Názov: Budú raz európske diaľnice privátne?
Autor: TA
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 1/2006; str. 24
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku privatizácie európskych diaľnic, ako riešenie výstavby a financovania diaľničnej infraštruktúry. Obsahom príspevku je analýza existujúcej situácie v nasledujúcich krajinách: Francúzsku, Veľkej Británií, Taliansku, Švajčiarsku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republiky, Írsku, Holandsku  a Belgicku. Pri každej krajine je uvedený vlastník infraštruktúry, náklady na jej prevádzku a taktiež spôsob spoplatnenia.
Kľúčové slová: infraštruktúra, diaľnice, mýtne
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2006
Názov: Cínovec bude odbavovat jen kamiony do Německa
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č. 3/2006, str. 2
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje, že hraničný prechod Cínovec/Altenberg by mal od februára 2006 odbavovať nákladné vozidlá nad 12 ton len jedným smerom – z Česka do Nemecka. Premávka do Českej republiky bude presmerovaná na prechod Rumburk/Neugersdorf v Hornej Lužici a Vojtanov/ Schönberg. Dopravná cesta z Prahy do Drážďan sa tak dočká uľahčenia a zvýši sa jej dopravná bezpečnosť, na čom sa zhodli saský minister hospodárstva Thomas Jurk a námestník ministra dopravy ČR Jiří Kubínek, ktorý dohodu uzavreli. Dohoda však ešte podlieha súhlasu spolkovej vlády SRN a ministerstiev vnútra obidvoch krajín
Klúčové slová: hraničné prechody, dopravná bezpečnosť, výstavba diaľnic
Spracoval: Ing.  Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: február 2006
Názov: Zdražení dálnic pro kamiony má podle průzkumu podporu veřejnosti
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č. 3/2006, str. 8
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch novembrového prieskumu agentúry AVE marketing, z ktorých napríklad vyplýva, že v ČR by štát, podľa mienky viac ako 60 percent jej obyvateľov, mal do zavedenia mýtneho výrazne zvýšiť ceny diaľničných známok pre nákladné vozidlá, aj napriek možnému zdraženiu tovaru v obchodoch. Takmer dve tretiny verejnosti totiž súhlasí s tvrdením, že nákladné vozidlá sú príčinou alebo minimálne účastníkom väčšiny dopravných nehôd. Osemdesiat percent Čechov si dokonca myslí, že nákladná doprava ohrozuje životy vodičov osobných vozidiel a k zmierneniu negatívnych následkov by prispeli najmä prísne kontroly hmotnosti vozidiel, častejšie policajné kontroly a zvýšenie právomocí Polície.
Klúčové slová: nárast nákladnej dopravy, spoplatnenie diaľnic, kontroly
Spracoval: Ing.  Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: február 2006
Názov: “Nedostatek řidičů v kamionové dopravě se dotýka i spedičních firem“
Autor: jk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č. 4/2006, str. 1 a 8
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Z rozhovoru s predsedom pracovnej skupiny cestnej špedície Svazu spedice a logistiky ČR (SSL) Ing. Petrem Prokopem vyplýva, že problémy, ktoré dnes trápia dopravcov, majú dopad aj na činnosť špedičných firiem. Za najpálčivejší problém (ak nie dnes, tak v blízkej budúcnosti určite) považuje nedostatok dobrých vodičov nákladných vozidiel. Pán Prokop v rozhovore hodnotí súčasnú situáciu v medzinárodnej kamiónovej doprave, aj v súvislosti s očakávaným povinným zavedením digitálnych tachografov, vyjadruje postoj SSL k problematike elektronického mýtneho a tiež k nespokojnosti západoeurópskych dopravcov s inváziou kamiónov z nových krajín EÚ.
Kľúčové slová: špedícia, tachografy, nedostatok vodičov
Spracoval: Ing.  Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: február 2006
Názov: Maximální přípustná doba řízení pro řidiče je kratší o čtvrtinu
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.50/2005, str. 2
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o novej dohode o sociálnych predpisoch v cestnej doprave schválenej Európskou komisiou. Ministri Európskej únie v nej rozhodli o výraznom skrátení času, ktorý budú môcť profesionálni vodiči stráviť jazdou. Podľa komisára pre dopravu Jacquesa Barrota je táto direktíva „v najlepšom záujme bezpečnosti cestnej prevádzky“. Zamestnávatelia v cestnej doprave ju však ostro kritizujú, odbor osobnej dopravy nahnevalo najmä zrušenie výnimky pre vodičov autobusov v zájazdovej doprave.
Kľúčové slová: sociálne predpisy, AETR, autobusová doprava
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: február 2006
Názov: 200 Jahre Erfahrung im Transportgeschäft. (200 rokov skúsenosti v dopravnom podniku).
Autor: Stathi Vassiliadis  
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 6/2005, s. 24-25
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Nemecko sa skladalo z niekoľkých malých štátov a Napoleon Bonaparte stál priamo pred jeho najväčším triumfom v bitke pri Slavkove. Takéto isté boli okolnosti, ako pred vyše 200 rokmi, pri založení "Spedition  F.W. Neurkich". Tým patrí poskytovateľ logistických služieb z Brém k piatim najstarším prepravným podnikom v Nemecku. V priebehu dvoch storočí sa vyvinul v rozsiahlej histórií   z "F.W.Neukirch"  moderný  prepravca a podnik v logistike. Podstatná úloha ale zostala stále tá istá.
Kľúčové slová: dopravná činnosť, logistické služby, prepravca, špedícia
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: február 2006
Názov: Terminal Giola Tauro auf Erfolgskurs. (Terminál Giola Tauro v úspešnom kurze).
Autor: www. blg.de
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 6/2005, s. 27
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: V priebehu necelých piatich rokov prevádzkovaný autoterminál BLG Logistics Group v talianskom Giola Tauro nahlásil 20. októbra prekládku 100.000-cého vozidla v tomto roku. Zámerom  pre r. 2005 je celkové množstvo približne 150.000 jednotiek, čím sa prekládka oproti vlaňajšiemu roku viac ako zdvojnásobí. Giola Tauro slúži predovšetkým ako prekladisko pre vozidlá prepravované z a do Ázie. Veľké nákladné lode s autami môžu, ako je to v kontejnerovej preprave obvyklé, vymedzovať umiestnenie centrálne položených terminálov ale obežný čas prepravy sa zreteľne skráti. K hlavným zákazníkom patria Toyota, Mitsubishi, Hyundai a Kia rovnako tak lodiarske spoločnosti NYK a Eukor. 
Kľúčové slová: autoterminál, prekládka, kontajnerová preprava, lodiarska spoločnosť
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: február 2006
Názov: Analýza štruktúry nákladných automobilov v SR z hľadiska ich environmentálnej prijateľnosti.
Autor: Ing. Vladimír Konečný, PhD. – prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2006, str. 12-13
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou veku vozidlového parku v SR a jeho vzťahov k daňovému zaťaženiu dopravcu. Súčasťou príspevku je viacero tabuliek a grafov, v ktorých sú spracované informácie o: počte vozidiel Euro 1, Euro 2 a Euro 3 v jednotlivých  krajoch SR osobitne za vozidlá N2 a N3. Príspevok taktiež obsahuje max. emisné limity platné pre jednotlivé kategórie Euro.
Kľúčové slová: cestná doprava, emisie, externality
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2006
Názov: Zabezpečení nákladu
Autor: JUDr. Václav Roubal
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 1/2006; str. 19-21
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok popisuje problematiku zodpovednosti za nakládku v prípade, že zmluva je uzatvorená prostredníctvom zasielateľa aj priamym zmluvným vzťahom medzi odosielateľom a dopravcom. V prvej časti sú uvedené dôvody pre zabezpečenie nákladu na vozidle. Ostatná časť príspevku rozoberá problematiku, kto má zabezpečovať zásielku a aký je právny stav vo vzťahu k otázke nakládky a povinnosti a zodpovednosti zúčastnených zmluvných strán.
Kľúčové slová: nakládka, cestná doprava, zodpovednosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2006
Názov: Prípravy k ratifikácii Protokolu k Dohode CMR sú v ČR už v plnom prúde!
Autor: Radek Novák
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 2/2006; str. 24-26
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje problematiku prepravnej zmluvy v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. V prvej časti je podrobne rozpracovaná platnosť Dohovoru CMR a podmienky vyplývajúce z tohto dohovoru. V ďalšej časti je rozpracovaná problematika zodpovednosti a prechodu jej výpočtu zo zlatého franku na zvláštne práva čerpania.
Kľúčové slová: cestná doprava, zmluva, CMR
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2006
Názov: Štruktúra vozidiel cestnej nákladnej dopravy evidovaných v SR z hľadiska ich environmentálnej prijateľnosti
Autor: Ing. Vladimír Konečný, PhD. – prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 2/2006; str. 31
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou veku vozidlového parku v SR a jeho vzťahov k daňovému zaťaženiu dopravcu. Súčasťou príspevku je viacero tabuliek a grafov, v ktorých sú spracované informácie o: počte vozidiel Euro 1, Euro 2 a Euro 3 v jednotlivých  krajoch SR osobitne za vozidlá N2 a N3. Príspevok taktiež obsahuje max. emisné limity platné pre jednotlivé kategórie Euro.
Kľúčové slová: cestná doprava, emisie, externality
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2006
Názov: Poistenie môže niektorých vodičov prísť draho.
Autor: Jana Mravcová
Zdroj: Hospod. noviny č.34, s.6
Jazyk: slovenský
Anotácia: V týchto dňoch má prezident SR podpísať novelu zákona o povinnom zmluvnom poistení vozidel.
Počas platnosti starej zmluvy nie je možné uzavrieť inú. Prestúpiť do inej poisťovne bude ťažšie.
Poistné obdobie v dvoch poisťovniach sa nesmú prekrývať. Novela znemožňuje uzavrieť poistku v predstihu.
Kľúčové slová: novela zákona, povinné zmluvné poistenie
Spracoval: Ing.Sádecká Anna, Colpax s.r.o.
Zaradené: február 2006
Názov: Radar, telematika a internet v jednom zariadení
Autor: AMI
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2005; str. 20
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje senzor, ktorý dokáže kombinovať dopravné informácie a zábavu pre vodiča. V prvej časti príspevku je spracovaný vývoj senzora a jeho testovanie. Druhá časť popisuje senzor a jeho jednotlivé častí: úzky radarový lúč, radarová bublina a bočné senzory auto-vozovka. Ostatná časť príspevku sa zaoberá spôsobom zavedenia senzora do praxe a jeho prepojenie s inteligentnými reflektormi.
Kľúčové slová: senzor, telematika, radar 
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2006
Názov: Systém výberu mýta – historický prehľad
Autor: Toll Collect
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 19/2005; str. 24
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje historický vývoj systému výberu mýta, pričom podrobne rozoberá jednotlivé fázy. Ako prvý je rozobraný manuálny systém výberu mýta. Ďalej je popisovaný systém diaľničných nálepiek, známy tiež ako systém Eurovignet. Ako posledné dva systémy sú rozoberaný systém elektronického výberu mýtneho a satelitný systém výberu mýtneho. V ostatnej časti príspevku je rozoberaná problematika interoperability.
Kľúčové slová: mýtne, mýto, spoplatnenie, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005
Názov: ŘSD: Dopravní podmínky v Praze se brzy zhorší
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.43/2005, str. 2
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Podľa Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) hrozí mestu Praha, že ním v budúcich rokoch bude prechádzať ešte viac vozidiel ako dnes. Budú totiž dostavané diaľnice, ktoré do mesta a z mesta vedú, ale vonkajší obchvat ešte dokončený nebude – z 82 kilometrov plánovaného diaľničného okruhu môžu vodiči využívať len úseky v celkovej dĺžke 16 km . Článok informuje, ktoré úseky diaľnic má ŘSD v pláne dokončiť už na budúci rok a aké existujú príčiny, pre ktoré nemôže urýchliť dostavbu uvedeného obchvatu.
Kľúčové slová: výstavba cestnej siete, diaľničný okruh, dopravné podmienky
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: december 2005
Názov: Dopravu mezi zápodočeskými lázněmi bude zajišťovať Viamont
Autor:
čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.44/2005, str. 7
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: České dráhy od budúceho roka s najväčšou pravdepodobnosťou prestanú prevádzkovať regionálnu trať medzi Karlovými Varmi a Mariánskymi Lázněmi. Príspevok informuje, že novým prevádzkovateľom by podľa zmluvy, ktorú však ešte musí schváliť krajské zastupiteľstvo, mala byť v najbližších piatich rokoch spoločnosť Viamont. Karlovarský kraj sa pre nového prevádzkovateľa rozhodol po vyhodnotení výsledkov výberového konania. Rozhodujúcim kritériom bola požadovaná dotácia na 1 prejdený kilometer, pričom Viamont oproti Českým dráham žiadal o 16 Kč na vlakový kilometer menej. Jednou z podmienok bola taktiež požiadavka na skvalitnenie vozov používaných na prepravu cestujúcich, čo Viamont svojimi modernými súpravami RegioSprinter spĺňa. Z článku sa tiež dozvieme, čo vlastne Karlovarský kraj viedlo k vypísaniu výberového konania, kto všetko sa ho zúčastnil, a či rovnako bude kraj postupovať aj na ostatných regionálnych tratiach.
Kľúčové slová: regionálna železničná doprava, dotácia, ekonomika prevádzky
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: december 2005
Názov: Cena práce brzdí rozmach
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Logistika magazine – špecializovaná príloha mesačníka Obchod, november 2005, str.19
Vydavateľ: SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, s.r.o., Kopčianska 6, 851 01 Bratislava
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok opisuje vozíky používane v logistických centrách. Opisuje vozíky s výsuvným zdvíhacím zariadením, elektrické vozíky.  Poslednom čase je záujem o dieslové a plynové vozíky. Opisuje taktiež aj vozíky používane v špeciálnych podmienkach napr. pre mraziarenskú logistiku, v horúcom a prašnom prostredí, v prevádzkach s výbušným prostredím. K presnej evidencii používania vozíkov je určený informačný systém ISM, ktorý slúži na optimalizáciu nákladov a zabraňuje neoprávnenému použitiu.
Kľúčové slová: sklad, vozík, logistika, manipulácia
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS spol. s r.o. Žilina
Zaradené: december 2005
Názov: Aktuálny stav požiadaviek na upevňovanie nákladu v cestnej nákladnej doprave
Autor: Ing. Juraj Jagelčák – Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 8. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2005; str. 31 - 43
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-481-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v príspevku rozoberajú problematiku požiadaviek na upevňovanie nákladu v cestnej nákladnej doprave, pričom v úvodnej časti sa venujú otázke: Prečo vlastne treba náklad upevniť. V ďalšej časti príspevku je uvedený zoznam platnej legislatívy a noriem. V ostatnej časti sú spracované požiadavky na určenie počtu viazacích bodov v podlahe, čelnej stene a na viazacie prostriedky.
Kľúčové slová: cestná doprava, loženie, náklad, upevňovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005
Názov: Poznatky orgánov inšpekcie práce z praktického výkonu kontrol na pozemných komunikáciách a u dopravcov
Autor: Ing. Anton Kasana, Ing. Vladimír Horeš
Zdroj: Zborník príspevkov z 8. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2005; str. 140 - 149
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-481-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá kontroly dodržiavania sociálnych predpisov v cestnej doprave. V prvej časti rozoberá výkon kontrol všeobecne, ďalšie časti upravujú poznatky z praktického výkonu kontrol na pracoviskách a na pozemných komunikáciách. K príspevku je spracovaných niekoľko tabuliek, ktoré popisujú štatistiku kontrol a zistené porušenia.
Kľúčové slová: cestná doprava, AETR, odpočinok,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005
Názov: Cestujeme z dunajských prístavov do prístavov „ARA“ Časť 4 – nemecké prístavy Mainz a Duisburg
Autor: Juraj Bohunský
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 22/2005; str. 31
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok autora je pokračovaním článkov z minulých vydaní časopisu, v ktorom sa popisujú možnosti prepravy a nalodenia z územia SR do prístavov Amsterdamu, Rotterdamu a Antverp. V tejto časti príspevku autor podrobne rozoberá dva nemecké prístavy Mainz a Duisburg. Autor uvádza celkovú plochu, počet prekládkových polôh a ich plochu, dĺžky nábrežných hrán prístavov. Ďalej popisuje terminál kombinovanej dopravy, vybudovaný v priestoroch prístavu Duisburg.
Kľúčové slová: prístav, vodná doprava, prekládka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005