Názov: Hledání optimálního ekonomického objednacího množství
Autor: Ing. Ivo Kuritka
Zdroj: Logistika 12/2002, str. 30
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá analýzou a riešením problematiky zásobovania materiálom, ktorý je dodávaný monopolným dodávateľom.
Kľúčové slová: poistná zásoba, obal, distribučný kanál, logistika
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Centrum celosvětové distribuce
Autor: František Špičák
Zdroj: Komerčná príloha mesačníka Logiska č.6 č.24/2003 str.IV
Jazyk: Český
Anotácia: Článok informuje o najmodernejšom logistickom centre v ČR, ktoré patrí firme Tescoma s.r.o. . Opisuje krátkosti ich logistický systém a distribúciu tromi kanálmi.
Kľúčové slová: distribúcia, tovar, kvalita
Spracoval: Peter Rolko, A-trans s.r.o.
Zaradené: október 2003
Názov: Skladové hospodařství
Autor: František Špičák
Zdroj: Komerčná príloha mesačníka Logiska č.6 č.24/2003 str.X
Jazyk: Český
Anotácia: Autor opisuje rozsiahlu modernizáciu podniku Karosa a hlavne charakterizuje nové efektívne systémy skladovania.
Kľúčové slová: sklad, manipulácia, technológia
Spracoval: Peter Rolko, A-trans s.r.o.
Zaradené: október 2003