Názov: Mobilné technológie v infraštruktúre dopravy - 2
Autor:
Ing. Patrik Zelik – doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 10/2006, str. 24 - 25
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok nadväzuje na prvú časť venovanú telematike tým, že predstavuje niektoré technológie používané v doprave a logistike. Ide o technológie DRSC, RSE, OBU, GPS, WiFi a GSM.
Kľúčové slová: telematika, inteligentné dopravné systémy
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2006

 Názov: Digitálne tachografy v prevádzke už päť mesiacov
Autor: Ing. Eugen Kánovics
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 10/2006, str. 22
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku zavádzania digitálnych tachografov do praxe. V prvej časti analyzuje problémy, s ktorými sa vo vzťahu k digitálnym tachografom dopravcovia stretávali, ostatná časť príspevku popisuje softvérové a hardvérové vybavenie, ktoré dopravca potrebuje v prípade, že prevádzkuje vozidlo vybavené digitálnym tachografom.
Kľúčové slová: cestná doprava, tachograf
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2006

 Názov: Digitálne tachografy – 5 mesiacov praxe
Autor: Ing. Eugen Kánovics
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 17/2006; str. 43
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v prvej časti príspevku popisuje dôvody zavádzania digitálnych tachografov do vozidiel cestnej dopravy, v ďalšej časti príspevku uvádza skúsenosti z praxe, s ktorými sa stretávajú dopravcovia v súvislosti s digitálnymi tachografmi. V ostatnej časti predstavuje programové a technické vybavenie na spracovanie údajov z digitálnych tachografov.
Kľúčové slová: cestná doprava, práca, tachograf
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2006

 Názov: Mobilné technológie v infraštruktúre dopravy
Autor: Ing. Patrik Zelik – doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 9/2006, str. 22 - 23
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v príspevku predstavujú mobilné technológie v doprave. V prvej časti príspevku rozoberajú pojmy telematika a inteligentné dopravné systémy. V ďalšej časti príspevku definujú telematické systémy a ich základné prínosy pre oblasť dopravy. V ostatnej časti príspevku sú predstavené siete prvej, druhej, tretej a štvrtej generácie.
Kľúčové slová: telematika, inteligentné dopravné systémy
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2006

 Názov: Kapsch ukázal českú bránu
Autor:
Luky
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 11/2006; str. 40 a 41
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok informuje o príprave spôsobu výberu mýta v ČR. Keďže ide o podobný systém ako v Rakúsku, v prvej časti príspevku je analyzovaný mikrovlnný systém používaný v tejto krajine. V ďalšej časti sa autor zameral na požiadavky na systém v ČR a na odlišnosti medzi systémom používaným v Rakúsku a plánovaným v ČR.
Kľúčové slová: mýto, spoplatnenie, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006
 Názov: Systém povoz poskytuje informace o aktuálním pohybu vozidel
Autor:
(jet)
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.31/2006, str. 5
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o systéme POVOZ, ktorý je určený pre sledovanie vozidiel a zásielok v dopravnej sieti. Tento systém je určený predovšetkým pre dopravcov, zasielateľské firmy a výrobné podniky s veľkým objemom dopravy. V železničnej doprave umožňuje sledovanie hnacieho vozidla, nákladný voz alebo priamo zásielku. V kombinovanej doprave umožňuje sledovanie kontajnerov a v cestnej doprave sleduje pohyb kamiónov. Dopravcom poskytuje ucelený informačný servis.
Kľúčové slová: doprava, zásielka, informácia
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: august 2006
 Názov: S databankou TimoCom TRUCK & CARGO® na dobré cestě.
Autor:
pr
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.14/2006 - str. 9
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok predstavuje európsku špedičnú databanku pre špedície a dopravcov TimoCom TRUCK & CARGO®. Spoločnosť TimeCom vznikla v roku 1997 a postupom času sa z jej dopravnej burzy stala jednotka na trhu vo väčšine európskych krajín, predovšetkým v strednej a východnej Európe. V súčasnosti využíva tento užitočný nástroj k optimalizácii svojich kapacít okolo 58 tisíc užívateľov zo 42 štátov. Každý deň do systému prichádza viac než sto tisíc aktuálnych ponúk prepráv a prekladísk. V článku sú rozobraté viaceré výhody, ktoré tento systém poskytuje svojim zákazníkom.
Kľúčové slová: špedičná databanka, optimalizácia kapacít
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: jún 2006
 Názov: Evropská dopravní burza Trans – revoluce v oborech dopravy a logistiky.
Autor:
pr
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.14/2006 - str. 9
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok oboznamuje čitateľov s európskou dopravnou burzou Trans, najväčšou poľskou dopravnou databankou voľných nákladov a vozidiel. Burza začala pôsobiť v máji roku 2004 a po dynamickom rozvoji je dnes obľúbenou pomôckou pre 21 tisíc užívateľov nielen v Poľsku. Jej cieľom je umožniť bezpečnú výmenu informácií medzi dopravcami, zasielateľmi a ich zákazníkmi a tak im pomáhať v optimalizácii prepráv. V Českej republike Trans úspešne konkuruje európskym databankám, ako sú Teleroute alebo TimeCom.
Kľúčové slová: dopravná burza, optimalizácia prepráv
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: jún 2006
 Názov: Die Wertschöpfungskette im Griff-mit E-Logistics. (Tvorba hodnotového reťazca -  nástroj E-logistiky).
Autor:
Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2/2006, s. 6-8
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Kompletná tvorba hodnotových reťazcov sa používa v informačných technológiach. Prístav Brémy je odjakživa pevnosť logistiky - dôsledne sa buduje jeho vedúca pozícia v tejto oblasti. Takisto tu budú okrem iného tiež testovať a ukazovať logistické možnosti použitia rádio-frekvenčnej-identifikácia (RFID).
Brémsky Inštitút pre prevádzkovú techniku a aplikovanú ekonomiku práce (BIBA) je časťou „Research Cluster for Dynamics in Logistics-LogDynamics" (výskumné zoskupenie pre dynamiku v logistike-LogDynamics) a sídli v laboratóriach Univerzity Brémy. Ťažiskom ich terajšej práce je aplikácia a skúšanie RFID-technológií. Zatiaľ čo k tomuto ťažisku je už realizovaný celý rad projektov,  v tomto čase vedci vypracujú, s podporou BIG-Gruppe (brémsky priaznivci ekonomiky), prehľad teraz existujúcich RFID-technológií v Brémach.
Kľúčové slová: logistika, hodnotový reťazec, informačné technológie, RFID-technológie.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: jún 2006
 Názov: Garmin Nüvi 350
Autor: Luky
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 9/2006; str. 49
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje výsledky testu navigačného systému Garmin Nüvi 350. Autor uvádza výhody a nevýhody používania uvedeného prístroja, ktoré boli zistené jeho testom v konkrétnej prevádzke. V ostatnej časti príspevku sú uvedené mapy krajín, ktoré je možné si zakúpiť k uvedenému prístroju.
Kľúčové slová: GPS, navigácia, cestná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2006
Názov: Zavádění digitálních tachografů bude od května povinné
Autor:
Ing. Jiří Novotný
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.7/2006 - str. 4, 8/2006 - str. 12, 9/2006 – str. 5
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: V rozsiahlom článku rozdelenom na 3 časti autor Jiří Novotný z Centra dopravního výzkumu podrobne rozoberá problematiku prevádzky digitálnych tachografov vo forme otázok a odpovedí. „Ktorých vozidiel sa povinnosť vybavenia digitálnym tachografom týka?“, „K čomu slúži karta vodiča?“, „Aký je správny postup pri odcudzení alebo strate karty?“, to sú len niektoré z otázok, na ktoré v tomto článku nájdeme odpovede.
Kľúčové slová: digitálny tachograf, karta vodiča
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: apríl 2006
Názov: Radar, telematika a internet v jednom zariadení
Autor:
ZATL (mp)
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 3/2006, str. 22-23
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku nového senzorového zariadenia, ktoré v budúcnosti nájde uplatnenie v cestnej doprave. V príspevku sú popísané hlavné časti zariadenia: úzky radarový lúč, radarová bublina a bočné senzory vozidla. V ostatnej časti príspevku sú uvedené výhody tohto senzorového zariadenia.
Kľúčové slová: cestná doprava, senzor, telematika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2006
Názov: Slovensko môže byť skladom Európy.
Autor:
Denisa Čimová
Zdroj: Hospod. noviny č.70 str.13
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok informuje o logistických parkoch na Slovensku, predovšetkým  o výhodnosti geografickej plohy Slovenska, ktoré bezprostredne  susedí s piatimi štátmi s viac ako 113 miliónmi spotrebiteľov.  Spoločným znakom väčšiny projektov logistických centier a parkov je ich umiestnenie. Vyrástli pri vznikajúcich výrobných závodoch alebo diaľniciach a hlavných železničných koridoroch.Vačšina z nich leží na západe- na Záhorí, či na území stredného Považia. Rovnomernejšie rozloženie centier po celom území Slovenska naráža na nedobudované dopravné spojenia a zlú komunikačnú dostupnosť.
Kľúčové slová: logistika
Spracoval: Ing.Sádecká Anna, Colpax s.r.o.
Zaradené: apríl 2006
Názov: Komplettlösung für RFID-Scannen. (Kompletné riešenie pre RFID-skenovanie).
Autor: www.tzi.de
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1/2006, s. 31
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Ako jeden z prvých na svete ponúka Technologie-Zentrum Informatik (TZI) -Technológické centrum informatiky Univerzity Brémy, dodávku kompletných riešení pre mobilné prístroje v oblasti RFID-skenovania. TZI, ako člen Mobile Research Center (MRC) -Mobilné výskumné centrum Brémy, realizuje riešenia v spolupráci s IBM Business Partner Tynos (obchodný partner Tynos). Sú schopní dodať všetky prístroje (BlackBerry, PDA, MDA, Palm Pocket, osobné počítače atď.).  Riešenia boli vyvinuté v rámci pilotného projektu pre DaimlerChrysler a.s. Brémy.
Kľúčové slová: RFID-skenovanie, mobilné prístroje, kompletné riešenie, pilotný projekt.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: marec 2006
Názov: Autolocator lze využít pro zabezpečení vozidel i dopravní logistiku
Autor: lan
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č. 47/2005, str.12
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: V novembri predstavila firma AutoLocator, s.r.o. motoristickým novinárom rovnomenný systém zabezpečenia automobilov, ktorý kombinuje globálny satelitný navigačný systém GPS s mobilnou telefónnou sieťou GSM. Prepojenie technológií umožňuje účinne zabezpečiť pred krádežou všetky motorové vozidlá, keď systém sám na krádež upozorní a identifikuje polohu vozidla. Systém je multifunkčný, je možné ho zároveň využiť pre potreby dopravnej logistiky, komunikácie a autonavigácie. Z článku sa dozvieme, čo všetko jednotlivé rady systému AutoLocator umožňujú a taktiež niečo o samotnej spoločnosti a jej doterajšom pôsobení v Českej republike.
Klúčové slová: zabezpečenie vozidiel, navigácia, dopravná logistika
Spracoval: Ing.  Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: február 2006
Názov: ŘSD zavádí informační systém o aktuálním stavu komunikací
Autor: spa
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č. 51-52/2005, str.2
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Na základe vládou ČR schváleného projektu Jednotného systému dopravních informací spustilo Ředitelství silnic a dálnic na svojich internetových stránkach nový systém informovania o aktuálnom stave všetkých českých diaľnic a ciest. Štyrikrát denne sa tu objavujú aktualizované informácie o počasí, uzávierkach, stavu povrchu vozoviek a ich zjazdnosti. Postupne by mali pribudnúť informácie Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a Zdravotnické záchranné služby z D1 a ďalších diaľnic.      
Kľúčové slová: informačný systém, stav ciest, dopravné informácie
Spracoval: Ing.  Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: február 2006
Názov: ŘSD na D1 instaluje první informační tabule
Autor:
čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č. 1-2/2006, str.1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Ředitelství silnic a dálnic ČR začiatkom roka nainštalovalo na diaľnici D1 na 179,9. kilometri v smere na Prahu u obce Ostrovačice prvú zo štyroch tabúľ, ktoré budú vodičov informovať o aktuálnom stave vozovky, počasí, nehodách, diaľničných kolónach alebo uzávierkach. Ukazovatele sú digitálne a umožňujú správy aktuálne meniť podľa situácie na diaľnici. Informácie sú odosielané z Národního dopravního informačního centra (NDIC) v Ostrave. Článok informuje o presnom umiestnení všetkých ukazovateľov a tiež o pláne na inštaláciu ďalších kamier, ktoré sú nevyhnutné pre prácu operátorov NDIC. 
Kľúčové slová: diaľnica, premenlivé infomarčné tabule
Spracoval: Ing.  Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: február 2006
Názov: Ministerstvo: „Přesun částí zbožových toků je nevyhnutelný“
Autor: Petr Jechort
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.41/2005, str. 1 a 10.
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok približuje priebeh a príspevky prednášajúcich z X. medzinárodnej logistickej konferencie, ktorá sa uskutočnila ako súčasť sprievodného programu veľtrhu Transport a Logistika začiatkom októbra v Brne. Podľa riaditeľa odboru stratégie Ministerstva dopravy ČR Ondřej Jašek je presun časti tovarových tokov späť na železnicu nevyhnutný. Vo svojom príspevku zdôraznil, že príklon k železničnej doprave je nutný najmä z nasledujúcich dôvodov: rast nákladov v cestnej doprave sa začína premietať do celkových logistických nákladov a pomalé tempo rozvoja diaľničnej a cestnej siete znižuje kapacitné možnosti cestnej dopravy a má výrazný vplyv na jej spoľahlivosť. Preto je umiestňovanie nových logistických kapacít len v blízkosti diaľnic, resp. cestnej siete, z dlhodobého hľadiska neudržateľné. Účastníci konferencie boli taktiež oboznámení s výhodami  a aj dôsledkami rýchlo sa rozvíjajúcej technológie rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID). Predpokladá sa, že v najbližších 2 až 3 rokoch nastaví architektúru EPC/RFID viac než 100 tisíc spoločností. 
Kľúčové slová: presun tovarových tokov, multimodálne logistické centrá, RFID
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: december 2005
Názov: SIEMENS VDO a TAMEX majú digitálne tachografy pripravené
Autor: mp
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slov. republiky 11/2005, str. 26-27
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje problematiku digitálneho tachografu a jeho používania. V prvej časti je spracovaná analýza legislatívy, ktorá stanovuje používanie digitálnych tachografov. V ostatnej časti je podrobne (aj na obr.) popísaný digitálny tachograf a čipové karty, ktoré sa budú v súvislosti s digitálnym tachografom používať. V ostatnej časti sú rozobraté základné odlišnosti digitálneho tachografu od analogového.
Kľúčové slová: tachograf, cestná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005

Názov: Informačné systémy pre plánovanie a distribúciu tovaru
Autor: Ing. Vladimír Šavol
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 22/2005; str. 44
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku popisuje systém plánovania rozvozových trás, ktorý sa dnes používa vo väčšine dopravných firiem a poukazuje na možnosti zníženia nákladov na prepravu ich optimalizáciou. Ako riešenie optimalizácie uvádza programové vybavenie Plantour Logistik, určené na komplexné riešenie logistiky s použitím plánovacieho a optimalizačného systému. V ostatnej časti príspevku sú uvedené očakávané ekonomické prínosy, ktoré je možné očakávať zavedením uvedeného informačného systému.
Kľúčové slová: náklady, optimalizácia, cestná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005