logisticky manažment

 Názov: Internetový predaj nahráva doručovateľom
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 66 – 67
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Rozvoj internetového maloobchodu predstavuje veľkú príležitosť pre expresný logistický sektor. Elektronický obchod zaznamenáva veľký vzostup. Článok analyzuje najčastejšie kupované tovary, problémy, ktoré prináša e-commerce a zdôrazňuje dôležitosť balenia v logistických službách.
Kľúčové slová: logistika, elektronický obchod, expresná zásielka, logistické služby, e-commerce, interaktívny obchod
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Vidieť a byť videný
Autor: ben
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 42
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V zimnom období je nielen horšie počasie, ale aj skoršie zatmenie a tie so sebou prijnášajú vyššie nároky na pozornosť a správne osvetlenie vozidla. Článok analyzuje snahu o znižovanie počtu nehôd vhodným osvetlením i moderné techniky, ktorými sa vozidlá v súčasnosti vybavujú.
Kľúčové slová: osvetlenie, bezpečnosť, LED diódy, svetlomety, nehodovosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Riziká neodborných opráv automobilov
Autor: Ing. Martin Kmeť
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 41
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá situáciou v európskom priestore, kde sú aj značne poškodené automobily po dopravnej nehode často svojpomocne a neodborne opravované, pričom takáto forma opráv má rastúci trend. Autor zdôrazňuje potrebu odbornej technickej kontroly, ktorú podporuje aj návrh Európskej komisie.
Kľúčové slová: osobný automobil, oprava, neodborná oprava, kontrola, technická kontrola
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Úskalia ručného vychystávania
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2012; str. 87
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: So zreteľom na demografický vývoj si čoraz viac zahraničných logistikov všíma, že manuálna práca v logistických firmách prináša starším ľuďom problémy. Príčinou však nie je samotný vek, ale stereotypná telesná zaťaž, ktorá dlhodobo znižuje výkonnosť a zvyšuje chorobnosť. Článok sa zaoberá podobnými problémami pracovníkov v logistike.
Kľúčové slová: logistické centrám, skladové priestory, industriálne priestory, projekty
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Aktuálna výzva programu Marco Polo
Autor: Viktória Valachovičová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2012; str. 79
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá programom Marco Polo, ktorý spolufinancuje presun tovarových tokov z ciest na ekologickejšie alternatívy s cieľom znížiť dopravné zdržania, podporiť kombinovanú dopravu a životné prostredie.
Kľúčové slová: program Marco Polo, projektová žiadosť, aktivity
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: V riadení dodávateľského reťazca sú slabiny
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2012; str. 78
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Štúdia „Materiálové hospodárstvo po kríze“, ktorú vypracovali nemeckí odborníci, mala za úlohu zistiť, ako sa prejavujú skúsenosti z krízy, ktoré problémy materiálového hospodárstva spôsobovali najväčšie problémy a aké dlhodobé trendy možno očakávať pri riešení úloh v tomto smere. Článok zhrnuje poznatky tejto štúdie.
Kľúčové slová: materiálové hospodárstvo, optimalizácia manažment, diferenciácia sortimentu
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Špekulatívna výstavba sa dala do pohybu
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2012; str. 72
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok analyzuje situáciu v možnostiach využitia industriálnych priestorov – skladových či logistických centrách – na Slovensku. Zaoberá sa celkovou rozlohou, vývojom objemu skladovacích priestorov i vývojom ceny prenajímaných industriálnych plôch.
Kľúčové slová: logistické centrám, skladové priestory, industriálne priestory, projekty
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Bezpečnosť si vyžaduje špeciálne značenie
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2012; str. 41
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Spoločnosť Reflecta s. r. o. so sídlom v Komárne je zástupocom renomovanej talianskej spoločnosti Bicma s. r. l., ktorá vyrába širokú škálu reflexných označení pre ADR prepravu. Článok obsahuje informácie o širokej ponuke spoločnosti Reflecta s. r. o.
Kľúčové slová: ADR, reflexné prvky, reflexné tabule, reflexné pásy
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Rastie atraktivita realitného trhu
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2012; str.  20
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá priemyselnými nehnuteľnosťami, ktoré v súčasnosti slúžia na podporu jednej z najdôležitejších súčastí globálnej ekonomiky – logistiky. Neustály vzostup globálneho obchodu, rastúca stredná trieda na rozvíjajúcich sa trhoch a stále prebiehajúce premeny globálneho dodávateľského reťazca sú bez výnimky faktory, ktoré majú na oblasť priemyselných nehnuteľností pozitívny vplyv.
Kľúčové slová: priemyselné nehnuteľnosti, reality, logistika, logistické reality
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Bezpečnosť prepravy: Lúpeže ubúdajú, podvody naopak
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2012, str. 34 – 36
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Správa Rozsah krádeží v európskej cestnej doprave v rokoch 2009 – 2012 je jedným z najnovších výskumov na trhu, ktorý sa snaží podrobne opísať problém kriminálnej činnosti namierenej proti podnikateľom v odvetví doprava-zasielateľstvo-logistika na starom kontinente. Článok sa zaoberá konkrétnymi výsledkami prieskumu.
Kľúčové slová: trestný čin, krádež, prieskum, poškodená firma, krádež tovaru
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: ČESMAD Assistance
Autor: Peter Drahoš
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2012, str. 32 – 33
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok popisuje aktivity služby ČESMAD Assistance, ktorú zriadilo Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia. Táto služba ponúka širokú škálu asistenčných služieb. Od odťahu pokazených vozidiel, cez vyslobodenie vozidiel po nehode, výmenu pneumatík, pomoc pri technických poruchách, až po prekládku tovaru.
Kľúčové slová: asistenčná služba, zásah, nehodovosť, porucha vozidla
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Vo Francúzsku bude Ecotax
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2012, str. 28
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Na vyššie náklady za používanie cestnej siete sa v roku 2013 budú musieť pripraviť nákladné vozidlá nad 3,5 t, ktoré budú prechádzať cez Francúzsko. Nové spoplatnenie sa týka francúzskych i zahraničných vozidiel. Systém má byť založený na satelitnej technológii.
Kľúčové slová: ekologická daň, ecotax, satelitná technológia, palubná jednotka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: V Česku rozbehli systém zliav
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2012, str. 26 – 27
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá novým nariadením českej vlády o výške časových poplatkov a o výške sadzieb mýtneho za používanie určených pozemných komunikácií. Prijatá zmena zaviedla konkrétne „množstevné“ zľavy zo spoplatneného mýta pri využívaní spoplatnenej českej cestnej siete.
Kľúčové slová: mýto, elektronické mýto, zľava, sadzby mýtneho v Českej republike
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Technické kontroly a tachografy
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2012, str. 22 – 23
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok zachytáva niektoré dôležité výsledky zasadania Rady Európskej únie pre dopravu, telekomunikácie a energetiku, kde sa zástupcovia ministerstiev dopravy členských štátov Európskej únie venovali legislatíve týkajúce sa novej generácie inteligentných tachografov i novému návrhu nariadenia o technickej kontrole motorových vozidiel.
Kľúčové slová: inteligentný tachograf, technická kontrola, „smart“ tachograf, financovanie infraštruktúry
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Zmeny v zákone o cestnej doprave
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2012, str. 16
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá ustanovením zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a zmenami zákona o cestnej doprave. Podrobnejšie sa venuje zmenám pre taxi služby a oslobodeniu od skúšky pre niektorých vedúcich úsekov dopravy i ďalším drobným úpravám.
Kľúčové slová: inteligentný dopravný systém, taxi služba, odborná spôsobilosť vedúceho dopravy
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Pozor na kontroly nádrží
Autor: Miloš Poliak
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2012, str. 14 – 15
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá spoblematikou sprísnenia kontrol v Nemecku v súvislosti s čerpaním pohonných látok. Cena pohonných látok v rámci členských štátov EÚ je rozdielna vplyvom rozdielnej DPH, ktorú si subjekt môže refundovať, ale aj vplyvom spotrebnej dane z minerálnych olejov.
Kľúčové slová: daň z minerálnych olejov, kontroly v Nemecku, ADR, objem nádrže
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Nákladový index pre 3. štvrťrok 2012
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. - doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. – doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2012, str. 9
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša prehľad zmien v položkách nákladových ukazovateľov v 3. štvrťroku 2012 v porovnaní s 3. štvrťrokom 2011 a 3. štvrťrokom 2009. Ide o zmeny nákladov na pohonné látky pre vnútroštátnu i medzinárodnú dopravu, nákladov na pneumatiky, priemerných miezd i počtu zamestnaných pracovníkov.
Kľúčové slová: zmena nákladov, index, vývoj indexu
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Znalostný manažment – cesta k úspechu
Autor: Anton Keleši
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2012; str.  26 - 27
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Hlavným cieľom logistických partnerstiev je vytvárať dlhodobé väzby medzi poskytovateľom logistických služieb a ich prijímateľom, resp. zákazníkom, ktorý okrem korektného a etického správania očakávaj aj pridanú hodnotu, ktorá sa odzrkadlí v ekonomických ukazovateľoch. Autor článku sa zaoberá nástrojmi, ktoré ešte možno využiť k vytvoreniu a upevneniu logistických partnerstiev.
Kľúčové slová: znalostná ekonomika, explicitná znalosť, tacitná znalosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Logistika dreva: Práca so živým materiálom
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2012; str.  6 - 9
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Drevárska logistika je veľmi dôležitou súčasťou slovenského hospodárstva. Článok sa zaoberá skladovaním surového dreva na otvorenom priestranstve, uľahčením manipulácie použitím hydraulickej ruky na nákladnom aute i výhodami regálových systémov. V ďalšej časti článku sa autor venuje popisu reálneho stavu pri použití cestnej a železničnej dopravy.
Kľúčové slová: logistika, drevárska logistika, rezivo, manipulačná technika, hydraulická ruka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Pribúdajú nové sklady
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2012; str.  18 - 19
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v článku uvádza, že po útlme vo výstavbe logistických centier a skladov, ku ktorému prišlo v ostatných rokoch, sa znovu začína výstavba viacerých skladových plôch vo viacerých oblastiach Slovenska.   
Kľúčové slová: logistický park, areál, sklad, výstavba, developeri
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013