informatika v logistike

 Názov: Virtuální kanál v systému sledování Atlas Europe
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 1/2008, str. 39
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok predstavuje komplexný systém sledovania vozidiel Atlas Europe. V prvej časti príspevku je popísaná hlavná úloha systému. Ďalšia časť popisuje hardvérové potreby systému. Ostatná časť poukazuje na možnosti použitia analyzovaného systému.
Kľúčové slová: monitorovanie, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008

 Názov: Abschied vom „gläsernen Fahrer". (Šťastnú cestu s "transparentným vodičom").
Autor: www.itb.uni-bremen.de
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 6, Dezember 2007, s. 24
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Pomocou telematických riešení sa dá nie len pohotovo komunikovať medzi nákladným vozidlom a plánovanou trasou, ale aj zlepšovať dobu jazdy vodičov a vozidla. Často natrafíte u novej techniky na nedostatočný počet zamestnancov za volantom na - náražku "transparentný vodič" – ktorá je používaná len minimálne. V takom prípade sa potom aplikujú výskumné projekty firmy OPTILOG. Ide okrem iného o vyššiu flexibilitu a spoľahlivosť v komunikačných a kooperačných procesoch, optimalizáciu mobilnej komunikácie medzi dispečingom a nákladným vozidlom a zníženie spotreby paliva.
Kľúčové slová: telematické riešenia, nákladné vozidlo, plánovaná trasa, transparentný vodič, výskumný projekt, flexibilita, mobilná komunikácia, kooperácia, optimalizácia, spotreba
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: február 2008

 Názov: „Na příští rok je plánovaná celorepubliková prověrka opraven dopravních prostředku.“
Autor:  čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.48/2007, str.1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Nad dodržovaním bezpečnostných predpisov v doprave bdie niekoľko orgánov. Jedným z nich je aj Státní úřad inspekce práce, a najmä jednotlivé oblastné inšpektoráty (OIP), ich inšpektori robia kontroly predovšetkým u prevádzkovateľov vozidiel, ale aj v ďalších oboroch spojených s dopravou, napríklad v opravárenstve.  
Kľúčové slová: bezpečnostné predpisy, inšpekcia, vozidlo
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: január 2008

 Názov: PACCAR zahájil výstavbu distribučného centra dílu v Budapešti
Autor: lan
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.49/2007, str.5
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Spoločnosť PACCAR v blízkosti maďarskej Budapešti položením kameňa zahájila výstavbu svojho nového Distribučného centra dielov (Parts Distribution Cnter – PDC). PACCAR zastrešuje výrobcov nákladných vozidiel značiek Kenworth, Pterbit a DAF. Poskytuje tiež finančné služby a informačné technológie a v súvislosti so svojou hlavnou obchodnou činnosťou dodáva náhradné diely pre nákladné automobily.  
Kľúčové slová: distribučné centrum, informačné technológie
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: január 2008

 Názov: Pro informaci o bodech na poštu
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.50/2007, str.4
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Vodiči budú mať zrejme od polovice budúceho roku možnosť získať prehľad o svojich trestných bodoch na poštách. Pokiaľ chcú teraz zistiť, koľko bodov nazbierali, musia o to požiadať na dopravnom odbore radnice. Ten informuje vodičov sám až vtedy, keď nazbiera 12 bodov a príde tak o vodičský preukaz. Umožnenie prístupu do registra vodičov chce ministerstvo vnútra prejednať s ministerstvom dopravy a firmou, ktorá register spravuje.
Kľúčové slová: vodič, vodičský preukaz
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: január 2008

 Názov: Inovační nástroje pro speditérý
Autor:  PR
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.49/2007, str.5
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: V roku 2007 zaviedla spoločnosť Teleroute aktualizovanú verziu systému Teleroute PRO. Vďaka použitým inováciám zlepšuje táto aplikácia výrazne efektivitu práce zasielateľských oddelení. Teleroute PRO predstavuje nielen pohodlný systém pre prehliadanie a vyhľadávanie ponúk voľných vozidiel, ale tiež dodatočné služby nezbytné pre každodennú prácu.  
Kľúčové slová: zasielateľstvo, ponuka
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: január 2008

 Názov: Jednotný systém poskytne v zimě aktuální infromace o sjízdnosti komunikací
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.50/2007, str.1 - 6
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Sneženie, znížená viditeľnosť, teploty pod bodom mrazu a klzké namrznuté cesty má rád len málokto. Znížená priľnavosť na diaľnicach aj na ostatných cestách sú v mrazivých podmienkach nepríjemné. V takom prípade pomôžu dopravné informácie. Základnými požiadavkami na sprostredkovanie informácií nielen o stave premávky na pozemných komunikáciách, ale tak tiež napríklad o zjazdnosti na českých diaľnicach a cestách sú priebežnou, pravidelne aktualizovanou informáciou o počasí, stavu povrchu vozoviek.
Kľúčové slová: diaľnica, informácia
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: január 2008

 Názov: Navigácia so svojou logikou
Autor: Luky
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2007; str. 15
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje navigačný systém Sony NV-U73T. Popisuje jeho funkcie a výsledky skúšok ako aj jeho technické parametre. V ostatnej časti príspevku sú uvedené doplnkové funkcie prístroja a ich využitie.   
Kľúčové slová: navigácia, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Navigácia s fotoaparátom
Autor: Luky
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 22/2007; str. 29
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje navigačný systém MIO 710. Popisuje jeho funkcie a výsledky skúšok. V príspevku je taktiež porovnanie tohto prístroja s staršou verziou. V ostatnej časti príspevku sú uvedené doplnkové funkcie prístroja a ich využitie.   
Kľúčové slová: navigácia, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Vozidlá pod drobnohledem
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 12/2007, str. 54
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok predstavuje systém na sledovanie vozidiel prostredníctvom GPS. V príspevku je predstavený softvér ATLAS Europe, ktorý umožňuje v cestnej doprave sledovanie vozidiel. V ďalšej časti príspevku sú predstavené funkcie softvéru.
Kľúčové slová: systém, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Pomocník nebo nutné zlo?
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 12/2007, str. 52 - 53
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok sa zaoberá digitálnymi tachografmi a vyhodnotením dát z týchto tachografov. V prvej časti je predstavený digitálny tachograf a možnosti archivácie dát z tachografu. Ako možnosť archivácie a vyhodnotenia dát je predstavený softvér ZAIARC.  V príspevku sú predstavené hlavné funkcie a výhody uvedeného softvéru.
Kľúčové slová: digitálny tachograf, cestná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Informačný a riadiaci systém dopravy IRSD
Autor: Ing. Tibor Schlosser, CSc. – Ing. Marián Hanko – Peter Bánovec
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2007, str. 24 - 25
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori príspevku rozoberajú informačné a riadiace systémy v doprave. V prvej časti príspevku je popísaná história informačných a riadiacich systémov na diaľnicach v SR. Ďalej autori popisujú ciele týchto systémov a predstavujú dopravné informačné centrum. Súčasťou príspevku je obrázok základnej schémy toku údajov a informácii pri analyzovaných systémoch. 
Kľúčové slová: IDS, inteligentný, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: IDS v cestnej doprava: úlohy a riešenia
Autor: Ing. Ľubomír Palčák
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2007, str. 20 - 22
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje zavádzanie telematických služieb pre vodičov v SR.  V prvej časti príspevok uvádza ciele EASYWAY a hlavné úlohy IDS v SR v rokoch 2008 – 2009. V ďalšej časti je uvedená príprava pilotných projektov. 
Kľúčové slová: IDS, inteligentný, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Úloha inteligentných dopravných systémov
Autor: Doc. Ing. Svetozár Hegyi, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2007, str. 18 - 19
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku popisuje úlohu inteligentných dopravných systémov, ktoré sa stávajú v súčasnosti nevyhnutnosťou. V prvej časti autor popisuje pravidlá a poriadok v doprave. Druhá časť príspevku uvádza inteligentné dopravné systémy v európskom dopravnom prostredí. Ostatná časť príspevku uvádza ciele dopravnej politiky EÚ a postavenie inteligentných dopravných systémov v SR. 
Kľúčové slová: IDS, inteligentný, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Logistika a spracovanie informácií
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2007, str. 12 - 14
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje uplatnenie informačných technológií v logistických procesoch. V prvej časti príspevku autor analyzuje informácie v logistike a informačné a komunikačné technológie.  V ďalšej časti rozoberá využitie informačných technológií pri vybraných logistických činnostiach.  
Kľúčové slová: aplikácia, informácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Dopravná telematika = trvalo udržateľný rozvoj
Autor: Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 98 - 103
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku sa zaoberá dopravnou telematikou. V prvej časti rozoberá historický vývoj inteligentných dopravných systémov a ich definovanie. V ďalšej časti sa príspevok zaoberá inteligentnými dopravnými službami a financovaním dopravnej telematiky. Ostatná časť príspevku popisuje legislatívnu stránku inteligentných dopravných systémov.
Kľúčové slová: telematika, informatika, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Je investícia do komplexného informačného systému investíciou do budúcnosti spoločnosti?
Autor: Ing. Dušan Šarík
Zdroj: Zborník príspevkov z 10. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2007; str. 124 – 128  
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-774-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje informačný systém Prytanis a jeho jednotlivé moduly: Ekonomika, Personalistika a mzdy, Doprava, Obchod, Zákazky, Logistika a Administrátor. V ostatnej časti príspevku sa autor venuje zabezpečeniu spoľahlivosti prevádzky informačného systému.   
Kľúčové slová: informačný, systém, aplikácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Aktuálny stav legislatívy v premávke na pozemných komunikáciách
Autor: Ing. Marek Hudec
Zdroj: Zborník príspevkov z 10. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2007; str. 44 - 50
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-774-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje v prvej časti trendy v legislatíve upravujúcej cestnú dopravu. V ďalšej časti sa príspevok podrobne venuje legislatíve v oblasti premávky na pozemných komunikáciách (zákon č. 725/2004 Z. z. a vyhláška č. 29/2006 Z. z.). V ostatnej časti autor analyzuje zákon č. 461/2007 Z. z..
Kľúčové slová: softvér, vybavenie, program
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Informačné systémy v nákladnej doprave
Autor: Ing. Miroslav Heglas
Zdroj: Zborník príspevkov z 10. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2007; str. 27 - 33
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-774-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje programové vybavenie EMTRUCK. V prvej časti sú uvedené výhody programového vybavenia a jeho technické parametre. Ďalšia časť príspevku popisuje systém práce programového vybavenia. V príspevku je uvedená možnosť lokalizácie vozidla, komunikácia s dispečerom a spracovanie DZVV. Ďalej sú rozoberané možnosti príjmu objednávok, prideľovania vodičov, vozidiel a objednávok na prepravu. Príspevok je doplnený viacerými názornými obrázkami.
Kľúčové slová: softvér, vybavenie, program
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: E-Logistik in der Wirtschaftsförderung. (E-logistika v podpore hospodárstva).
Autor: Dieter Voß, manažér inovácií v BIG
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5, Oktober 2007, s. 12
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Bremer Investitions-Gesellschaft (BIG) Brémy podporuje ekonomiku logistiky podnikania s veľkým počtom ponúk. Ťažiskom je E-logistika, teda nasadenie informačných a komunikačných technológií na plánovanie, riadenie a kontrolu tovarov, informačných  a peňažných tokov (cash flow) v priebehu celkovej tvorby hodnôt v reťazci.
Kľúčové slová: logistika podnikania, E-logistika, informačné a komunikačné technológie, plánovanie, riadenie a kontrola, cash flow, tvorba hodnôt, reťazec.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2007