Názov: Pneumatiky na věčné časy
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje pneumatikám nákladných vozidiel. Venuje sa parametrom, ktoré sa musia pri prevádzke vozidla kontrolovať, tiež ktoré sú rozhodujúce pri výbere a obstaraní pneumatík. Venuje sa aj životnosti a nákladom na pneumatiky v cestnej nákladnej doprave. Článok obsahuje aj skúsenosti s hospodárením s pneumatikami v spoločnosti C.S. CARGO.
Kľúčové slová: pneumatika, vozidlo, náklady, bezpečnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Malý užitkový vůz: Komfortně a úsporně
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. 24-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka malých úžitkových vozidiel. Autor charakterizuje význam a možnosti ich použitia pri preprave tovarov. Článok charakterizuje technické parametre a prvky týchto vozidiel. Obsahuje aj porovnávaciu analýzu siedmich typov vozidiel od rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: cestná doprava, úžitkové vozidlo, náklady, úspora
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Zboží sledované přes GPS
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. 22-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje využitiu GPS technológie pre sledovanie pohybu zásielok. Analyzuje aj význam a rozdielnosť požiadaviek na dokumentáciu súvisiacu so zásielkou, charakterizuje snahy FIATA. Autor tiež analyzuje a charakterizuje možnosti využitia elektronických dokumentov pri preprave tovaru.
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, GPS, sledovanie, dokumentácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Ford představil nový model
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. 16
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok poskytuje informácie o novom modeli úžitkového vozidla s užitočnou hmotnosťou jednej tony. Článok charakterizuje vlastnosti a výhody vozidla vrátane vybraných technických parametrov ako sú výkon motora a spotreba pohonných látok.
Kľúčové slová: úžitkové vozidlo, model, spotreba, výkon
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Nová řada pneumatik Ecopia
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. 16
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o novom type pneumatík Ecopia pre nákladné vozidlá. Pneumatika je charakteristická nižším valivým odporom, znížením spotreby pohonných látok a nižším vplyvom prevádzky vozidla na životné prostredie.
Kľúčové slová: nákladné vozidlo, pneumatika, zníženie spotreby
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Dopravní infrastruktura trápí regiony
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. 13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje významu dopravy a dopravnej infraštruktúry v ČR pre rast hospodárstva, HDP a konkurencieschopnosti na regionálnej úrovni. Hodnotí stav dopravnej infraštruktúry v ČR, činnosti jej správcu a problémové oblasti.
Kľúčové slová: doprava, cestná, dopravná infraštruktúra
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Ťahače: Stovky koní pod kapotou
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013; str.  12 - 13
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ťahače sú základným dopravným prostriedkom pre cestnú nákladnú dopravu. Bez nich si nevieme predstaviť distribúciu tovaru, či zásobovanie výrobných závodov. Ponuka ťahačov je veľmi široká, výrobcovia sa snažia vozidlá neustále modernizovať. Článok je venovaný tomuto druhu dopravného prostriedku a je doplnený o porovnanie niektorých dostupných ťahačov – kategória N3 nad 12 t.
Kľúčové slová: ťahač, nákladný automobil, výkon, preprava nákladov
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Euronálepka všetko neprezradí
Autor: Tony De Messel, Claude Yvens
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2013, str. 70 – 71
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Z jedného pohľadu na energetický štítok pneumatiky môže zákazník alebo majiteľ vozového parku zistiť tri základné kvality výrobku. Článok uvádza, že euronálepka zďaleka nehovorí o všetkých parametroch, ktoré je potrebné si všímať. Autori graficky zachytávajú porovnanie osemnástich kritérií pre posúdenie výkonnosti pneumatiky pre rôzne druhy motorových vozidiel.
Kľúčové slová: pneumatika, euronálepka, výkonnosť pneumatiky, vlastnosti pneumatiky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Zmeny v dohode ADR
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2013, str. 28-30
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Od 1. januára 2013, s prechodným obdobím do 30. júna 2013, dokedy je ešte platná aj Dohoda ADR 2009, vstupujú do platnosti nové zmeny pre prepravu nebezpečných vecí v cestnej doprave. Vzhľadom na rozsiahlosť zmien príspevok zachytáva len určité ustanovenia, ktoré sú uvedené chronologicky vzhľadom na jednotlivé časti príloh A a B Dohody ADR 2013.
Kľúčové slová: Dohoda ADR 2013, nebezpečné veci, preprava nebezpečných vecí
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Od tohto roka už musia mať „ešpézetky“ aj bagre a snežné skútre
Autor: red
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 02/2013, str. 9
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Od januára musia mať tabuľku s evidenčným číslom takmer všetky vozidlá, ktorými chce ich majiteľ jazdiť po cestách. Nová povinnosť sa dotkne, napríklad, snežných skútrov, pracovných strojov v stavebníctve či prípojných vozidiel. Uľahčí sa tak identifikácia vozidiel aj ich pohyb v cudzine.
Kľúčové slová: evidenčné číslo, cestná doprava, bezpečnosť cestnej premávky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Navigácia s prvkami sociálnej siete a počítačovej hry – to je waze
Autor: Soňa Weissová, Ing. Ľuboš Kasala
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 12/2012, str. 13
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pre používateľov novších mobilných telefónov s androidom, symbianom alebo pre majiteľov iPhonov bola vyvinutá aplikácia WAZE, čo je bezplatná navigácia s informáciami o aktuálnej dopravnej situácii. Aktuálne dopravné správy z ciest vkladajú do systému samotní používatelia, za čo dostávajú body. Aplikácia sa dá zadarmo stiahnuť napr. v Android markete, rovnako bezplatné sú aj aktualizácie.
Kľúčové slová: navigácia, navigačná mapa, aplikácia WAZE
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Zvláštne užívanie diaľnic a ciest – nadmerne ťažká alebo nadrozmerná preprava
Autor: Mgr. Ľubomír Antal
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 12/2012, str. 12
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku vysvetľuje základné pojmy týkajúce sa nadmerných a nadrozmerných prepráv, upozorňuje na relevantné právne predpisy platné v Slovenskej republike.  Osobitne sa venuje podmienkam získania povolenia na zvláštne užívanie diaľnic a ciest. Uvádza nutnosť špeciálneho označenia i výšku správneho poplatku v jednotlivých prípadoch. Na záver upozorňuje na to, že za prekročenie bežných limitov zodpovedá dopravca.
Kľúčové slová: zvláštne užívanie ciest, nadrozmerná preprava, nadmerná preprava, limity
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Sumár najdôležitejších zmien v medzinárodných predpisoch na prepravu nebezpečných vecí ADR 2013
Autor: Ing. Ivan Pobjecký, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 12/2012, str. 6-7
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pri písaní príspevku sa vychádzalo z anglického a nemeckého originálu znenia predpisov ADR 2013. Autor sumarizuje a vysvetľuje zmeny a doplnky v heslovitej forme. Nerobí si nárok na objasnenie všetkých zmien, vynechávajú sa redakčné a „kozmetické“ zmeny, zmeny textu na poznámky a podobne.
Kľúčové slová: chemikália, kusové zásielky, obaly, ADR, nebezpečné veci, bezpečnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Dohovor o práci na mori
Autor: Anton Čabák
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 4/2013; str. 83
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: medzinárodná organizácia práce (ILO) prijala Dohovor o práci na mori (MLC) už pred šiestimi rokmi. Dokument má vstúpiť do platnosti už v auguste tohto roka. Príspevok sa zaoberá obsahom a štruktúrou tohto dohovoru, ktorý je rozdelený do troch sekcií. Dohovor ratifikovalo už 30 krajín.
Kľúčové slová: dohovor o práci na mori, ILO, MLC, námorník, námorná preprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Vznik systému ABS a ESP
Autor: Stano Cvengoš
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 4/2013; str. 48
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá popisom protiblokovacieho systému ABS, ktorý je už roky povinným vybavením všetkých automobilov. Popisuje jeho históriu i fungovanie až po piatu generáciu ABS. Druhá časť článku je venovaná tzv. dynamickej kontrole riadenia – ESP. Autor v závere zdôrazňuje, že podľa štatistík dopravných nehôd, osobné automobily so zavedeným systémom ESP sú v oveľa menšom počte účastníkmi dopravných nehôd.
Kľúčové slová: ABS, protiblokovací systém, ESP, nehodovosť, bezpečnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Globálne prepravy reprezentujú kontajnery
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 4/2013; str. 42
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá „kontajnerizáciou“, ktorá priniesla obrovský rozmach medzinárodnej nákladnej prepravy. Kontajnery sú predstaviteľom globálneho obchodu. Článok je doplnený o tabuľku jednotlivých typov kontajnerov a ich vnútorné rozmery s objemom v m3.  Podstatná časť je venovaná technickým parametrom kontajnera ISO. Posledná časť článku sa zaoberá technológiou prepravy kontajnera vrátane nakládky a vykládky.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, kontajner, kontajnerová doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Inteligentný tempomat znižuje spotrebu
Autor: Stano Cvengoš
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 4/2013; str. 28
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Mercedes-Benz uviedol na trh Predvídateľný systém tempomatu, ktorý zahŕňa mapy cestných sietí v 3D, pričom GPS určuje len presnú polohu. Presnosť systému v stúpaniach je 0,5 %, čo predstavuje 0,5 metra na 100 metrov dĺžky. Systém berie údaje okrem polohy podľa GPS ešte aj z hmotnosti vozidla, jeho rýchlosti jazdy, konfigurácie prevodových stupňov a okamžitého odberu krútiaceho momentu.
Kľúčové slová: tempomat, predvídateľný tempomat, asistenčný systém, inteligentný systém
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Lodná doprava zostáva v búrlivých vodách
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 84
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku uvádza, že mohutná flotila civilných dopravných lodí, ktorou sa prepravuje až 90 % tovarov svetového obchodu, je závislá od toho, ako jednotlivé časti sveta, jednotlivé ekonomiky, dokážu odolávať dozvukom celosvetovej krízy. Do popredia sa dostáva stavba stále väčších a modernejších lodí, najmä kontajnerových, z ktorých však mnohé nemajú svoje využitie. Očakáva sa i zväčšovanie lodných spoločností.
Kľúčové slová: lodná doprava, dopravná loď, prepravná kapacita lode
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Veľké lode znižujú náklady
Autor: Tibor B. Hačko
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 83
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V súčasnosti je „Ocean Shipping“ sužovaný klesajúcimi prepravnými nárokmi, ale na druhej strane požiadavky na kapacitu veľkosti lodí vykazujú skokové zmeny. Dopyty na hlavné, svetové obchodné trasy stále zaostávajú. Článok sa venuje faktorom, ktoré spôsobujú kolísanie dopytu i tlaky na poskytovateľov prepravných kapacít.
Kľúčové slová: Ocean Shipping, vodná doprava, prepravné objemy, dopyt, pirátstvo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Digitálny tachograf typu DTCO 1381 značky VDO
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 20
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok uvádza novinku v oblasti vývoja digitálnych tachografov, ktorá prináša zvýšenie bezpečnosti systému, komfortu obsluhy tachografu a poskytuje vodičovi užitočné informácie o jeho jazdách. Článok sa zaoberá novými prvkami, vstavaným počítadlom, možnosťou využitia nástroja SmartLink a aplikácie VDO Driver i zapracovanými zmenami podľa legislatívy.
Kľúčové slová: digitálny tachograf, SmartLink, VDO Driver
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013