logisticky manažment

 Názov: Liberalizace s pachutí regulace
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 6
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o liberalizácii na poštovom trhu v ČR, Česká pošta prišla so začiatkom roka 2013 aj o svoj posledný monopol – výhradné právo na zasielanie listových zásielok do 50 gramov. Článok obsahuje aj názory konkurentov, ktorí majú výhrady.
Kľúčové slová: liberalizácia, pošta, regulácia, konkurencia, listová zásielka
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Investice do zaměstnanců se vyplatí
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje problematike ľudských zdrojov, konkrétne investíciám do perspektívy a lojality existujúcich zamestnancov. Je to výhodnejšie ako neustále zaškoľovať nové pracovné sily. Venuje sa tiež motivácii a odmeňovaniu.
Kľúčové slová: logistika, ľudské zdroje, zamestnanec, investícia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Názor KLM: Dodavatelské úvěry jsou nejpřirozenější banka
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov, hlavnou témou stretnutia bolo finančné riadenie firmy. Venuje sa finančným tokom, financovaniu logistických činností, získavaniu úverov a s tým spojenými problémami.
Kľúčové slová: logistika, finančné riadenie, úver
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Logistika v roce 2012
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 19-24
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Rozsiahly materiál obsahuje prehľad významných udalostí v oblasti logistiky v ČR i zahraničí na podnikovej i spoločenskej úrovni v priebehu roka 2012, prehľad je štruktúrovane spracovaný po mesiacoch.
Kľúčové slová: logistika, doprava, udalosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: SLOVLOG 2012: Úspech nového formátu
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 18
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok podáva informácie o konaní a tematickej náplni šiesteho ročníka odbornej konferencie SLOVLOG konanej v Bratislave. Konferencia bola zameraná na prezentovanie aktuálnych informácií a očakávaných zmien a trendoch na slovenskom logistickom trhu. Informuje tiež o prakticky orientovanom workshope.
Kľúčové slová: logistika, konferencia, workshop, program
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Automatizace versus ruční třídění
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Automatické triedenie zásielok výrazne znižuje chybovosť pri ich smerovaní na doručovacie pobočky. Autor v článku porovnáva automatické a ručné triedenie zásielok, charakterizuje prínosy automatického triedenia, ktoré sú hlavne v zvýšení kapacity triedenia a úspore ľudských zdrojov. Spoľahlivosť je ovplyvnená aj vybranou technológiou automatického triedenia.
Kľúčové slová: zásielka, triedenie, automatizácia, prínosy
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: ND Logistics CZ: Rozsah aktivit i obrat firmy rostou
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s generálnym riaditeľom spoločnosti ND Logistics CZ Svatoplukom Úředníčkom. Informuje o predmete podnikania, realizovaných projektoch, významných obchodných partneroch, stratégii a budúcich zámeroch spoločnosti.
Kľúčové slová: logistika, stratégia, projekt
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Milan Thorovský, Continental Automotive CR: Logistika musí kopírovat výrobu
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 10-12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok má formu rozhovoru s manažérom logistiky výrobného závodu Continental Automotive Czech Republic. Zamestnáva podľa sezónnosti 1200 až 1500 zamestnancov, portfólio výrobkov tvoria hlavne brzdové posilovače a brzdové valce pre osobné automobily, v súčasnosti ide o jediný závod spoločnosti Continental pre tieto výrobky v Európe. Článok sa venuje histórii, špecifikám vo vzťahu k výrobkom a zákazníkom, logistickým procesom a budúcim výzvam.
Kľúčové slová: logistika, výrobok, automobilový priemysel
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: MD logistika: Vždy jsme sázeli na kvalitu a ne vždy to bylo jednoduché
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je realizovaný formou rozhovoru s generálnym riaditeľom spoločnosti MD logistika Miroslavom Nádvorníkom. Informuje o predmete a rozsahu realizovaných činností a poskytovaných služieb, historickom vývoji organizácie ako aj o zámeroch do budúcnosti.
Kľúčové slová: logistika, doprava, kvalita, služby
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Logistika odpadů: Ostře sledované přesuny
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 6-8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje logistike odpadov. Hlavným cieľom je prepraviť vyzbieraný odpad na určené zvozové miesto, t. j. prepojiť miesta produkcie odpadu s miestami ich spracovania alebo ďalšieho prekladania tak, aby náklady boli minimálne. Článok sa venuje aj potrebnej dokumentácii, kontrolám, bezpečnosti a školeniam zamestnancov organizácií, ktoré sa zaoberajú logistikou odpadov.
Kľúčové slová: logistika, odpad, náklady, kontrola, bezpečnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: LOG-IN: Mnoho inovací a kontaktů
Autor:
Systémy logistiky
Zdroj:
Systémy logistiky, 11/2012, str. 30-38
Vydavateľ:
ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN:
1214-4827
Jazyk:
český
Anotácia: Článok informuje o 9. ročníku fóra LOG-IN, ktoré bolo v znamení noviniek, podnetov na zmeny a využívanie inovácií v oblasti logistiky. Článok obsahuje aj konkrétne prípadové štúdie, resp. závery z nich, ako aj príklady konkrétnych inovácií.
Kľúčové slová: logistika, fórum, inovácia, prípadová štúdia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Nízká cena pro pronájem nestačí
Autor: Pavel Libora
Zdroj:
Systémy logistiky, 11/2012, str. 28
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN:
1214-4827
Jazyk:
český
Anotácia: Autor sa v článku venuje cenám za prenájom skladovacích priestorov v ČR. Cena za prenájom najlepších skladovacích priestorov sa niekoľko štvrťrokov pohybuje od 3,80 do 4,50 eura za m2 plochy za mesiac. Autor v článku analyzuje aj objem prenájmu skladovacích plôch v rokoch 2010, 2011 a 2012 v ČR.
Kľúčové slová: logistika, sklad, cena, prenájom
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Názor KLM: Hrozba e-mailové komunikace
Autor:
Systémy logistiky
Zdroj:
Systémy logistiky, 11/2012, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN:
1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov, ktoré bolo tematicky zamerané na e-mailovú komunikáciu v oblasti logistiky. Viaceré organizácie sa snažia obmedziť e-mailovú komunikáciu medzi zamestnancami rovnakého oddelenia z dôvodu posilnenia ich verbálnej komunikácie a kreativity. E-mailová komunikácia prestáva byť efektívna a flexibilná.
Kľúčové slová: logistika, komunikácia, e-mail
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: V logistice nefunguje správné propojení
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje ľudským zdrojom v oblasti logistiky, charakterizuje jednotlivé úrovne pracovných pozícií vo väzbe na systém získavania vhodných pracovníkov na tieto pozície. Ako najistejšia cesta získania kvalitného zamestnanca je jeho vychovanie vlastnou organizáciou. Za rizikovú oblasť sú považovaní študenti, pretože úroveň ich lojality voči firme je nízka.
Kľúčové slová: ľudské zdroje, zamestnanec, pracovník, pozícia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Still: Intralogistický kruh
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. P15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN:
1214-4827
Jazyk:
český
Anotácia:
Článok sa týka portfólia logistických služieb a činností spoločnosti Still. Článok charakterizuje najvýznamnejšie z nich vrátane ich prínosov pre zákazníka. Patrí sem napríklad fleet management – aktívna správa a riadenie flotily manipulačnej techniky, regálové systémy, technológie automatickej identifikácie s dôrazom na RFID, ako aj WMS.
Kľúčové slová: regálový systém, fleet management, WMS, RFID
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Pět vizí světa v roce 2050 aneb logistika budoucnosti
Autor: Systémy logistiky
Zdroj:
Systémy logistiky, 11/2012, str. P6-P7
Vydavateľ:
ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN:
1214-4827
Jazyk: český
Anotácia:
Článok sa venuje víziám sveta do roku 2050 v kontexte logistiky a globalizácie. Významným faktorom je aj rýchlosť zmien, ktorá v ostatných rokoch vzrástla. S klimatickými zmenami nastáva narušenie dodávateľských reťazcov. Významný je aj vplyv robotiky, ktorá zmenila oblasť výroby a služieb, čím spotrebitelia menia svoje návyky.
Kľúčové slová: logistika, vízia, budúcnosť, zmena
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Božena Hrálová: 3M Česko: Zvládnutí různorodých divizí je pro nás výzva
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. 10-11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok má formu rozhovoru s riaditeľkou logistiky spoločnosti 3M Česko. Spoločnosť 3M patrí medzi inovatívne výrobné a obchodné spoločnosti pôsobiace vo viacerých oblastiach. V portfóliu má viac ako 50 000 rôznych výrobkov so širokou škálou uplatnenia, zamestnáva 80 000 pracovníkov, z toho viac ako 7 000 výskumníkov. V ČR spoločnosť zamestnáva 100 ľudí, rôznorodý a široký sortiment logistiky zabezpečuje v ČR desaťčlenný tím. Článok sa venuje histórii, logistickým procesom ako aj budúcim výzvam spoločnosti.
Kľúčové slová: logistika, výrobok, logistická činnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Humanitární logistika: Boj nejen s časem
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. 6-9
Vydavateľ:
ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN:
1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje logistike v rámci humanitárnych projektov. Cieľom je čo najefektívnejšie koordinovať príjem dovážaných materiálov a zásob. Záchranné humanitárne tímy sa musia vysporiadať s neznámym prostredím, nepriaznivým počasím, zložitým získavaním potrebných povolení, chaosom a panikou. To výrazne determinuje logistické procesy. Úlohou logistickým tímov je odstraňovať kritické „úzke hrdlá“.
Kľúčové slová: logistika, humanitárny projekt, pomoc, katastrofa
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: MSV 2012: Nejvíce vystavovatelů od roku 2008
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 44
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje zhodnoteniu Medzinárodného strojárenského veľtrhu 2012 konaného v Brne. Počet vystavovateľov medziročne vzrástol o 17 %, podiel zahraničných účastníkov prekročil 50 %. Sekcie doprava, manipulácia, priemyslové balenie, skladovanie a logistika sa zúčastnilo okolo 60 firiem. Mimoriadna bola účasť z krajín s rýchlo rastúcou ekonomikou – z Brazílie, Ruska, Indie a Číny.
Kľúčové slová: logistika, veľtrh, strojárenstvo, udalosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Názor KLM: Environmentální chování je drahé
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 42-43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov, ktoré bolo tematicky zamerané na možnosti energetických úspor v logistike a environmentálne správanie v ČR. Diskutujúci konštatovali, že často ide len o marketingový ťah. Príspevok informuje o neúspešných i úspešných environmentálnych projektoch, medzi úspešné je zaradená masívna obmena vozidlových parkov dopravcov vozidlami Euro 5 aj z dôvodu zvýhodnenia mýtnych sadzieb pre tieto vozidlá.
Kľúčové slová: logistika, úspora energie, environmentálne správanie, náklady, diskusia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013