Názov: Mobilní čtečky: Mobilní terminály umožňují kontrolu šarží a sledování doby expirace s minimální chybovostí
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2011, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je orientovaný na logistickú prax v oblasti skladovania medicínskeho sortimentu. Konkrétne článok informuje o outsourcingu logistiky zdravotníckych prostriedkov a diagnostiky v spoločnosti Johnson & Johnson logistickým providerom CEVA Logistics.
Kľúčové slová: sklad, riadenie skladu, outsourcing, mobilný terminál, medicínsky sortiment
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Pevně na všech kolech
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2011, str. 26-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje pneumatikám pre vysokozdvižné vozíky. Posudzuje ekonomiku prevádzky vysokozdvižného vozíka vzhľadom na náklady na pneumatiky, životnosť pneumatík ako aj ich technické parametre, napr. valivý odpor. S rastúcim tlakom na optimalizáciu flotíl vysokozdvižných vozíkov, redukciu ich počtu a tým maximálne využitie každého vozíka, rastú tiež nároky na kvalitu pneumatík.
Kľúčové slová: sklad, vysokozdvižný vozík, pneumatika, životnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Panorama skladů k 1.4.2011
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2011, str. 44-45
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.4.2011 v ČR na základe ich lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti. Článok je doplnený aj o kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Výměna flotily: Strojařský podnik snížil náklady a získal podrobný přehled o fungování techniky
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2011, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na výmenu manipulačnej techniky v praktických podmienkach spoločnosti Tatravagónka. Autor popisuje jednotlivé etapy procesu obnovy manipulačnej techniky od vzniku dôvodov na výmenu cez výberové konanie až po samotné obstaranie. Článok obsahuje aj výhody pre spoločnosť vyplývajúce z obmeny flotily vysokozdvižných vozíkov.
Kľúčové slová: skladovanie, manipulácia, vysokozdvižný vozík, obmena
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Za plného provozu: Konzolové a paletové regály v novém DC výrobce roletových systémů
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2011, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou vybavenia skladu v praktických podmienkach konkrétnej spoločnosti. Charakterizuje projekt zavedenia konzolových a paletových regálov v logistickom centre. Prínosom projektu bolo hlavne zvýšenie kapacity skladu.
Kľúčové slová: skladovanie, konzolový regál, paletový regál, tovar, kapacita
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Vrata nejsou bezúdržbová
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2011, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje problematike údržby dverových systémov uplatňovaných v logistických a priemyselných objektoch. Analyzuje prístup vlastníkov objektov k údržbe, charakterizuje význam pravidelnej kontroly a jej postupy. Článok tiež uvádza najčastejšie problémy a poruchy dverových systémov.
Kľúčové slová: sklad, logistický a priemyselný objekt, vráta, servis, údržba
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Moderné palety
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 05-06/2011; str.  26 - 27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku paletového poolu, ktorý umožňuje optimalizovať dodávateľsko-odberateľský reťazec. V príspevku sú predstavené výhody paletového poolu a v ostatnej časti sú zhrnuté skúsenosti firiem s paletovým poolom.
Kľúčové slová: paleta, pool, reťazec, optimalizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Horizontálny vychystávací vozík
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 05-06/2011; str.  12 - 15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku vychystávacích vozíkov v sklade. Osobitne sa venuje požiadavkám na takýto druh vozíkov – umiestneniu tlačidiel, kapacite batérií, umiestneniu vidlíc a požiadavkám na nárazník. Súčasťou príspevku je analýza technicko-prevádzkových parametrov 9 vozíkov ponúkaných na trhu.
Kľúčové slová: vozík, parameter, ponuka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Sklady ovládli moderné technológie
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 05-06/2011; str.  10 - 11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá optimálnym nastavením logistických procesov v sklade tak, aby sa znížili zbytočné jazdy manipulačnej techniky. Autor poukazuje na pohyb tovaru v sklade a v tejto súvislosti predstavuje tzv. X-dock. V ostatnej časti sa zaoberá EDI komunikáciou.
Kľúčové slová: optimalizácia, sklad, hospodárstvo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Optimalizácia priestoru
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2011; str.  28 - 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku optimalizácie priestoru skladu prestavbou regálového systému. V príspevku sú uvedené skúsenosti z konkrétnej prestavby, s uvedením zmeny v % aj metroch štvorcových. V ostatnej časti príspevku je uvedený vplyv na náklady a na zamestnancov.
Kľúčové slová: regálový, systém, optimalizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Nehnuteľnosti sa vymanili z krízy
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2011; str.  26 - 27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša štatistiku vývoja trhu s prenájmom nehnuteľností v strednej Európe. Autor v prvej časti porovnáva situáciu v roku 2009 a 2010. V ďalšej časti autor analyzuje stav voľných skladovacích plôch v Slovenskej republike. V ostatnej časti poukazuje na prípravu investorov budovať nové skladové priestory v SR.
Kľúčové slová: štatistika, vývoj, dopyt
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Panorama skladů k 1.3.2011
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2011, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Obsahom príspevku je porovnávacia analýza logistických a skladovacích kapacít k 1.3.2011 v ČR na základe ich lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti. Článok je doplnený aj o kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Paletové regály: Konvenční řešení za rozumnou cenu
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2011, str. 22-25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Statické paletové regály predstavujú najekonomickejšie riešenie pre skladovanie tovaru na paletách. Sú uplatniteľné všade tam, kde nie je skladovanie obmedzené plochou. Výhody systému spočívajú v jednoduchej montáži, kompatibilite s ostatnými systémami a nenáročnosti na manipulačnú techniku. Článok obsahuje aj detailnú porovnávaciu analýzu technických parametrov paletových regálov od dvanástich rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: skladovanie, paletový regál, tovar,
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Dodavatelé v automotive jdou do JIS
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2011, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje aplikácii logistickej koncepcie just-in-sequence dodávateľmi v automobilovom priemysle. S podporou IT riešení a nových koncepcií skladového vybavenia a obalov dodávatelia v automobilovom priemysle sekvencujú dodávky súčiastok na linku podľa výrobného plánu. Dodávatelia aplikujú metódy výrobcov automobilov just-in-sequence (JIS).
Kľúčové slová: skladovanie, dodávateľ, výrobca, automobilový priemysel, just-in-sequence
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Panorama skladů k 24.1.2011
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2011, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 24.1.2011 v ČR na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti. Je doplnený aj o kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Logistické parky a sklady
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2011, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Ide o porovnávaciu analýzu logistických parkov a skladových hál konkrétnych dodávateľov v ČR podľa využiteľnej plochy. Analýza je spracovaná podľa lokalizácie objektu, priestorových parametrov, ceny a infraštruktúry. Obsahuje tiež prítomných klientov v konkrétnych objektoch.
Kľúčové slová: logistický park, sklad, priestorové parametre, infraštruktúra, cena
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Poskytovatelé skladových služeb
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2011, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje charakteristiky a porovnávaciu analýzu dodávateľov skladovacích služieb v ČR podľa obratu v roku 2009. Zahŕňa prenajímanú plochu, počet skladových priestorov a hlavných klientov, analyzuje tiež štruktúru poskytovaných služieb.
Kľúčové slová: skladovacie služby, obrat, prenajímaná plocha
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Krátkodobý pronájem: Flexibilní řešení bez závazků
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2011, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá možnosťami krátkodobého prenájmu manipulačnej techniky, autor analyzuje tento produkt obstarania vrátane súvisiacich služieb, jeho výhody a nedostatky. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu dvanástich poskytovateľov krátkodobého prenájmu manipulačnej techniky v ČR na základe vybraných kritérií.
Kľúčové slová: benchmarking, manipulačná technika, krátkodobý prenájom, skladovanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Základ skladu? Podlaha.
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2011, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na dôležitú časť moderného skladu – jeho podlahu. Autor konštatuje, že podlaha predstavuje jeden z troch základných prvkov moderného skladu, ďalšie dva sú regálový systém a manipulačná technika. Trend v oblasti podláh tvoria drátkovo-betónové podlahy, dôraz je kladený na nosnosť podlahy, v logistických centrách je štandardom 5 t/m2. Ďalšími dôležitými parametrami sú životnosť a rovnosť.
Kľúčové slová: skladovanie, sklad, podlaha, manipulačná technika, nosnosť, životnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Panorama skladů k 22.11.2010
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2010, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 22.11.2010 v ČR na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti. Zahŕňa aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov vrátane voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011