Názov: Skladování do výšky: „výtah“ vs. páternoster
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2010, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Obsahom článku je analýza výhod nasadenia automatizovaných vertikálnych skladovacích systémov. Článok obsahuje aj konkrétne technické parametre ako aj aplikáciu softvérových riešení a ich začlenenie v rámci WMS.
Kľúčové slová: skladovanie, automatizovaný systém, zakladanie, skladovanie do výšky
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Řešení plné superlativů: automatický zakladač a blokový sklad spravuje systém řízeného skladu jako jeden celek
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2010, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Obsahom článku je riešenie skladovania hotových produktov v podmienkach spoločnosti Budějovický Budvar, n. p.. Ide o projekt, ktorý bolo potrebné riešiť po dosiahnutí existujúcej skladovacej kapacity. Preto bol vybudovaný automatický zakladačový systém a optimalizovaný existujúci blokový sklad.
Kľúčové slová: skladovanie, sklad, pivo, pivovar
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Sklad ve skladu: aplikace tzv. lean liftu zlepšila logistiku drobného sortimentu
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2010, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá optimalizáciou skladovania drobného a doplnkového tovaru v novom centrálnom sklade dodávateľa hutníckych materiálov prostredníctvom zavedenia automatizovaného skladovacieho systému. Článok popisuje technické riešenie, venuje sa tiež možnostiam integrácie informačného systému automatizovaného skladu do WMS.
Kľúčové slová: skladovanie, automatizovaný sklad, drobný tovar, skladovací systém
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Panorama skladů k 1.11.2010
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2010, str. 44-45
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.11.2010 v ČR na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti. Obsahuje tiež kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa aj analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Automatizace: Spíše pozvolný nástup
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2010, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje automatizácii v skladovom hospodárstve. V súčasnosti je trendom zavádzanie systémov riadenia a optimalizácie vozíkov manipulačnej techniky. V oblasti automatizácie skladového hospodárstva ČR za západnou Európou výrazne zaostáva. Cieľom automatizácie je hlavne úspora pracovných síl. Ako nástroje automatizácie sa najčastejšie aplikujú regálové zakladače, navádzané alebo plno autonómne vozíky.
Kľúčové slová: skladovanie, automatizácia, sklad, inovácia, manipulačná technika
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Spádové dynamické regály: materiál po ruce
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2010, str. 28-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá využívaním spádových dynamických regálov v skladovaní. Ide významný nástroj logistickej podpory toku materiálu vo výrobe. Plynulý prísun materiálu v prípravnom regáli obsluhy montážneho pracoviska zabezpečuje gravitácia, od operátora vyžaduje najmenej zbytočných pohybov. Článok popisuje jednotlivé časti a prvky spádového dynamického regálu, obsahuje aj porovnávaciu analýzu jedenástich typov spádových dynamických regálov rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: spádový regál, skladovanie,  materiál,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Panorama skladů k 1.10.2010
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2010, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.10.2010 v ČR na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti. Zahŕňa aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Obsahuje tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Poloautomatický sklad: „man-upy“ s třístranným zakládáním, skladová navigace a dodávka regálů v jednom balíku
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2010, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o pilotnej aplikácii skladovej navigácie na manipulačnej technike v skladovej hale konkrétnej spoločnosti v ČR. Systém skladovej navigácie zabezpečuje vysokú rýchlosť realizácie procesov pri veľmi nízkej chybovosti, sofistikované bezpečnostné systémy významne znižujú riziko nehôd.
Kľúčové slová: sklad, manipulácia, vozík, navigácia
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: V hubech stále automaticky i polo ...
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2010, str. 12-13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje trom metódam triedenia, ktoré sú uplatňované v centrálnych prekladiskách balíkových dopravcov. Konkrétne analyzuje výhody, nedostatky a kapacitu manuálneho spôsobu triedenia, poloautomatických systémov a automatického triedenia.
Kľúčové slová: triedenie, manipulácia, identifikácia, nakládka
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Vychystávanie – hra i umenie
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 01-02/2011; str.  22 - 23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá vychystávaním tovaru v sklade. Autor poukazuje na skutočnosť, že je potrebné zosúladiť nielen štruktúru tovaru na výstupe, ale aj štruktúru objednávok a objemy skladovaného tovaru. Autor sa taktiež zaoberá možnosťami využitia informačných technológií a elimináciou prípadných chýb.
Kľúčové slová: vychystávanie, príprava, objednávka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Panelové regály: cenová optimalizácia
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 01-02/2011; str.  12 - 15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku paletových regálov. V prvej časti príspevku sú uvedené hlavné parametre, na ktoré je potrebné sa zamerať pri výbere paletových regálov s prehľadným obrázkom jednotlivých požiadaviek. Súčasťou príspevku je prehľadne spracované porovnanie paletových regálov ponúkaných na našom trhu s uvedením technických parametrov a cenami.
Kľúčové slová: paleta, regál, náklady
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Panorama skladů k 16.8.2010
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2010, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok zahŕňa porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 16.8.2010 v ČR na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti. Je doplnený aj o kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Obsahuje tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Manipulační technika
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2010, str. 39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov manipulačnej techniky v ČR v roku 2009. Porovnanie je realizované na základe obratu dodávateľov z manipulačnej technika v roku 2009, obsahuje aj stav v roku 2008. Uvádza aj ponuku sortimentu dodávaných vozíkov, hlavných zákazníkov jednotlivých dodávateľov a rozsah nimi ponúkaných služieb.
Kľúčové slová: manipulačná technika, obrat, ponuka, služby
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Vozík rekordman: Plošinový Hubtex přepravuje raznice, materiál manipulují dva 12t boční vozíky
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2010, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok prezentuje praktické skúsenosti s manipuláciou karosárskych dielcov v lisovni spoločnosti Škoda Auto. Autor uvádza technické parametre, spôsob prevádzky, údržby a servisu uplatňovaných bočných vozíkov vrátane ich výkonnosti.
Kľúčové slová: manipulačná technika, manipulácia, bočný vozík
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Těžká manipulační technika: Teleskopický manipulátor pomůže při práci v dunajském přístavu
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2010, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok prezentuje praktické skúsenosti s manipuláciou kontajnerov v Bratislavskom prístave pri ich preprave kombinovanou dopravou, časť ktorej zabezpečuje vodná doprava. Článok obsahuje technické parametre teleskopického manipulátora ako aj požiadavky a kritériá pri jeho obstaraní vrátane služieb a servisu jeho výrobcu.
Kľúčové slová: manipulačná technika, prístav, kontajner, vodná doprava
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Panorama skladů k 1.7.2010
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2010, str. 24-25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok zahŕňa porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.7.2010 v ČR na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti. Je doplnený aj o kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Obsahuje tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Pneu v kleštích: speciální přídavná zařízení pro efektivní manipulaci s pneumatikami
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2010, str. 22-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor v článku prezentuje praktické dvojročné skúsenosti z prevádzky distribučného skladu pneumatík. Článok popisuje parametre flotily manipulačnej techniky určenej pre manipuláciu pneumatík ako aj požiadavky a kritériá pri jej výbere a obstaraní.
Kľúčové slová: pneumatika, manipulačná technika, vozík, sklad   
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Nešetřit a držet se návodu
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2010, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje ekonomike údržby manipulačnej techniky. Podľa autora dôraz by mal byť kladený na pravidelnú dennú kontrolu a údržbu. Používatelia by si mali zabezpečiť tzv. „údržbu podľa potreby“, úkony nad tento rámec by mali byť realizované autorizovaným servisom. Autor v článku definuje kroky minimálnej údržby manipulačnej techniky a analyzuje aj dopady zanedbania údržby.
Kľúčové slová: manipulačná technika, vozík, údržba, servis,   
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Lepší technologie i obchodní kultura
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2010, str. P11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok hodnotí obdobie rokov 2000 až 2010 v oblasti skladovania a skladového vybavenia. Významným prínosom je rast počtu automatizovaných skladových systémov a samonosných skladov, čo podporilo rozvoj riadiacich skladových systémov (WMS). Aj keď ide o dosť konzervatívne odvetvie, do budúcnosti sa očakáva výraznejší vývoj technológií a akcelerácia trhu. Hľadajú sa tiež nové formy financovania skladových systémov z dôvodu zvyšovania cash flow.
Kľúčové slová: sklad, skladovanie, systém, vybavenie,  
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: ČR: Evropský tygr na trhu manipulační techniky
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2010, str. P6-P7
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok hodnotí vývoj v oblasti manipulačnej techniky v ČR v období rokov 2000 až 2010. Článok definuje najvýznamnejšie fenomény, ktoré vplývali na vývoj a konsolidáciu moderného trhu manipulačnej techniky v ČR. Venuje sa tiež výkonnosti, pohodliu, bezpečnosti a ergonómii manipulačnej techniky.
Kľúčové slová: manipulačná technika, obsluha, výkonnosť, trh,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011