Názov: Nákladné pneumatiky: Vlastnosti určuje dezén aj zmes
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 05-06/2012; str.  12 - 13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje parametre plášťov nákladných vozidiel, pričom sa osobitne zameriava na pevnosť plášťa, jazdné vlastnosti, dezén a životnosť plášťa. Súčasťou príspevku je analýza 6 typov plášťov z ekonomického a technického hľadiska. 
Kľúčové slová: nákladné, vozidlo, plášť, pneumatika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Expresná preprava: Keď čas tlačí
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 05-06/2012; str.  10 - 11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá spoločnosťami, ktoré poskytujú kuriérske služby. V prvej časti definované rozmery zásielok v súvislosti s časom dodania. V ďalšej časti autor uvádza, že poskytovatelia služieb sa vedia prispôsobiť zákazníkovi. Ostatná časť príspevku sa venuje on-line sledovaniu zásielok. 
Kľúčové slová: kuriér, termín, preprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Automotive: Kľúčová oblasť priemyslu
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 05-06/2012; str.  6 - 9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje situáciu na trhu s výrobou nových automobilov. V prvej časti autor uvádza pokles trhu v čase recesii a následné oživenie trhu. Ďalej sa venuje spôsobu prepravy hotových výrobkov ale aj zásobovaním výrobných liniek.
Kľúčové slová: trh, automotive, automobilový, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Všeobecné podmienky IRU pre medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu
Autor: red.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 4/2012, str. 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok informuje o aktualizovaných všeobecných obchodných podmienkach IRU, ktoré dopĺňajú Dohovor CMR pri uzatváraní prepravnej zmluvy v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. Preklad podmienok do slovenského jazyka bude dostupný na stránkach ČESMAD.
Kľúčové slová: cestná, doprava, podmienky, CMR
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Colná únia medzi Ruskou federáciou, Bieloruskom a Kazachstanom: Povinnosť predkladať údaje o prepravovanom tovare elektronickou formou
Autor: red.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 4/2012, str. 9
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje povinnosti predkladať údaje o prepravovanom tovare elektronickou formou pri preprave colnou úniou medzi Ruskou federáciou, Bieloruskom a Kazachstanom, ktoré platia od 17. 06. 2012. V príspevku sú povinností rozobrané v 11 bodoch.
Kľúčové slová: cestná, doprava, clo, Rusko, Bielorusko, Kazachstan
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Zákon č. 56/2012 Z. z. z pohľadu ADR
Autor: Rudolf Cagáň
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 4/2012, str. 8
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje požiadavky na prepravu nebezpečných vecí, ktoré boli zavedené novým zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Zákon je účinný od 1. marca 2012.
Kľúčové slová: cestná, doprava, ADR, nebezpečná, látka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Poistné plnění – způsob a náhrada škody
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 03/2012; str. 15 - 17
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku spôsobu a náhrady škody. V prvej časti sa venuje vecnej škode a škode na zdraví, v súvislosti s ktorou definuje bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia, stratu na zárobku, stratu na dôchodku, náklady na liečenie a náklady na výživu pozostalých. Osobitne sa v závere autor venuje ušlému zisku.
Kľúčové slová: poistenie, náhrada, škody
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Nakladacie mostíky: Veľká variabilita využitia
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2012; str.  12 - 14
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje nakladacím mostíkom, pričom osobitne sa venuje maximálnemu sklonu, povrchu mostíka, hydraulike a poistným zariadeniam. Súčasťou príspevku je aj analýza 4 nakladacích mostíkov ponúkaných na našom trhu z ekonomického a technického hľadiska.
Kľúčové slová: nakladací, mostík, porovnanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Mestská logistika plná obmedzení
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2012; str.  10 - 11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje mestskej logistike, ktorá je čoraz komplikovanejšia s nárastom počtu vozidiel v mestách. Autor v prvej časti popisuje spôsoby zásobovania v mestách a nutnosť pravidelného plánovania dodávok. V ostatnej časti sa autor venuje typom vozidiel zabezpečujúcich dodávky do miest.
Kľúčové slová: mestská, logistika, obsluha
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Nákup nákladných áut: Rastú nároky na pohodlie vodiča
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2012; str.  6 - 9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje predaj nákladných vozidiel a meniace sa požiadavky na pohodlie vodiča. V prvej časti príspevku autor poukazuje na nárast predaja nákladných vozidiel a taktiež rozoberá otázky správneho výberu vozidla. V ďalšej časti príspevku autor uvádza najpoužívanejší spôsob financovania vozidla.
Kľúčové slová: nákladná, doprava, nákup, vozidlo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Nový zákon o cestnej doprave účinný od 1. marca 2012 (zákon č. 56/2012 Z. z.)
Autor: red.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 3/2012, str. 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor predstavuje nový zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, ktorý od 1. 3. 2012 nahradil zákon č. 168/1996 Z. z. V príspevku sú uvedené najdôležitejšie zmeny týkajúce sa podnikania v cestnej doprave.
Kľúčové slová: cestná, doprava, predpis, podnikanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Nákladové indexy za 4. štvrťrok 2011
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. - doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. – doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 3/2012, str. 8 - 10
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša nákladové indexy spracované za vybrané nákladové položky platné v Slovenskej republike za 4. štvrťrok 2011. Nákladové indexy sú vypočítané za náklady na pohonné hmoty, náklady na mzdy, náklady za používanie cestnej siete, náklady na pneumatiky a náklady na daň z motorových vozidiel. Príspevok obsahuje viaceré tabuľky a obrázky.
Kľúčové slová: nákladový, index, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Opatrnosti nikdy nezbývá...
Autor: JUDr. Jiří Krofta
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 02/2012; str. 27 - 28
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok sa zaoberá zodpovednosťou dopravcu za stratu a krádež zásielky počas prepravy. V prvej časti poukazuje na nebezpečie súvisiace s elektronickou ponukou a dopytom prepravy, v ďalšej časti rozoberá lúpež zásielky. V príspevku sú uvedené aj konkrétne rozsudky súdov.
Kľúčové slová: dopravca, zodpovednosť, lúpež, krádež
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Pravomoci Policie ČR
Autor: red.
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 02/2012; str. 23 - 24
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok predstavuje popis právomocí policajných zložiek, s ktorými sa môže vodič stretnúť v Českej republike. Analyzované sú právomoci Polície ČR, Obecnej (mestskej) polície, Colnej správy, Vojenskej polície, Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov a železničiarov, učiteľov a ďalších osôb v súvislosti s cestnou premávkou.
Kľúčové slová: polícia, právomoci, Česko, ČR
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Přímá likvidace škod
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 02/2012; str. 20 - 22
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku priamej likvidácie škody v zahraničí. V prvej časti príspevku definuje, čo predstavuje priama likvidácia škody, v ďalšej časti popisuje služby v tejto súvislosti ponúkané jednotlivými poisťovňami: ČP, Allianz, Kooperatíva, Uniqa a ČSOBP. V ostatnej časti je spracovaná analýza rozdielov medzi poisteniami.
Kľúčové slová: poistenie, zodpovednosť, riziko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Neplatnosť osvedčení straší
Autor: Ing. Pavol Jančovič
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2012, str. 34 - 35
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na nežiaducu situáciu, ktorá vznikla po prijatí zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v súvislosti o osvedčením o odbornej spôsobilosti v cestnej doprave. V závere príspevku popisuje možné riešenie tejto situácie.
Kľúčové slová: cestná, doprava, doklad, spôsobilosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Iný kraj, iný mrav
Autor: Peter Krč
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2012, str. 26 - 29
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku požiadaviek dokladov v jednotlivých štátoch pri vedení firemného vozidla. Podrobné požiadavky sú v príspevku spracované pre nasledujúce štáty: Rakúsko, Česko, Poľsko, Ukrajinu, Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko a Rumunsko.
Kľúčové slová: cestná, doprava, doklad, zahraničie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Zmeny v odbornej spôsobilosti
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2012, str. 14 - 17
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na zmeny odbornej spôsobilosti pri podnikaní v cestnej doprave podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. V prvej časti je uvedené oslobodenie od skúšky, v druhej časti je popísanie priebehu skúšky odbornej spôsobilosti. Súčasťou príspevku je prehľadne tabuľkovo spracovaný obsah skúšky odbornej spôsobilosti.
Kľúčové slová: podnikanie, trh, cestná, doprava, dopravca
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Aj pokus o podvod je podvod
Autor: PR
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 02/2012; str. 86 - 87
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku riešenia poistných udalostí a pokusov o poistný podvod. V prvej časti je popísaný postup poisťovní pri posudzovaní poistnej udalosti, druhá časť príspevku predstavuje zaujímavé prípady z roku 2011.
Kľúčové slová: cestná, premávka, poistenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Novela zákona o cestnej premávke zvýši zodpovednosť
Autor: UJČ
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 02/2012; str. 38
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje pripravovanú novelu zákona o cestnej premávke, ktorou sa zavádza objektívna zodpovednosť. V príspevku sú podrobne vysvetlené jednotlivé paragrafové znenia návrhu zmeny zákona.
Kľúčové slová: cestná, premávka, zodpovednosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012