Názov: Boom logistických parkov na Slovensku
Autor: VIB a VB
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 10/2007; str. 50 - 51
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje budovaniu logistických parkov v SR po roku 2004. Analyzuje vstupy pre ich budovanie: infraštruktúra, geografická poloha, rast trhu a pod. V príspevku sú spracované odpovede na otázku: Prečo je taký logistický boom na Slovensku?
Kľúčové slová: sklad, centrum, park
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Skúsenosti z budovania centier prepravy tovaru v EÚ
Autor: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD. – Ing. Bibiána Poliaková
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 10/2007; str. 48 - 49
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v príspevku rozoberajú problematiku logistických centier v EÚ, ktorým je venovaná v týchto krajinách veľká pozornosť. Budovanie logistických centier autori analyzujú z viacerých pohľadov. Rozoberajú konkurenčný tlak, svetové trendy v ich budovaní, dopravné uzly a logistické siete. V ostatnej časti je rozoberaná úloha štátu pri budovaní logistických centier.
Kľúčové slová: sklad, centrum, park
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Efektívne riadený sklad
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 10/2007; str. 39
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje problematike efektívneho riadenia skladovania a prepravy z dôvodu, že spolu sa podieľajú 60 %-tami  na celkových logistických nákladoch. V príspevku autor rozoberá systémy riadenia skladov, pričom v ostatnej časti príspevku sa venuje uplatneniu technológii v rámci WMS.  
Kľúčové slová: riadenie, efektívnosť, WMS
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Skladovanie na kolesách
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 9/2007; str. 40
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá znižovanie nákladov presunutím skladovaného tovaru v skladoch na dopravné prostriedky počas prepravy, tzv. cross-docku. V prvej časti autor popisuje uvedený systém, v ostatnej časti analyzuje spôsob zabezpečenia uvedeného systému. Súčasťou príspevku je tiež analýza prínosov pre dopravcov.
Kľúčové slová: cestná, doprava, cross-dock
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Plánovanie skladovania: cesta k zvyšovaniu efektívnosti
Autor: Ing. Andrej Bednár
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2007, str. 44 - 45
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku skladovania a plánovania skladov. V prvej časti príspevku popisuje kontingenčné plánovanie a postup pri tomto skladovaní. V ďalšej časti sa venuje strategickému plánovaniu, znakom dobrého skladu a metodológii strategického plánovania. V ostatnej časti príspevku sa venuje potrebným informáciám pre plánovanie skladovania.
Kľúčové slová: sklad, plánovanie, efektívnosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Trh s priemyselnými nehnuteľnosťami v SR sa iba rozbieha
Autor: DTZ Research
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2007, str. 17
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá trhom s priemyselnými nehnuteľnosťami v SR, pričom poukazuje na skutočnosť, že záujem investorov začína priťahovať aj východné Slovensko. V príspevku autor analyzuje logistické parky, ktoré v minulom období pribudli v SR, pričom v ostatnej časti príspevku sa uvádza, že v súčasnosti ponuka uvedených nehnuteľností prevyšuje dopyt.
Kľúčové slová: park, centrum, sklad, distribúcia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Trend a vývoj logistických parkov na Slovensku
Autor: Tomáš Krčula
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2007, str. 14 - 16
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku budovania logistických parkov v SR. V prvej časti tabuľkovo analyzuje veľké projekty logistických parkov v SR na roky 2005 až 2008, pričom poukazuje na vzťah medzi budovaním parkov a príchodom investorov na Slovensko. V ďalšej časti príspevku sa autor venuje lokalizácii logistických parkov v SR. Príspevok je doplnený fotografiami logistických parkov.
Kľúčové slová: park, centrum, sklad, distribúcia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Pracuje bezchybne a efektívne
Autor: VB
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 8/2007; str. 46
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje výsledky riešenia prípadovej štúdie zameranej na minimalizovanie nákladov na skladovanie a vyvarovaniu sa prípadným chybám v súvislosti so skladovaním tovaru. Obsah príspevku je rozdelený do troch častí. V prvej časti je rozoberaná automatická preprava tovaru do skladu, druhá časť upravuje automatické zakladanie a ostatná časť príspevku rozoberá riadiace systémy a praktické skúsenosti s automatizovaným skladom.
Kľúčové slová: automatizácia, sklad, zakladanie, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Ručně vedené vozíky
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 3/2007, str. 20
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok analyzuje ručne vedené vozíky z hľadiska ich obsluhy a technických parametrov. Autor rozoberá vozíky BT Minimover, BT Orion a Ixion a taktiež vozík BT Powerdrive.
Kľúčové slová: vozík, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Gefco otevřelo nové logistické depo ve Wroclawi
Autor: (pat)
Zdroj: Dopravní noviny, č. 12, ročník XVI, str.15
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.  
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Spoločnosť Gefco informovala o otvorení nového logistického depa v Poľsku. Areál o rozlohe desaťtisíc metrov štvorcových sa nachádzajú na okraji diaľnice A4, dvadsať kilometrov od Wroclawu na juhozápade zeme. Nové logistické zastúpenie skupiny Gefco v Poľsku vychádza z firemnej stratégie a rozvoja aktivít v strednej a východnej Európe. Nové pracovisko poslúži taktiež integrácii pri zaisťovaní služieb, ako sú príjem, skladovanie a manipulácia. Gefco tieto logistické operácie robí predovšetkým pre svojich zákazníkov.
Kľúčové slová: logistické depo, skladovanie, Poľsko
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: jún 2007

 Názov: Skladovací systémy SSI Schäfer ve Skandinávii
Zdroj: Reliant Logistic News, ročník IV, č. 3, str. 5
Vydavateľ: Praha 4 U Habrovky 11a/15
ISSN: ISN – 1802-3746
Jazyk: český
Anotácia: Dánsky koncern JYSK si necháva stavať nové logistické centrum od SSI Schäfer.  Dánskom meste Uldum bol položený základný kameň nového logistického centra koncernu JYSK. Do konca roku 2008 vyrastie na ploche 65 000 metrov štvorcových najväčšie logostické centrum v Dánsku. Do celého projektu o celkovej kapacite 134 700 paletových miest s výškou okolo 40 metrov, investícia bude stáť viac než 100 miliónov eur.
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: máj 2007

 Názov: Společnsot VGO investuje do sítě industriálních parku po celé české republice
Autor:  pr
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str.12
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Na konci minulého roku spoločnosť VGP úspešne dokončila prvú etapu jednej z najväčších industriálnych zón v ČR, VGP Park Horní Počernice, ktorý vyrastá na severnom okraji Prahy pri rýchlostnej komunikácii R10 na Mladou Boleslav. Od zahájenia výstavby vybudovala zhruba 25 tisíc metrov štvorcových skladových a administratívnych priestorov. Do tohto roku pribudne ďalších viac než 60 tisíc metrov štvorcových v piatich halách.
Kľúčové slová:  skladovanie, tovar
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: máj 2007

 Názov: Lekkerland se stěhuje do Prahy – Horních Počernic
Autor:  pat
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str.11
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Český veľkoobchod sa s tovarom dennej potreby Lekkerland presťahoval centrálu a sklad pre suchý sortiment z Lysé nad Labem do Horních Počernic. Nové logistické centrum pre čerstvý a mrazený sortiment Lekkerland v blízkosti Prahy otvoril minulý rok. Nový sklad pomôže dosiahnuť cieľa, ktorým je zaistiť pohodlné dodávky všetkého sortimentu pri jednej zástavke u zákazníka. Sklad poskytuje 900 metrov štvorcových plochy pre mrazené potraviny, 2500 metrov štorcových čerstvých potravín , 5200 metrov štvorcových pre suché produkty a 950 metrov štvorcových pre administratívu.
Kľúčové slová: sklad, tovar
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: máj 2007

 Názov: Řešení problematiky skladových provozu
Autor: RNDr. Josef Černý
Zdroj: Reliant Logistic News, ročník IV, č. 3, str. 24
Vydavateľ: Praha 4 U Habrovky 11a/15
ISSN: ISN – 1802-3746
Jazyk: český
Anotácia: Pri riešení skladového chodu sa na prvom mieste obvykle objaví otázka, akú koncepciu skladu je účelné realizovať. Vedľa zaistenia je potrebných skladovacích a manipulačných kapacít a s tým spojených investičných a realizačných nákladov hrajú pri návrhu stále väčšej role pružnosti skladu a jeho „logistického výkonu“, vyjadrenými ukazovateľmi: stupeň úplnosti, presnosti a spoľahlivosti dodávok, priemernej dodacej lehote, priemernej doby obratu skladových zásob, resp. priemernej hodnoty veľkosti zásob vo vzťahu k poskytovaným skladových kapacít.
Kľúčové slová:  sklad, tovar, dodávka
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: máj 2007

 Názov: Vozíky platené paušálom: Dlhodobý prenájom vozíkov šetrí logistickej firme náklady na flotilu
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 2/2007; str. 38 - 39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku obstarania kvalitnej vysokozdvižnej techniky pre spoľahlivé fungovanie skladov. V prvej časti autor poukazuje na skutočnosť, že manipulačná technika sa dnes vyrába podľa požiadaviek zákazníka. Ostatná časť príspevku poukazuje na bezpečnosť a technické parametre vozíkov a operatívne riešenie servisu pri vzniku poruchy vozíka v sklade.
Kľúčové slová: vozík, sklad, náklady
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Sekčné brány: prispôsobia sa priestoru
Autor: Jaroslav Smíšek - Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 2/2007; str. 16 - 19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori príspevku sa v prvej časti venujú konštrukcii sekvenčných brán a ich použitiu. Popisujú dva typy sekvenčných brán – panelové a rámové sekvenčné brány. Druhá časť sa venuje ich vyhotoveniu a požiadavkám z hľadiska bezpečnosti. Súčasťou príspevku je prehľadne spracované zloženie sekvenčnej brány. Autori sa tiež venujú poruchám brán. V ďalšej časti je spracovaný formou benchmarkingu prehľad sekvenčných brán na trhu SR.
Kľúčové slová: sklad, brána, sekvenčná
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Treba zvážiť, ako vážiť
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 2/2007; str.  14 - 15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku používania váh v skladovom hospodárstve. V prvej časti rozoberá zloženie váh a ich použitie. Poukazuje na možnosti používania stolových a podlahových váh. V druhej časti príspevku sa zaoberá ďalšími službami, ktoré je možné získať v súvislosti s používaním váh.
Kľúčové slová: sklad, váženie, váha, hmotnosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Štruktúra a architektúra logistických skladov
Autor: Ing. Daniela Butalová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2007, str. 42 - 44
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka sa v príspevku venuje jednému z najrýchlejšie sa vyvíjajúcemu odboru v rámci logistiky, oblasti skladov a skladovania. Príspevok sa zaoberá efektivitou a outsourcingom vo vzťahu k skladovaniu. V ostatnej časti príspevku sa autorka venuje distribučnej štruktúre, logictickému skladu a statickým objektom.
Kľúčové slová: sklad, outsourcing
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Jadran môže konkurovať  prístavom v severnej Európe
Autor: Táňa Rundesová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2007, str. 14 - 15
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá možnosťou využívania prístavu Koper namiesto severských prístavov, pričom autorka príspevku vyčísľuje úsporu nákladov pri preprave tovaru cez prístav Koper. Poukazuje na skutočnosť, že severské prístavy sú výrazne preťažené a pri nižších nákladoch sa prístav Koper uchádza o slovenský trh.
Kľúčové slová: prekládka, prístav, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Postup pri zriaďovaní logistického centra
Autor: Doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2007, str. 12 - 13
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na skutočnosť, že v SR zatiaľ nie sú s výstavbou veľkých stredísk dostatočné skúsenosti. V prvej časti charakterizuje logistické centrum, pričom poukazuje na služby, ktoré poskytuje takéto centrum. V ďalšej časti sa príspevok zaoberá problematikou návrhu a postupu budovania logistického centra. V ostatnej časti sa autor venuje spôsobom financovania logistického centra.
Kľúčové slová: centrum, sklad, budovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007