Názov: Bohemia Expres mezi Lovosicemi a Duisburgem v provozu
Autor: PR
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.40/2005, str. 2
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok o informuje o spustení prevádzky uceleného vlaku kombinovanej dopravy medzi Lovosicami a Duisburgom. Vlaky premávajú dvakrát týždenne v každom smere, v prípade zvýšeného dopytu sa počet zvýši na 3 odjazdy týždenne. Realizátori projektu, operátori kombinovanej dopravy – česká spoločnosť Bohemiakombi a nemecká Kombiverkehr- sú presvedčení, že mýtne vyberané na nemeckých diaľniciach a vysoký nárast cien nafty na jednej strane a priaznivé ceny prepráv ucelenými vlakmi s dĺžkou prepravy pod 24 hodín na strane druhej sú zárukou úspechu celého projektu. Linka kombinovanej dopravy Lovosice-Duisburg je prvou medzinárodnou verejnou linkou kombinovanej dopravy na sieti Českých dráh. Nevznikla by však bez obojstranne deklarovanej podpory vládnych miest obidvoch štátov.
Kľúčové slová: ucelený vlak, podpora kombinovanej dopravy
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: november 2005
Názov: Plachtovo-skriňový FlexoVan
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 5/2005, str. 28
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje novú plachtovo-skriňovú konštrukciu nadstavby FlexoVan, ktorá sa vyznačuje nízkou pohotovostnou hmotnosťou a širokými možnosťami využitia. V príspevku sú uvedené technické parametre nadstavby ako aj výhody používania tohto druhu nadstavby.
Kľúčové slová: cestná doprava, nadstavba
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: Všestranný talent
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 5/2005, str. 28
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje nové riešenie veľkoobjemového návesu, prostredníctvom ktorého je možné prepravovať oceľové zvitky, ako aj komponenty pre automobilový priemysel. V príspevku sú uvedené technické parametre návesu, ktoré sú doplnené názornými obrázkami úpravy podlahy návesu.  
Kľúčové slová: cestná doprava, nadstavba
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: Mega kombinovaná doprava
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 5/2005, str. 29
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje systém prepravy kombinovanou dopravou, pri ktorej je možné využívať aj veľkoobjemové návesy. V príspevku autor uvádza technické parametre veľkoobjemových návesov Schmitz Cargobull a Krone, ktoré spĺňajú požiadavky pre kombinovanú dopravu. V ostatnej časti príspevku sú predstavené vozne, ktoré sú určené na prepravu veľkoobjemových návesov.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, Ro-La
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: Zaostrené na hodvábnu cestu
Autor:
Mgr. Roman Kment
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 10/2005, str. 14
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje výsledky zasadania IRU v Číne, z ktorej vzišla myšlienka obnovenia hodvábnej cesty cestnou nákladnou dopravou. Autor popisuje prvú prepravu cestnou dopravou z Pekingu do Bruselu cez Moskvu, Rigu Vilnius a Varšavu, ktorá má odbremeniť námornú dopravu a predovšetkým skrátiť čas prepravy.
Kľúčové slová: cestná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: Cestujeme z dunajských prístavov do prístavov „ARA“ Časť 5 – Straubing, Regensburg a Kelheim
Autor: Juraj Bohunský
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 18/2005; str. 31
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok autora je pokračovaním článku z minulých vydaní časopisu, v ktorom sa popisujú možnosti prepravy a nalodenia z územia SR do prístavov Amsterdamu, Rotterdamu a Antverp. V tejto časti príspevku autor podrobne rozoberá tri nemecké prístavy – Straubing, Regensburg a Kelheim, v ktorých je možné uskutočniť pri preprave zo SR vykládku resp. nakládku do SR. Pri spomínaných prístavoch uvádza autor ich celkovú plochu, počet prekládkových polôh a ich plochu, dĺžky nábrežných hrán. Ďalej uvádza skladovacie plochy rozdelené na kryté, nekryté a colný sklad.
Kľúčové slová: prístav, vodná doprava, prekládka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: Analysis of road freight transport and freight forwarding in Žilina region
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Vladimír Konečný, PhD. – Ing. Juraj Jagelčák
Zdroj: Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencii Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj CMDTUR 2005; str. 101 - 106
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-452-X
Jazyk: anglický
Anotácia: Príspevok popisuje výsledky analýzy nákladnej dopravy a logistických príležitostí  v regióne Žilina (okresy Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto). Analýza je čiastkovým cieľom projektru REDETRAL – Regional Development and Transport Logistics. Príspevok porovnáva výkony cestnej nákladnej dopravy, počet registrovaných nákladných vozidiel, počet dopravcov registrovaných v sledovanom území a zasielateľské služby poskytované v regióne Žilina, pričom výsledky sú spracované do prehľadných grafov. Príspevok prezentuje najdôležitejšie priemyselné komodity vyrábané v SR a v tejto súvislosti príležitosti poskytovateľov logistických služieb.
Kľúčové slová: cestná doprava, zasielateľstvo, Žilina
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: Rozdiely medzi základnými európskymi princípmi pre upevňovanie nákladov v cestnej nákladnej doprave
Autor: Ing. Juraj Jagelčák
Zdroj: Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencii Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj CMDTUR 2005; str. 145 - 154
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-452-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok upravuje problematiku legislatívy vo vzťahu k upevňovaniu nákladu na cestnom vozidle. Popisuje MNO/MOP/EHK OSN Smernice pre balenie prepravných jednotiek, VDI 2702 Upevnenie nákladu na cestných vozidlách a STN EN 12195-1 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. V ostatnej časti príspevku sú uvedené rozdiely v požiadavkách na upevňovanie nákladu, ako aj príklad výpočtu počtu viazaní.
Kľúčové slová: cestná doprava, náklad, upevnenie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: Zisťovanie okamžitej hmotnosti cestných nákladných vozidiel a jeho význam pre trvalo udržateľný rozvoj
Autor: Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencii Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj CMDTUR 2005; str. 184 - 190
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-452-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku popisuje dva spôsoby zisťovania okamžitej hmotnosti vozidla – statické zisťovanie okamžitej hmotnosti cestných vozidiel a dynamické zisťovanie okamžitej hmotnosti cestných vozidiel. Pri dynamickom zisťovaní sú uvedené aj používané senzory, ich presnosť merania a životnosť. V ostatnej časti autor uvádza význam a uplatnenia zisťovania hmotnosti cestných vozidiel.
Kľúčové slová: cestná doprava, váženie, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: Přístavní centra založila asociaci příbřežních sítí
Autor: jk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.35/2005, str. 11
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: V prvej polovici tohto roka bola z iniciatívy prístavných centier dopravy Ro-Ro piatich krajín: Nemecka, Belgicka, Francúzska, Írska a Španielska založená Európska asociácia pobrežných sietí – Euro-coast Network Association (ENA). Úlohou asociácie je realizácia projektu Morskej diaľnice, ktorého cieľom je previesť s pomocou atraktívnych líniových spojení viac nákladnej dopravy z cesty na more. ENA plánuje efektívne a frekventované služby Ro-Ro medzi členskými prístavmi Cuxport (Cuxhaven, Nemecko), Ostende (Belgicko), Cherbourg (Francúzsko), Rosslare (Írsko) a Ferrol (Španielsko). Článok v závere dôkladnejšie opisuje najsevernejšieho člena asociácie, prístav Cuxport.
Kľúčové slová: Ro-Ro, Morská diaľnica, ENA
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: október 2005
Názov: “Silniční dopravci budou muset zdražit“
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.35/2005, str. 14
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok cituje hovorcu Združenia ČESMAD BOHEMIA Martina Felixa, podľa ktorého je automobilová doprava v najhlbšej kríze za posledné roky a viacerým firmám hrozí zánik. Zavedenie mýtneho na rakúskych a nemeckých diaľniciach a prudký rast cien pohonných hmôt, to sú dôvody, pre ktoré sú doterajšie ceny za prepravu neudržateľné. ČESMAD požaduje, aby nákladné vozidlá spĺňajúce prísne ekologické normy mali i naďalej nižšiu cestnú daň. Tá je v súčasnosti pre vozidlá vyhovujúce norme Euro 2 nižšia o 60 percent, ale toto zvýhodnenie ku koncu tohto roka skončí.
Kľúčové slová: rast cien, cestná daň
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: október 2005
Názov: Šimonovský: Dálnice D1 do roku 2010 v celé délce se šesti pruhy
Autor: spa/čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.36/2005, str. 1 a 4
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Ministerstvo dopravy ČR plánuje, že do roku 2010 by mala byť diaľnica D1 medzi Prahou a Brnom v celej dĺžke šesťprúdová. Minister dopravy Milan Šimonovský na tlačovej konferencii oznámil, že stavať by sa malo začať už v roku 2007. Výstavba bude financovaná prostredníctvom úveru od Európskej investičnej banky a tiež pomocou tzv. PPP (Public Private Partnership) projektov, čiže s využitím verejných i súkromných zdrojov, pričom celková hodnota investičného zámeru je 30 až 40 miliárd Kč. Z príspevku sa dozvieme, že rozšíreniu D1 o dva jazdné pruhy by z územného hľadiska  nemalo nič brániť, pretože sa bude stavať v ochrannom pásme diaľnice. Rozšírenie by podľa ministerstva nemalo výrazne obmedziť premávku na diaľnici, pretože budovať sa bude na odstavnom pruhu, ktorý sa pri stavbe pravdepodobne oddelí od zostávajúcich pruhov betónovými zvodidlami. Podľa hovorcu Ředitelství silnic a dálnic sa však len začína pripravovať samotný projekt a až z neho budú zrejmé reálne termíny a skutočné náklady.
Kľúčové slová: diaľnica D1, PPP projekt, zvýšenie kapacity
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: október 2005
Názov: Odborníci: Třetí jízdní pruh nevyřeší přetížení D1
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.36/2005, str. 4
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok vyjadruje názory dopravných odborníkov, ktorí hodnotia zámer ministerstva dopravy ČR vybudovať tretí jazdný pruh na diaľnici D1. Podľa nich sa tým nevyrieši zložitá dopravná situácia na tejto komunikácii, charakterizovaná neustálymi uzávierkami a dopravnými obmedzeniami a tiež sťažnosťami vodičov na nevyhovujúci stav a kapacitu diaľnice. Projekt vraj bude príliš nákladný a prinesie zrejme ešte väčšie dopravné komplikácie. Čiastočnú úľavu by vodičom mohli priniesť napríklad portály s meniacim sa dopravným značením. Pri zníženej viditeľnosti môže obsluha v kritických úsekoch upraviť na ukazovateľoch maximálnu povolenú rýchlosť, prípadne stanoviť zákaz predbiehania. Odborníci sa však zhodujú, že bez dokončenia nejakej duplexnej komunikácie je radikálne zlepšenie na D1 veľmi komplikované. Prílohou článku je tabuľka so štatistickými ukazovateľmi popisujúcimi najstaršiu, najdlhšiu, najvyťaženejšiu a najnebezpečnejšiu diaľnicu v Českej republike.
Kľúčové slová: diaľnica D1, kritická situácia, životnosť cestnej stavby
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: október 2005
Názov: Opozice požaduje celoplošné mýtné
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.36/2005, str. 4
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: V článku predstavitelia rakúskych opozičných sociálnych demokratov (SPÖ) striktne odmietajú zavedenie mýtneho na rakúskych cestách pre osobné vozidlá a súčasne navrhujú celoplošné spoplatnenie jázd nákladných vozidiel. Toto opatrenie podľa člena SPÖ Güntera Kräutera prinesie menej dopravných kolapsov, nehôd a prázdnych jázd. V Rakúsku je používaný mikrovlnný systém výberu mýtneho, čo opozícia kritizuje, považuje ho za technicky zastaraný a žiada vládu, aby sa v oblasti elektronického mýtneho prešlo na systém satelitný.
Kľúčové slová: celoplošné spoplatnenie, satelitný systém
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: október 2005
Názov: Pri preprave tovaru rozhoduje rýchlosť a flexibilita
Autor: HN
Zdroj: Hospodárske noviny, č.188 z 30. septembra – 2. októbra 2005, str.33
ISSN: 1335-4701
Jazyk: slovenský
Anotácia: V článku sa prezentuje špedičná firma Kaiser Spedition firma a jej zakladateľ a majiteľ Igor Kaiser, ktorá už 15 rokov ponúka na Slovensku vysokú kvalitu a šírku služieb. Okrem uvedených destinácií, ktoré Kaiser Spedition vozí je tu aj popis iných činnosí napr. servis vozidiel aj pre iné firmy, diagnostika vozidiel, výroba autoplachiet,...... V rozhovore s majiteľom uvedenej firmy je možné dozvedieť sa jej stratégiu podnikania a udržania sa na slovenskom prepravnom trhu.
Kľúčové slová: Ponuka špedičných služieb firmy Kaiser Spedition
Spracoval: Ing. Gabriela Daňová, Colspedia s.r.o., Žilina
Zaradené: október 2005
Názov: Automobilky zvyšujú koľajniciam sebavedomie
Autor: Tibor Bucha
Zdroj: Hospodárske noviny, č.188 z 30. septembra – 2. októbra 2005, str.36
ISSN: 1335-4701
Jazyk: slovenský
Anotácia: Vlaky intermodálnej dopravy jazdia od júna rýchlejšie: možnosť využitia kombinovanej dopravy po koľajniciach využili už automobilky Kia aj PSA Peugeot Citroën.
Ako mimoriadne atraktívna sa javí aj preprava tovaru v kombinácii železnica-more. Jednou z firiem, ktorá má snahu uspieť v konkurencii liberalizácie trhu železničnej nákladnej prepravy na Slovensku je aj ZSSK CARGO Slovakia. Koľko a akých liniek intermodálnej prepravy prevádzkuje uvedená spoločnosť je rozobrané podrobnejšie v uvedenom článku.
Kľúčové slová: Intermodálna preprava
Spracoval: Ing. Gabriela Daňová, Colspedia s.r.o., Žilina
Zaradené: október 2005
Názov: Dynamika nákladu
Autor: Ing. Juraj Jagelčák
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 4/2005, str. 14-17
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje dynamiku vozidla a nákladu pri preprave, pričom príspevok obsahuje viacero názorných obrázkov a fotografií. Súčasťou príspevku je aj tabuľka, ktorá popisuje zrýchlenia pri preprave nákladu jednotlivými druhmi dopravy. V ďalšej časti príspevok popisuje pohyb nákladu, šmyk nákladu a trenie, preklopenie vozidla a správanie sa nákladu kruhového prierezu a visiaceho nákladu pri preprave.  
Kľúčové slová: cestná doprava, loženie vozidla, nakládka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2005
Názov: Zdvíhacie plošiny od A po Z
Autor: red
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 4/2005, str. 32
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje zdvíhacie plošiny značky Dhollandia, ktorých predaj rastie nielen na Slovensku ale aj v rámci celej Európy. V prvej časti príspevku je predstavená ponuková škála produktov značky Dhollandia. V druhej časti sú podrobne popísané jednotlivé typy zdvíhacích čiel ponúkaných v Slovenskej republike.  
Kľúčové slová: zdvíhacie čelo, nakládka, cestná doprava)
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2005
Názov: Vodiči v Nemecku obchádzajú platenie mýtneho
Autor: Miriam Pokorná
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 9/2005, str. 11
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje problémy, ktoré v Nemecku nastali v súvislosti s neplatením mýtneho na spoplatnených úsekoch diaľnic. Autorka poukazuje na projekt, ktorý poukázal na neefektívny systém odhaľovania neplatičov a porovnáva ho so systémom zavedeným v Rakúsku, kde je úspešnosť odhalenia neplatiča vyššia ako 99 %. V ostatnej časti popisuje prístup ČR k problematike zavádzania elektronického výberu mýta.
Kľúčové slová: mýto, mýtne, náklady, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2005
Názov: Termoizolačné prepážky
Autor: Miriam Pokorná
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 9/2005, str. 30
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje riešenie problému prepravy tovaru pod kontrolovanou teplotou, keď je potrebné prepraviť tovary s rozdielnymi požiadavkami na výšku teploty v ložnom priestore. Autorka popisuje viaceré varianty riešenia na báze termoizolačných prepážok, ktorými je možné rozdeliť izotermickú skriňu vozidla na dva priestory s rôznou výškou vnútornej teploty počas prepravy.
Kľúčové slová: ATP, termoizolačné prepážky, preprava potravín
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2005