Názov: Nadstavby vozidiel a komponenty.
Autor: Luky
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 7/2006; str. 44-47
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku analyzuje slovenský trh s nadstavbami vozidiel. V príspevku sú uvedené technické parametre a možnosti zhotovenia nadstavby na mieru od nasledujúcich výrobcov: A.C.L. s.r.o. Bratislava; AGRICOM Košice; AUTOKAROS a.s. Žilina; HuStra spol. s r.o.; INTER FINAL spol. s r.o. Rožňava; KURTA spol. s r.o.; TRAMIS Bratislava; PROCAR a.s.; VS-MONT s.r.o.; AVIANA PLUS s.r.o.; ITAL ACCESSORI; COVER Trenčín s.r.o. a EUROWIND Slovakia s.r.o..
Kľúčové slová: nadstavby, komponenty, cestná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2006
 Názov: Digitální tachograf a pracovní režimy řidičů.
Autor:
Vladimír Kydlíček
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 4/2006; str. 22
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok upravuje problematiku zavádzania digitálnych tachografov. Uvádza povinnosť dopravcov inštalovať do vozidiel digitálny tachograf a taktiež vysvetľuje, ako je potrebné postupovať pri vozidlách, ktoré sa budú prihlasovať druhý krát a už majú montovaný analógový tachograf. V ostatnej časti príspevku je vysvetľovaná problematika, držiteľ akého vodičského oprávnenia môže požiadať o vydanie karty vodiča.
Kľúčové slová: tachograf, karta vodiča, cestná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2006
 Názov: Převede zavedení mýta přepravy ze silnice na železnici?
Autor:
Vojtěch Hromíř
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 4/2006; str. 64
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok obsahuje výsledky výskumu „Vplyv zavedenia mýta pre nákladné automobily na deľbu prepravných výkonov medzi modalitami cesta – železnica“ spracovanej  na základe skúseností so zavedením mýta v Nemecku. Cieľom príspevku je poukázať na skutočnosť, že zavedením mýta pre cestnú nákladnú dopravu nedôjde k výraznému zníženiu výkonov cestnej dopravy a ich prechodu na železničnú dopravu.
Kľúčové slová: výkon, cestná doprava, železničná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2006
 Názov: “Podle předběžných jednání zatím žádná zemé Evropské unie na uvolnění kabotáže nepřistoupí“
Autor:
lan
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č. 12/2006, str. 1, 3 a 4
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: V rozsiahlom rozhovore s viceprezidentom pre nákladnú dopravu Združenia ČESMAD Bohemia JUDr. Antonín Hrazdíra hodnotí vlaňajší rok z hľadiska podmienok pre podnikanie v cestnej doprave, rovnako tak, ako sa vyvíja rok 2006. Vyjadruje sa k legislatívnemu rámcu pre podnikanie v cestnej doprave, aké výhody a nevýhody prinieslo dopravcom rozšírenie európskeho trhu a tiež sa zmieňuje o kľúčových faktoroch, ktoré ovplyvňujú prevádzku dopravných firiem, ako sú cena nafty, platobná morálka a nedostatok kvalifikovaných vodičov.
Kľúčové slová: podnikanie v cestnej doprave, kabotáž, zvyšovanie nákladov
Spracoval: Ing.  Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: máj 2006
 Názov:Veřejná doprava by měla kombinovat přednosti železniční i autobusové dopravy“
Autor: Milan Frydryšek
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.12/2006, str. 15
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Riaditeľ odboru verejnej dopravy Ministerstva dopravy ČR Ing. Mgr. Jiří Nálepka v rozhovore pre Dopravní noviny vyzdvihuje význam verejnej dopravy v modernej  spoločnosti. Hovorí o výhodách a nevýhodách železničnej a autobusovej dopravy a zdôrazňuje, že Ministerstvo preferuje taký prístup, aby sa tieto odlišné druhy dopráv navzájom doplňovali. Z jeho pohľadu je situácia v ČR z hľadiska podielu verejnej dopravy na deľbe celkovej prepravnej práce pomerne priaznivá, ale stále sa nedarí naplno využívať výhody železničnej dopravy v regionálnych dopravných systémoch. 
Kľúčové slová: význam verejnej dopravy, kongescia, kombinácia dopráv
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: máj 2006
 Názov: „Nepravdivý obraz veřejnosti o kamionech je třeba změnit“
Autor:
lan
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č. 11/2006, str. 8
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok prináša informácie o reklamnej kampani „Jedeme v tom spolu“. Táto reklamná akcia autodopravcov, prostredníctvom ktorej chce Združenie ČESMAD Bohemia vylepšiť image cestnej nákladnej dopravy v očiach verejnosti, sa zameriava predovšetkým na objasnenie a zdôraznenie úlohy kamiónovej dopravy pre ekonomiku ČR a Európy a jej nenahraditeľnosť pri preprave tovaru. Podľa prezidenta ČESMADu Vladimíra Starosty je potrebné, aby si ľudia uvedomili, že katastrofálny stav ciest je spôsobený najmä ich dlhodobým podinvestovaním z hľadiska opráv a kvality asfaltových povrchov.
Kľúčové slová: negatívny vzťah verejnosti, nedostatočná infraštruktúra.
Spracoval: Ing.  Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: máj 2006
Názov: Letecké spedice vyhlásily boj palivovým příplatkům
Autor: Heiner Siegmund
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č. 6/2006, str. 4
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje, že nemeckí leteckí špeditéri sa podobne ako ich švajčiarski a talianski kolegovia postavili proti systému palivových príplatkov, tzv. fuel surcharges, ktorý uplatňujú nákladní leteckí prepravcovia. Najväčší problém spočíva v tom, že letecké spoločnosti majú právo tieto príplatky účtovať automaticky, pričom zasielatelia musia kompenzácie zvýšených nákladov získavať následne veľmi zložito od zákazníkov. Cieľom špeditérov je, aby sa palivové príplatky stali súčasťou oficiálnych pevných tarifov.
Kľúčové slová: palivové príplatky, cenové tarify, letecká špedícia
Spracoval: Ing.  Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: apríl 2006
Názov: Letos rekordních 72 kilometrů nových dálnic
Autor: jet
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č. 10/2006, str. 1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Na tlačovej konferencii konanej začiatkom marca riaditeľ Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Petr Laušman oznámil, že v Českej republike by malo do konca tohto roka pribudnúť 72 km nových diaľnic, čím sa rok 2006 rekordne zapíše do histórie výstavby českej diaľničnej siete. Z článku sa dozvieme, ktoré úseky budú dokončené, na ktorých bude výstavba naďalej pokračovať a tiež ako to vyzerá s finančným vykrytím plánovanej výstavby. Jedným z dôležitých dostavaných úsekov by mala byť stredná časť obchvatu Plzne, čím sa dokončí celá diaľnica D5 v celkovej dĺžke 151 km . Súčasné sprevádzkovanie poslednej časti diaľnice A6 na nemeckej strane tak prepojí diaľničné siete obidvoch krajín.
Kľúčové slová: výstavba diaľnic,  ŘSD, náklady
Spracoval: Ing.  Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: apríl 2006
Názov: Hupac loni přepravil přes půl milionu kamionů
Autor:
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č. 8/2006, str. 8
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Švajčiarsky koncern Hupac AG, prevádzkovateľ kombinovanej dopravy cez Alpy, zvýšil za vlaňajší rok svoj objem prepravy o 15,9 percenta. Nárast prepráv po železnici sa mu podarilo dosiahnuť predovšetkým vďaka rozšíreniu kapacít jeho talianskeho terminálu Busto Arsizio-Gallarate a novému modelu priebežnej trakcie. Tá umožňuje, aby všetky ich alpské vlaky jazdili s lokomotívou jednej železničnej spoločnosti bez ohľadu na hranice a správcu železničnej siete. Príspevok informuje o viacerých aktivitách koncernu Hupac AG, okrem iného aj v oblasti ďalšej liberalizácie železničného trhu v Európe.
Kľúčové slová: kombinovaná preprava, Hupac AG, priebežná trakcia
Spracoval: Ing.  Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: apríl 2006
Názov: “Změny doby řízení a odpočinku bezpečnost na silnicích nezvýší“
Autor: Milan Frydrýšek
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č. 7/2006, str. 1 a 3
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: V rozhovore s vedúcim odboru legislatívy a zahraničných vzťahov Združenia ČESMAD Bohemia Ing. Jan Medvěd vyjadruje stanovisko Združenia k schváleným zmenám pracovného času vodičov a povinnému zavádzaniu digitálnych tachografov. Z jeho slov sa dozvieme, aké zmeny v súvislosti s novými pravidlami dopravcov, vodičov a aj ostatných účastníkov cestnej premávky čakajú, s čím môžu dopravcovia do budúcnosti počítať a tiež kedy by nové nariadenia mali vstúpiť do platnosti.
Kľúčové slová: pracovný čas vodičov, digitálne tachografy, bezpečnosť dopravy
Spracoval: Ing.  Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: apríl 2006
Názov: “Spojení multimodální a námořní dopravy může být pro zákazníka výhodnější než kamion“
Autor: Petr Jechort
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č. 10/2006, str. 16
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok nám približuje spoločnosť Austromar, nezávislého agenta viacerých rejdárskych spoločností, ktorá pre špedičné firmy zaisťuje námorné prepravy do akéhokoľvek prístavu na svete. Rozhovor s Michalem Vydrou je bližším predstavením tejto spoločnosti, ktorá sa v posledných rokoch začala venovať aj námornej pobrežnej plavbe, umožňujúcej prepravu tovaru na kratšie vzdialenosti, väčšinou po Európe a jej najbližšom okolí. Z rozhovoru sa dozvieme výhody tohto spôsobu prepravy a okolnosti vzniku pobrežnej plavby ako nového oboru námornej dopravy.
Kľúčové slová: Austromar, pobrežná plavba, námorná doprava
Spracoval: Ing.  Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: apríl 2006
Názov: Doprava v stavebníctve na vzostupe
Autor: Ing. Ladislav Lukáč
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 4/2006; str. 40-50
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku v prvej časti popisuje výstavbu cestnej infraštruktúry v SR. V ostatnej časti je spracovaná podrobná analýza techniky a ich parametrov na prepravu v stavebníctve od výrobcov: DAF, Iveco, Astra, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Tatra a Volvo. V príspevku sú analyzované taktiež sklápače na vozidlá od firiem: VS-MONT, Kurta, Autokaros a Compaan Caroserie. Z nakladačov sú uvedené technické parametre techniky Komatsu, Volvo, JCB, Daewoo a Caterpillar. V ostatnej časti je spracovaná analýza prídavných pevných nakladačov od 7 výrobcov a prepravníky na stavebnú techniku od 13 výrobcov.  
Kľúčové slová: cestná doprava, stavebná technika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2006
Názov: Kontajnery po ceste, po vode i po železnici.
Autor: JJ
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2006; str. 33
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá následnú prepravu tovaru z nemeckých prístavov Amsterdam, Rotterdam a Antverpy, označované ako ARA prístavy, cez ktoré prúdia milióny ton tovaru ročne. Príspevok poukazuje na výrazný nepomer medzi nákladmi na úsek po prístav, ktoré sú podstatne nižšie na jednotku, ako náklady na ďalšiu trasu prepravy. V príspevku sú uvedené percentuálne pomery nákladov pre jednotlivých prepravách.
Kľúčové slová: prístav, ARA, kombinovaná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2006
Názov: Logistika pomáha, ale nie zadarmo.
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2006; str. 34
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku nárastu nákladov na logistické služby, pričom poukazuje na skutočnosť, že podľa odhadov sa do roku 2008 zvýšia náklady na logistiku o 8 %. Autor v príspevku popisuje dôvody nárastu týchto nákladov.
Kľúčové slová: preprava; obstaranie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2006
Názov: Trajekty na linke Calais-Dover.
Autor: www.dkvcesmad.sk
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2006; str. 45
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje možnosti prepravy trajektom z Calais do Doveru, ktoré je schopná sprostredkovať spoločnosť DKV ČESMAD. Ide o trajekty zabezpečované spoločnosťami Seafrance, Scandlines a TT-line, pričom sú uvedené jednotlivé lode týchto spoločností a ich technické parametre. V ostatnej časti príspevku je popísanáa servisná karta DKV, prostredníctvom ktorej je možné uhrádzať poplatky za trajekty, pohonné hmoty a pod.
Kľúčové slová: cestná doprava, trajekt, vodná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2006
Názov: Informace z právní praxe mezinárodní dopravy pokračují...
Autor: JUDr. Jiří Krofta
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 2/2006; str. 24
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor v príspevku uvádza praktické odporúčania pre dopravcov, vykonávajúcich medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu. Praktické odporúčania sú zoradené do 4 hlavných blokov: kontrola prevzatia zásielky; škodové udalosti a zodpovednosť dopravcu; vymáhanie dlžného prepravného a posledným blokom príspevku je krátka premlčacia doba v medzinárodnej doprave.
Kľúčové slová: právo, prax, cestná doprava, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2006
Názov: Únia skráti pracovný čas vodičov.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 2/2006, str. 18
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje nový prístup EÚ k sociálnym predpisom vodičov v cestnej doprave. V príspevku sú zachytené zmeny v sociálnej legislatíve, ktorú schválil Európsky parlament a po ich vyhlásení v Úradnom vestníku EÚ vstúpia do platnosti. V ostatnej časti autor popisuje podmienky v jednotlivých krajinách vo vzťahu k aproximácií práva EÚ v sociálnej oblasti.
Kľúčové slová: cestná doprava, odpočinok, práca
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2006
Názov: Väčšie autá, menšie problémy?
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 4/2006; str. 19
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou možnosti zvýšenia limitu celkovej hmotnosti pre jazdné súpravy zo 40 na 60 ton, predovšetkým v súvislosti s pravidlom, že so zvyšujúcou hmotnosťou sa znižuje na jednotku spotreba pohonných hmôt a v konečnom dôsledku sa znižujú aj nežiaduce vplyvy na životné prostredie. V ostatnej časti príspevku je spracovaný aj názor odborníkov na logistiku.  
Kľúčové slová: cestná doprava, zaťaženie, ekonomika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2006
Názov: K zmluve na prepravu nákladu po vnútrozemských vodných cestách
Autor: Ing. Jarmila Sosedová, PhD. – Ing. Božena Hejhalová
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 4/2006; str. 33
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá Budapeštiansku dohodu o zmluve na prepravu nákladu po vnútrozemskej vodnej ceste (Dohoda CMNI). V prvej časti príspevku je uvedený postup prijímania Dohody CMNI, v ostatnej časti sú uvedené podmienky stanovené Dohodou CMNI pri preprave tovaru vodnou dopravou.  
Kľúčové slová: vodná doprava, prepravná zmluva, CMNI
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2006
Názov: Stát přispěje desítkami milionů na parkoviště pro kamiony
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č. 5/2006, str. 7
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Podľa materiálu ministerstva dopravy ČR štát tento rok podporí výstavbu dvoch odstavných parkovísk na diaľnici D1 sumou 80 miliónov Kč. Parkoviská pre nákladné vozidlá budú vybudované v termíne do augusta tohto roka u Kochánova a Stránecké Zhoře. Okrem toho ministerstvo plánuje aj rozšírenie parkovacích miest na odpočívadle D1 Střechov a tiež na diaľniciach D5 a D11. Vláda tým reaguje na kritiku vodičov týkajúcej sa zlej situácie v otázke možnosti dodržiavania bezpečnostných prestávok v jazde. Článok taktiež informuje o ďalších krokoch ministerstva, ktorými by sa mala zvýšiť plynulosť prevádzky na diaľniciach.
Klúčové slová: odstavné parkoviská, bezpečnostné prestávky, plynulosť prevádzky
Spracoval: Ing.  Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: marec 2006