Názov: Narušovatelia dodávateľského reťazca
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 74
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Efektívne riadenie plynulosti dodávateľského reťazca je zásadné nielen z dôvodov vzniku okamžitých nákladov súvisiacich s prerušením dodávok, ale aj pre prípadnú stratu dôvery a dobrej povesti u zainteresovaných strán vplyvom prerušenia dodávateľských reťazcov. Narušeniu dodávateľských reťazcov sa venoval prieskum, ktorým sa článok zaoberá.
Kľúčové slová: dodávateľský reťazec, narušenie dodávateľského reťazca
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Zimná výbava vozidla
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 38 – 39
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok analyzuje aktuálne požiadavky platné pre zimnú výbavu vozidla, upozorňuje na možné nepriaznivé situácie, ktoré sa v zimnom období bežne vyskytujú. Autor dodáva aj niektoré ďalšie odporúčania, ktoré pramenia z vlastných skúseností a ktoré môžu v niektorých neočakávaných situáciách výrazne pomôcť.
Kľúčové slová: zimná výbava, námraza, snehové reťaze
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Zaujímavý prieskum v radoch vodičov
Autor: GY
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 12
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá výsledkami prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť IPSOS pre spoločnosť Goodyear EMEA, keď zozbierala názory mladých vodičov, ktorí nedávno absolvovali vodičský výcvik. Autor porovnáva rozdiely v jednotlivých krajinách, ktoré sú štatisticky vykazované a uvádza i niektoré vlastné vyjadrenia čerstvých vodičov, pričom poukazuje na nejednotnosť v požiadavkách i podmienkach výcviku.
Kľúčové slová: mladí vodiči, vodičský výcvik, vodičský preukaz, prieskum
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Paralelné registrovanie lodí v Rusku
Autor: Anna Šipošová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 90 – 91
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Rusko definuje množstvo námorných aktivít pre lode, ktoré plávajú pod jeho štátnou vlajkou. Článok popisuje situáciu po privatizácii sovietskeho obchodného loďstva začiatkom 90-tych rokov minulého storočia, definuje podmienky paralelnej registrácie lodí, výhody spočívajúce v daňovom zjednodušení i obmedzenia pre niektoré lode.
Kľúčové slová: paralelná registrácia, loď, vodná doprava, charterový register
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Prístavy sú obchodné brány do sveta
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 89
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V zámorskej kombinovanej doprave hrajú kľúčovú úlohu námorné prístavy ako miesta sústreďovania veľmi veľkých dopravných tokov. Z námorných prístavov putujú zásielky kontajnerov v importe po železnici do vnútrozemských koncových terminálov. Článok sa zaoberá štatistickými údajmi o výkonnosti najvýznamnejších prístavov v Európe a svete.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, prístav, kontajnerová prekládka, kontajner
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Lodiari sú odsúdení na spoluprácu
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 86
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Odborníci odhadujú,. že po svetových moriach a oceánoch sa prepraví 80 až 90 % tovarov svetového obchodu. Zákazky na stavbu obrovských kontajnerových lodí a rekonštrukcie hlavných svetových prístavov na ich obsluhu sú preto stále v kurze.
Kľúčové slová: morská kontajnerová preprava, námorná doprava, námorné kontajnery
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, intermodálna doprava, logistické centrá
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Celodennému čakaniu na kuriéra je koniec
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 65
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Kuriérska spoločnosť DPD posiela svojim zákazníkom SMS s imnformáciou o časovom rozpätí, v ktorom bude doručená zásielka. Táto služba s názvom DPD Predict je súčasťou produktu DPD Home, prispôsobeného potrebám doručovania zásielok súkromným osobám.
Kľúčové slová: doručenie zásielky, SMS informácia, kuriérske služby
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Náročnejšia prevádzka v zime
Autor: ben
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 40
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V zime sa zvyšuje počet nehôd, riziko vzniku dopravnej nehody je šesťkrát vyššie. Základným predpokladom na to, aby auto jazdilo spoľahlivejšie, je výmena letných pneumatík za zimné. Nedostatočne očistené okná zhoršujú výhľad z vozidla. Investovať do kvality sa oplatí.
Kľúčové slová: zimné pneumatiky, bezpečnosť, kvalita
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Pohyblivé podlahy sú praktické
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 39
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá výhodami využívania pohyblivých podláh s hydraulickým čelom. Pohyblivá podlaha je nízkoprofilový ľahký flexibilný dopravník určený na nakladanie na ložnú plochu návesu alebo prívesu a nákladnú rampu a vykladanie rôznych paletizovaných i nepaletizovaných nákladov.
Kľúčové slová: nakladanie, vykladanie, hydraulické čelo, pohyblivá podlaha
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Palivo z biomasy
Autor: PHZ
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2012; str. 40
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Palivo z bio-DME – palivo z biomasy, je palivo, ktoré v porovnaní s naftou znižuje emisie oxidov uhlíka o 95 %. V súčasnosti už sú v prevádzke špeciálne upravené vozidlá, ktoré bio-DME poháňa. Bio-DME sa vyrába vo Švédsku, vo fabrike s kapacitou približne 4 tony bio-DME denne.
Kľúčové slová: bio-DME, bioplyn, biomasa, ochrana životného prostredia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Príjemnejšie prostredie
Autor: ben
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2012; str. 34
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ak má klimatizácia fungovať, musí byť v 100 %-nom stave. Keďže sa v tomto systéme ukladajú baktérie a plesne, je potrebné pravidelné čistenie. Pri používaní klimatizácie je potrebné dodržiavať určité zásady, iba v takom prípade prispieva k zvýšenej bezpečnosti a zabezpečuje príjemné prostredie.
Kľúčové slová: klimatizácia, teplota v kabíne, bezpečnosť jazdy, únava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Dbajte na návrh obalu
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2012; str.  24 – 25
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Funkciou obalu je nielen chrániť produkt resp. tovar pri skladovaní, preprave a manipulácii, je dôležitý aj z hygienického hľadiska a slúži aj ako dôležitý marketingový nástroj. Správne balenie môže znížiť prepravné náklady a rôzne tovary potrebujú iný obalový materiál. Dôležitým aspektom pri výbere obalu je i jeho trvanlivosť a spôsob likvidácie.
Kľúčové slová: prepravný obal, logistické procesy, vratné obaly, drevené obaly, likvidácia obalov
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Dodávkové vozidlá: Skrine s objemom až 17 m3
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2012; str.  12 – 15
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok analyzuje dodávkovej vozidlá pod hranicou celkovej hmotnosti 3,5 tony, ktoré patria k základným dopravným nástrojom pre distribúciu tovaru. Predstavujú aj dôležitú pomôcku servisných či montážnych čiat. Článok je doplnený o prehľadnú porovnávaciu tabuľku bežných dodávkových automobilov.
Kľúčové slová: dodávkové vozidlo, úžitkové vozidlo, dodávkový automobil
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Myslite na zimnú obuv
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2012; str.  10 – 11
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok analyzuje problematiku výmeny letných pneumatík za zimné v kontexte s prevádzkovými aspektmi. Dotýka sa i potreby nasadzovania reťazí. Poukazuje i na nejednotnosť v predpisoch v rámci Európskej únie. Pre dopravcov je prezúvanie pneumatík vysoko finančne citlivé.
Kľúčové slová: zimné pneumatiky, bezpečnosť, snehové reťaze
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Námorná doprava: Po mori pomalšie, ale lacnejšie
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2012; str.  6 - 9
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Námorná doprava má byť kompromisom medzi cestnou, železničnou a leteckou dopravou. Hlavnou výhodou je možnosť prepraviť veľké množstvo tovaru pri relatívne nízkej cene. Ďalším plusom je používanie kontajnerov, ktoré často slúžia ako ďalší ochranný obal a veľmi uľahčujú manipuláciu. Článok sa venuje výhodám i nevýhodám takejto prepravy.
Kľúčové slová: lodný cestovný poriadok, námorná doprava, námorná preprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Predvídavé tempomaty
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2012, str. 64 – 65
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok predstavuje nástup nových vylepšených systémov udržiavania nastavenej rýchlosti. Doteraz mal tento štýl jazdy svoje nevýhody, najmä pri stúpaní a klesaní sa plytvalo palivom i časom. Autor popisuje prácu tzv. predvídavých tempomatov, ktoré v súčasnosti uviedli do praxe viaceré automobilky.
Kľúčové slová: tempomat, predvídavý tempomat, rýchlosť, spotreba energie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Mega trucky na cestách nebudú
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2012; str.  10 - 11
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v článku rozoberá problematiku obmedzenej veľkosti nakládky pri bežných nákladných vozidlách a možnosti použitia tzv. mega truckov a giga linerov. Informuje o začiatkoch skúšobných prevádzok v niektorých európskych krajinách i o vývoji diskusie k tejto téme na pôde Európskeho parlamentu.
Kľúčové slová: mega truck, cestný vlak, giga liner
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Späť do divočiny: Logistická firma zabezpečila prevoz ohrozených nosorožcov z Európy do Afriky
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2012; str.  26 - 27
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v článku popisuje, akým spôsobom sa logistická firma DHL vysporiadala s úlohou dostať do divočiny zvieratá, ktoré sa narodili a vyrastali v zajatí. V jednotlivých častiach sa zaoberá technológiou tejto prepravy i skúsenosťami, ktoré už firma mala z podobných prepráv.
Kľúčové slová: preprava zvierat, prepravné boxy, preprava nosorožcov
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Modernizácia prinesie rýchlosť
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2012; str.  10 - 11
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Sieť koľajníc je na našom území pomerne dobre vyxbudovaná a spája nás so všetkými susednými krajinami. Autor v sa článku zaoberá problematikou hustoty infraštruktúry železničnej dopravy a nutnosťou jej modernizácie, rovnako ako potrebou ponúkania nových služieb.
Kľúčové slová: železničná infraštruktúra, modernizácia, trate
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Prísnejšie kontroly vozidiel v EÚ
Autor: Ing. Martin Kmeť
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2012; str. 46 - 47
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Európska komisia prijala návrh nových pravidiel pre kontroly technického stavu vozidiel, ktoré budú záväzné pre všetky štáty únie, teda aj pre Slovenskú republiku. V článkiu sa uvádza sprísnenie najmä v troch oblastiach: pravidelné technické kontroly vozidiel, cestné technické kontroly úžitkových vozidiel a evidencie vozidiel.
Kľúčové slová: kontroly vozidiel, cestné kontroly
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013