Názov: Názor KLM: Stále ustupovat se nedá
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov k téme „Stále ustupovat se nedá“. Diskusia sa týkala nízkej kvality potravín. Obchodné reťazce tlačia svojich dodávateľov k znižovaniu cien potravín, čo sa prejavuje na zníženej kvalite surovín, a tým aj na zníženej kvalite konečnej produkcie.
Kľúčové slová: logistika, obchodný reťazec, dodávateľ, potraviny, suroviny
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012

 Názov: Xavier Hua, ECR: Nemluvme o snižování nákladů, ale o vytváření hodnoty
Autor: Petr Hříbal
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 22-24
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s generálnym riaditeľom ECR Europe a ECR France. Príspevok obsahuje základné vízie iniciatívy ECR (Effective Consumer Response), ktorej cieľom je zvýšenie efektivity a zníženie nákladovosti dodávateľského reťazca. Článok obsahuje aj konkrétne príklady vzájomnej spolupráce medzi výrobcami, predajcami a logistickými spoločnosťami.
Kľúčové slová: logistika, dodávateľský reťazec, efektívnosť, náklady
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012

 Názov: Společenská odpovědnost je trendy
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje spoločenskej zodpovednosti firiem v oblasti logistiky. Medzi najčastejšie dôvody a prínosy spoločenskej zodpovednosti firiem patrí zlepšenie pozície zamestnávateľa, schopnosť získavať najlepších zamestnancov, zníženie rizika ohrozenia reputácie, lepšie využitie zdrojov, a s tým spojené znižovanie nákladov.
Kľúčové slová: logistika, firma, spoločenská zodpovednosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012

 Názov: Evropský trh vozíků 2012: Pouze mírný růst
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá analýzou celosvetového trhu manipulačnej techniky v rokoch 2009 až 2011 ako aj výhľadom pre ďalšie obdobie. Až 40 % globálneho trhu s manipulačnou technikou predstavuje Ázia, pričom „ťahúňom“ regiónu je Čína. Najväčší medziročný nárast predaja bol zaznamenaný vo Východnej Európe. Pre rok 2012 sa očakáva mierny medziročný nárast predaja o 3 %.
Kľúčové slová: manipulačná technika, trh, predaj
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012

 Názov: Stefan Garsdal, LEGO Group: Model regionální produkce je pro nás zásadní
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 10-12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s generálnym manažérom EU Logistics operations, LEGO Group. Článok sa venuje distribučnej logistike a výhodám regionálnej produkcie. Ide o distribúciu stavebníc LEGO do celého sveta, pričom väčšina výroby je sústredená v európskych krajinách.
Kľúčové slová: logistika, distribučné centrum, produkcia, stavebnica
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012

 Názov: Zašifrovaná celní data
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2012, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá zmenami v colných postupoch na spoločnom trhu v rámci colnej únie Európskeho spoločenstva, ktoré boli prijaté v súvislosti s účinnejšou kontrolu vstupu a výstupu tovarov cez vonkajšiu hranicu Spoločenstva. Cieľom je zvýšená ochrana majetku a osôb v členských štátoch EÚ. Autor zdôrazňuje potrebu jednotnosti colných postupov v členských štátoch ako aj úlohu prepojenosti informačných systémov.
Kľúčové slová: colná únia, spoločný trh, colný postup, informačný systém
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012

 Názov: Efektivní all risk pojištění
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2012, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje problematike poistenia v podnikaní v oblasti dopravy a logistiky. V prvej časti príspevku sa autor venuje významu poistenia a faktorom, ktoré vplávajú na jeho výšku. Druhá časť príspevku sa venuje poisteniu zodpovednosti zasielateľa a poisteniu „all risks“.
Kľúčové slová: doprava, logistika, poistenie, poistné krytie, riziko
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012

 Názov: Názor KLM: Jak co nejvíce oddálit uhrazení faktur
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2012, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov k téme „Jak co nejvíce oddálit uhrazení faktur“. Diskusia sa týkala finančných tokov v logistike ako aj využívaniu sofistikovaných foriem odďaľovania platieb za logistické služby zo strany ich objednávateľov.
Kľúčové slová: logistika, finančné toky, faktúra
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012

 Názov: Jiří Mlynář, KONDOR: Logistika přípravy určuje rychlost obchodu
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2012, str. 10-11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s riaditeľom prevádzky v spoločnosti KONDOR. Ide o popredného maloobchodného predajcu hutníckeho materiálu v ČR. Článok sa venuje distribučnej logistike a úlohám centrálneho skladu pri distribúcii hutníckych produktov.
Kľúčové slová: logistika, distribúcia, centrálny sklad, hutnícky materiál
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012

 Názov: Poistné právo
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 01/2012; str. 28 - 30
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku poistného práva. V prvej časti uvádza históriu legislatívy upravujúcej poistenie, v ďalšej časti sa autor venuje poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla. Autor analyzuje poistnú zmluvu a náhradu škody.
Kľúčové slová: poistenie, zodpovednosť, riziko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Celní unie Rusko/Bělorusko/Kazachtán
Autor: Michaela Havelková
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 01/2012; str. 26
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autorka príspevku rozoberá problematiku prepravy tovaru cez colnú úniu Rusko, Bielorusko a Kazachstan. V príspevku uvádza Podmienky prepravy naloženého vozidla a jazdy prázdneho vozidla územím colnej únie. V ostatnej časti sa venuje potrebným dokladom.
Kľúčové slová: clo, Rusko, Bielorusko, Kazachstan, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Pojištění majetku
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 12/2011; str. 24 - 26
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku poistenia majetku. V prvej časti uvádza základné pojmy poistenia, v ďalšej časti uvádza jednotlivé druhy poistenia. V príspevku rozoberá 8 druhov poistenia majetku.
Kľúčové slová: poistenie, majetok, riziko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Zimní výbava 2011
Autor: Jana Sláčalová
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 12/2011; str. 18 - 22
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autorka príspevku predstavuje požiadavky na zimnú výbavu, to znamená zimné plášte a snehové reťaze v 43 štátoch – všetkých štátoch EÚ a vybraných štátoch Európy a Ázie. 
Kľúčové slová: vjazd, obmedzenie, zimná, výbava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Nízkoemisní zóny v Evropě
Autor: Jana Sláčalová
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 12/2011; str. 16
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autorka príspevku predstavuje nízkoemisnú zónu medzi Francúzskom a Talianskom, ktorou je tunel Mont Blanc. V prvej časti sú uvedené požiadavky na vozidlá, v ďalšej časti sú uvedené pripravované zmeny a pripravované nízkoemisné zóny v Európe.
Kľúčové slová: vjazd, obmedzenie, zóna, tunel
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Náhoda, či príznak novej krízy?
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 01/2012; str. 88
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje výkony námornej dopravy v súvislosti s finančnou a hospodárskou krízou. V prvej časti je porovnanie výkonov na základe ktorých autor uvádza prognózu ďalšieho vývoja krízy.  
Kľúčové slová: výkon, námorná, doprava, hospodárstvo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Nevyužité možnosti informačných technológií
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 01/2012; str. 82 - 83
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku prináša výsledky výskumu zameraného na využívanie informačných technológii pri logistike rýchloobratkového tovaru. Autor príspevku poukazuje nielen na rýchle tempo rastu využívania EDI, ale taktiež na nesprávne chápanie pojmov súvisiacich s informačnými technológiami.  
Kľúčové slová: informačné, technológie, analýza, výskum
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Kriminalita je častá aj v logistike
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 01/2012; str. 74 - 75
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje kriminalitu v logistike, pričom poukazuje na 9 možných postupov podvodných dopravných firiem pri krádeži zásielky. V príspevku sú uvedené opatrenia logistických firiem pri začatí spolupráce s novým dopravcom a taktiež pri objednávaní prepravy. Opatrenia sú spracované aj v prípade nakládky.
Kľúčové slová: krádež, kriminalita, zásielka, dopravca
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Logistika ovocia
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2011; str.  34 - 35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku prepravy a skladovania ovocia. V prvej časti uvádza požiadavky na techniku prepravy ovocia, v ďalšej časti sa popisuje jej technológia. Autor tiež poukazuje na technológiu zberu a v závere je uvedená technológia skladovania ovocia.
Kľúčové slová: skladovanie, ovocie, preprava, podmienky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Intermodálne terminály – nekonečný príbeh
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2011; str.  10 - 11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku významu intemodálnych terminálov pre SR. V prvej časti je spracovaná analýza výkonov a ciele SR pri budovaní terminálov. V ďalšej časti autor porovnáva postavenie verejného a súkromného terminálu a požiadavky zákazníkov. V ostatnej časti sú zhrnuté skúsenosti z Nemecka. Príspevok je doplnený o tabuľku výkonov jednotlivých  terminálov v SR za rok 2010 a taktiež o tabuľku výkonov kombinovanej dopravy.
Kľúčové slová: intermodálna, kombinovaná, doprava, výkon, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: E-shopy: Zaťažkávacia skúška logistiky
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2011; str.  6 - 9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zabezpečenia logistiky pri nakupovaní tovaru cez internet. V prvej časti autor analyzuje vývoj výkonov nákupov cez internet, v ďalšej časti poukazuje na najzložitejšie problémy pre logistiku. V ďalšej časti uvádza autor význam informačných technológii. V ostatnej časti autor popisuje spôsoby doručovania zásielky a problémy, ktoré existujú so zastihnutím zákazníka.
Kľúčové slová: internet, e-shop, nákup, distribúcia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012