Názov: Manipulačná technika pre skladové hospodárstvo
Autor: Luky
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 21/2005; str. 41-46
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje logistické centrá v SR a manipulačnú techniku určenú pre ich obsluhu. V prvej časti príspevku sú vymenované logistické centrá vybudované v SR s obrázkami ich interiéru. Ďalšia časť príspevku popisuje najmodernejšie vysokozdvižné vozíky, ktoré sú určené pre takéto logistické centrá. Autor uvádza technické parametre vozíkov: Gekkon, Hysster, Hyundai, Crown, Linde, Still, OM Pimespo, Toyota, Yale a Jungheinrich.
Kľúčové slová: sklad, vozík, logistické centrum,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005
Názov: BT inovuje a rozširuje nabídku vozíku
Autor: redakcia
Zdroj: Reliant News, Ročník II, číslo 5, str.22
Vydavateľ: Reliant s.r.o., U Hrabouky11a/1562  Praha 4
ISSN: 1801-0962
Jazyk: český
Anotácia: Prostredníctvom článku chce spoločnosť BT zoznámiť odbornú verejnosť s najdôležitejšími vlastnosťami a technickými parametrami noviniek manipulačnej techniky. Konkrétne je v článku opísaný výkonný a hospodárny elektrický vozík a s pohonom zadného kolesa rady BT Cargo C3E100-150R s AC pohonom, vysoko kvalitný paletový vozík BT LHM200SC s nosnosťou 2000 kg, univerzálny zakladač pre menej intenzívne prevádzky Minimover HWE100 a nakoniec elektrický zakladač BT IXION SWE080L.    
Kľúčové slová: sklad, paleta, manipulácia, vozík
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS spol. s r.o. Žilina
Zaradené: december 2005
Názov: Výber skladového vybavení – cestovní mapa
Autor: Vlastislav Tuma
Zdroj: Reliant News, Ročník II, číslo 5, str.16,17,18
Vydavateľ: Reliant s.r.o., U Hrabouky11a/1562  Praha 4
ISSN: 1801-0962
Jazyk: český, anglický
Anotácia: V tomto článku sa autor zaoberá hlavnými bodmi, ku ktorým je nutné prihliadať pri výbere vybavenia skladov. Hlavným bodom výberu skladového vybavenia je jasne si určiť aká úloha a výsledky majú byť dosiahnuté. Sú tu ďalej popísané typické ciele, obmedzenia pri výbere. Ďalším s bodov je fáza hodnotenia a výberu. Nakoniec nasleduje fáza rozhodnutia a zvláštna pozornosť by mala byť venovaná vplyvu vybraného systému na prevádzkové náklady a tiež schopnosť systému poskytovať požadovanú úroveň služieb a kvality.V závere článku je tabuľka ktorá obsahuje komplexný prehľad niektorých vlastností  najčastejších druhov  skladového vybavenia.
Kľúčové slová: skladový systém, manipulácia, cestovná mapa
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS spol. s r.o. Žilina
Zaradené: december 2005
Názov: Systém riadenia materiálových tokov
Autor: LO/ST
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 22/2005; str. 34
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje systém riadenia materiálových tokov od spoločnosti Still, prostredníctvom ktorého sa vo viacerých európskych krajinách úspešne vyriešila optimalizácia procesov spojených s distribúciou kancelárskych potrieb z centrálneho skladu k zákazníkovi. Príspevok obsahuje aj prevádzkové informácie, ako napr. počet spracovaných objednávok denne, počet mobilných a dátových terminálov a pod.
Kľúčové slová: sklad, riadenie, MMS
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005
Názov: Technológia pre riadenie skladov
Autor: Ned Bauhof
Zdroj: Reliant News, Ročník II, číslo 4, str.8,9
Vydavateľ: Reliant s.r.o., U Hrabouky11a/1562  Praha 4
ISSN: 1801-0962
Jazyk: český, anglický
Anotácia: Článok informuje o technológiách pre riadenie skladov využívaných vo svete. Popisuje technológie ako SLS ( Stock Locator system ), LES ( Logistics Execution System), WMS (Warehouse Management System ) ich princípy a výhody. Autor popisuje kroky pre zavedenie technológii pre riadenie skladov. V závere článku je opísaná aj technológia RFID ( rádiofrekvenčná identifikačná technológia).
Kľúčové slová: sklad, technológia, zásoby, SLS, LES, RFID
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS spol. s r.o. Žilina
Zaradené: november 2005
Názov: Soumrak palet ?
Autor:
redakcia
Zdroj: Reliant News, Ročník II, číslo 4, str.28,29
Vydavateľ: Reliant s.r.o., U Hrabouky11a/1562  Praha 4
ISSN: 1801-0962
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o novom systéme bezpaletovej manipulácie s tovarom a materiálom pomocou tlačno-ťažných zariadení (pusch – pull) a tenkých kartónových alebo plastových podložiek (slip-sheet). Informácie o tejto technológii poskytla spoločnosť BT Industries, ktorá je popredným výrobcom manipulačnej techniky vo svete. Sú tu popísane aj praktické výhody bezpaletovej manipulácie pomocou slip-sheets oproti manipulácii s klasickými paletami. Je uvedené kedy sa stáva bezpaletová manipulácia  oveľa výhodnejšou ako manipulácii s paletami..
Kľúčové slová: sklad, technológia, paleta, manipulácia
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS spol. s r.o. Žilina
Zaradené: november 2005
Názov: Vozík novej koncepcie
Autor: Linde
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 18/2005; str. 46
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje novú koncepciu vozíka s premenným vyložením, s výsuvným stožiarom alebo vidlicami, bežne nazývaného retrak. V príspevku sú uvedené technické parametre tohto vozíka od spoločnosti Linde, pričom hlavnou výhodou novej koncepcie je konštrukcia stožiara, ktorý je prakticky taký široký ako vozík a veľmi priestorné ovládacie miesto vozíka.
Kľúčové slová: vozík, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: Koncepcia logistických centier a parkov v Európe
Autor: Ing. Bibiana Poliaková
Zdroj: Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencii Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj CMDTUR 2005; str. 249 - 254
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-452-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka popisuje logistické centrá a parky, ktoré predstavujú nové riešenia logistických problémov. V prvej časti príspevku je definovaný pojem logistické centrum a uvedené koncepcie logistických centier v Európe. V ostatnej časti je spracovaná analýza logistických centier v Poľsku, Nemecku a v Slovenskej republike.
Kľúčové slová: logistické centrum, sklad, prekládka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: Multimodálne logistické centrá
Autor: red
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 17/2005; str. 44
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje logistické centrá, ktoré sa začali v ostatných rokoch budovať z dôvodu zefektívnenia a urýchlenia vzájomných vzťahov medzi dopravou a ostatnými čiastkovými systémami. V prvej časti príspevok definuje logistické centrum, uvádza jeho funkcie a prirodzené lokality umiestnenia. V ostatnej časti príspevku sú popísané trendy vo vývoji multimodálnych logistických centier.
Kľúčové slová: logistické centrum, terminál
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2005
Názov: Toyota jsou také vozíky
Autor: (ka) zahraničný preklad
Vydavateľstvo: Logistika 9/1998, str. 14
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok pútavou formou predstavuje vysokozdvižné vozíky od spoločnosti Toyota. Ročná produkcia vozíkov spoločnosti je okolo 80 tisíc vozíkov ročne. Nájdete tu porovnanie predaja v jednotlivých krajinách EÚ a technické parametre a možnosti ich využitia.
Kľúčové slová: logistika, Toyota, skladovanie, vysokozdvižný vozík, preprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Revoluce ve skladové manipulaci
Autor: Ing. Viktor Sochúrek
Vydavateľstvo: Logistika 9/1998, str. 24
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Švédsky výrobca skladovej manipulačnej techniky BT predstavuje vo svojom obore extratriedu. Výrobca kladie dôraz na vývoj a výrobu skladovacích strojov, ktoré maximálne ovplyvnia výkon, bezpečnosť a pohodlie obsluhy, nakoľko obsluha je v kalkulácií celkových nákladov najvyššou položkou. Príspevok popisuje konštrukčné zlepšenia skladovacích vozíkov.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, EDI, ERP, sklad, obsluha, manipulácia
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Skladová a manipulační technika – její výběr a nákup
Autor: Ing. Radek David
Vydavateľstvo: Logistika 9/1998, príloha
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Moderne chápaný odbor systémovej logistiky má za úlohu koordinovať, plánovať, riadiť materiálové toky a s nimi spojené informačné toky. Správne zvolená a dobre dimenzovaná technológia pre manipuláciu a skladovanie sa stáva prostriedkom pre naplnenie vnútropodnikových logistických cieľov. Článok sa sústreďuje detailnejšie na všeobecný proces výberu a nákupu skladovacej a manipulačnej techniky.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, skladovanie, manipulácia, logistické náklady, logistické ciele
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Mechanizovaný regál na tyčový materiál
Autor: Ing. Petr Martínek, Ing. Vladislav Buzek
Vydavateľstvo: Logistika 5/1998, str. 8
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Nadregionálny sklad oceliarskeho tovaru FERONA Olomouc ponúka svojim zákazníkom v rámci realizácie zásady logistiky, že prvoradé je uspokojenie zákazníka, dodávku materiálu vo forme polotovaru upraveného na požadovanú dĺžku alebo na požadovaný tvar. Autori popisujú výhody integrovaného mechanizovaného regálu v spoločnosti FERONA.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, EDI, ERP, informatika, doprava, sklad
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Fiat – Ferrari - Fase
Autor: František Špičák
Vydavateľstvo: Logistika 7-8/1998, str. 18
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Použitie pohonu striedavým prúdom je z hľadiska užívateľa stále ešte novinka o ktorej výhodnosti sa skôr nevie alebo len diskutuje. Spoločnosť Fiat OM Carelli Elevatori predstavila mimoriadny výrobok – programovateľný vozík so striedavým asynchrónnym motorom.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, doprava, sklad, dopravný vozík, tovar
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: DHL investiert in Bremen 100 Millionen Euro. (DHL investuje v Brémach 100 miliónov Euro).
Autor: Jürgen W. Konrad

Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3/2005, s. 29
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: DHL Logistics je vedúca firma logistiky pre zásielkový obchod. DHL investuje asi 100 miliónov Euro do svojej logistickej infraštruktúry na pracovisku Brémy a vytvorí tak do júla 2006 asi 400 dodatočných pracovných miest. Expresné logistické služby poskytuje  pre koncern Deutsche Post World Net,  v novom vybudovanom  baliacom centre a v novom výškovom regálovom sklade. Odteraz bude existovať dôsledne zmodernizované logistické centrum v obchodnom meste.
Kľúčové slová: Zásielkový obchod, logistické služby, logistická infraštruktúra, investovanie.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: august 2005
Názov: Čiarový kód EAN – informačný logistický tiger
Autor: SL
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 14/2005; str. 34-35
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje vznik čiarového kódu a jeho postupné zavádzanie do praxe. Autor uvádza spôsoby kontroly pohybu tovaru v sklade rôznym snímaním čiarového kódu. V ostatnej časti príspevku sú charakterizované jednotlivé typy čiarových kódov. Súčasťou príspevku sú aj samostatné bloky textu, ktoré popisujú odolnosť snímačov čiarového kódu, výmenu dokumentov pri elektronickom obchode a technológiu RFID.
Kľúčové slová: čiarový kód, EAN, RFID
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005
Názov: Ľudský hlas – revolúcia v riadení logistických distribučných skladov?
Autor: Petr Böhm – Catherine Buzaré
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 10/2005; str. 35
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V skladoch a distribučných centrách sa objavuje nová technológia, ktorá využíva na riadenie logistiky v týchto zariadeniach ľudský hlas. Príspevok popisuje fungovanie týchto systémov a príklady skladov, v ktorých je v zahraničí používaný. V ostatnej časti sú vymenované výhody a prínosy hlasovej technológie v distribučných skladoch.
Kľúčové slová: distribúcia, skladovanie, hlasové systémy, voice technológia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005
Názov: Distribučné centrum TESCO je v prevádzke
Autor: Ing. Ladislav Lukáč
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 10/2005; str. 46
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje fungovanie distribučného centra Tesco vybudovaného neďaleko Beckova. Autor uvádza skladovacie plochy dnes a po dobudovaní aj druhej časti centra, teplotné podmienky v centre. V ďalšej popisuje počet pracovníkov centra, jeho činnosť v prevádzke a predpoklady na vyťažovanie vlastných a cudzích vozidiel. V ostatnej časti sú uvedené technické parametre centra.
Kľúčové slová: distribúcia, centrum, skladovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005
Názov: Cargo-partner vybuduje medzinárodný logistický hub v Petržalke
Autor: Juraj Filin
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2005; str. 41
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku popisuje dôvody, ktoré vedú rakúsku firmu k vybudovaniu logistického centra v Petržalke, pričom v ďalšej časti príspevku sú uvádzané skutočnosti, z ktorých je možné očakávať rast výkonov tohto centra. V ostatnej časti príspevku sú uvedené konkurenčné výhody tohto logistického centra.
Kľúčové slová: prekládka, logistické centrum, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005
Názov: Logistické centrá a logistické parky.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Bibiana Poliaková
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 7/2005; str. 35
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v príspevku definujú logistické centrá a logistické parky, pričom uvádzajú ich základné znaky. V ďalšej časti príspevok popisuje logistické centrá a parky v Európe (je uvedená lokalizácia a skladovacie plochy viacerých centier), pričom sa osobitne zameriava na Českú republiku. V časti logistické parky na Slovensku je popísaný ich vývoj na našom území, pričom tabuľkovo je spracovaný prehľad investorov a užitočných plôch týchto parkov. V ostatnej časti je uvedená podpora výstavby logistických parkov zo strany štátu.
Kľúčové slová: logistika, centrum, logistické centrum, sklad, prekladisko
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2005