článok obsahuje detailné charakteristiky nákladu, kontajnerov a dopravných prostriedkov použitých pri preprave.
Kľúčové slová: nadrozmerná preprava, obal, Čína
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Mýtné systémy: Interoperabilita v nedohlednu
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje mýtu a mýtnym systémom nielen v ČR, ale aj v Európe. Problémom dopravcov je rôznorodosť mýtnych systémov v Európe. V súčasnosti neexistuje v Európe interoperabilita medzi jednotlivými mýtnymi systémami. V rámci ČR je problémom aj neefektívny výber mýtnych poplatkov.
Kľúčové slová: cestná doprava, mýtny systém, mýto, interoperabilita
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
N ázov: Rekonstrukci D1 už nic nestojí v cestě
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 6
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o rekonštrukcii diaľnice D1 v ČR. Informuje o uchádzačoch vo výberových konaniach na rekonštrukciu, problémoch pri verejnom obstarávaní. Obsahuje aj údaje o cenách za rekonštrukcie vybraných úsekov.
Kľúčové slová: diaľnica, rekonštrukcia, výberové konanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Seznam: Silniční dopravci
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček dopravných spoločností v cestnej doprave v ČR podľa celkového počtu prevádzkovaných vozidiel, vozidlá sú štruktúrované aj podľa ich celkovej hmotnosti do 5 kategórií, článok obsahuje aj značky nákladných vozidiel, značky návesovej techniky, hlavných zákazníkov, rok založenia dopravnej firmy, počet vodičov ako aj štruktúru prepravovaných tovarov konkrétnych dopravcov.
Kľúčové slová: cestná doprava, firma, vozidlo, obrat, vodič
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Dachser zavedl targospeed
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o dvoch nových produktov v oblasti zbernej služby na území ČR od spoločnosti DACHSER – targospeed 10 a 12. V rámci týchto produktov sú zásielky v sieti zbernej služby doručované do 10., resp. 12. hodiny nasledujúceho dňa od prevzatia zásielky u odosielateľa, a to bez ohľadu na vzdialenosť doručenia.
Kľúčové slová: zberná služba, novinka, zásielka, doručenie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Vytěžování vozidel: Přepravní databanky jsou zrcadlem trhu
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje dopravným databankám a ich použitiu v praxi. Článok charakterizuje princípy fungovania a účel použitia databánk. Článok analyzuje aj spoľahlivosť a bezpečnostné riziká pre klientov dopravných databánk, informuje aj o nových trendoch, medzi ktoré patrí napríklad realizácia výberových konaní prostredníctvom dopravných databánk.
Kľúčové slová: doprava, dopravná databanka, vozidlo, náklad, bezpečnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013

 Názov: Iveco uvedlo nové modely
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 36
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o uvedení nových modelov vozidiel cestnej nákladnej dopravy značky Iveco na trh. Ide o vozidlá s alternatívnymi pohonmi – elektrickým pohonom a pohonom na CNG.
Kľúčové slová: vozidlo, cestná nákladná doprava, nový model, alternatívny pohon
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Přístavy ve Flandrech mají svá specifika: Důraz na služby s přidanou hodnotou
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje námornej doprave, konkrétne belgickým prístavom v Antverpách a Gente. Charakterizuje výkonnosť, kapacitné možnosti a prednosti týchto prístavov. Uvádza tiež najvýznamnejších zákazníkov, v blízkosti lokalizované logistické centrá a výrobné závody. Antverpy dominujú v petrochemickom priemysle, Gent sa špecializuje na nekontajnerové zásielky.
Kľúčové slová: námorná doprava, prístav, tovar, zásielka
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Bezpečnostní pravidla nadevše
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje bezpečnosti vodičov cestnej nákladnej dopravy vo vzťahu k nakládke a vykládke tovaru, rozsahu ich činností a ich povinnostiam, rizikám v súvislosti s ich bezpečnosťou. Článok obsahuje aj stanoviská odborníkov z praxe k tejto problematike.
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, vodič, nakládka, vykládka, bezpečnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Bridgestone ECOPIA šetří palivo a jsou ekologické
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. 43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN:
1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o najekologickejších a najekonomickejších pneumatikách pre nákladné vozidlá ECOPIA vyrábaných spoločnosťou Bridgestone. Článok obsahuje aj konkrétne hodnoty zníženia valivého odporu a prevádzkových nákladov získaných nezávislými testami pneumatík.
Kľúčové slová: pneumatika, nákladné vozidlo, náklady, valivý odpor
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Nový rozměr návésové pneumatiky pro náročné
Autor:
Systémy logistiky
Zdroj:
Systémy logistiky, 11/2012, str. 43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk:
český
Anotácia:
Spoločnosť Continental rozširuje ponuku pneumatík pre návesy. Ide o osvedčenú pneumatiku HTR 2 pre vysoké zaťaženie pre použitie na regionálnych cestných komunikáciách, ktorá je dostupná s novým rozmerom 425/65 R 22,5. Pneumatika má vysokú životnosť a znížený valivý odpor, čo má vplyv na zníženie spotreby a úsporu nákladov na pohonné látky. Článok obsahuje aj technickú špecifikáciu pneumatiky v zmysle legislatívy EÚ.
Kľúčové slová: pneumatika, náves, úspora, náklady
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Přípojná vozidla a nástavby
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. 42
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN:
1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov prípojných vozidiel a výmenných nadstavieb v ČR v roku 2011. Porovnanie je uskutočnené na základe obratu dodávateľov v roku 2011, uvedený je aj obrat v roku 2010. V porovnávacej tabuľke je uvedená aj ponuku prívesov a nadstavieb od uvedených dodávateľov podľa ich účelu použitia.
Kľúčové slová: prípojné vozidlo, nadstavba, dodávateľ, ponuka, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Scania prezentovala všestranné motory
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 30
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o novom motore vozidiel cestnej nákladnej dopravy značky Scania, ktorý bol predstavený na výstave úžitkových automobilov IAA. Radové motory Scania pre nákladné automobily sa používajú aj v autobusoch a autokaroch Scania vrátane verzií pre alternatívne palivá ako bioplyn, zemný plyn alebo etanol.
Kľúčové slová: cestná doprava, motor, vozidlo, palivo
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Stralis Hi-Way se stal vozem roku 2013
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 30
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok poskytuje informácie o nákladom vozidle spoločnosti IVECO, novom vozidle Stralis Hi-Way, ktoré sa stalo vozidlom roka 2013. Dôvodom hodnotenia je najviac prínosov v efektivite v oblasti úspory paliva, bezpečnosti, ovládateľnosti, komfortu a nízkej záťaži na životné prostredie.
Kľúčové slová: cestná doprava, vozidlo, efektivita, úspora paliva
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Přímo do rukou: Výběr správného přepravce dokáže zvýšit kvalitu služeb poskytovaných konečným zákazníkům
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je orientovaný na logistickú prax v spoločnosti UPC BROABAND SLOVAKIA, ktorá poskytuje digitálne a analógové televízne služby, širokopásmového vysokorýchlostného internetu a telefonovania. Článok sa venuje distribúcii produktov spoločnosti priamo k zákazníkom prostredníctvom kuriérskych služieb ako aj štruktúre poskytovaných podporných služieb súvisiacich s distribúciou produktov, resp. ich inštalovaním.
Kľúčové slová: preprava, cestná doprava, kuriér, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: E-shopy posilují expresní přepravy
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 10-11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa venuje problematike e-shopov a ich dopadu na výkony cestnej dopravy v oblasti expresných prepravných služieb. Cieľom poskytovateľov expresných prepravných služieb je dodávanie komplexných služieb. Trendom je skracovanie celkového času dodania zásielok, rýchle a ekologické dodanie. Aj v oblasti expresnej prepravy odborníci očakávajú ich ďalší rozvoj.
Kľúčové slová: e-shop, cestná doprava, expresná preprava, dodanie, čas dodania
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Návěsová technika: Variabilní plachtové návěsy
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 32-34
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje návesom s trojstrannou zhrňovacou plachtou a ich inováciám, ktoré predstavuje hlavne použitie dokonalejších materiálov s dôrazom na odľahčenie návesu a zvýšenie bezpečnosti pri preprave. Článok popisuje jednotlivé časti návesu, obsahuje aj porovnávaciu analýzu technických parametrov návesov tohto typu od štyroch rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: plachtový náves, plachta, inovácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: EU bude tlačit na regionální infrastrukturu
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 26
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje rozvoju a významu regionálnej dopravnej infraštruktúry. Zvyšujúci sa ekonomický rast vo východnej Európe v budúcom desaťročí a environmentálne ciele EÚ ovplyvnia aj európsky logistický trh a zvýšia tak tlak na regionálnu infraštruktúru. Článok analyzuje možnosti využitia cestnej nákladnej a železničnej dopravy aj vo väzbe na infraštruktúrne požiadavky.
Kľúčové slová: doprava, cestná, železničná, infraštruktúra, rozvoj
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013