Názov: Možnosti a perspektívy ASP
Autor: Ing. Daniela Butalová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2007, str. 48
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá poskytovaním aplikačných služieb, resp. poskytovateľom týchto služieb, pre skladové hospodárstvo. Autorka tieto služby v príspevku označuje skratkou ASP. V prvej časti autorka analyzuje výhody ASP, v ďalšej časti rozoberá dôveru v dodávateľa. Ostatná časť príspevku popisuje ASP pre sklady, pričom osobitne sú uvedené výhody ASP pre skladové hospodárstvo.
Kľúčové slová: ASP, outsourcing, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Široké portfólio prístavu v Bratislave
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2007, str. 24 - 26
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na možnosti prístavu v Bratislave v oblasti poskytovania logistických služieb spojených s prepravou tovaru na Dunaji. V príspevku sú uvedené možnosti prístavu v oblasti prepravy a skladovania. V ostatnej časti príspevku je spracovaný prehľad prepravovaného tovaru, konkrétne sú rozobrané hromadné a tekuté tovary, kusové, ťažké a nadrozmerné tovaru.
Kľúčové slová: prístav, sklad, vodná doprava, Dunaj
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Logistické nehnuteľnosti - kritériá
Autor: Logistika/KBT
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2007, str. 15
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje výsledky štúdie, cieľom ktorej bolo zisťovanie názorov investorov, projektantov a poradcov nehnuteľností na faktory úspešnosti pri investovaní do logistických centier. Príspevok sa zameriava predovšetkým na vlastníctvo, lokalitu a parametre centra. Súčasťou je prehľadná tabuľka, ktorá zhrňuje základné požiadavky na logistické centrá.
Kľúčové slová: centrum, park, sklad, požiadavky
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Skladovanie kolies
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 6/2007; str. 18 - 19
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje systém Read-Mark určený na skladovanie kolies cestných automobilov. V prvej časti autor popisuje technológiu skladovania v regálovom systéme Read-Mark, ďalšia časť príspevku poukazuje na ďalšie výhody tohto systému. Príspevok sa zameriava predovšetkým na reklamu, nákladovosť a obsluhu.
Kľúčové slová: sklad, regál, koleso
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Skanska Proparty vstupuje na trh logistických nemovitostí
Autor:  pat
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str. 5
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Spoločnosť Skanska Property vybuduje nový logistický areál. Vyrastie iba niekoľko kilometrov severozápadne od Prahy pri obci Jeneč v tesnom susedstve budúcej rýchlostnej komunikácii R6 Praha – Karlovy Vary. Stavbu logistického parku hodlá spoločnosť zahájiť okamžite po prevzatí stavebného povolenia. Dokončenie prvej budovy projektu plánuje ešte v tomto roku. Skanska Property považuje logistcké parky za veľmi perspektívnu oblasť českého realitného trhu. R6 Logistic Park ponúkne po niekoľkých etapách výstavby na pozemku o rozlohe 45 hektárov až 170 tisíc metrov štvorcových skladových plôch.
Kľúčové slová: logistiky areál, skladovacie plochy
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007

 Názov: Ideální řešení: nakladací komory SPEDOS
Autor:  pr
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str. 5
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Maximalizácia voľného vnútorného priestoru, maximalizácia úžitku priestoru. Nový, stále žiadanejší výrobok, ktorý spoločnosť SPEDOS dodáva na európsky trh od roku 2006, poskytuje ideálne riešenie pre budovy vo výstavbe, kde z rôznych dôvodov nie je možná vnútorná inštalácia nakladacieho miesta. Nakladacie komory NK SPEDOS umožňujú premiestniť súčasný nakladací priestor pred budovu a uvolniť tým príslušnú podlahovú plochu vo vnútri budovy tak, aby mohla byť neobmedzene využívaná. Výborne chráni tovar vrátane tovaru mimoriadne citlivého na zmenu teploty.
Kľúčové slová: logistika, nakladanie, skladovanie
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007

 Názov: Maersk Logistics otevřela čtvrté české centrum v Pardubicích
Autor:  pat
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str. 4
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Medzinárodná logistická spoločnosť Maersk Logistics otvorila nové logistické centrum v Pardubiciach. Jedná sa v poradí o štvrtý logistický terminál dánskej spoločnosti v ČR. Jeho výstavba trvala iba osemnásť týždňov. Nový moderný areál s kapacitou dvadsať tisíc metrov štvorcových skladovej plochy a cez 21 tisíc paletových miest bol vybudovaný v pardubickej mestskej časti. Centrum má výhodné napojenie na dopravnú infraštruktúru – diaľničná sieť je v dosahu 20 kilometrov. Maersk Logistic ako jedna zo spoločnosti A. P. Moler Group patrí medzi najvýznamnejšie firmy na poli medzinárodnej logistiky.
Kľúčové slová: logistika, terminál, skladovanie
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007

 Názov: Najväčší terminál v strednej Európe
Autor: VB
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2007; str. 39
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje plánovaný najväčší terminál v strednej Európe, ktorého výstavba bola začatá vo Viedni prestavbou prístavu v Freudenau. Autor uvádza dôvody výstavby tohto terminálu a predpoklady na jeho využívanie v budúcnosti. Ostatná časť príspevku sa venuje technickým riešením prebudovania prístavu a dopadmi na životné prostredie. Súčasťou príspevku je fotografia modelu dokončeného terminálu Freudenau.
Kľúčové slová: terminál, sklad, prekladisko
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2007

 Názov: Linde predstavila nový modelový rad
Autor: VB
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2007; str. 35
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje nový modelový rad Linde H14 – H20. V príspevku je charakterizovaná manipulácia s vozíkom, jeho technické parametre, pričom autor v ostatnej časti príspevku uvádza taktiež možnú doplnkovú výbavu vozíkov.
Kľúčové slová: sklad, vozík
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2007

 Názov: Skladovať či neskladovať?
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2007; str. 38
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku znižovania nákladov na skladovanie.  V prvej časti autor rozoberá výhody a nevýhody skladovania zásob. Ostatná časť príspevku rozoberá prístup k bezskladovému systému.
Kľúčové slová: sklad, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2007

 Názov: Riadenie logistického reťazca
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 2/2007; str. 38
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje spokojnosti zákazníka dosiahnutej na základe efektívneho riadenia logistického reťazca. Autor v prvej časti príspevku popisuje podmienky efektívneho riadenia, ostatná časť príspevku sa venuje informáciám a podmienkam na dosiahnutie kvality.
Kľúčové slová: riadenie, sklad, reťazec
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Riadený sklad funguje efektívnejšie
Autor: Alexandr Pomazal
Zdroj: Systémy logistiky, 1/2007; str.  40 - 41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor rozoberá problematiku riadenia skladov vo vzťahu k jeho efektivite. V prvej časti sa venuje práci systému vo vzťahu k zmenám v sklade. V ďalšej časti rozoberá skladovacie technológie a programové vybavenie skladu a ostatná časť príspevku sa venuje sledovaniu tovaru v sklade.
Kľúčové slová: sekvenčná brána, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Sekčné brány: Kvalitné zariadenia musia denne zvládnuť stovky otvorení a zatvorení
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 1/2007; str.  30 - 31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje výstavbe sekvenčných brán a ich výhodami pre skladovanie. V príspevku je rozobraná problematika ceny výstavby sekvenčných brán. Ostatná časť príspevku sa venuje tesniacemu golieru a jeho výhodami pre prevádzkovateľa skladu.
Kľúčové slová: sekvenčná brána, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Čiarový kód ako neodmysliteľná súčasť distribučného reťazca
Autor:
Marianna Revallová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 1/2007, str. 48 - 49
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje neodmysliteľnú úlohu čiarového kódu v logistickom reťazci. Uvádza dôležité postavenie identifikačných čísel, analyzuje kvalitu čiarových kódov a spätné vysledovanie. Ostatná časť príspevku sa zaoberá harmonizovaným prístupom k označovaniu paliet.
Kľúčové slová: EAN, kód
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Linde prišla s novým radom elektronických vozíkov
Autor: Linde
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 1/2007, str. 47
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje nový vozík Linde E 12 – E20. V prvej časti je rozoberaný výkon vozíka a jeho bezpečnosť, ostatná časť príspevku rozoberá jeho produktivitu a komfort. Ostatná časť poukazuje na dieselové vozíky a Rad H.
Kľúčové slová: vozík, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Tesco zásobuje svoje prevádzky vo V4 odevmi cez Senec
Autor:
Izavela Nagyová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 1/2007, str. 20 - 21
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje zásobovací reťazec a riadenie objednávok a zásob v sklade Tesco pri Senci. V prvej časti je analyzovaná poloha v regióne, ostatná časť sa zaoberá technológiou skladu, partnerstvom a dôverou.
Kľúčové slová: sklad, rozvoz, odevy
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Výťahový systém: Kardex Shuttle XP usporil cennú plochu a zrýchlil operácie
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2006; str.  28 - 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku uvádza riešenie pre firmy, v ktorých obmedzená plocha areálu komplikuje rast výroby. V príspevku je predstavený výťahový systém, ktorý umožní zvýšenie kapacity skladu. V príspevku je taktiež predstavený softvér určený na zaskladňovanie a vyskladňovanie.
Kľúčové slová: manipulácia, výťah, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2007

 Názov: Nízkozdvihy: so stúpačkou alebo bez
Autor:
Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2006; str.  18 - 21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku predstavuje nízkozdvižné vozíky, ich bežné technické parametre a konštrukciu. Rozoberá ovládacie prvky, kolieska, akumulátory a vidly. Súčasťou príspevku je podrobná analýza tabuľkovou formou, v ktorej je analyzovaných 12 typov nízkozdvižných vozíkov.
Kľúčové slová: manipulácia, vozík, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2007

 Názov: Hlasno o hlase
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2006; str.  14 - 17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje hlasové technológie určené pre riadenie skladových procesov. Ide o technológiu, ktorú podľa autora využíva viacero firiem z oblasti distribúcie rýchloobratového tovaru v Nemecku. Autor v príspevku predstavuje špeciálny terminál s tzv. headsetom, ktorý uvoľňuje obidve ruky aj oči pre manipuláciu s materiálom. V ostatnej časti príspevku sú uvedené výhody predstavenej technológie.
Kľúčové slová: manipulácia, hlas, komunikácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2007

 Názov: Význam obalovej techniky
Autor:
Doc. Ing. Igor Kačeňák, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2006, str. 38 - 40
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje obalovej technike a jej vplyvu na produktivitu pri výrobe a manipulácii. Príspevok je doplnený viacerými názornými grafmi, v ktorých autor poukazuje na postavenie obalovej techniky v národnom hospodárstve.
Kľúčové slová: sklad, obal
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006