Názov: V Ženevě se jednalo o dalších změnách pravidel pro přepravy nebezpečných věcí
Autor: Stanislav Hájek
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.34/2005, str. 5
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o 78. zasadaní Pracovnej skupiny WP.15, ktoré sa uskutočnilo v máji v Ženeve. Jej účastníci sa zaoberali otázkami spojenými s prepravami nebezpečných vecí, problematikou správneho výkladu predpisov dohody ADR (tréning vodičov; preprava motocyklami; použitie LPG pre pohon vozidiel s nebezpečnými vecmi) a tiež prejednávali ďalšie zmeny Príloh A a B dohody ADR (osádka vozidla; doprava tovaru do obchodov; školenie vodičov, ktorí rozvážajú LPG zákazníkom, ustanovenia EHK č.111; bezpečnosť v tuneloch).
Kľúčové slová: preprava nebezpečných vecí, ADR, zmeny
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: september 2005
Názov: Eurogate-Rekordergebnis sichert Investition in Zukunft. (Europská brána: Rekordný výsledok zabezpečí investície do budúcnosti).
Autor: Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3/2005, s. 28
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Najvačší európsky súkromný kontajnerový terminál Logistikunternehmen sa prejavil v najlepšom svetle, kvôli výstavbe kapacít jej prístavu, posúva dopredu štruktúru zamestnanosti a rozširovanie pokračuje. V európskej bráne preložili v obchodnom roku 2004 asi o 800 000 štandardných kontajnerov viac ako v predchádzajúcom roku a utvorili rekordný výsledok. Medzitým čo sa zvýšil počet kontajnerov na približne 11,5 miliónov,  zvýšili výrobcovia svoj ročný nárast o 58,2 %, na 463,1 miliónov Euro.
Kľúčové slová: Kontajnerový terminál, kapacita prístavu, kontajner, ročný nárast
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: august 2005
Názov: Na spojení Baltu s Jadranem se má významně podílet i železnice
Autor: čtk/jet
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.32/2005, str. 7
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o projekte A-B Landbridge, podľa ktorého dôjde v budúcnosti k prepojeniu Baltského mora na severe Európy a Jadranského mora na juhu Európy prostredníctvom železničných a diaľničných koridorov. Okrem samotnej stavby koridorov vzniknú na trasách prekladiská, ktoré umožnia preloženie nákladu z lodí, a to aj riečnych,  na železnicu alebo cestu. Z článku sa dozvieme, kadiaľ po českom území tento pripravovaný transeurópsky koridor povedie a kde by mohli stáť spomínané prekladiská. Dopravnú cestu stavajú jednotlivé štáty s podporou EÚ, v ČR je však dobudovanie hlavných ťahov otázkou ešte niekoľkých rokov.
Kľúčové slová: dopravný koridor, regióny, prepojenie
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: august 2005
Názov: Vláda schválila dopravní politiku České republiky na příštích osm let
Autor: Tomáš Johánek
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.29/2005, str. 1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o tom, že Vláda ČR minulý týždeň  schválila základný koncepčný materiál o rozvoji všetkých druhov dopráv na území Českej republiky v rokoch 2005 až 2013. Podľa tohto dokumentu nie sú východiská pre ďalší rozvoj dopravy ideálne. Materiál definuje smery rozvoja dopravy a taktiež načrtáva možnosti ako ich dosiahnuť, ale vyhýba sa konkrétnym termínom. Za hlavnú prioritu považuje nájdenie dostatočných finančných prostriedkov, najmä po tom, čo tento rok končí svoju činnosť Fond národního majetku, ktorý je najväčším prispievateľom do Státního fondu dopravní infrastruktury .
Kľúčové slová: dopravná politika, infraštruktúra, zaistenie financovania
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: august 2005
Názov: Vláda: Mýtné budou platit nákladní vozidla nad 12 tun
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.29/2005, str. 1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o návrhu zákona o pozemných  komunikáciách, ktorý schválila Vláda ČR. Podľa tohto návrhu by nové elektronické mýtne mali platiť kamióny s celkovou hmotnosťou nad 12 ton. Výška sadzieb však ešte nie je stanovená. Ministerstvo dopravy navrhuje pre sadzby mýtneho interval medzi rakúskymi a nemeckými sadzbami, čiže 4 až 7 Kč za kilometer.
Kľúčové slová: mýtne, sadzby
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: august 2005
Názov: Cestujeme z dunajských prístavov do prístavov „ARA“ Časť 2 – rakúske prístavy
Autor: Juraj Bohunský
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2005; str. 31
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok autora je pokračovaním článku z minulého vydania časopisu, v ktorom sa popisujú možnosti prepravy a nalodenia z územia SR do prístavov Amsterdamu, Rotterdamu a Antverp. V tejto časti príspevku autor podrobne rozoberá dva rakúske prístavy, v ktorých je možné uskutočniť pri preprave zo SR vykládku resp. nakládku do SR: Viedeňský prístav a prístav Krems. Pri obidvoch prístavoch uvádza autor ich celkovú plochu, počet prekládkových polôh a ich plochu, dĺžky nábrežných hrán. Ďalej uvádza skladovacie plochy rozdelené na kryté, nekryté a colný sklad.
Kľúčové slová: prístav, vodná doprava, prekládka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005
Názov: Cestujeme z dunajských prístavov do prístavov „ARA“
Autor: 
Juraj Bohunský
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 10/2005; str. 31
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje možnosti prepravy a nalodenia z územia SR do prístavov Amsterdamu, Rotterdamu a Antverp. Podrobne rozoberá dva prístavy, v ktorých je možné uskutočniť nakládku: prístav Komárno a prístav Bratislava. Pri obidvoch prístavoch uvádza jeho celkovú plochu, počet prekládkových polôh a ich plochu, dĺžky nábrežných hrán. Ďalej uvádza skladovacie plochy rozdelené na kryté, nekryté a colný sklad. V ostatnej časti je v príspevku uvedené jeho technické vybavenie a prekladné výkony za roky 2002, 2003 a 2004.
Kľúčové slová: prístav, vodná doprava, prekládka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005
Názov: Mohutný nástup DPD na Slovensku
Autor: Lívia Červeňanská
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 10/2005; str. 34
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje nástup spoločnosti GeoPost na slovenský trh pod názvom DPD a popisuje predovšetkým dôvody výrazného medziročného nárastu. V ďalšej časti príspevku je predstavený nový produkt spoločnosti „DPD GUARANTEE“, čo znamená, že zásielka bude prepravená vo vopred stanovenej lehote, ak nie, peniaze dostane zákazník v plnej výške naspäť.
Kľúčové slová: distribúcia, zasielateľstvo, rozvoz,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005
Názov: Doručovateľské služby
Autor: Ladislav Lukáč
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 10/2005; str. 46-49
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje prehľadne spracovanú analýzu spoločností poskytujúcich zasielateľské a kuriérske služby v SR. Pri každej spoločnosti je spracovaný prehľad poskytovaných služieb. Ide o spoločnosti: B.K.S. Expres, City Invest Plus spol. s r.o., Der Kurier, DHL, DPD, Slovenská pošta, Eurospedit, FedEx, Globus Car, GLS, Kurier Expres – A.K., Kurier Expres Grell, Lindbergh & Dachser,  M&G Spedition, Profi Kurier, ReMmax Courier Service, Skynet Worldwide Express, TEN Expres Slovakia, TNT Express Slovakia, UPS a World Courier.
Kľúčové slová: zasielateľstvo, špedícia, kuriér
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005
Názov: Železnica už nebude republikou v republike
Autor: HN
Zdroj: Hospodárske noviny, č.141 z 22.-24. júla 2005, str. 16
ISSN: 1335-4701
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok rozoberá príčiny poklesu počtu prepravovaných osôb a tovarov po železnici a nevyhnutné opatrenia na elimináciu negatívneho dopadu na činnosť železníc. Ekonomický riaditeľ ZSSK Slovensko Pavol Gábor uvádza, že nová stratégia záchrany železníc je prechod na nový systém riadenia – systém procesného riadenia, ktorý úspešne zaviedli  začiatkom tohto roka vzniknuté spoločnosti ZSSK Cargo a Železničná spoločnosť. Sú tu uvedené konkrétne prijaté opatrenia ako aj hodnotenie doterajších výsledkov v organizácii riadenia a nástup ďalšieho štádia pre zefektívnenie činností.
Kľúčové slová: Systém procesného riadenia, železnica
Spracoval: Ing. Gabriela Daňová, Colspedia s.r.o.
Zaradené: júl 2005
Názov: Množí se výhrady k zákazu předjíždění kamionú
Autor: Tomáš Johánek
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.28/2005, str. 7
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Novela zákona č .361/2000 Sb,. O provozu na pozemních komunikacích, zakazujúca nákladným vozidlám predbiehanie na diaľnicach a rýchlostných komunikáciách s dvoma jazdnými pruhmi v jednom smere, ktorú v júni schválila Poslanecká sněmovna ČR, sa v Českej republike stretla s búrkou nevôle a to nielen zo strany dopravcov. Poslednou nádejou pre všetkých odporcov je Senát.
Kľúčové slová: zákaz predbiehania, bodový systém
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: júl 2005
Názov: Německo si připomnělo 70. výročí otevření první dálnice
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.28/2005, str. 4
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: 12,5 tisíc kilometrov meria v súčasnosti nemecká diaľničná sieť. V článku je opísaná história a okolnosti vzniku prvého diaľničného úseku. Píše sa tu o tom, akú úlohu hrala výstavba diaľnic v predvojnovom Nemecku  a akú rolu zohrali diaľnice počas II. svetovej vojny. Autor poukazuje na to, že výrobcovia automobilov boli spočiatku proti diaľnicam. Známy je výrok - „Výstavba diaľnic? To chcete, aby sa naše motory zadreli?“
Kľúčové slová: diaľnice, história
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: júl 2005
Názov: „Kolem mýta kvete od počátku populizmus“
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.28/2005, str. 1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok vyjadruje názory a postoje Združenia ČESMAD BOHEMIA k problematike zavedenia mýtneho v Českej republike tlmočené hovorcom združenia Martinom Felixom. ČESMAD BOHEMIA kritizuje vládu, že nemá politickú odvahu rozhodnúť, od koho vlastne bude mýtne vyberať, a obviňuje ju z populizmu.  
Kľúčové slová: mýtne, odkladanie riešenia
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: júl 2005
Názov: Komise podněcuje investice do jednotné drážní signalizace
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.28/2005, str. 1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje, že Európska komisia presadzuje zavádzanie jednotného riadiaceho a kontrolného systému na hlavných transeurópskych tratiach. Systém výrazne zrýchli pohyb vlakov po kontinente a zvýši bezpečnosť dopravy. Komisia predpokladá, že výška investícií do roku 2017 zo strany štátov EÚ, železničných operátorov  a samotnej EÚ by mala dosiahnuť 5 miliárd EUR. 
Kľúčové slová: signalizačné systémy, železničné trate
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: júl 2005
Názov: “Slovenské dopravce trápí především vysoká cena nafty a systém daní z motorových vozidel“
Autor: lan
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.28/2005, str. 1 a 7
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Z rozhovoru s novým generálnym tajomníkom Združenia ČESMAD SLOVAKIA Mgr. Romanom Kmentom sa okrem iného dozvieme, aké sú z pohľadu združenia najpálčivej- šie problémy slovenských cestných dopravcov, čo pre dopravcov znamenal vstup Slovenska do EÚ, aký dopad mal vstup priamo na činnosť Združenia ČESMAD a aké sú jeho súčasné priority. Roman Kment sa vyjadril aj ku problematike zavádzania mýtneho a stavu cestnej infraštruktúry v SR.
Kľúčové slová: vstup do EÚ, ČESMAD Slovakia, perspektívy
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: júl 2005
Názov: Na elektronické mýto tlačí nedostatok peňazí na diaľnice
Autor: Peter Marčan, Kristian Slovák
Zdroj: TREND, 12. júla 2005, rubrika Technológie
ISSN: 1335-0684
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok informuje o význame zavedenia elektronického mýtneho systému na Slovensku. Zaoberá sa tu kritériami členenia poplatkov, novými sadzbami mýta a uvádza aj časti cestnej siete na ktoré sa bude elektronický systém vzťahovať. Sú tu zadefinované kritéria výberu Tendra, ktorý je zatiaľ otvorený.
Kľúčové slová: Elektronické mýto na Slovensku
Spracoval: Ing. Gabriela Daňová, Colspedia s.r.o., Žilina
Zaradené: júl 2005
Názov: Pokuta či odobratie povolenia.
Autor: red
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 3/2005, str. 19
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje používanie multilaterálnych povolení CEMT v podmienkach členstva SR v EÚ. Uvádza zmeny, ktoré pre slovenského dopravcu vyplývajú zo vstupu SR do EÚ, ale v ďalšej časti poukazuje na význam povolenia CEMT. V ostatnej časti príspevok uvádza dôvody (skúsenosti z praxe), za ktoré môžu orgány cudzích štátov odobrať slovenskému dopravcovi povolenie CEMT.  
Kľúčové slová: povolenie, CEMT, cestná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2005
Názov: Nadstavby a komponenty.
Autor: Luky
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 7/2005; str. 40 - 44
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku je spracovaná analýza konštruktérov nadstavieb s rozsiahlym obrázkovým spracovaním. Celkovo predstavuje 34 výrobcov nadstavieb so stručným popisom ich ponúkaných produktov a odkazom na internetovú stránku konkrétneho výrobcu.
Kľúčové slová: nadstavby, výrobcovia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2005
Názov: Poškodená zásielka a zodpovednosť dopravcu.
Autor: JUDr. Peter Dráč
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 8/2005; str. 35
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje škodový prípad, ktorý vznikol počas prepravy tovaru do Nemecka a ktorý sa prerokovával súdnou cestou. V zmluvnom vzťahu vystupovali prepravca a dopravca, ktorý objednal na vykonanie prepravy ďalšieho dopravcu. Tovar sa poškodil vo vnútri obalu, v nákladom liste CMR bola zaznamenaná výhrada. Príspevok uvádza rozsudok Najvyššieho súdu SR.
Kľúčové slová: prepravná zmluva, CMR
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2005
Názov: Medzinárodná cestná nákladná doprava po vstupe SR do EÚ.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 9/2005; str. 23
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje zmeny, ktoré priniesol pre cestnú dopravu vstup SR do EÚ. Uvádza obmedzenia, predovšetkým v dôslednej kontrole predpisov, ale aj výhody, ktoré priniesol vstup SR do spoločenstva pre slovenských dopravcov. Taktiež sa zaoberá poklesom cien a rastom nákladov, pričom súčasťou príspevku je tabuľka zníženia ceny na jednotlivých prepravných reláciách. V ostatnej časti príspevku sa autor zaoberá trhovou súťažou v rámci EÚ.
Kľúčové slová: cestná doprava, EÚ
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2005