Názov: Perspektívy senzorových sietí v logistike
Autor: Logistika/KBT
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2007, str. 49 - 50
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá technológiou perspektívou RFID technológie pri riešení logistických problémov. V prvej časti sa príspevok zaoberá RFID technológiou a jej viacúčelovým použítím, ostatná časť príspevku sa zaoberá ochranou pred krádežou.
Kľúčové slová: RFID, krádež, ochrana
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žilina
Zaradené: máj 2007

 Názov: Kvalita prepravných činností a ICT v cestnej nákladnej doprave
Autor: Ing. Juraj Cajchan – Ing. Pavol Skalický
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2007, str. 46 - 47
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá sledovaním vozidiel on-line pomocou GPS a dátového prenosu GRPS.  Autori sa v prvej časti príspevku venujú monitorovaniu pohybu vozidiel, v ostatnej časti príspevku analyzujú zefektívnenie činnosti dopravcu po zavedení sledovania vozidiel a zvýšenie evidencie vozidiel.
Kľúčové slová: GPS, GRPS, monitorovanie, vozidlo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Cenovo dostupná cesta, ako urýchliť informácie o zásielke
Autor: ČSAD Hodonín/Ing. František Komora
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2007, str. 44
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje zabezpečeniu zvýšených nárokov zákazníkov na informovanosť o priebehu prepravy ich zásielok. Autor v príspevku predstavuje technoógiu CID a skúsenosti s jej aplikáciou v spoločnosti ČSAD Hodonín. Ostatná časť príspevku sa venuje hodnoteniu splnenia očakávaní zákazníkov a dopravcu.
Kľúčové slová: CID, informácia, zásielka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Vyhodnocovanie záznamov digitálnych a analógových tachografov
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 6/2007; str. 26
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku je predstavený digitálny tachograf, jeho povinnosť montovania do vozidiel a možnosti, ktoré digitálny tachograf ponúka. V ďalšej časti príspevku je rozoberané softvérové a hardvérové vybavenie pre digitálny tachograf.
Kľúčové slová: cestná, doprava, tachograf, informatika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Metro Group testuje vysokofrekvenční RFID
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str.8
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Nemecká technologická spoločnosť Checkpoint Systems vyvíja spoločne s obchodnou skupinou Metro riešenie na báze rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID) v pásme veľmi vysokých kmitočetov. Pri testoch bolo cez 36 čítacích brán odoslané palety obsahujúce celkom 62 balení s individuálnymi zásielkami. Čítačky zaregistrovali na 4,5 milióna signálov. Podľa merania ETSI spoľahlivosť identifikačného systému presiahla 98,5 percenta. 
Kľúčové slová: tovar, RFID,
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007

 Názov: Pro druhou etapu bude systém z 80 procent satelitní
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str. 1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Mýtny systém na cestách prvej triedy bude z 80 percent satelitný a na 20 percentách ciest sa postaví ešte zhruba stovka brán s mikrovlnou technológiou. Dohodli sa na tom zástupcovia ministerstva dopravy a spoločnosti Kapsch. Dopravcovia mali začať na zhruba 1200 kilometroch ciest prvej triedy a platiť od 1. januára budúceho roku. Kapsch navrhoval pôvodne systém zhruba 200 mýtnych brán, ale s tak vysokým podielom nesúhlasil poradný tým ministerstva.
Kľúčové slová: mýtne, kapsch
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007

 Názov: Rakousko podpoří novou členskou zemi v souboji o sídlo Galilea
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str. 1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Rakúsko podporí kandidatúru novej členskej krajiny Európskej únie v súťaži o sídlo satelitného navigačného systému Galileo. Rakúšania sa tak postavili za uznesenie Európskej rady z roku 2003, kde je záväzok umiestňovať vznikajúce európske agentúry v nových členských krajinách. Ďalšou témou jednania oboch krajín bolo pripojenie diaľničných sietí ČR a Rakúska, spojenie Brna a Viedne.
Kľúčové slová: logistika, galileo
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: april 2007

 Názov: „Místa pro budování center musí být výhodná také z obchodního hlediska“
Autor: Pavel Toman
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str. 1 - 3
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Česká logistická asociácia predstavila na konci minulého roku iniciatívu na podporu rozvoja logistiky a najmä budovania logistických centier v Českej republike. O aktivitách pracovnej skupiny logistických odborníkov, ktorá za týmto účelom založila spolu so Svazem dopravy ČR, Svazem spedice a logistiky, univerzitami, ministerstvom dopravy a agentúrou CzechInvest.
Kľúčové slová: logistika
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o.
Zaradené: apríl 2007

 Názov: Ministerstvo zřejmě schváli hybridní systém Kapsche
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 7, ročník 26, str. 1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Ministerstvo dopravy ČR pravdepodobne schváli hybridný systém firmy Kapsch pre druhú etapu mýtneho. Úplne isté to však doposiaľ nie je, lebo v návrhu spoločnosti Kapsch sú aj body, s ktorými ministerstvo nesúhlasí. Ďalším sporným bodom sú palubné jednotky (OBU), ktoré sú k riadnemu plateniu mýtneho nezbytné. Ministerstvo presadzuje jedinú jednotku pre všetky cesty, zatiaľ čo Kapsch navrhuje, aby tranzitná doprava mohla využívať jednotky, ktoré fungujú len v mikrovlnách
Kľúčové slová: mýtne
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007

 Názov: Anketa: Mýtné? Mýtné!
Zdroj: Reliant Logistic News, č.1/200, str. 1 - 5
Vydavateľ: EXPODATA-DIDOT spol. s. r. o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Dopravcovia zaplatili už na mýtnom štvrť miliardy – titulok jedného z článkov uvádza téma, ktorá ako najvýznamnejšia zmena minulého roku stále vyvolávala emócie, kladné i záporné. Predovšetkým tým, že zasahuje do trhu dopravy. Preto ho ako fenomén nie je možné nechať ležať len tak. Tak preto sa začali zaoberať touto problematikou aj osobnosti zo sveta logistiky a odpovedali na otázky k téme mýtne.
Kľúčové slová: logistika, mýtne
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007

 Názov: Mobilní technologie v infrastruktuře dopravy (III. část)
Autor: Ing. Patrik Zelik – doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD.
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 1/2007; str. 41-42
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Ide o pokračovanie príspevku o telematike z čísiel 12/2006 a 1/2007. Autori rozoberajú technológiu RFID, ktorý slúži na identifikáciu objektov pomocou radiofrekvenčných vĺn vo vysokofrekvenčnom pásme.
Kľúčové slová: telematika, RFID
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2007

 Názov: Novinky v oblasti vyhodnocovania dát z digitálnych a analógových tachografov
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2007; str. 22
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce vyhodnocovať prácu osádok vozidiel komplexne z digitálnych a analógových tachografov. V príspevku sú uvedené jednotlivé aplikácie, ich činnosť ako aj cena.
Kľúčové slová: cestná doprava, tachograf, práca
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2007

 Názov: Mobilní technologie v infrastruktuře dopravy (II. část)
Autor: Ing. Patrik Zelik – doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD.
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 1/2007; str. 36 - 37
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Ide o pokračovanie príspevku o telematike z čísla 12/2006. Autori definujú DRSC, RSE, palubnú jednotku OBU. V ďalšej časti sa venujú GPS, ktorý je v príspevku rozdelený na kozmickú, riadiacu a užívateľskú zložku. Ostatná časť príspevku popisuje GSM.
Kľúčové slová: telematika, GPS
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Mobilní technologie v infrastruktuře dopravy
Autor: Ing. Patrik Zelik – doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD.
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 12/2006; str. 37 - 38
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autori v príspevku predstavujú pojem telematika a definujú jej cieľ. V ďalšej časti príspevku sú definované telematické systéme, ich základné prínosy a architektúru. Ostatná časť príspevku rozoberá bezdrôtové systémy a siete.
Kľúčové slová: telematika, GPS
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Úspech nie je náhoda
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 1/2007; str. 47
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje spôsob optimalizácie prepravy a skladovania pomocou TimoCom Truck & Cargo©. Ide o internetovú burzu voľných prepráv a vozidiel. V príspevku je uvedená technológia práce s burzou a jej technické údaje.
Kľúčové slová: internet, vyťažovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Efektívna doprava: Implementácia špecializovaného systému priniesla dopravcovi významné úspory
Autor:
Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2006; str.  30 - 31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje informačné systémy, ktoré slúžia na zvýšenie efektívnosti prevádzkovania cestnej dopravy. Autor sa venuje implementácii systému a jeho rozširovaniu, pričom poukazuje na skutočnosť, že mať dáta k dispozícii umožňuje sledovanie efektívnosti prepráv. V ostatnej časti príspevku sa autor venuje systémovej organizácii prepráv a z nej plynúcich efektov pre dopravcu.
Kľúčové slová: cestná doprava, informatika, efektívnosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2007

 Názov: Mobilné technológie v infraštruktúre dopravy - 3
Autor: Ing. Patrik Zelik – doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2006, str. 24
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok nadväzuje na prvú a druhú časť venovanú telematike tým, že predstavuje ďalšie technológie používané v doprave a logistike. Ide o technológie RFID, EAS, PDC.
Kľúčové slová: telematika, inteligentné dopravné systémy,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Kapsch spustil na Slovensku pilotní projekt GSM-R
Autor: (jet)
Zdroj: Dopravní Noviny, č. 38, ročník XV, str. 3
Vydavateľ: České dorpavní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o pilotnom projekte Rakúskej spoločnosti Kapsch CarreirCom AG, ktorý dokončila na Slovensku, ide o projekt celoeurópskej štandardizovanej vlakovej rádiovej komunikácie. Pilotný projekt sa dodávateľom podarilo dokončiť za 10 mesiacov, čo je pre rozmer takéhoto projektu krátka doba. Rádiová sieť GSM-R pokrýva celý traťový úsek Bratislava – Senec. Tento úsek je jedným z najdôležitejších európskych dopravných sietí. Sieť GSM-R tvorí digitálna komunikačná technika, systémy riadenia pre dohľad nad celou sieťou, základnej stanice GSM-R v celom traťovom úseku, vrátane rádiových antén, prijímacích staníc a prípojok na komunikačnú techniku na traťovom úseku.
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: november 2006

 Názov: „Speditéři musejí přenášet daň nařízenou státem ve formě mýtného do přepravného“
Autor:
Pavel Toman
Zdroj: Dopravní Noviny, č. 43, ročník XV, str. 1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Autor informuje o dočasnom zastavení výstavby brán pre výber elektronického mýtneho. Minister dopravy (ČR) Aleš Řebíček na základe verdiktu krajského súdu v Brne nariadil spoločnosti Kapsch, aby prerušila práce. Stalo sa tak na podnet konkurenčnej firmy Autostrade, ktorá nebola úspešná v minulom tendry ministerstva dopravy. Úrad na ochranu hospodárskej súťaže neuznal námietky vylúčených firiem Autostrade a Mytia potvrdil pridelenie zákazky firme Kapsch, ktorá v tendry ponúkla tretiu najnižšiu cenu.
Kľúčové slová: doprava, mýto,tender
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: november 2006

 Názov: Palubní jednotky bude možné získat již na podzim
Autor: (es)
Zdroj: Dopravní Noviny, č. 41, ročník XV, str. 15
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o registráciách a platbách elektronického mýtneho a obstarania palubnej jednotky premid ešte pred spustením systému elektronického mýtneho v roku 2007. Kontaktné miesta boli zriadené v spolupráci s Hospodárskou komorou ČR a sú určené na poskytovanie služieb dopravným spoločnostiam. Iba v týchto kontaktných miestach je možné získať a zaregistrovať palubnú jednotku premid ako pre platbu vopred a tak aj pre platbu následnú, vybrať nespotrebované predplatené mýtne alebo získať výpis mýtnych transakcií a informácie o mýtnom systéme.
Kľúčové slová: doprava, mýto, palubná jednotka
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: november 2006