Názov: Chladicí a mrazicí technika
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 44
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok prezentuje zoznam výrobcov a dodávateľov chladiacej a mraziacej techniky na trh v ČR v roku 2010 podľa obratu z predaja. Príspevok uvádza štruktúru ponuky techniky (7 kategórií produktov) a rozsah poskytovaných služieb jednotlivými dodávateľmi (5 druhov služieb). Uvádza tiež obchodné názvy produktov dodávateľov, počty zamestnancov, hlavných klientov a obraty z predaja techniky.
Kľúčové slová: chladiaca technika, mraziaca technika, sklad, služba, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Vrata a můstky
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček predajcov zariadení pre vstup do skladovacích priestorov (vráta, dvere, brány, závory) v ČR v roku 2010 podľa obratu z ich predaja. Produkty sú členené do 12 skupín podľa konštrukčného riešenia a účelu použitia ponúkaného produktu. Udáva tiež obchodné názvy produktov jednotlivých poskytovateľov, ich obrat z predaja v rokoch 2009 a 2010 ako aj ich najvýznamnejších zákazníkov, resp. realizované projekty.
Kľúčové slová: dvere, brána, závora, zákazník, projekt
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Osvětlení skladu
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnanie výrobcov a dodávateľov osvetľovacej techniky pre skladovacie priestory v ČR v roku 2010 podľa počtu ich zamestnancov. Príspevok uvádza štruktúru predaja podľa typu svietidiel (9 kategórií) a svetelného zdroja (7 kategórií). Prezentuje tiež obrat z predaja v rokoch 2009 a 2010.
Kľúčové slová: osvetlenie, sklad, obrat, typ svietidla, svetelný zdroj
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Bezpečnostné systémy
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 38
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček výrobcov a predajcov bezpečnostných systémov pre skladové hospodárstvo v ČR v roku 2010 podľa obratu z ich predaja. Príspevok uvádza štruktúru ponúkaného sortimentu, produkty sú členené do 11 skupín na základe účelu ich použitia a princípu činnosti. Udáva tiež obchodné názvy bezpečnostných systémov jednotlivých poskytovateľov, ich obrat z predaja v rokoch 2009 a 2010 ako aj najvýznamnejších zákazníkov.
Kľúčové slová: bezpečnostný systém, sklad, zákazník, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Váhy, vážící systémy
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 36
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje zoznam dodávateľov váh a vážiacich systémov v ČR v roku 2010 podľa počtu zamestnancov. Príspevok charakterizuje portfólio dodávaných produktov, váhy sú členené do 14 skupín. Dodávatelia váh sú tiež členení na výrobcov, importérov, malo a veľko obchodníkov. Informuje tiež o výške obratu z predaja váh v rokoch 2009 a 2010.
Kľúčové slová: váhy, obrat, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Skladové regálové systémy
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 32-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnanie dodávateľov regálových systémov v ČR v roku 2010 podľa obratu za ne. Príspevok obsahuje analýzu štruktúry regálových systémov dodávaných konkrétnymi dodávateľmi. Dodávatelia sú členení na výrobcov, importérov, malo a veľko obchodníkov. Informuje tiež o výške obratu z predaja regálových systémov v rokoch 2009 a 2010 ako aj o najvýznamnejších zákazníkoch konkrétnych dodávateľov.
Kľúčové slová: regálový systém, obrat, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Automatizované sklady
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 28-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje zoznam automatizovaných skladov v ČR v roku 2010 podľa počtu zamestnancov. Charakterizuje typ vybavenia (zariadenia) konkrétnych automatizovaných skladov – typy regálov, regálové zakladače, dopravníky. Informuje tiež o výške obratu za poskytovanie služieb automatizovaného skladu v rokoch 2009 a 2010.
Kľúčové slová: automatizovaný sklad, zariadenie, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Poskytovatelé skladových služeb
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje zoznam poskytovateľov skladovacích služieb v ČR, zoznam je vytvorený na základe obratu zo skladovacích služieb v roku 2010. Rebríček obsahuje aj údaje o skladovacích kapacitách – skladovacia plocha, skladovací priestor a kapacita v počte paletových miest. Poskytuje tiež informácie o štruktúre poskytovaných služieb. Príspevok obsahuje aj informácie o lokalite poskytovania skladovacích služieb a hlavných klientoch poskytovateľov skladovacích služieb.
Kľúčové slová: skladovacie služby, obrat, skladovacia plocha, skladovací priestor, poskytované služby
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Panorama skladů k 1.11.2011
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok zahŕňa porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.11.2011 v ČR. Porovnanie je realizované na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti logistických a skladovacích priestorov. Článok obsahuje aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Nakládací můstky: Přesuny zboží pod kontrolou
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 30-32
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka nakladacích mostíkov využívaných pre vyrovnávanie výškových rozdielov medzi ložnými plochami nákladných automobilov a vykladacími/nakladacími rampami v skladových priestoroch. Autor popisuje jednotlivé časti nakladacieho mostíka. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu parametrov piatich typov nakladacích mostíkov od rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: skladovanie, manipulácia, nakladací mostík, nakladacia rampa
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Jednoduchá automatizace: Nové řešení ve velkoskladu umožňuje pružně reagovat na požadavky odběratelů
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 26-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na logistickú prax, týka sa zavedenia jednoduchej automatizácie v spoločnosti FASTENERS CZ. Cieľom automatizácie bolo pružné reagovanie na požiadavky malých odberateľov pri včasnej a správnej expedícii dodávok pre väčších zákazníkov. Článok analyzuje aj prínosy a úspory vyplývajúce zo zavedenia automatizácie.
Kľúčové slová: logistika, skladovanie, automatizácia, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Automatizace zvýší variabilitu skladu
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 12-13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Variabilita optimálnych postupov pri vychystávaní tovaru je zásadným aspektom pri plánovaní a projektovaní skladov. Nevyhnutné je tiež riešiť špecifikovanie podnikovej riadiacej a distribučnej stratégie, ktoré vytvárajú rámec pre ďalší postup stavebného a technického usporiadania skladu. Článok obsahuje aj charakteristiky konkrétnych technických riešení skladových systémov.
Kľúčové slová: logistika, skladovanie, automatizácia, regálový systém
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Panorama skladů k 1.10.2011
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2011, str. 48-49
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.10.2011 v ČR na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti logistických a skladovacích priestorov. Článok obsahuje aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Reachstacker v akci: Kontejnery, návěsy a výměnné nástavby v otevřeném terminálu společnosti AWT Ostrava-Paskov
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2011, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na logistickú prax v oblasti manipulácie kontajnerov, návesov a výmenných nadstavieb v termináli spoločnosti AWT Ostrava-Paschov. Autor v článku charakterizuje technické parametre, vybavenosť a výkonnosť terminálu, ako aj technických prostriedkov využívaných ľudskými zdrojmi pre riadenie činností v termináli a pre komunikáciu s dispečingom a osádkami vozidiel.
Kľúčové slová: manipulácia, kontajnerový manipulátor, kontajner, náves, výmenná nadstavba
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Systémový sklad: Vozík vybavený navigačným modulom zvládne vyskladniť polotovary nutné k třísměnné výrobě
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2011, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je orientovaný na logistickú prax. Popisuje zavedenie a fungovanie systémového skladu vybaveného indukčne vedeným systémovým vozíkom doplneným skladovou navigáciou v spoločnosti HRANIPEX. Týmto krokom došlo k zvýšeniu počtu manipulácií a výkonu vychystávania až o 25 % v porovnaní so stavom pred zavedením.
Kľúčové slová: skladovanie, manipulácia, systémový sklad, vozík, navigácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Vertikální vychystávání: Manipulace až v úrovni 12 m
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2011, str. 20-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá vychystávacími vozíkmi použiteľnými až do výšky 12 metrov s nosnosťou 1000 až 1200 kg. Autorka charakterizuje najdôležitejšie parametre a požiadavky pri výbere vertikálnych vychystávacích vozíkov. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu parametrov ôsmych typov vychystávacích vozíkov od rôznych výrobcov.
Kľúčové slová: skladovanie, manipulácia, vychystávací vozík
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Pojišťovny chtějí sprinklery
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2011, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Výstavba komerčných objektov, obchodných a priemyslových zón so skladmi pre rôzne druhy tovarov súvisí aj s mnohými protipožiarnymi opatreniami. Plasty a pneumatiky sú považované za najrizikovejšie materiály. Poistenie ovplyvňuje aj vybavenie skladu protipožiarnymi prostriedkami. Za vrchol zabezpečenia s protipožiarnym účinkom sa považuje sprinklerový alebo tzv. drenčerový systém. Sprinklery fungujú v mieste horenia, ich „sprchovanie“ môže byť oneskorené za šírením sa požiaru. Pri drenčeroch naopak sú trysky v celom systéme spustené naraz.
Kľúčové slová: logistika, skladovanie, protipožiarne opatrenie, poistenie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Atraktívna investičná klíma v Žiline a v Košiciach
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2011; str. 81
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje možnosti výstavby logistických centier v Žiline a v Košiciach. V prvej časti sú uvedené dôvody výstavby logistických parkov v SR. V ďalšej časti sú uvedené výhody situovania logistického parku do Košíc, ostatná časť príspevku sa venuje lokalite Žiliny.
Kľúčové slová: logistický, park, investícia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011

 Názov: Panorama skladů k 1.10.2011
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 52-53
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.10.2011 v ČR na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti logistických a skladovacích priestorov. Článok obsahuje aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Plánované procesy skladu
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá skladovou logistikou, konkrétne riadením a plánovaním procesov skladovania. Správne riadenie procesov skladovania umožňuje znižovať náklady na skladovanie, optimálne využiť skladovacie priestory a zefektívniť prácu ľudských zdrojov v oblasti skladovania. Autor v článku charakterizuje štruktúru a komponenty procesov skladovania.
Kľúčové slová: logistika, skladovanie, proces, plánovanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011