Názov: Ukrajina: Velký potenciál pro logistické firmy
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2010, str. 26-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje analýze potenciálu Ukrajiny ako významného segmentu logistického trhu. Potenciál trhu je reprezentovaný 46 miliónmi obyvateľov. V neprospech vstupu logistických firiem na tento trh hovorí vysoká miera byrokracie ako aj nedostatky v dopravnej a logistickej infraštruktúre.
Kľúčové slová: logistika, firma, trh, Ukrajina
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: RFID brány: stacionární řešení načítání tagů
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2010, str. 16-18
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Medzi základné prvky RFID technológie patrí okrem tagu ako nositeľa požadovanej informácie aj stacionárny alebo ručný (mobilný) snímač. Čítacie zariadenia môžu byť vyhotovené vo forme mobilných dátových terminálov alebo statických RFID brán. Článok obsahuje aj popis jednotlivých častí RFID brány a porovnávaciu analýzu parametrov štyroch typov brán od rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: RFID, brána, tag
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Štíhlá logistika i v obecném strojírenství
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2010, str. 12-13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje implementácii prvkov štíhlej logistiky do oblasti strojárenského priemyslu. Autor porovnáva logistické činnosti v spoločnostiach automobilového priemyslu s klasickými strojárenskými podnikmi. Konštatuje, že prvky štíhlej logistiky prenikajú aj do oblasti klasického strojárenstva, i keď dĺžka výrobného procesu je výrazne vyššia v porovnaní s automobilovým priemyslom.
Kľúčové slová: skladovanie, logistika, strojárenstvo, výrobný proces
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Panorama skladů k 1.4.2010
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2010, str. 42-43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje charakteristiky a porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.4.2010 v ČR na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti. Je doplnený aj o kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Nový centrální sklad: Expanze do východní Evropy přitáhla do Lozorna nábytkářský koncern
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2010, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Na logistickú prax orientovaný článok sa zaoberá vybudovaním centrálneho skladu nábytkárskeho koncernu v Lozorne. Článok charakterizuje realizovaný projekt vrátane časového harmonogramu jeho výstavby.
Kľúčové slová: centrálny sklad, nábytok, projekt
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Nové technologie: Instalace nové balicí linky přinesla nebývalý nárůst výkonu při snížených nákladech
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2010, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje zavedeniu novej baliacej linky pre balenie sterilnej zeleniny do zaváraninových pohárov v praktických podmienkach spoločnosti Hamé. Článok analyzuje dôvody zavedenia linky a charakterizuje jej technické parametre.
Kľúčové slová: sklad, baliaca linka, kapacita
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Průmyslové nemovitosti pohledem nájemců
Autor: Jaroslav Kaizr
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2010, str. 28
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje výsledkom prieskumu nájomcov moderných priemyselných nehnuteľností. Cieľom bolo zistiť spokojnosť nájomcov s technickými parametrami nehnuteľnosti ako sú svetlá výška hál, nosnosť podlahy, vzdialenosť stĺpov, počet priamych vjazdov a hydraulických rámp, elektrický príkon a intenzita denného osvetlenia.
Kľúčové slová: priemyselná nehnuteľnosť, nájomca, prieskum
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Výstavba na klíč vyžaduje více času
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2010, str. 22-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje problematike výstavby logistických nehnuteľností na kľúč a na mieru potrieb zákazníkov a ich rozpočtu (build to suit).  Autor konštatuje, že špekulatívnej výstavbe typickej pre obdobie hospodárskej konjunktúry „odzvonilo“, jedinú možnosť novej výstavby logistických a priemyselných nehnuteľností v súčasnosti predstavuje výstavba na kľúč. Špekulatívna výstavba, typická pre obdobie pred krízou, nie je schopná ponúknuť optimálne riešenie pre špecifickú prevádzku. Realizácia projektov na kľúč je časovo náročnejšia z dôvodu zabezpečenia pozemkov a ďalších špecifík.
Kľúčové slová: logistická nehnuteľnosť, výstavba na kľúč, kríza,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Horizontální vychystávací vozíky: Příležitostně i do výšky
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2010, str. 16-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Horizontálne vychystávacie vozíky predstavujú dôležitý prvok manipulačnej techniky veľkoskladov a distribučných centier. Sú určené pre vychystávanie tovarov v menších prepravných jednotkách z regálového systému v horizontálnej úrovni na paletu a následný prevoz k expedícii. Článok charakterizuje technické parametre a časti vychystávacích vozíkov. Je doplnený o porovnávaciu analýzu parametrov ôsmych typov vychystávacích vozíkov od rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: horizontálny vychystávací vozík, sklad, vychystávanie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Tahače – trend v obsluze linek v automotive
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2010, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje používaniu ťahačov v automobilovom priemysle. Moderné prístupy v intralogistike výroby v automobilovom priemysle smerujú k redukcii skladovacej plochy pri výrobnom páse a jej efektívnemu využitiu s cieľom ergonomického pristavenia materiálu výrobnému pracovníkovi. Ťahače zvyšujú plynulosť toku materiálov a posilňujú štíhlu logistiku. Automobilky sa podieľajú na vývoji bezobslužných systémov pre priame zásobovanie výrobných liniek.
Kľúčové slová: ťahač, automobilový priemysel, linka, výroba,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Panorama skladů k 1.3.2010
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2010, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje charakteristiky a porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.3.2010 v ČR na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti. Je doplnený aj o kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Využití synergií: Zkušenosti z automobilové logistiky firmě pomohly i při distribuci minerálních vod
Autor:
Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2010, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje distribúcii minerálnych vôd v praktických podmienkach spoločnosti AQUASPED. Ide o špecifickú oblasť, ktorá je výrazne ovplyvnená sezónnosťou. Distribúcia minerálnych vôd si tiež vyžaduje množstvo hygienických povolení.
Kľúčové slová: logistika, distribúcia, minerálna voda,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Realitní trh loni dosáhl svého dna
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2010, str. 24-25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje hodnoteniu realitného trhu v oblasti logistiky a skladovania v roku 2009 v ČR. Podľa autora aj vplyvom finančnej a hospodárskej krízy dosiahol realitný trh v roku 2009 svoje dno. Developeri boli ochotní poskytovať zákazníkom nájomné prázdniny i nadštandardné vybavenie. Priemerná miera neobsadenosti dosiahla na konci roku 2009 hodnotu 15,41 %. Článok analyzuje realitný trh aj z regionálneho hľadiska.
Kľúčové slová: realitný trh, developer, kríza, neobsadenosť,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: V čistotě, suchu a maximálně přesně
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2010, str. 22-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje skladovaniu farmaceutických produktov, hlavne liečiv. Ide o oblasť, ktorá spoločne s potravinárskym priemyslom kladie najnáročnejšie podmienky na skladovanie a logistiku. Jednou z podmienok je aj dodržanie teplotných podmienok skladovania. Farmaceutickí výrobcovia prevádzkujú vlastné alebo prenajaté distribučné centrá, z ktorých predávajú produkty veľkodistribúcii. Distribučné centrá používajú automatické linky a manuálne vychystávacie zóny.
Kľúčové slová: skladovanie, sklad, lieky, distribučné centrum
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Rychloběžná vrata: optimalizovaný tok materiálu
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2010, str. 16-18
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Rýchlobežné vráta sa používajú pre uzavretie prejazdov medzi vnútornými stenami priemyselných alebo logistických objektov z dôvodu znižovania tepelných strát v objekte. Je možné ich aplikovať aj na vonkajšom opláštení budovy v kombinácii s inými typmi vrát. Ich použitie je vhodné na miestach s vysokou početnosťou uzatváracích cyklov, kde by klasické sekčné alebo rolovacie vráta brzdili plynulú prevádzku. V článku sú charakterizované aj jednotlivé časti rýchlobežných vrát a ich parametre. Článok je doplnený o porovnávaciu analýzu rýchlobežných vrát od štyroch rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: objekt, rýchlobežné vráta, tepelná strata
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Poskytovatelé skladových služeb
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2010, str. 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček poskytovateľov skladovacích služieb podľa obratu zo skladovacích služieb v roku 2008 v ČR. Okrem obratu, prenajímanej plochy skladu a jeho lokalizácie obsahuje aj porovnanie na základe rozsahu poskytovaných služieb.
Kľúčové slová: sklad, obrat, prenajímaná plocha, poskytované služby
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Panorama skladů k 15.1.2010
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2010, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje charakteristiky a porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 15.1.2010 v ČR na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti. Je doplnený aj o kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Automatické tahače: vykročení k plné automatizaci procesů v intralogistice výrobní společnosti
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2010, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor v článku charakterizuje efekty, ktoré v podmienkach konkrétnej spoločnosti priniesla aplikácia automatizovaných elektrických ťahačov kombinujúcich automatické a manuálne navádzanie v prevádzke výrobcu komponentov klimatizačných jednotiek pre osobné automobily. Ťahač je riadený na základe indukčného vedenia zafrézovaného do podlahy haly. Medzi hlavné efekty automatizácie patrí optimalizácia logistických procesov, úspora času a pracovnej sily.
Kľúčové slová: manipulačná technika, ťahač, logistický proces
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: SR: Bratislava stále s mílovým náskokem
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2010, str. 24-25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje trhu priemyselných a logistických nehnuteľností v SR. Autor zdôrazňuje postavenie regiónu Bratislavy v rámci SR, ale aj jeho atraktívnosť pre stredoeurópskych investorov. Významné sú aj regióny mimo hlavného mesta, hlavne Žilina, Prešov a Košice. Článok analyzuje vývoj výstavby nových logistických kapacít ako aj vývoj neobsadenosti už existujúcich.
Kľúčové slová: logistický areál, región, výstavba, prenájom, neobsadenosť,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Full service manipulační techniky: na míru provozu
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2010, str. 16-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá servisom a pravidelnou údržbou manipulačnej techniky. V súčasnosti je trendom riešiť tieto služby dodávateľsky na základe zmluvnej servisnej služby za paušálny mesačný poplatok. Autor analyzuje výhody a nedostatky takéhoto prístupu. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu servisných služieb trinástich dodávateľov manipulačnej techniky.
Kľúčové slová: manipulačná technika, servis, údržba
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010