Názov: Kuriérske služby: Tlak na kvalitu bude rásť
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 2/2006; str.  6 - 8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje kuriérske služby v SR, pričom rozoberá skutočnosť vplyvu nedostatočného objemu prepráv na čas doručenia. Ďalej autor popisuje vzťah kuriérskych služieb a distribučného systému, pričom uvádza príklady z praxe v SR. Z uvedenej analýzy autor vyvodzuje závery z ktorých poukazuje na voľné miesta na trhu. V ostatnej časti príspevku sa autor zaoberá cenami kuriérskych služieb.
Kľúčové slová: kuriér, doručovanie, expresné systémy
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2006

Názov: Bohatí vodiči budú platiť viac
Autor: SITA
Zdroj: Hospod. noviny č.196 str.5
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok informuje o tom koľko by mali stáť diaľničné nálepky v roku 2007. Výrazne by sa mali zmeniť ceny diaľničných nálepiek pre najťažšie vozidlá  nad 12 ton. Z dôvodu, že ide o najväčších ničiteľov a zaťažovateľov cestnej infraštruktúry.
Kľúčové slová: dialničné nálepky
Spracoval: Ing.Sádecká Anna
Zaradené: október 2006

 Názov: Nová úprava zákazov jázd nikomu nepomohla
Autor: Martin Felix
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 9/2006, str. 16
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor poukazuje na vplyv zmeny zákazu jazdy v ČR na cestnú dopravu a režim práce vodičov. V ostatnej časti príspevku autor uvádza analýzu zákazu jázd v ostatných krajinách Európy, pričom krajiny rozdeľuje na tie, v ktorých platia určité obmedzenia a krajiny bez obmedzenia jazdy cez víkend.
Kľúčové slová: cestná doprava, zákaz
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2006

Názov: Großauftrag von Renault. (Veľká objednávka od Renault-u).
Autor: www.ehharms.de, www.logports.de, www.renault.de
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4,  August 2006, s. 30
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Sieťový systém E. H. Harms Automobile-Logistics vykonáva  logistikou ročne okolo 17.000 málo jazdených automobilov značky Renault. Tie vrátené automobily od nájomcu a lízingovej spoločnosti v celom Nemecku sa prepravujú na automobilový terminál Duisburg a tam sa pripravujú na ich konečný predaj.  K tomu patrí popri kontrole aj dôkladné vyčistenie vo vnútri a na vonkajšej strane, tiež oprava prípadnej malej škody na laku, čalúnenia alebo diskov kolesa. Hneď po tom sa postará E. H. Harms pre  rozsiahlu spoločnú distribúciu do obchodnej siete v pobočkách obchodnej organizácie Renault.
Kľúčové slová: sieťový systém, logistika, lízingová spoločnosť, automobilový terminál, distribúcia do obchodnej siete, Renault.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: október 2006

 Názov: Masterplan für ein "Hafen- und logistikzentrum links der Weser" (Generálny plán pre "Prístav a logistické centrum naľavom brehu rieky Weser").
Autor: Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4, August 2006, s. 28
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Brémske "Güterverkehrszentrum (GVZ)" - centrum nákladnej dopravy hrá v logistike ligu šampiónov a prístav Neustädt je rozhodujúcim nemeckým miestom pre balenie konvenčných kusových nákladov. Tesne vedľa seba ležiace územia majú teraz povinnosť spájať a ďalej rozvíjať integrovaný "Prístav a logistické centrum na ľavom brehu rieky Weser.  Základný problém je jednotné marketingové vystupovanie, povýšenie na prístav oslobodený od cla a silné zapojenie námornej dopravy. 
Kľúčové slová: centrum nákladnej dopravy, konvenčný kusový náklad, integrovaný prístav, logistické centrum, jednotný marketing, námorná doprava.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: október 2006

 Názov: Eingreiftruppe gegen Flaschenhälse. (Opatrenia proti hromadeniu úzkych miest).
Autor: André Hesel
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4, August 2006, s. 26-27
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Že radosť a žiaľ veľa ráz úzko pri sebe ležia, cítiť aj v kontajnerovej cestnej doprave. Mohutný nárast medzinárodného kontajnerového boomu nemilosrdne odhaľuje slabý dopravný reťazec. Nedobrovoľný prestoj ich nákladných automobilov pred vypravovacím terminálom zasahuje predovšetkým tie veľké reťazce.  Asi aj nemeckého vodcu na trhu ECB Contajner Logistik (ECL) z Brém.
Kľúčové slová: kontajner, cestná doprava, boom, dopravný reťazec, terminál.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: október 2006

 Názov: Nový ministr navrhuje jedinou sadzbu mýta v celé síti
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.37/2006, str. 1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Nový minister dopravy v Českej republike Aleš Rebíček chce navrhnúť vláde jedinú sadzbu elektronického mýtneho pre vozidla s celkovou hmotnosťou nad 12 ton. Bývalý minister Milan Šimonovský počítal až so siedmimi sadzbami. Sadzba, ktorá bude navrhovaná vo výške 4,05 Kč za jeden kilometer jazdy po diaľnici a rychlostnej komunikácií. Priemerná sadzba mýta na cestách prvej triedy by sa mala pohybovať okolo 1,90 Kč za odjazdený kilometer.
Kľúčové slová: mýtne, doprava, dialnica
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: október 2006

 Názov: Štruktúra nákladných vozidiel a výkonnosť verejnej cestnej nákladnej dopravy v SR
Autor:
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Almanach Dopravy Slovakia Transport 2006; str. 38 – 39
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje štatistiku vozidlového parku SR zostavená na základe podkladov PZ SR. Súčasťou príspevku je viacero grafov a tabuľka, ktoré dopĺňajú text príspevku, ktorý sa zaoberá priemerným vekom najpoužívanejších druhov vozidiel nákladnej dopravy, priemerným vekom vozidiel kategórie N2 a N3, počtom týchto vozidiel evidovaných v jednotlivých krajoch a enviromentálnou prijateľnosťou vozidiel kategórie N2 a N3. V ostatnej časti príspevku je spracovaná štatistika výkonov cestnej nákladnej dopravy.
Kľúčové slová: cestná doprava, štatistika, vek, výkon
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006
 Názov: Na slovenských cestách zasahujú špeciálne vozidlá mobilnej kontroly
Autor:
MV SR
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 8/2006, str. 25
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje kontroly a techniku Policajného zboru, oddelenia špeciálnych kontrol, ktoré slúžia na neoznámené kontroly technického stavu vozidiel priamo na ceste a dodržiavania sociálnej legislatívy v cestnej nákladnej doprave. V príspevku sú predstavené nové vozidlá a ich činnosť, pričom príspevok je doplnený viacerými fotografiami z kontrol.   
Kľúčové slová: cestná doprava, AETR, sociálne predpisy, odpočinok, technický stav
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006
 Názov: Úžitkové vozidlá
Zdroj:
Almanach Dopravy Slovakia Transport 2006; str. 40 – 45
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje úžitkové vozidlá ponúkané na slovenskom trhu. V prvej časti príspevku je spracovaná štatistika úžitkových vozidiel, v ostatnej sú predstavení jednotliví výrobcovia týchto vozidiel s kontaktom a ponúkanými vozidlami. Ide o výrobcov vozidiel: Avia, DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Scania, Tatra a Volvo Trucks.
Kľúčové slová: cestná doprava, úžitkové vozidlá
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006
 Názov: Malé úžitkové vozidlá
Zdroj:
Almanach Dopravy Slovakia Transport 2006; str. 46 – 50
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje výrobcov úžitkových vozidiel do 3,5 tony, pričom pri každom výrobcovi je uvedený kontakt formou internetovej stránky. Pri jednotlivých výrobcoch sú predstavené ponúkané vozidlá a ich technické parametre. Ide o výrobcov: Citroën, Fiat, Ford, Lada, GAZ, Hyundai, KIA, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault a Volkswagen.
Kľúčové slová: cestná doprava, úžitkové vozidlá
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006
 Názov: Logistiku pro KIA bude na Slovensku zajišťovat CAT a BLG
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.33/2006, str. 5
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o firmách CAT a BLG, ktoré podpísali dohodu so spoločnosťou Glovis o logistickom zaistení operácii pre KIA Motors Slovakia. Partneri CAT a BLG založili na Slovensku spoločný podnik Automobile Logistics Slovakia (ALS). ALS bola poverená prevádzkou zásobovacieho a distribučného centra VPC ( Vehicle Processing Center ) v Žiline, kde má KIA montážny závod. Firma plánuje zahájenie prevádzky na koniec roku.
Kľúčové slová: logistika, distribúcia, KIA
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: september 2006
 Názov: Návesy, prívesy a komponenty
Zdroj:
Almanach Dopravy Slovakia Transport 2006; str. 50 – 69
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje výrobcov návesov, prívesov a komponentov, pričom pri každom výrobcovi je uvedený kontakt formou internetovej stránky. Pri jednotlivých výrobcoch sú predstavené ponúkané produkty a ich technické parametre. V príspevku je predstavených 43 výrobcov.
Kľúčové slová: cestná doprava, úžitkové vozidlá
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006

Názov: Bohatí vodiči budú platiť viac
Autor: SITA
Zdroj: Hospod. noviny č.168 str.2
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok informuje o tom že bezpečnost cestnej premávky chce polícia riešiť najskôr preventívne, až potom represivne. Progresívny systém pokutovania by mal prihliadať na majetkové pomery pokutovaného.  Čím viac priestupkov vodič urobí, tým prísnejší trest dostane.  Ďalej polícia chce zakázať predbiehania pre kamiony na dvojprúdových diaľniciach.
Kľúčové slová: logistika
Spracoval: Ing.Sádecká Anna, Colpax s.r.o.
Jazyk: september 2006

 Názov: Kombinovaná doprava na Slovensku a možnosti jej ďalšieho rozvoja
Autor:
Ing. Ján Ližbetin, PhD.
Zdroj: Almanach Dopravy Slovakia Transport 2006; str. 135 – 139
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku kombinovanej dopravy, pričom v prvej časti popisuje význam a rozvoj kombinovanej dopravy. V ďalšej časti príspevku autor predstavuje linky kombinovanej dopravy a osobitne sa venuje terminálom kombinovanej dopravy v SR. Ide o terminály: Dobrá, Košice, Žilina, Bratislava ÚNS, Bratislava – Pálenisko, Ružomberok – Lisková a Nové Zámky. V ostatnej časti autor predstavuje operátorov kombinovanej dopravy pôsobiacich v SR.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, terminál, operátor
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006
 Názov: Linky kombinovanej dopravy RO-LA v Európe
Autor:
Miloš Poliak
Zdroj: Almanach Dopravy Slovakia Transport 2006; str. 140 – 141
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje linky RO-LA v Európe. V prvej časti autor popisuje systém prepravy cestných súpravy RO-LA, v ďalšej časti predstavuje existujúce linky v Rakúsku, Taliansku, Švajčiarsku, Slovinsku, Maďarsku a Českej republike. Príspevok je doplnený viacerými názornými obrázkami.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, terminál, RO-LA
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006
 Názov: Na silnicích I.trídy bude mýto zavedeno až v červenci príštího roku
Autor:
čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.32/2006, str. 8
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o aktuálnej situácií v oblasti zavedenia mýtneho na diaľnicach a cestách prvej triedy v Českej republike. Cesty I. triedy budú spoplatňované až od 1. júna na budúci rok, čo je o pol roka neskôr ako bolo pôvodne plánované. Dôvodom je neskoré uzatvorenie zmluvy s dodávateľom systému. Na diaľnicach bude v októbri tohto roku prebiehať výstavba mýtnych brán. Termín 1.1.2007 zavedenia mýtneho na diaľnicach v Českej republike by mal byť dodržaný.
Kľúčové slová: doprava, mýto, dialnice
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: august 2006
 Názov: Dopravná nehodovosť na území Slovenska v roku 2005 v porovnaní s rokom 2004
Autor:
Prezídium PZ SR, Odbor dopravnej polície
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 6/2006, str. 16 – 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá dopravnú nehodovosť v SR v roku 2005 a porovnáva ju so situáciou z roku 2004. Analýza dopravných nehôd je spracovaná podľa krajov, podľa zavinenia, podľa hlavných príčin nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel, z hľadiska druhu vozidla, miesta dopravnej nehody a časového rozloženia dopravných nehôd. Súčasťou príspevku je spracovaná súhrnná tabuľka a viacero názorných grafov.
Kľúčové slová: cestná doprava, dopravná nehoda, nehodovosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006
 Názov: Niektoré otázky novej právnej úpravy premávky na pozemných komunikáciách v ČR
Autor:
Kamil Pavlíček
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 6/2006, str. 24 – 25
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje novú právnu úpravu v ČR, ktorú sú povinní dodržiavať aj slovenskí vodiči vykonávajúci medzinárodnú dopravu v ČR. Príspevok rozoberá právomoci Polície ČR a Obecnej polície. V prvej časti autor uvádza právomoci osobitne pri obidvoch políciách, pričom osobitne poukazuje na právomoci, ktorými nedisponuje Obecná polícia. V ďalšej časti príspevku autor analyzuje bodové hodnotenie vodičov motorových vozidiel zavedený v ČR. V ostatnej časti príspevku je spracovaný prehľad pokút a uložených trestných bodov za konkrétne porušenia predpisov.
Kľúčové slová: cestná doprava, dopravná nehoda, nehodovosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006
 Názov: Fakta k nehodovosti nákladních automobilů
Autor:
Martin Felix
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 6/2006; str. 3
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok analyzuje nehodovosť v Českej republike vo vzťahu k nákladnej doprave. Súčasťou príspevku sú 3 grafy, na ktorých autor poukazuje na skutočnosť, že nákladná doprava sa podieľala podstatne nižším podielom na dopravných nehodách ako sa na verejnosti prezentuje. Autor spracoval podiel tragických nehôd za jednotlivé kategórie vozidiel.
Kľúčové slová: cestná doprava, nehoda, štatistika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006